ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111                                               

Norjan kauppakorkeakoulu

Norjan kauppakorkeakoulu on Norjan johtava kauppatieteellinen korkeinta opetusta ja tutkimusta harjoittava korkeakoulu. Se perustettiin 20 vuotta käytyjen keskustelujen jälkeen 1936 Norjan entiseen pääkaupunkiin Bergeniin. NHH:n alumnitoiminta on ...

                                               

Kauppaopisto Optima

Kauppaopisto Optima - Handelsinstitutet Optima on Optima-kuntayhtymän ylläpitämä, pääosin ruotsinkielistä opetusta antava kaupallisen alan ammattioppilaitos, joka antaa opetusta Pietarsaaressa ja Uusikaarlepyyssä. Taustalla olevaan kuntayhtymän o ...

                                               

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on yksi Oulun yliopiston yhdeksästä tiedekunnasta, joka toimii taloustieteen ja liiketoiminnan aloilla. Ennen vuotta 2014 yksikkö oli nimeltään taloustieteiden tiedekunta.

                                               

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu on Raahessa toimiva toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa perustutkintokoulutusta peruskoulupohjaisille ja ylioppilaspohjaisille nuorille yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon sekä luonnontieteiden aloil ...

                                               

Tukholman kauppakorkeakoulu

Tukholman kauppakorkeakoulu on Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa sijaitseva yksityinen yliopisto. Tukholman kauppakorkeakoulu perustettiin vuonna 1909. Yliopisto on Pohjois-Euroopan vanhin kauppakorkeakoulu Helsingin Hankenin ohella. Maailman vi ...

                                               

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulu on vuonna 1950 liike-elämän aloitteesta perustettu kauppakorkeakoulu, joka on vuodesta 2010 alkaen ollut osa Turun yliopistoa. Kauppakorkeakoulun dekaanina on vuodesta 2012 lähtien toiminut laskentatoimen ja rahoituksen pr ...

                                               

Turun kauppaopisto

Turun kauppaopisto oli vuosina 1839–1983 Turussa toiminut kauppaoppilaitos. Vuonna 1983 se yhdistyi Turun kaupungin kauppakoulun kanssa Turun Kauppaoppilaitos - Handelsläroverket i Åboksi, joka vuonna 1998 yhdistettiin silloisen Turun ammatti-ins ...

                                               

Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulu

Uumajan yliopiston kauppakorkeakoulu perustettiin vuonna 1989. Kauppakorkeakoulu on osa Uumajan yliopistoa. Kauppakorkeakoulussa opiskelee vuosittain noin 2 000 opiskelijaa. Koulussa voi suorittaa kaksi alemman korkeakoulututkinnon ohjelmaa, nelj ...

                                               

Viipurin kauppa- ja merenkulkuoppilaitos

Viipurin kauppa- ja merenkulkuoppilaitoksen rakennus valmistui Viipuriin vuonna 1938. Arkkitehti Ragnar Ypyän suunnittelemassa koulurakennuksessa toimivat alun perin Viipurin kauppaoppilaitos ja Viipurin merenkulkuoppilaitos, mutta nykyään se on ...

                                               

Åbo Akademin kauppakorkeakoulu

Åbo Akademin kauppakorkeakoulu oli Åbo Akademin alaisuudessa toiminut kauppakorkeakoulu. Se perustettiin vuonna 1927 ja se liitettiin Taloudellis-valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1980. Hallintouudistuksessa vuonna 2010 kauppakorkeakoulusta ...

                                               

JLPT

JLPT on lyhenne sanoista Japanese Language Proficiency Test. Se on japania opiskeleville ulkomaalaisille suunnattu Japanin opetushallituksen vuodesta 1984 alkaen järjestämä maksullinen japanin kielikoe. Kokeen on voinut suorittaa myös Suomessa vu ...

                                               

TOEFL

TOEFL on englannin kielen standardoitu kaupallinen kielikoe, jota useiden maiden oppilaitokset käyttävät hakijoiden kielitaidon todistuksena.

                                               

Yleinen kielitutkinto

Yleinen kielitutkinto on mm. suomen, ruotsin tai saamen kielen kielikoe, jonka järjestää vuosittain Jyväskylän yliopisto. Kokeeseen kuuluu suullinen ja kirjallinen osa, joiden arvosanat jaetaan kuuteen tasoon. Tasot vastaavat CEFR-järjestelmän ta ...

                                               

Koiran kouluttaminen

Koiran kouluttaminen tarkoittaa, että koira opetetaan käyttäytymään halutulla tavalla. Koirankoulutus on koiran käytösten muokkaamista ihmisen haluamaan suuntaan.

                                               

Anders Hallgren

Anders Hallgren on ruotsalainen koirapsykologi ja kirjailija. Hän on yksi maailman ensimmäisistä koirapsykologeista ja oli perustamassa alan koulutusta Ruotsiin 1980. Hän on työskennellyt koirien parissa lähes 40 vuotta, ja on tunnettu pehmeistä ...

                                               

Koiran ulkoilutus

Koiran ulkoilutus on aktiviteetti, jossa henkilö kävelyttää koiraansa. Siitä on hyötyä sekä omistajalle että lemmikille. Se myös auttaa koiran kouluttamista ja kumppanuutta.

                                               

Opaskoirakoulu

Opaskoirakoulu on Vantaan Itä-Hakkilassa toimiva oppilaitos, jossa koulutetaan opaskoiria näkövammaisten käyttöön. Se on suurin kolmesta Suomessa toimivasta, opaskoiria tuottavasta koirakoulusta. Opaskoirakoulu on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ...

                                               

Palveluskoirakoe

Palveluskoirakoe on palveluskoirien koulutustasoa mittaava koe. Suomessa palveluskoirakokeiden kattojärjestönä toimii Suomen Palveluskoiraliitto, joka määrittelee Suomessa käytetyt palveluskoirakoemuodot. Koemuotoja on kaksitoista. Kokeita järjes ...

                                               

Turid Rugaas

Turid Rugaas on norjalainen koirakouluttaja, joka omistaa Hagen Hundeskole nin koirakoulun. Rugaas on tullut kuuluisaksi tekemällä pioneerityötä koirien rauhoittavista signaaleista. Kirjassaan Rauhoittavat signaalit Rugaas kertoo oivaltaneensa ne ...

                                               

Ann Lindsay Wynyard

Ann Lindsay Wynyard on tiibetinspanielien kasvattaja. Wynyard kirjoitti ensimmäisen kirjansa The Dog Directory Guide to the Tibetan Spaniel, The Dog Directory vuonna 1974 pitkälti omiin käytännön kokemuksiinsa perustuen. Hän käsitteli kirjassaan ...

                                               

Academic Ranking of World Universities

Academic Ranking of World Universities on Kiinan Shanghaista peräisin oleva tuhannen huippuyliopiston listaus. Sitä on julkaistu vuosittain vuodesta 2003 lähtien. ARWU-ranking kehitettiin Shanghain Jiao Tong -yliopistossa kiinalaisten poliittisen ...

                                               

Bolognan prosessi

Bolognan prosessi on 29 eurooppalaisen opetusministerin vuonna 1999 allekirjoittaman Bolognan julistuksen käynnistämä prosessi, jonka aikana Eurooppalaisen korkeakoulualueen koulutusjärjestelmät yhtenäistetään niin, että opiskelija voi ylittää he ...

                                               

Eurooppalainen korkeakoulualue

Eurooppalainen korkeakoulualue on lähes koko Euroopan kattava, 47 valtion muodostama korkeakoulutusalue, joka syntyi maaliskuussa 2010. EHEA:n käynnistämistä edelsi vuonna 1999 aloitettu Bolognan prosessi. Sillä pyrittiin luomaan yhtenäinen, yhte ...

                                               

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä

Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkanee ...

                                               

Jatkotutkinto

Jatkotutkinto on yliopistollinen, ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavissa oleva tieteellinen tutkinto. Suomessa tämä tarkoittaa lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Kuitenkin lääketieteen, eläinlääketieteen sekä hammaslääketieteen al ...

                                               

Jean Monnet -ohjelma

Jean Monnet -ohjelma on Euroopan komission ohjelma Euroopan integraation tutkimuksen edistämiseksi. Sillä on toimintaa 60 maassa viidessä maanosassa. Jean Monnet -ohjelma on osa elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Nimensä ohjelma on saanut Euroopan u ...

                                               

Korkeakoulu

Korkeakoulu on ylemmän asteen oppilaitos, joka voidaan suorittaa toisen asteen jälkeen. Korkeakouluiksi määritellään tavallisesti yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

                                               

Korkeakoulujen arviointineuvosto

Korkeakoulujen arviointineuvosto oli suomalainen riippumaton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä oli avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa. Arviointineuvosto perustettiin vuonna 1995 jatkamaan korkea ...

                                               

Korkeakouluneuvosto

Korkeakouluneuvosto oli Suomessa vuosina 1966–1995 toiminut opetusministeriön alainen viranomainen, joka käsitteli Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen yleistä kehittämistä, niiden tulo- ja menoarvioita sekä antoi ministeriöille lausuntoja. Neuv ...

                                               

Korkeakoulututkintotodistuksen liite

Korkeakoulututkintotodistuksen liite on korkeakoulututkintotodistuksen Europass-liite selvennä ja korkea-asteen koulutuksesta annettavaan todistukseen liitettävä, kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja, jonka tarkoituksena on tehdä helpom ...

                                               

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomessa pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka aloitti toimintansa 1. elokuuta 2008, kun Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistyivät uudeksi ammattikorkea ...

                                               

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme -hanke alkoi vuonna 2007 Pohjoismaiden ministerineuvoston aloitteesta. Sen tavoitteena on edistää korkeakoulutusta Pohjoismaissa. Hankkeelle on suunniteltu pysyvää rahoitusta vuodesta 2015 lähtien. Hankkeen piirissä on per ...

                                               

Opintopiste

Opintopiste on Bolognan prosessin yhteydessä Euroopan unionin sisäisesti luotu standardi opiskelun mittaamiseen. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Suomess ...

                                               

Opintoviikko

Opintoviikko on opintojen laajuuden mitta opiskelijan kannalta. Opintoviikolla tarkoitetaan opiskelijan arvioitua keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintotavoitteiden saavuttamiseksi. Opintoviikko oli käytössä korkeakoulututkintojen laajuuden m ...

                                               

Postdoc

Postdoc on akateemisen uran vaihe, jossa tehdään väitöskirjan jälkeisiä jatko-opintoja. Tyypillisesti postdoc-vaihe ajoittuu alle viisi vuotta tohtorin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tyypillisesti niitä lähdetään tekemään muuhun korkeakouluun k ...

                                               

Suomen akateemisten naisten liitto

Suomen Akateemisten Naisten Liitto - Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry. on akateemisen loppututkinnon suorittaneiden naisten järjestö. Liitolla on runsaat 1000 jäsentä ja 20 paikallisyhdistystä, joista kolme on ruotsinkielistä. SANL-FKAF ...

                                               

Times Higher Education

Times Higher Education, aikaisemmin The Times Higher Education Supplement, on lontoolainen lehti, joka kertoo korkeakoulutukseen liittyvistä aiheista. Lehden omistaa TSL Education, joka oli lokakuuhun 2005 saakka osa News International -yhtiötä. ...

                                               

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr on säätiö, joka tarjoaa terveydenhuoltopalveluja suomalaisten korkeakoulujen opiskelijoille. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Studenternas hälsovårdsstiftelse ja englanninkielinen nimi Finnish Student Health S ...

                                               

Demokraattinen koulu

Demokraattinen koulu on koulu, jossa oppilaille on haluttu turvata mahdollisuus osallistua merkittävästi koulua koskevaan päätöksentekoon henkilökunnan kanssa tasavertaisina äänestäjinä ja päätöksentekijöinä. Vanhin demokraattinen koulu on Summer ...

                                               

Eurooppa-koulu

Eurooppa-koulut ovat Euroopan yhteisöjen henkilöstön lapsille perustettuja julkisia oppilaitoksia. Niiden hallinto on jaettu Euroopan yhteisön ja jäsenmaiden kesken. Niiden toiminta perustuu vuonna 1957 Luxemburgissa allekirjoitettuun sopimukseen ...

                                               

Feeniks-koulu

Feeniks-nettikoulu on yksityisrahoitteinen vuodesta 2012 nettipohjaisesti toiminut etäperuskoulu. Feeniks-koulu tarjoaa peruskoulun oppimäärän läpikäyntiin sopivia oppimistehtäviä ja oppisisällön sekä oppimisen seurannan mahdollistavan oppimisymp ...

                                               

Freinet-koulu

Freinet-koulu on peruskoulua korvaava koulu, jossa noudatetaan ranskalaisen pedagogin Celestin Freinetn kehittämää freinetpedagogiikkaa. Muita vaihtoehtopedagogista ajattelua käytäntöön soveltavia kouluja ovat esimerkiksi Steiner-koulut ja Montes ...

                                               

Harjoituskoulu

Harjoituskoulu oli entisajan Suomessa seminaarin ja myös alakansakouluseminaarin yhteydessä toiminut kansakoulu, jossa kansakoulunopettajiksi opiskelevat suorittivat opetusharjoittelua. Virallisissa yhteyksissä käytettiin nimitystä seminaarin kan ...

                                               

Kansakoulu

Kansakoulu oli Suomessa aluksi nelivuotinen oppilaitos, joita alettiin perustaa vuoden 1866 kansakouluasetuksen myötä. Asetuksen mukaan kaupungit velvoitettiin perustamaan kansakouluja, mutta maaseudulla kunta sai päättää. 1800-luvun loppupuolell ...

                                               

Kansalaiskoulu

Kansalaiskoulu eli jatkokoulu oli Suomessa vuosina 1958–1977 toiminut kansakoulun jälkeen suoritettu, yleensä kaksivuotinen koulu, joka oli mahdollista käydä siinä tapauksessa, että oppilas ei kansakoulun neljännen luokan jälkeen jatkanut oppikou ...

                                               

Katedraalikoulu

Katedraalikoulut olivat keskiajalla piispanistuinten yhteyteen perustettuja kouluja, joiden tarkoituksena oli kouluttaa uusia pappeja. Metzin piispan Krodegangin 700-luvulla kehittämä katedraalikoulujärjestelmä yleistyi frankkien valtakunnassa Ka ...

                                               

Koraanikoulu

Koraanikoulu eli kuttab on islamilaisessa sivilisaatiossa kehittynyt alkeiskoulun muoto, jossa pääasiallinen oppiaine on arabiankielisen Koraanin ulkoa opettelu šeikin johdolla. Koraanikoulu ja ylemmän asteen opetusta antava madrasa sekoittuvat u ...

                                               

Kotikoulu

Kotikoulu tarkoittaa järjestelyä, jossa oppivelvollinen ei osallistu tavanomaiseen perusopetukseen, vaan suorittaa oppivelvollisuuttaan kotiopetuksessa vanhempiensa, muun huoltajansa tai esimerkiksi kotona käyvän opettajan avulla. Kotikoululla vo ...

                                               

Kymnaasi

Kymnaasi on aiemmin lukiosta käytetty nimitys, jota käytetään edelleen muun muassa Virossa. Kymnaasi tarkoitti erityisesti sellaista lukiota, jossa klassisilla kielillä, eli kreikalla ja latinalla, oli tärkeä osa. Saksassa kymnaaseiksi nimitettii ...

                                               

Luostarikoulu

Luostarikoulut olivat eurooppalaisten luostarien yhteydessä toimineita kouluja. Keskiajan alussa ne olivat ainoita kouluja ja keskiajan lopulla niillä oli keskeinen asema tuomiokirkko- ja katedraalikoulujen ohella. Ensimmäiset luostarikoulut peru ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →