ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122                                               

Liikennetelematiikka

Liikennetelematiikka tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan, erityisesti tietoliikenne- ja paikkatietotekniikan yhdistelmien soveltamista henkilö- ja tavaraliikenteessä maalla, merellä ja ilmassa. Liikennetelematiikkajärjestelmien toimintoina on ...

                                               

Logistikas

Logistikas Oy on vuonna 1997 perustettu suomalainen logistiikka-alan yritys. Yritys työllistää noin 110 logistiikka-alan ammattilaista. Tällä hetkellä yritys toimii viidellä paikkakunnalla sekä omissa logistiikkakeskuksissa että asiakkaiden tiloi ...

                                               

Lukki

Lukki on raskaiden ja pitkän­omaisten kappaleiden kuten saha­tavara­nippujen, veneiden, junan­vaunujen ja meri­konttien nostamiseen ja siirtämiseen tarkoitettu nosturi­ajoneuvo tai vedettävä vaunu. Suurimmat lukit ovat satamissa, kontti­terminaal ...

                                               

Maantiejuna

Maantiejuna on tehokkaisiin kuljetuksiin tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä, jota käytetään tietyillä alueilla Australiassa, Yhdysvalloissa ja Länsi-Kanadassa. Yhdistelmällä voi kuljettaa jopa 115 tonnin kuormia. Maantiejuna koostuu tavallisesta veto ...

                                               

Maitokärryt

Maitokärryt ovat alun perin maito­tonkkien kuljetukseen tarkoitetut kärryt. Kärryillä vietiin maitotonkkia tien varrella sijainneelle maitolaiturille edelleen meijeriin kuljetusta varten. Kärryillä voitiin tehdään maatilalla muitakin siirtelyjä. ...

                                               

Ostoskärryt

Ostoskärryt ovat kaupoissa asiakkaiden käytössä oleva väline, jolla he voivat kuljettaa kaupan tuotteita kaupassa ja kassalle. Monissa kaupoissa saattaa myös olla mahdollisuus viedä kärryt kaupan pysäköintialueelle asti, jotta ostoksien lastaamin ...

                                               

Palveluvarasto

Palveluvarastot ovat 3PL palveluntarjoajien ylläpitämiä varastoja, joissa yrityksen tuotteet varastoidaan ja niille suoritetaan lisäarvoa tuottavia palveluita. Palveluvarastot voivat hoitaa joko osan yrityksen logistisesta toiminnasta tai ottaa l ...

                                               

Pienvarasto

Pienvarastointi on liiketoimintaa, jossa vuokrataan useita pieniä varastotiloja. Lukittavat pienvarastot sijaitsevat vierekkäin isossa yhteistilassa, johon liiketoiminnan pyörittäjä on järjestänyt sähkön ja lämmön sekä yleensä myös turvallisuuspa ...

                                               

PLU-koodi

PLU-koodi eli PLU-numero on useasta numerosta koostuvat tunnus, jota käytetään esimerkiksi kaupoissa ja ravintoloissa tuotteen tunnistamiseen. Koodi on paikallisesti yksilöllinen tietyille tuotteille. Esimerkiksi tietyllä kenkämallilla on PLU-koo ...

                                               

Putkiposti

Putkiposti on nopea postijärjestelmä, jossa kirjeet kulkevat putkia pitkin ilmanpaineen työntäminä. Putkipostijärjestelmiä rakennettiin useisiin suuriin kaupunkeihin 1800-luvun puolivälissä, mutta ne hylättiin suurimmaksi osaksi 1900-luvulla, kun ...

                                               

Puutavarapankko

Puutavarapankko on pääosin raakapuunkuljetuksissa käytetty lavarakenne. Pankkoja on oltava vähintään kaksi kappaletta puutavaranippua kohden. Pankon lujuusluokka määräytyy sillä kuljetettavan maksimikuorman mukaisesti. Puutavarapankkoja käytetään ...

                                               

QR-koodi

QR-koodi eli ruutukoodi on kaksiulotteinen kuviokoodi, johon on koodattu informaatiota. Matkapuhelimella QR-koodeja luetaan joko käyttöjärjestelmän sisäänrakennetulla lukuominaisuudella tai erillisillä, yleensä ilmaisilla sovelluksilla, jotka voi ...

                                               

QRpedia

QRpedia on järjestelmä, jonka tuottama QR-koodi avaa tiettyyn aiheeseen liittyvän Wikipedian sivun, kun käyttäjä skannaa koodin kamerakännykällään. Sovellus tunnistaa mobiililaitteen kielivalinnan ja etsii Wikipedia-artikkelin samalla kielellä, j ...

                                               

Rahti

Rahti on kuljetettavaksi tarkoitettua tavaraa. Rahtia kuljetetaan rautateitse, maanteitse, vesiteitse ja ilmateitse. Rahtikulut vaikuttavat osaltaan tuotteen hinnassa ja laskutuksessa. Kuljetustapa valitaan kustannusten, käytettävissä olevan ajan ...

                                               

Reppuselkä

Reppuselkä tai reppuselässä tarkoittaa sitä kun ihminen kantaa toista ihmistä selässään tai olkapäillään. Useimmiten aikuiset kantavat lapsia reppuselässä, mutta myös lapset voivat kantaa toisia lapsia ja aikuiset toisia aikuisia. Monissa urheilu ...

                                               

SECU

SECU on suuri kontin kaltainen tavaroiden kuljetuksessa käytettävä suuryksikkö. Tämän suuren metallilaatikon sisälle kuormatut tavarat siirtyvät siinä ilman välilastauksia paikasta toiseen. Sen alaosa muistuttaa lauttavaunua ja yläosa oikein suur ...

                                               

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö Suomessa ja Euroopan unionissa. SKAL on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. Sen päätoimipaikka sijaitsee Helsingi ...

                                               

Taara

Taara eli taarapaino tarkoittaa yleensä rahtia tai matkustajia kuljettamaan tarkoitetun maaliikennevälineen omapainoa eli tyhjää painoa. Useimmin taarapaino mainitaan rautatieliikenteessä vaunun omapainosta puhuttaessa. Ulkomailla käytetään yleen ...

                                               

Terminaalitraktori

Terminaalitraktori eli vetomestari on erikoisajoneuvo, jota käytetään perävaunujen ja lauttavaunujen siirtelyyn terminaaleissa kuten satamissa. Terminaalitraktrori kykenee puoliperävaunujen ja muiden vastaavien hinattavien kuormien vaakasuuntaisi ...

                                               

Tilauspiste

Tilauspiste on hankinta- ja toimitusketjun piste, jossa kysyntä – usein tilaus – kohdistuu konkreettisesti tuotteeseen. Tilauspiste voi olla esimerkiksi varastossa tai tehtaan lattialla. Tilauspisteen paikka vaikuttaa sekä kustannuksiin että saat ...

                                               

Toimitusketju

Toimitusketjulla tarkoitetaan toimintojen kokonaisuutta, jossa tavarat liikkuvat raaka-ainevaiheesta lopulliselle käyttäjälle. Loppukäyttäjä voi olla yksittäisen kuluttajan lisäksi myös yritys tai muu organisaatio. Toimitusketju koostuu kolmesta ...

                                               

Tonnikilometri

Tonnikilometri on kuljetuksissa käytettävä kuljetuskyvyn määrä, missä kerrotaan ajoneuvon ja kuljetettavan tavaran yhteismassa kuljetettavalla kilometrimatkalla. Esimerkiksi tavarajuna, jonka oma massa ja jonka kuljettaman tavaran massa on 4 000 ...

                                               

Trukki

Trukki on ajettava tavaroiden siirto- ja nostolaite, jonka voimanlähteenä on sähkö- tai polttomoottori. Polttoaineena polttomoottoreissa voidaan käyttää nestekaasua LPG tai dieseliä. Nestekaasukäyttöiset trukit voivat olla varustetut myös bensiin ...

                                               

Uitto

Uitto on tapa kuljettaa puutavaraa, pääasiallisesti tukkipuita, vesitse. Uitto on varsin edullinen tapa raakapuun kuljetukseen. Nykyään puunippuja kuljetetaan järvissä ja merissä hinaamalla. Puroissa ja joissa ne kulkisivat veden virtauksen voima ...

                                               

Varasto

Varasto on tavaroiden säilytykseen tarkoitettu tila tai erillinen rakennus. Laajemmin ajateltuna varastolla voidaan tarkoittaa immateriaalisia varastoja, kuten tietokantoja.

                                               

Varaston kiertonopeus

Varaston kiertonopeuden avulla voidaan tarkastella varastojen tilaa. Kuten muutkin kiertonopeusluvut, myös tämä tunnusluku voidaan laskea jakamalla tarkastelujakson päivien lukumäärä kiertoajalla. K = p v {\displaystyle K={\frac {p}{v}}} missä K ...

                                               

Varastonhallinta

Varastonhallintajärjestelmä, WMS, on toimitusketjuun liittyvien varasto-operaatioiden perusta. Sen avulla hallitaan tavaran siirtely varaston sisällä, vastaanotto, hyllytys, keräily, pakkaus ja toimitus. Järjestelmän avulla pyritään optimoimaan j ...

                                               

Varikko

Varikko on kaluston ja materiaalin ylläpitoon, huoltoon, varastointiin ja jakeluun keskittynyt yksikkö tai laitos. Varikot ovat yleisiä mm. armeijoiden organisaatioissa. Varikoilla tehdään perusteellisempia huoltotoimenpiteitä esim. ajoneuvoille ...

                                               

Vetoauto

Vetoauto eli rekkaveturi, puhekielessä usein nuppi, on lainsäädännöllisesti N2- tai N3-luokkaan kuuluva hyötyajoneuvo, vaikka se ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä kuorma-auto, koska siinä ei ole kuormien kuljettamiseen tarkoitettuja rakent ...

                                               

Vihivaunu

Vihivaunu on automaattitrukki, joka siirtää ennalta määrättyjä reittejä pitkin tavaraa paikasta toiseen varastoissa, teollisuuslaitoksissa, painotaloissa tms. paikoissa, jotka on muutenkin pitkälti automatisoitu. Esimerkiksi painotaloissa vihivau ...

                                               

Viivakoodi

Viivakoodi on informaation esitysmuoto, jossa tietoalkiot koodataan optiseen koneellisesti luettavaan muotoon. Viivakoodeissa jokaista merkkiä vastaa tietynlainen mustien ja valkoisten raitojen tai pisteiden yhdistelmä. Viivakoodin keksivät Norma ...

                                               

Viivakoodinlukija

Viivakoodinlukija tai viivakoodiskanneri on elektroninen lukulaite paperisten viivakoodien lukemiseen. Kuten tavallisessa skannerissa, siinä on valo, usein laser tai LED sekä kamera, joka muuttaa valonsäteet elektronisiksi signaaleiksi. Lähes kai ...

                                               

Wolt

Wolt on suomalainen vuonna 2014 perustettu teknologiayritys, joka välittää ruokaa kotiinkuljetuksena omalla verkkoalustallaan. Woltin mobiilisovelluksella tai verkkosivuilta asiakkaat voivat tilata ruokaa alustan kumppaniravintoloista ja joko nou ...

                                               

Maaliikenne

Maaliikenne käsittää ne liikenteen lajit, jotka kulkevat maata pitkin. Vanhinta maaliikennettä nykyisen jaottelun mukaan on tieliikenne, joka kehittyi maaliikenteen saadessa tieverkostoja. Toinen liikenteen muoto, rautatieliikenne, kehittyi 1800- ...

                                               

Kestikievari

Kestikievari oli maaseudulla talo, jossa hevosilla matkustavat saattoivat yöpyä ja josta voi saada hollikyydin seuraavaan kievariin. Majataloista tuli kestikievareita osana kruunun vuonna 1734 perustamaa hollikyyditysjärjestelmää. Majatalojen kes ...

                                               

Polku

Maastossa polku muodostuu paljon käytettyyn kulku-uraan tai sellainen voidaan erikseen tehdä. Monet Suomen teistä on rakennettu vanhan polun päälle. Monet eläimet muodostavat polkuja kulkiessaan asuinsijoiltaan vesien äärelle juomaan tai kylpemää ...

                                               

Taipale

Taipale eli taival tarkoittaa yleensä käveltävää matkaosuutta ja maareittiä. Taival voi kuitenkin laveasti tulkiten olla kävellen kuljettava tieosuuskin, ja kulku taipaleella eli taivallus voi olla lihasvoiman käyttöä ylipäätään, kuten ratsastust ...

                                               

Liikennemuseo

Liikennemuseo on liikenteeseen keskittyvä museo, joka erikoistuneempi tapaus tieteen ja tekniikan museosta. Näistä erikoistuneempia ovat muun muassa auto-, ilmailu-, merenkulku-, moottoripyörä-, rautatie- ja traktorimuseot.

                                               

Museo dei trasporti Ogliari

Museo dei trasporti Ogliari on Rancossa Varesen maakunnassa Pohjois-Italiassa sijaitseva museo. Museon on harrastuksekseen perustanut vuonna 1954 Francesco Ogliari, jonka talon pihalla museo sijaitsee. Museoon on aina ollut vapaa pääsy aukioloaik ...

                                               

National Motor Museum

National Motor Museum on Britannian autoilua esittelevä museo. Se sijaitsee Hampshiren Beaulieussä. Museon kokoelmiin kuuluu 285 ajoneuvoa, sekä autoja että moottoripyöriä, ja muita autoiluesineitä. Museon vanhin ajoneuvo on vuodelta 1875.

                                               

Suomen moottoripyörämuseo

Suomen moottoripyörämuseo on Riku Roudon perustama toukokuussa 2011 yleisölle avautunut moottoripyörämuseo Niemen satamassa Lahdessa, osoitteessa Veistämönkatu 1. Sisäänpääsymaksu on 12 €, lapsilta 6 €. Museo on yleisölle avoinna kesäisin ja loka ...

                                               

Sveitsin liikennemuseo

Sveitsin liikennemuseo on Luzernissa Vierwaldstätterseen rannalla sijaitseva, liikennettä laajasti esittelevä museo. Se on Sveitsin suosituin museo. Museo on avattu vuonna 1959. Se koostuu viidestä pysyvästä näyttelyosastosta: raide-, maantie- ja ...

                                               

Ajosimulaattori

Ajosimulaattori voi tarkoittaa yleisesti ajopelin kaltaista simulaatiopeliä viihdekäyttöön, mutta myös tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön sekä ajo-opetukseen ja koulutukseen soveltuvaa simulaattoria.

                                               

Autokoulu

Autokoulu on koulu, jossa opetetaan kuljettamaan autoksi ja moottoripyöräksi luokiteltavia kulkuneuvoja liikenteessä itsenäisesti, sosiaalisesti, turvallisesti, joustavasti ja taloudellisesti. lähde? Autokoulu koostuu itsenäisestä harjoittelusta ...

                                               

Ensio Itkonen

Ensio Itkosen isä Onni Itkonen perusti autokoulun vuonna 1922 ja johti sitä vuoteen 1952, jolloin yritys siirtyi Ension johdettavaksi. Ensio Itkosen aloittaessa oman uransa liikenneopettajana eri opetusmenetelmät olivat vielä kokeiluasteella. 196 ...

                                               

Lasten liikennelaulu

Lasten liikennelaulu on Georg Malmsténin säveltämä ja Helena Eevan sanoittama lastenlaulu, jonka sanoitus on liikenneaiheinen. Se tunnetaan myös kertosäkeensä alkusanojen nimellä Muista aina liikenteessä. Malmstén teki laulusta ensimmäisen levyty ...

                                               

Lasten liikennepuisto (Tampere)

Lasten liikennepuisto on Tampereen Sorsapuistoon vuonna 1956 avattu lapsille suunnattu liikennepuisto. Nykyiselle paikalleen Kalevaan se siirtyi vuonna 1989. Puiston toiminta sijoittuu kesäaikaan ja se tarjoaa 6–10-vuotiaille mahdollisuuden opete ...

                                               

Liikennepuisto

Liikennepuisto on lähinnä lapsille ja lapsiperheille suunniteltu puisto, jossa lapsia voidaan tutustuttaa liikenteeseen ja sen toimintaan. Lähes kaikissa Suomen liikennepuistoissa on asfalttipäällysteiset 1/2 kertaa normaalia kapeammat tiet ja pi ...

                                               

Movia

Movia Group Oy on Suomen suurin liikennekouluketju. Movia syntyi, kun Liikennekoulu Hirmu, Seinäjoen Auto-opisto, Autokoulu Elo, Autokoulu Treeni ja Kirkkonummen autokoulu yhdistyivät. Movialla on 20 eri toimipistettä, ja se työllistää 65 henkilö ...

                                               

Opetuslupa

Opetuslupa on Suomessa tapahtuvaa ajokortin oppimäärän opettamista varten muille kuin autokoululuvan haltijoille myönnettävä tilapäinen lupa kuljettajaopetuksen antamiseen. Luvan myöntää Trafi ja se sallii voimassaoloaikanaan teoria- ja ajo-opetu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →