ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107                                               

Kirjasto

Kirjasto on kirjojen, käsikirjoitusten, karttojen, äänitteiden, kausijulkaisujen tai muiden sellaisten dokumenttien järjestetty kokoelma; paikka, jossa tätä kokoelmaa säilytetään; organisaatio, joka ylläpitää kokoelmaa ja tarjoaa siihen perustuvi ...

                                               

Alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot

Aluellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen valtakunnallista kehittämistehtävää hoitaa Helsingin kaupunginkirjasto. Yleisten kirjastojen kehittämistehtävät määritellään laissa yleisistä kirjastoista ja niiden sisältöä kuvataan lakivalmist ...

                                               

Amkit-konsortio

AMKIT-konsortio on ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio, joka koordinoi amk-kirjastojen välistä yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita. Konsortion käytännön toiminta tapahtuu erilaisissa työryhmissä, joiden tehtävät ja toimikaudet määritel ...

                                               

Assurbanipalin kirjasto

Assurbanipalin kirjasto oli kirjasto, jonka keräsi Assyrian kuninkaana vuosina 669- 629 eaa. ollut Assurbanipal. Kirjastoa pidetään maailman ensimmäisenä järjestelmällisesti kerättynä ja järjestettynä kirjastona. Kirjaston mahdollista alkuperäist ...

                                               

Integrum

Integrum on Venäjällä ja muissa IVY-maissa julkaistuun, erityisesti Venäjää käsittelevään aineistoon keskittynyt venäläinen tiedonhakuportaali. Sen välityksellä on pääsy yli 500 miljoonaan Venäjää koskevaan dokumenttiin, jotka on alkujaan julkais ...

                                               

Kirjastoauto

Suomessa toimi liikkuva kirjasto jo vuosina 1913–1914 silloisessa Helsingin maalaiskunnassa eli nykyisen Vantaan kaupungin alueella. Liikkuvista kirjastoista käytettiin Suomessa 1930-luvun loppuun asti nimitystä ”kirja-auto”. Eduskunnassa esitett ...

                                               

Kirjastokortti

Kirjastokortti on kortti, jota käytetään kirjastosta lainaamiseen. Kortti on henkilökohtainen, ja sitä käyttämällä voi lainata kirjoja, lehtiä sekä muuta kirjastosta lainattavaa aineistoa. Joissakin kaupungeissa samaa kirjastokorttia voi käyttää ...

                                               

Lehtilukusali

Lehtilukusali on julkinen tila, jossa voi lukea sanoma- ja aikakauslehtiä. Se toimii yleensä kirjaston alaisuudessa ja usein samassa tilassa kuin kirjasto, mutta voi olla myös erikseen. Lukusali on yleisöä palveleva, ja se saattaa aueta aamulla a ...

                                               

Lukukoira

Lukukoira on pääasiassa kirjastoissa ja kouluissa työskentelevä koira, jonka tehtävänä on kuunnella lukijaa ja olla läsnä. Koira ei arvostele eikä huomauta virheistä, vaan kuuntelee hyväksyen kuulemansa ja antaa huomion lukijalle. Lukukoiratoimin ...

                                               

Lähikirjasto

Lähikirjasto eli sivukirjasto on pääkirjastoa pienempi kirjasto, joka toimii osana kunnan tai kaupungin kirjastolaitosta pääkirjaston rinnalla. Suuremmilla paikkakunnilla lähikirjastoja voi olla useampi. Lähikirjastot tarjoavat enimmäkseen samoja ...

                                               

Maailman digitaalinen kirjasto

Maailman digitaalinen kirjasto saattaa internetin välityksellä eri kulttuurien kirjallisia aineistoja käyttöön ilmaiseksi. Sen tavoitteena on kulttuurien välisen ymmärryksen laajentaminen, lähdeaineiston tuottaminen koulutuksen ja tutkimuksen käy ...

                                               

MeSH

Medical Subject Headings on metadatajärjestelmä biologiaa ja muita luonnontieteitä käsittelevien julkaisujen ja kirjojen hierarkkiseen indeksointiin. Sen on luonut ja sitä ylläpitää Yhdysvaltain kansallinen lääketieteellinen kirjasto, ja sitä käy ...

                                               

Omatoimikirjasto

Omatoimikirjasto on kirjasto, jota asiakas voi käyttää itsenäisesti varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Osaan omatoimikirjastoista ei jää henkilökuntaa kirjaston yleisen aukioloajan jälkeen, mutta tiloja valvotaan kameroiden avulla. Omatoim ...

                                               

Pergamonin kirjasto

Pergamonin kirjasto oli antiikin aikainen kirjasto Pergamonissa Vähässä-Aasiassa, nykyisessä Turkissa. Se oli antiikin ajan suurimpia kirjastoja, ja hävisi koossa ainoastaan Aleksandrian kirjastolle. Kirjaston rauniot sijaitsevat Pergamonin akrop ...

                                               

Taidelainaamo

Taidelainaamo tai artoteekki on paikka, josta voi lainata kuvataidetta pientä kuukausimaksua vastaan. Taidelainaamotoiminta alkoi kirjastoista. Kuvataiteen haluttiin löytävän tiensä koteihin siinä missä kirjallisuudenkin. Kynnyksen ajateltiin ole ...

                                               

Tieteellinen kirjasto

Tieteellinen kirjasto on korkeakouluopetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tukena toimiva kirjasto. Suomessa tieteellisiä kirjastoja ovat Kansalliskirjasto, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot sekä esimerkiksi tutkimuslaitoksia palveleva ...

                                               

Varastokirjasto

Varastokirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen laitos, joka varastoi muista kirjastoista luovutettua, vähän käytettyä aineistoa. Aineiston varastointi keskitetysti on edullista verrattuna sen säilyttämiseen kirjastoissa. Sitä ei siis ...

                                               

Asiasana

Asiasana on hallittuun asiasanastoon kuuluva sallittu avainsana. Muista avainsanoista poiketen asiasana ei siis ole täysin vapaasti valittavissa: asiasanastossa kutakin käsitettä voi kuvata vain yksi termi. Asiasanaksi valitun termin synonyymeja ...

                                               

Historiallinen sanomalehtikirjasto

Historiallinen sanomalehtikirjasto -tietokannan rakentaminen aloitettiin vuosituhannen vaihteessa osana yhteispohjoismaista Tiden-projektia. Yleisölle palvelu avattiin vuonna 2001. Kansalliskirjaston Mikkelin digitointikeskus digitoi vuoteen 2008 ...

                                               

Luettelointi

Luettelointi on eräs kirjaston tukiprosesseista, jota asiakkaat harvemmin näkevät suoraan. Nykyisin käytetään mieluummin termiä kuvailu. Luetteloinnin tarkoitus on tallentaa ja järjestää kirjaston hankkimiin aineistoihin liittyvät tiedot niin, et ...

                                               

MARC 21

MARC 21 on kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa aineistojen luettelointiin ja luettelotietojen vaihtoon käytettävä kansainvälinen formaatti. MARC 21 korvaa vähitellen MARC:in aikaisempia, kansallisia versioita.

                                               

Ranganathanin lait

Ranganathanin laeilla tarkoitetaan viittä teesiä, jotka intialainen kirjastonhoitaja S. R. Ranganathan kehitti vuonna 1931. Niitä pidetään kirjastotieteen peruspilareina. Nämä viisi "lakia" ovat: Säästä lukijan aikaa Jokaiselle lukijalle kirja Jo ...

                                               

Vuoden 1961 kirjastolaki

Vuoden 1961 kirjastolaki oli Suomessa vuonna 1962 voimaan tullut kirjastoja koskeva laki. Se oli merkittävä muutos Suomen kirjastolainsäädännössä ja korvasi vuoden 1928 vanhentuneen kirjastolain, jossa oli katto valtionavun määrälle. Vuoden 1961 ...

                                               

Yhtenäistetty nimeke

Yhtenäistetty nimeke on kirjastoluetteloinnissa käytetty keinotekoinen nimenmuoto, jonka tarkoituksena on yksilöidä saman teoksen erilaiset ja erikieliset esiintymät yhden hakumuodon alle. Pyrkimyksenä on saada yhden teoksen kaikki tietokannassa ...

                                               

OCLC

OCLC on vuonna 1967 perustettu yhdysvaltalainen, maailmanlaajuisesti toimiva, voittoa tavoittelematon kirjastoalan palveluyhtiö. OCLC:n kotipaikka on Yhdysvaltain Ohion osavaltion Dublinin kaupungissa. OCLC kerää rahoituksensa pääosin käyttöön os ...

                                               

WorldCat

Palvelun alkuperäisiin kehittäjiin kuuluu Ohio College Association, joka palkkasi Frederick Kilgourin vuonna 1967. Ensimmäiset bibliografiset tiedot lisättiin vuonna 1971 silloin nimellä OCLC Online Union Catalog tunnettuun järjestelmään. Verkkop ...

                                               

Feministin käsikirja

Feministin käsikirja on vuonna 2009 ilmestynyt Liisa Huhdan ja Rosa Meriläisen kirja feminismistä. Teoksen kustansi Ajatus Kirjat. Teos koostuu kymmenestä luvusta, jotka on muotoiltu feministin kymmenenä käskynä.

                                               

Helvetissä on erityinen paikka naisille jotka eivät auta toisiaan

Helvetissä on erityinen paikka naisille jotka eivät auta toisiaan, alkuteos ruots. Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, on tohtori Lotta Snickaren ja kirjailija ja toimittaja Liza Marklundin kirja, jonka o ...

                                               

Itsepäinen vietti

Itsepäinen vietti: kirjoituksia sukupuolesta, elokuvasta ja seksuaalisuudesta on Vastapainon vuonna 2004 julkaisema suomennosvalikoima Teresa de Lauretiksen kirjoituksista. Teksteissä käsitellään sukupuolta, seksuaalisuutta ja mediakulttuuria psy ...

                                               

Kauneuden sukupuoli

Kauneuden sukupuoli on vuonna 2002 ilmestynyt kokoomateos feministisestä estetiikasta. Teoksen ovat toimittaneet Pauline von Bonsdorff ja Anita Seppä ja julkaissut Gaudeamus.

                                               

King Kong -tyttö

Despentes vaatii naisten itsenäisyyttä, mikä olisi hänen mukaansa myös miesten etu. Despentes kirjoittaa, että historiallisesti miesten poliittisella valta-asemalla on ollut hintansa. Naisten ruumiit ovat kuuluneet miehille vain korvauksena siitä ...

                                               

Kuva ja vastakuvat

Kuva ja vastakuvat: Sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa on Leena-Maija Rossin kirjoittama ja toimittama kirja, joka ilmestyi vuonna 1995 Gaudeamuksen kustantamana.

                                               

Lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta

Lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta on Pia Ingströmin haastattelukirja uuden naisliikkeen noususta 1970-luvun Suomessa.

                                               

Lupa olla nainen

                                               

Making Gender

Making Gender: The Politics and Erotics of Culture on yhdysvaltalaisen feministisen antropologin Sherry Ortnerin kokoelmateos hänen pääasiassa 1980-1990-luvuilla kirjoittamistaan esseistä. Esseekokoelma koostuu kahdeksasta itsenäisistä aiheista k ...

                                               

Naisten oikeuksien puolustus

Naisten oikeuksien puolustus on 1700 -luvun brittiläisen protofeministi Mary Wollstonecraftin kirjoittama teos ja yksi varhaisimpia feministisen filosofian teoksia. Siinä Wollstonecraft vastaa niille 1700 -luvun koulutuksen ja politiikan teoreeti ...

                                               

Nyt riitti!

Nyt riitti! Tasa-arvoa arkeen on vuonna 2003 ilmestynyt Jennie Sjögrenin kirja feminismistä ja sukupuolten tasa-arvosta. Teos ilmestyi suomeksi vuonna 2005 Otavan kustantamana. Teos käsittelee arkipäiväistä sukupuolten eriarvoisuutta esimerkiksi ...

                                               

Perhosten valtakunta

                                               

SCUM-manifesti

SCUM-manifesti on Valerie Solanaksen kirjoittama vuonna 1967 julkaistu radikaalifeministinen manifesti. Manifestin mukaan miehet ovat pilanneet maailman, ja naisten tehtävä on korjata se. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vallitseva yhteiskuntajär ...

                                               

Toinen maailmanpolitiikka

Toinen maailmanpolitiikka: 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen on Johanna Kantolan ja Johanna Valeniuksen toimittama kirja, joka käsittelee feminismiä ja maailmanpolitiikkaa. Teoksen kustansi Vastapaino.

                                               

Toinen sukupuoli

Toinen sukupuoli on Simone de Beauvoirin klassinen feminismin perusteos, joka ilmestyi ranskaksi kahdessa osassa 1949. Suomeksi teos on ilmestynyt lyhennettynä 1980 Annikki Sunin suomentamana. Uusi, lyhentämätön suomennos ilmestyi 2009 ja 2011 su ...

                                               

Tästä äiti varoitti

Tästä äiti varoitti on Anna Kontulan vuonna 2009 julkaisema pamfletti, joka käsittelee suomalaisen feminismin suhtautumista seksuaalisuuden ja vallan kysymykseen. Kontula sanoo feminismin päässeen Suomessa valtiokirkon asemaan. Kontulan mukaan ai ...

                                               

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa

Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa on Petri Hautaniemen sosiaaliantropologian väitöskirja Tampereen yliopistoon. Kirja perustuu etnografiseen tutkimukseen, jossa on useiden vuosien ajan seurattu suomalaisten somalipoikien arkea. ...

                                               

Suomen somalit (kirja)

Suomen somalit on Yusuf M. Mubarakin, Eva Nilssonin & Niklas Saxénin vuonna 2015 ilmestynyt kirja Suomen somaleista. Teos ilmestyi Innon kustantamana.

                                               

Ahdistava kulttuurimme

Ahdistava kulttuurimme on Sigmund Freudin vuonna 1930 ilmestynyt yhteiskuntafilosofinen kirja. Freud esittää kirjassa, että ihmisyksilö ja sivilisaatio ovat riidassa keskenään. Freudin mukaan ihminen tavoittelee vaistomaista vapautta, mutta sen v ...

                                               

Identiteetti ja väkivalta

Identiteetti ja väkivalta on Amartya Senin vuonna 2006 ilmestynyt teos. Teoksen on suomentanut Jussi Korhonen, ja se on ilmestynyt 2009 Basam Booksin kustantamana.

                                               

Kansojen oikeus

Janne Alaloukusa: Arvio John Rawlsin kosmopoliittisesta oikeudenmukaisuusutopiasta. Paatos 2/2007. Putte Wilhelmsson: Oikeus, vapaaehtoisuus ja muita arvoituksia. Turun sanomat 13.1.2008. Terho Pursiainen: Oikeudenmukaiseen maailmaan. Helsingin s ...

                                               

Leviathan (kirja)

Leviathan on englantilaisen filosofin Thomas Hobbesin vuonna 1651 julkaisema kirja poliittisesta filosofiasta. Hobbesin teoriassa ihmiset tekevät keskenään yhteiskuntasopimuksen ja valtuuttavat suvereenin valvomaan järjestystä ja käyttämään siinä ...

                                               

Oikeudenmukaisuusteoria

Oikeudenmukaisuusteoria on John Rawlsin kirja, jossa hän esitti teorian sosiaaliliberaalin valtion moraalisiksi perusteluiksi.

                                               

Platonin Valtio

Alex Koppelman: That hot new neoconservative philosopher named Plato. Salon 25.6.2007. englanniksi Jyrki Alenius: Valtiossa on hyveellisen ihmisen onni. Helsingin sanomat 18.11.2007.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →