ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112                                               

Sisäoppilaitos

Sisäoppilaitos eli internaatti on koulu, jossa opiskelijat asuvat opintojensa ohella. Ensimmäiset sisäoppilaitokset olivat alun perin englantilaiset yksityiskoulut, jotka tavallisesti sijaitsevat etäällä suurista asutuskeskuksista. Oppilaat asuva ...

                                               

Sokeainopetus

Peruskoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa annettava sokeainopetus on integroitu tavallisiin opetusryhmiin. Näkövammaiset opiskelijat saavat valmentavaa opetusta, jonka ansiosta lapsi tai nuori selviää ilman erityisiä apuvälineitä yksilöllis ...

                                               

Tehtaankoulu

Tehtaankoulu on historiallinen, teollisuuslaitoksen ylläpitämä koulu, joka huolehti tehtaan työntekijöiden lasten alkeisopetuksesta. Suomessa tehtaankouluja oli 1600-luvulta 1900-luvun puoliväliin. Pohjoismaiden ensimmäiset tehtaankoulut perustet ...

                                               

Toisen asteen oppilaitos

Toisen asteen oppilaitos on perusasteen jälkeisiin opintoihin tarkoitettu opisto, jollaisia ovat muun muassa ammattioppilaitos ja lukio. Toisen asteen opinnot johtavat ylioppilastutkinnon ja/tai ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Näiden ...

                                               

Vapaa koulu

Vapaa koulu tai avoin koulu on epäyhtenäinen kouluverkosto, joka pyrkii entistä paremmin huomioimaan yksilöiden väliset erot ja mahdollistamaan opiskelijoille valinnan ja liikkumisen vapauden koulussa. Vapaissa kouluissa kehitetään taitoja, tieto ...

                                               

Yhteiskoulu

Yhteiskoulu on Suomen koululaitoksessa tarkoittanut oppilaitosta, varsinkin oppikoulua, jossa opiskelee sekä poikia että tyttöjä. Suomessa monet oppikoulut olivat aiemmin joko erillisiä poika- tai tyttökouluja, mutta jo 1800-luvulla niiden rinnal ...

                                               

Yhtenäiskoulu

Yhtenäiskoulu tarkoittaa koko perusopetuksen ja mahdollisesti myös lukion kattavaa koko ikäluokalle yhteistä koulua, jossa oppilaita ei erotella erityyppisiin kouluihin koulumenestyksen perusteella. Arkikielessä ja hallinnollisesti yhtenäiskoulu ...

                                               

Yksityiskoulu

Yksityiskoulu on koulu, jonka omistaa jokin julkisyhteisöistä riippumaton yksityinen taho. Tavallisesti tämä on voittoa tavoittelematon yritys, yhdistys tai säätiö. Monissa maissa yksityiskoulu voi rahoittaa toimintansa kokonaan tai osittain lahj ...

                                               

Gabriel Ahlman

Gabriel Ahlman oli suomalainen kruununvouti, asessori ja kartanonomistaja, jonka testamenttilahjoituksen turvin perustettiin alkeisopetusta antaneita niin sanottuja Ahlmanin kouluja Tampereelle ja sen lähiympäristöön. Gabriel Ahlmanin isä oli köy ...

                                               

Erkki Aho (pääjohtaja)

Erkki Aho oli Kouluhallituksen pääjohtaja vuosina 1973–1991. Aho ajoi kouludemokratian kehittämistä. Puoluekannaltaan hän on sosiaalidemokraatti.

                                               

Aleksanteri Ahola-Valo

Aleksanteri Ahola-Valo oli suomalainen kuvataiteilija, graafinen suunnittelija, kirjailija ja ajattelija. Ahola-Valo joutui olosuhteiden pakosta vaihtamaan usein asuinpaikkaansa ja kulttuuripiiriään. Lapsuutensa hän eli tsaarin Venäjällä ja varha ...

                                               

Kaarlo Ahtiala

Kaarlo Evert Ahtiala, kouluneuvos, oli kansakoulunopettajien järjestötoiminnan alullepanija Suomessa. Hän oli vuosina 1906–1937 päätoimittajana Opettajain Lehdessä. Ahtiala toimi myös useissa kouluasioita käsittelevissä valtion komiteoissa. Ahtia ...

                                               

Hanna Andersin

Johanna Ottiliana ”Hanna” Andersin oli suomalainen rehtori, suomentaja ja oppikirjojen julkaisija. Hän toimi rehtorina Suomen ensimmäisessä tyttölukiossa, jonka nimi oli aluksi Helsingin yliopistoon johtavat tyttökoulun jatkoluokat ja myöhemmin H ...

                                               

Pekka Aukia

Pekka Aukia on Porvoossa asuva kirjailija ja entinen Mäntsälän yhteiskoulun rehtori. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja pastori. Aukia toimi oppikoulujen opettajana ja rehtorina eri puolilla Suomea sekä papin tehtävissä Ruotsissa, Yhdy ...

                                               

Woldemar Baeckman (kartanonomistaja)

Woldemar Baeckman oli virolahtelainen uudistusmielinen kartanonomistaja, ns. Harjun hovin omistaja, joka lahjoitti saunarakennuksen Suomen ensimmäisen kunnallisen kansakoulun rakennukseksi.

                                               

Hjalmar Basilier

Hjalmar Vladimir Basilier oli Karjalan kansanopetuksen kehittäjä. Basilier oli koulutukseltaan filosofian kandidaatti. Hän oli Pietarin suomalaisten kirkkokoulujen tarkastaja 1885–1893, kansakoulujen tarkastaja 1893–1904, kouluhallituksen ylitark ...

                                               

Alexander Cannelin

Alexander Cannelin oli 1800-luvulla vaikuttanut merikapteeni. Hän oli merenkulkuopetuksen ja Pohjois-Suomen merenkulun kehittäjä. Laatiessaan alan oppikirjaa hän vaikutti suomenkielisen merenkulkusanaston kehitykseen. Hänen teoksensa Oppikirja me ...

                                               

Uno Cygnaeus

Uno Cygnaeus oli suomalainen pappi, joka tunnetaan Suomen kansakoulun isänä. Hän toimi 1861–1888 Suomen kansakoulujen ylitarkastajana. Cygnaeuksella oli vahva kutsumus Suomen koululaitoksen kehittämiseen, samoin myöhemmällä iällään vahva uskonnol ...

                                               

John Dewey

John Dewey, yhdysvaltalainen filosofi ja psykologi, joka mainitaan usein yhtenä maansa 1900-luvun merkittävimmistä kasvatuspsykologeista. Hän uudisti etenkin länsimaisen koululaitoksen opetusmetodeja ja hänen kehittelemäänsä progressiivista kasva ...

                                               

Tage Erlander

Tage Fritiof Erlander kuuntele ääntämys? oli ruotsalainen poliitikko. Hän oli valtiopäiväedustaja 1932–1973, Ruotsin pääministeri ja sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja 1946–1969. Erlander on kauimmin pääministerinä toiminut poliitikko ...

                                               

Jules Ferry

Jules François Camille Ferry oli ranskalainen poliitikko ja valtiomies kolmannen tasavallan alkuaikoina. Hän toimi Ranskan pääministerinä vuosina 1880–1881 sekä 1883–1885 ja ulkoministerinä 1883–1885. Ferry muistetaan koululaitoksen uudistajana, ...

                                               

Odert Gripenberg

Odert Henrik Gripenberg oli suomalainen luutnantti ja koulunjohtaja. Gripenbergin vanhemmat olivat kenraalimajuri Hans Henrik Gripenberg k. 1813 ja Hedvig Lovisa Jahnsson. Hänestä tuli vänrikki Hämeen rykmentissä 1794 ja hän pääsi ylioppilaaksi T ...

                                               

N. F. S. Grundtvig

Nikolai Frederik Severin Grundtvig oli tanskalainen teologi ja kirjailija. Hän oli kansanopistoliikkeen perustaja ja uskonnollinen uudistajanimensä mukaisesti kutsutun grundtvigilaisuuden perustaja.

                                               

Anna Henriksson

Anna Emilia Henriksson oli suomalainen käsityönopettaja ja ylitarkastaja. Hän on kotiteollisuuden hallinnon uranuurtajia. Hän toimi aktiivisesti myös käsityön ja kotiteollisuuden luottamustehtävissä ja pyrki siten nostamaan suomalaisen osaamisen ...

                                               

M. E. Huumonen

Matti Eemeli Huumonen oli suomalainen opettaja ja rehtori. Huumosen kasvattivanhemmat olivat tilanomistaja Tuomas Ohukainen ja vaimonsa Liisa. Hän pääsi ylioppilaaksi 1905 Oulun klassillisesta lyseosta ja valmistui filosofian kandidaatiksi Helsin ...

                                               

Saimi Jutila

Saimi Siiri Jutila oli suomalainen käsityönopettaja ja koulunjohtaja. Hänen vanhempansa olivat Adolf Malakias Lindfors ja Matilda Helena Mäkelä. Saimi Jutila kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1916 ja valmistui käsityönopettajaksi Helsingin käsityöse ...

                                               

Hertta Kalkas

Hertta Yolanda Kalkas oli suomalainen hoitotieteen uranuurtaja ja Tampereen yliopiston hoitotieteen professori. Kalkas aloitti hoitoalalla vuonna 1942 apusisarena Uudenkaupungin sotasairaalassa. Hän valmistui sairaanhoitajaksi 1949 ja terveyssisa ...

                                               

Mauno Karttunen

Mauno Olavi Karttunen oli suomalainen kouluneuvos, joka tuli tunnetuksi suomalaisen kansanopistolaitoksen kehittäjänä. Vuonna 1976 Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta antoi hänelle teologian tohtorin arvon. Karttunen kirjoitti ylioppilaaks ...

                                               

Frans Peter von Knorring

Von Knorringin isä oli eversti, valtiopäivämies Henrik Gustaf von Knorring ja äiti Renata Elisabet Blum. Hänen puolisonsa vuodesta 1820 oli Ebba Helena Lybecker k. 1869. Frans Peter von Knorring oli ylioppilas Turussa 1810 ja Uppsalassa 1813, pap ...

                                               

Pekka Käppi

Pekka Käppi toimi Jyväskylän kaupungin koulutoimenjohtajana vuosina 1970–1993. Käppi oli merkittävä peruskoulu-uudistuksen toteuttaja. Hänellä oli useita luottamustoimia, esimerkiksi Akavan Erityisalojen Keskusliiton puheenjohtajuus vuosina 1973– ...

                                               

Sinikka Larsen

Sinikka Larsen on filosofian maisteri ja eläköitynyt avoimen yliopisto-opetuksen kehittäjä. Hän toimi Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ja Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen osastonjohtajana ja johtajana vuosina 1985 ...

                                               

Jorma Lempinen

Jorma Kalevi Lempinen on suomalainen rehtori ja koulualan vaikuttaja. Hän oli rehtorina Jyväskylän Lyseon lukiossa vuodesta 1984 ja lukion IB-linjalla sen perustamisvuodesta 2001 vuoteen 2010 saakka, jolloin Lempinen jäi eläkkeelle. Lempinen on o ...

                                               

Thomas Macaulay

Thomas Babington Macaulay, Macaulay of Rothleyn paroni oli merkittävä brittiläinen historioitsija, esseisti, runoilija ja whig-puoluetta edustanut poliitikko. Macaulay tunnetaan parhaiten Englannin historiaa käsittelevistä töistään. Hänen pääteok ...

                                               

Carl Oscar Malm

Carl Oscar Malm oli suomalaisen viittomakielen kehittäjä. Hän perusti Porvooseen Suomen ensimmäisen kuurojenkoulun. Malm oli itsekin kuuro. Hänen kuuroutensa syy on jäänyt tuntemattomaksi.

                                               

Oskari Mantere

Oskar Mantere oli suomalainen pedagogi ja koulutuspoliitikko, oppiarvoltaan filosofian tohtori. Hän oli Kouluhallituksen pitkäaikainen ylijohtaja ja merkittävä suomalaisen koululaitoksen kehittäjä. Mantere toimi myös Kansallisen Edistyspuolueen k ...

                                               

Erik Gabriel Melartin

Melartin opiskeli Porvoossa ja Turun akatemiassa. Hän oli Viipurin lukion lehtori vuosina 1805–1810 ja Vanhan Suomen koululaitoksen johtaja vuosina 1810–1814. Hän sai vuonna 1812 Turun akatemian teologian professorin viran ja oli vuodesta 1828 lä ...

                                               

Maria Montessori

Maria Tecla Artemisia Montessori oli italialainen lääketieteen tohtori ja pedagogi, joka kehitti omalla nimellään varustetun montessoripedagogiikan 1900-luvun alussa. Montessori keskittyi erityisesti varhaiskasvatuksen piiriin. Hän korosti lapsen ...

                                               

Onerva Mäki

Onerva Mäki on erityispedagogiikan kehittäjä, lehtori ja kasvatustieteen kunniatohtori sekä erityisopettajien kouluttaja, cp-, kuulo- ja näkövammaisuuden tutkija vuosina 1962–1990. Mäki perehtyi ASLA-stipendillä vuonna 1955 Yhdysvalloissa CP-vamm ...

                                               

Seppo Oinonen

Seppo Sakari Oinonen oli suomalainen diplomi-insinööri ja ammattikasvatushallituksen pääjohtaja. Seppo Oinonen kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion lyseosta 1936. Hän suoritti diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisen korkeakoulun koneenrakennusosastol ...

                                               

Reino Oittinen

Reino Henrik Oittinen oli suomalainen sosiaalidemokraattinen poliitikko ja virkamies, joka toimi yli kaksi vuosikymmentä Kouluhallituksen pääjohtajana ja opetusministerinä viidessä eri hallituksessa. Hänet muistetaan ennen kaikkea Suomen peruskou ...

                                               

Toivo Ojala

Toivo Vieno Aleksi Ojala oli Jyväskylän seminaarin ja kasvatus­opillisen korkea­koulun piirustuksen, käsityön ja kaunokirjoituksen lehtori vuosina 1925–55. Lehtorina Ojala oli pedantti ja tarkka, mutta arvostettu. Hän uudisti seminaarin kuvaamata ...

                                               

Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Heinrich Pestalozzi oli sveitsiläinen pedagogi. Pestalozzi perusti tilalleen Neuhofiin köyhien lasten kasvatuslaitoksen sekä johti 1798–1825 erilaisia kasvatuslaitoksia Stansissa, Burgdorfissa ja Yverdonissa.

                                               

Ari Pokka

Ari Markus Pokka on Jyväskylässä toimivan entisen Cygnaeus-lukion ja nykyisen Schildtin lukion rehtori. Pokka on syntynyt Kemissä ja suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1979 Rantavitikan lukiossa Rovaniemellä. Vuosina 1982–1989 hän opiskeli Jy ...

                                               

Christopher Polhem

Christopher Polhem, vuoteen 1716 asti Polhammar, oli ruotsalainen keksijä ja teollisuusmies. Hän kehitti monia kaivostoimintaan, laivanrakennukseen, linnoituksiin ja kanavanrakentamiseen liittyviä laitteita ja menetelmiä. Polhemia kutsutaan Ruots ...

                                               

Manu Renko

Manu Renko on suomalainen kasvatustieteen tohtori ja suomalaisen koululaitoksen kehittäjä. Hän valmistui kansakoulunopettajaksi 1961 ja väitteli kasvatustieteen tohtoriksi 1972 Jyväskylän yliopistossa. Hän toimi Jyväskylässä Kasvatustieteen tutki ...

                                               

Hanna Rothman

Johanna Sofia Rothman oli suomalaisen lastentarha-aatteen ja toiminnan uranuurtaja yhdessä Elisabeth Alanderin kanssa.

                                               

Martti Ruutu

Martti Adolf Ruutu oli suomalainen historiantutkija, joka tuli pitkän elämänsä aikana tunnetuksi myös koulutuspolitiikkona, musiikkimiehenä ja upseerina. Hänen merkittävimpiin tekoihinsa kuuluu 1960- ja 1970-luvulla koulu- ja opettajankoulutusuud ...

                                               

Alfred Salmela

Aaprami Alfred Salmela oli koulu- ja nuorisoseuramies. Hän toimi kouluhallituksen kouluneuvoksena 1928–1964, kansanopetusosaston osastopäällikkönä 1937–1964 ja pääjohtajan sijaisena 1943–1964. Suomen Nuorison Liiton puheenjohtajana hän toimi 1951 ...

                                               

Mikael Soininen

August Mikael Soininen oli suomalainen kasvatustieteilijä ja poliitikko, joka erikoistui kouluasioihin. Hän toimi kouluylihallituksen ylijohtajana 1917–1924, ja hänen tärkein saavutuksena oli oppivelvollisuuden toteuttaminen. Soininen kuuluu Uno ...

                                               

Urho Somerkivi

Somerkivi valmistui kansakoulunopettajaksi Sortavalan seminaarista 1933, toimi opettajana Lappeenrannassa 1934–1946 ja Helsingissä 1946–1951, jatkoi opiskelua työn ohessa valmistuen ylioppilaaksi 1940 ja filosofian kandidaatiksi 1946. Somerkivi v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →