ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109                                               

Suomen pojat Espanjassa

Suomen pojat Espanjassa on vuonna 1939 ilmestynyt muistelmateos, jolla kerättiin varoja Espanjan sisällissotaan tasavaltalaisten puolella osallistuneille suomalaisille vapaaehtoisille ja heidän perheilleen. Kirjan toimitussihteeri oli kirjailija ...

                                               

Suomen punakaarti

Suomen punakaarti on kansanedustaja Emil Saarisen salanimellä ”Arvid Luhtakanta” kirjoittama muistelmateos Suomen sisällissodan tapahtumista Tampereella. Samana vuonna ilmestyneen Jalmari Parikkan Viimeinen taisto -teoksen tavoin Saarisen muistel ...

                                               

Taistelu Ahvenanmaasta

Taistelu Ahvenanmaasta on ye-komentaja Arvo Komulaisen kirja Ahvenanmaasta käydyistä taisteluista ja solmituista sopimuksista 1700-luvulta nykyaikaan. Komulaisen mukaan Ahvenanmaan demilitarisointi on purettava ja sinne on sijoitettava tykistö- j ...

                                               

Teräsmyrskyssä

Teräsmyrskyssä on saksalaisen Ernst Jüngerin kirjoittama muistelma ensimmäisestä maailmansodasta. Teos perustuu hänen omaan sotapäiväkirjaansa. Teräsmyrskyssä julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1920. Teräsmyrskyssä kuvaa Jüngerin kokemuksia Sa ...

                                               

Toinen maailmansota (kirja)

Toinen maailmansota on Antony Beevorin kirja toisesta maailmansodasta. Vuonna 2012 julkaistussa teoksessa Beevor on halunnut painottaa sitä seikkaa, että toinen maailmansota ei ollut ainoastaan massiivinen valtioiden välinen ja kahden liittouman, ...

                                               

Tyrjän rykmentti (kirja)

Tyrjän rykmentti. JR 7:n ja Er.P 12:n taistelut jatkosodassa on vuonna 1996 julkaistu Matti Koskimaan teos Tyrjän rykmentistä eli jatkosodan Jalkaväkirykmentti 7:stä sekä Erillinen Pataljoona 12:sta.

                                               

Vaarallisilla teillä

Vaarallisilla teillä on Niilo Lappalaisen kirjoittama muistelmateos hänen toiminnastaan toisen maailmansodan aikana Saksan sotavoimissa. Kirja pohjautuu hänen isänsä muistiinpanemiin muistitietoihin. Kirjassa kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti L ...

                                               

Valkoinen kuolema

Valkoinen kuolema on Petri Sarjasen kirjoittama kirja suomalaisesta talvisodan aikaan Kollaan rintamalla tarkka-ampujana toimineesta Simo Häyhästä. Kirja kertoo Häyhän kehityksestä ampujana ja hänen vaiheistaan ennen ja jälkeen sodan. Kirjassa ke ...

                                               

Viimeinen taisto

”Viimeinen taisto”: punaisen rintamapäällikön muistelmia v:lta 1918 on vuonna 1938 ilmestynyt näyttelijä ja teatterinjohtaja Jalmari Parikan muistelmateos, jossa hän kertoo Suomen sisällissodan aikaisesta toiminnastaan punaisten rintamapäällikkön ...

                                               

Afrikan tähteä etsimässä

Päivi Koskinen: Afrikan tähti on suomalaisilta hukassa. Yle uutiset 27.4.2010. Kymmenen syytä kiinnostua Afrikasta Arkistoituja kopioita – Internet Archive. Global.finland.fi 28.4.2010. Anu-Elina Lehti: Pekka Haavisto haluaa tiivimpää poliittista ...

                                               

Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot

Euron tulevaisuus – Suomen vaihtoehdot on kahdentoista pääsääntöisesti tohtoritasoisen kansantalouden asiantuntijan kirjoittama teos Euroopan rahajärjestelmän tulevaisuuden kehityksestä. Vesa Kanniaisen vetämä työryhmä EuroThinkTank arvioi euron ...

                                               

Freefall

Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy on yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Joseph Stiglitzin vuonna 2010 ilmestynyt teos, jossa hän käsittelee Yhdysvalloista asunto- ja finanssikuplana liikkeelle lähteneen kriisin ...

                                               

Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet

Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet on Raimo Väyrysen vuonna 2001 julkaisema kirja globalisaatiosta ja globalisaatiokritiikistä. Teoksen julkaisi Gaudeamus.

                                               

Kansallinen voitto

Kansallinen voitto on suomalaisen Anders Chydeniuksen alkuaan ruotsinkielinen kirjoitus, joka ilmestyi heinäkuussa 1765. Teoksessa Chydenius kritisoi merkantilistista politiikkaa ja puolustaa elinkeinovapautta. Chydenius esitti Kansallisessa voit ...

                                               

Kansantalous 2028

Kansantalous 2028 on Pentti Vartian ja Pekka Ylä-Anttilan kirjoittama, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan julkaisema kirja. Teos ilmestyi Taloustiedon kustantamana vuonna 2003.

                                               

Kansojen varallisuus

Kansojen varallisuus on skotlantilaisen moraalifilosofin Adam Smithin pääteos. Teos ilmestyi 9. maaliskuuta 1776. Sillä on ollut suuri vaikutus talousteoriaan, ja sitä pidetään klassisen poliittisen taloustieteen perusteoksena. Uusi, koko teoksen ...

                                               

Marxin Pääoma

Marxin Pääoma on Francis Wheenin vuonna 2006 julkaisema lyhyt kirja Karl Marxin Pääoma -teoksen historiasta. Teoksen julkaisi vuonna 2007 suomeksi Ajatus-kirjat ja käänsi Kimmo Paukku.

                                               

Pääoma 2000-luvulla

Pääoma 2000-luvulla on vuonna 2013 ilmestynyt ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Pikettyn taloustieteen historian alaan kuuluva teos. Siitä tuli keväällä 2014 myyntimenestys eri puolilla maailmaa. Teoksen ovat suomentaneet Marja Ollila ja Maar ...

                                               

Quarterly Journal of Economics

Quarterly Journal of Economics on vertaisarvioitu taloustieteellinen aikakauskirja. Se on arvostetuimpia ja viitatuimpia taloustieteen tiedejulkaisuja. Sen ensimmäinen numero ilmestyi lokakuussa 1886, ja se on vanhin englanninkielinen taloustiete ...

                                               

Satunnaisuuden hämäämä

Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla on Nassim Nicholas Talebin vuonna 2001 julkaisema teos. Se käsittelee ihmistiedon erehtyväisyyttä ja finanssimarkkinoita.

                                               

Suuri murros

Suuri murros on Karl Polanyin vuonna 1944 ilmestynyt kirja. Sen on suomentanut Natasha Vilokkinen ja julkaissut vuonna 2009 Vastapaino. Esipuheen suomennokseen on kirjoittanut Risto Heiskala. Suomennos on saanut J. A. Hollo -palkinnon. Teos käsit ...

                                               

Talouden taito

Talouden taito on Ksenofonin kirjoittama sokraattinen dialogi, joka käsittelee yksityisen talouden hoitoa. Teos on merkittävä lähde klassisen kauden Ateenan yhteiskuntahistorian kannalta. Kotitalouden lisäksi teos käsittelee muun muassa sellaisia ...

                                               

Tasa-arvo ja hyvinvointi

Tasa-arvo ja hyvinvointi on tutkijoiden Richard Wilkinson ja Kate Pickett kirja tuloeroista. Kirja julkaistiin joulukuussa 2009 ja HS-kirjat julkaisi sen suomeksi keväällä 2011. Teos tarkastelee vaurauden, tulonjaon ja hyvinvoinnin suhteita länsi ...

                                               

Väärin käyttäytyminen

Väärin käyttäytyminen. Käyttäytymistaloustieteen synty on yhdysvaltalaisen taloustieteilijän ja University of Chicago Booth School of Business -oppilaitoksen professori Richard H. Thalerin kirja. Kirjassa Thaler kertoo käyttäytymistaloustieteen t ...

                                               

Huvitamme itsemme hengiltä

Huvitamme itsemme hengiltä. Julkinen keskustelu viihteen valtakaudella on Neil Postmanin vuonna 1985 ilmestynyt kirja.

                                               

Katseen voima

                                               

Lööppikirja

                                               

Puhujan kasvatus

Puhujan kasvatus on Quintilianuksen vuonna 95 jaa. julkaistu puhetaitoa ja kasvatusta käsittelevä teos. Tekijän alkuperäisenä tarkoituksena oli kirjoittaa katsaus puhetaidon erilaisiin suuntauksiin ja alan historiaan, mutta lopulta hän päätyi esi ...

                                               

Sosiaalisen median lyhyt historia

Sosiaalisen median lyhyt historia on Gaudeamuksen vuonna 2013 julkaisema kirja sosiaalisesta mediasta. Teoksen ovat kirjoittaneet Jaakko Suominen, Sari Östman, Petri Saarikoski ja Riikka Turtiainen.

                                               

Viinin tarina

Viinin tarina on brittiläisen Hugh Johnsonin kirjoittama kirja, joka on kokonaisteos viinistä kautta historian. Kirjan kirjoittaminen kesti kaikkiaan viisi vuotta, ja se on perinpohjainen teos aihepiiristään ja käsittelee viiniteemaa kulttuurihis ...

                                               

Viinistä viiniin

Viinistä viiniin – viininystävän vuosikirja on vuodesta 1998 julkaistu suomalainen vuosikirja, jossa esitellään Suomessa saatavilla olevia viinejä. Sitä on alusta alkaen kirjoittanut ja toimittanut Juha Berglund, vuodesta 2003 yhdessä Antti Rinta ...

                                               

Huutomerkki (kirjasarja)

Huutomerkki oli kustannusyhtiö Tammen vuosina 1968–1983 sekä 2008–2010 julkaisema kirjasarja. Se sisälsi yhteiskunnallisia pamfletteja, joita julkaistiin yhteensä 99. Kirjoittajina toimi eri alojen vaikuttajia Suomesta ja ulkomailta.

                                               

Ihmisen ääni

Ihmisen ääni on WSOY:n julkaisema kirjasarja, jossa kirjailijat ja muut kulttuurielämän vaikuttajat kertovat elämästään ja ajatuksistaan. Kirjojen muoto on vapaa, ja ne voivat olla esimerkiksi muistelmia, haastatteluja tai esseekokoelmia. Sarjass ...

                                               

Niin & näin -kirjat

Niin & näin -kirjat on Eurooppalaisen filosofian seuran julkaiseman filosofisen aikakauslehden Niin & näin toimittama filosofinen kirjasarja. Sarjan julkaiseminen alkoi vuonna 2002 nimellä 23°45 ja vuonna 2009 sarjan nimeksi vaihdettiin niin & nä ...

                                               

Suomalaisen arjen historia

Suomalaisen arjen historia on Weilin+Göösin kustantama neliosainen tietokirjasarja. Se kuvaa Suomen ja suomalaisten historiaa keskittyen tavallisen ihmisen arkeen. Kirjan ensimmäinen osa Savupirttien Suomi valmistui elokuussa 2006. Toinen osa Sää ...

                                               

Suomalaisia sosialisteja

Suomalaisia sosialisteja I – III on Työväen sivistysliiton vuosina 1943–1947 julkaisema kolmiosainen teossarja, jossa esitellään Suomen työväenliikkeen keskeisiä henkilöitä N. R. af Ursinista Väinö Vankkojaan. Kirjasarjan tarkoituksena oli ”sanom ...

                                               

Suuria kysymyksiä

Suuria kysymyksiä oli kustannusosakeyhtiö Arvi A. Kariston vuosina 1917–1919 julkaisema yhteiskunnallisten teosten kirjasarja. Sen teokset edustivat eri aatesuuntia ja näkemyksiä, aina Pjotr Kropotkinin valtiota vastustavasta anarkismista ruotsal ...

                                               

Adulta

Adulta oli Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla toiminut aikuiskoulutuskeskus, joka perustettiin vuonna 1972. Yhtenä Suomen suurimmista aikuiskoulutuskeskuksista Adulta ...

                                               

AEL

AEL on suomalainen tekniikan ammatillista koulutusta tarjoava yritys. Se kouluttaa teollisuuden ja teknisten palvelutoimialojen ammattilaisia, asiantuntijoita ja esimiehiä. AEL tarjoaa yrityksille kehittämis- ja koulutuspalveluja sekä avoimia ja ...

                                               

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura perustettiin 7. joulukuuta 1940 Helsingissä nimellä Kansansivistysopillinen Yhdistys. Yhdistyksen sääntöjen mukaan ATS:n tarkoituksena on aikuiskasvatustyön tukeminen ja edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ...

                                               

Aikuiskasvatuksen vuosikirja

Aikuiskasvatuksen vuosikirjan nimellä tunnettu kirjasarja alkoi jatkosodan keskellä vuonna 1942 Vapaan kansansivistystyön vuosikirjan nimellä. Nimi muutettiin vuonna 1972 Vapaan sivistystyön vuosikirjaksi ja vuonna 1995 Aikuiskasvatuksen vuosikir ...

                                               

Aikuiskasvatus

Aikuiskasvatustieteellä tarkoitetaan teoriaa ja tutkimusta aikuisten oppimisen, opiskelun ja opettamisen monista muodoista ja käytännöistä sekä aikuisen elämän yleisistä kasvua ja kasvattamista koskevista kysymyksistä, aikuiskasvatuksella erilais ...

                                               

Aikuiskoulutuskeskus

Aikuiskoulutuskeskukset tarjoavat ammatillista perus- ja jatkokoulutusta omaehtoisena sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille tai harvoissa tapauksissa koulutuksen aikana täyttäville aikuisopiskelijo ...

                                               

Aikuiskoulutustuki

Työelämässä oleva voi saada aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastosta. Vuonna 2019 aikuiskoulutustukea maksettiin 25 701 henkilölle yhteensä 176.5 miljoonaa euroa. Palkansaajan a ...

                                               

AJK-Jatkokoulutus

AJK-Jatkokoulutus on visuaalisen markkinoinnin, sisustussuunnittelun ja tapahtumatuotannon koulutukseen erikoistunut yksityinen aikuiskouluttaja Helsingissä. AJK-Jatkokoulutus on toiminut vuodesta 1993 lähtien. Koulutusta järjestetään oppisopimus ...

                                               

Amiedu

Amiedu on Helsingissä toimiva ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Amiedussa opiskelee vuosittain noin 21 000 aikuisoppijaa. Amiedu keskittyy pääkaupunkiseudun elinkeinostrategioiden ja toimialarakenteen tarpeitten mukaisiin osaamisalueisiin. Amied ...

                                               

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat aikuisille suunnattua ammattikorkeakoulujen järjestämää täydennyskoulutusta, jossa opintojen laajuus on pääsääntöisesti 30-60 opintopistettä. Erikoistumisopinnoissa täydentää tutkintoaan tai laajentaa osaamis ...

                                               

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Stipendin myöntää Työllisyysrahasto. Ammattitutkintostipendin voi saada henkilö, j ...

                                               

Andragogiikka

Andragogiikka on teoria aikuisen oppimisesta. Käsitteen on tehnyt tunnetuksi Malcolm Knowles 1960-luvulla. Andragogiikka-termi juontuu kreikankielisistä sanoista andros ja ago ja tällä termillä haluttiin tehdä ero pedagogiikasta, joka ymmärretään ...

                                               

Espoon aikuislukio

Espoon aikuislukio on Espoossa toimiva lukio. Koulu sijaitsee Espoon Tapiolassa osoitteessa Itätuulenpiha 1. Lukio-opintojen ohella kuka tahansa voi opiskella yksittäisiä aineita aineopiskelijana. Opiskella voi sekä aamulla, päivällä että illalla ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →