ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Guaramidit

Guaramidit olivat Iberian kuningassuvun Khosroiani-dynastian nuorempi haara. He hallitsivat Iberian ruhtinaina vuosina 588–627, 684–748 ja 779/780–786. Kolme dynastian ruhtinasta sai Bysantin keisarilliselta hovilta kuropalates-arvonimen. Dynasti ...

                                               

Mtavari

Mtavari oli feodaaliarvonimi Georgiassa. Se voidaan kääntää esimerkiksi ruhtinaaksi. Ensimmäiset viittaukset mtavari-arvonimeen tunnetaan varhaisista georgialaisista hagiografisista teksteistä 400-luvulta. 1000–1300-luvuilla mtavari-titteli tarko ...

                                               

Nersiani

Nersianit tai nersianidit olivat varhaiskeskiaikainen georgialainen ruhtinassuku. Suku ilmaantui 400-luvun lopussa Iberian kuningas Vakhtang I:n hallituskaudella. 700-luvulla suvun jäseniä toimi sisä-Iberian herttuoina ja kaksi nersiania, Adarnas ...

                                               

Spaspet

Spaspet oli feodaalivirka Georgiassa. Se sai alkunsa muinaisen Iberian aikaan ja syntyi armenialaisen vastineensa sparapetin tavoin sassanidien Persian spahbod -viran vaikutuksesta. Toisin kuin spahbod, se ei kuitenkaan ollut perinnöllinen virka ...

                                               

Etelä-Ossetian autonominen alue

Etelä-Ossetian autonominen alue on Gruusian sosialistisen neuvostotasavallan kansankomissaarien keskuskomitean 29. huhtikuuta 1922 julkaiseman dekreetin perusteella muodostunut oblast, jonka päähallintopaikaksi määriteltiin Tskhinvali. 20. syysku ...

                                               

Gatšiani

Gatšiani oli historiallinen kaupunki ja alue Ala-Iberiassa eli Kvemo Kartlissa nykyisen Georgian kaakkoisosassa. Sen tarkkaa sijaintia ja rajoja ei edelleenkään tunneta. Leonti Mrovelin ylöskirjaaman keskiaikaisen perinteen mukaan Gatšianin perus ...

                                               

Gudamaqari

Gudamaqari on pieni historiallis-maantieteellinen alue Koillis-Georgiassa Suuren Kaukasuksen eteläisillä rinteillä. Alue sijaitsee Aragvi-joen laakson varrella ja rajautuu lännessä Mtiuletiin, pohjoisessa Kheviin ja idässä Khevsuretiin sekä Pšavi ...

                                               

Hereti

Hereti oli historiallinen georgialainen maakunta nykyisen Georgian ja Azerbaidžanin alueilla. Se oli osa nykyistä laajempaa Kakhetin aluetta, joka jakaantui alun perin kolmeen osaan: Iorijoen ja Dagestanin vuorten välissä sijaitsi varsinainen, si ...

                                               

Khevi

Khevi on pieni historiallis-maantieteellinen alue Georgian koillisosassa. Se kuuluu nykyään Mtskheta-Mtianetin hallintoalueen Qazbegin piirikuntaan. Khevi sijaitsee Suur-Kaukasuksen pohjoisrinteillä Tergi- eli Terekjoen varrella. Alueelle johtaa ...

                                               

Khevsureti

Khevsureti on historiallis-maantieteellinen alue Georgian koillisosassa Suur-Kaukasuksen rinteillä Tšetšenian rajalla. Se on syrjäinen, vaikeasti saavutettava vuoristoalue, jossa on säilynyt vanhaa arkkitehtuuria ja tapoja. Se kuuluu Mtskheta-Mti ...

                                               

Letškhumi

Letškhumi on historiallinen vuoristoalue Georgian luoteisosassa. Siihen kuuluvat Rioni- ja Tskhenistsqalijokien keskijuoksujen alueet sekä Ladžanurin jokilaakso. Alue kuuluu nykyään hallinnollisesti Ratša-Letškhumi ja Kvemo Svanetin alueeseen ja ...

                                               

Meskheti

Mushkeina ja Mosinikkeina tunnetut heimot olivat alueen ensimmäisiä asiakkaita. 900-luvulla ja 1400-luvulla alue oli osa Georgian kuningaskuntaa. 1500-luvulla se oli itsenäinen Samtskhen ruhtinaskunta, kunnes Osmanien valtakunta miehitti sen. Nyk ...

                                               

Mukhrani

Mukhrani, alun perin Mukhnari, on historiallinen alankoalue itäisessä Georgiassa. Se sijaitsee nykyisen Mtskheta-Mtianetin hallintoalueen ja historiallisen Kartlin alueen rajojen sisällä Mtskhetan kaupungin pohjoispuolella. Se rajoittuu Mtkvari-j ...

                                               

Pkhovi

Pkhovi, tunnettu myös nimellä Pkhoeti, on keskiaikainen nimi Georgian koillisosan vuoristoalueille, jotka jakautuivat myöhemmin Pšavin ja Khevsuretin provinsseihin. Pkhovi sijaitsee Aragvi-joen yläjuoksulla ja kolmessa alppilaaksossa heti Suuren ...

                                               

Ratša

Ratša on historiallinen vuoristoalue Georgian pohjoisosassa. Nykyään alue kuuluu hallinnollisesti Ratša-Letškhumi ja Kvemo Svanetin hallintoalueeseen ja jakautuu Onin ja Ambrolaurin piirikuntiin. Ratša rajautuu Suureen Kaukasukseen pohjoisessa, I ...

                                               

Samegrelo

Samegrelo eli Mingrelia on historiallinen alue Georgian länsiosassa Mustanmeren rannikolla. Mustanmeren lisäksi Rioni-, Tskhenistsqali- ja Engurijoet toimivat alueen luonnollisina rajoina; pohjoisessa Samegrelo rajautuu Abhasian ja Svanetiaan, et ...

                                               

Svanetia

Svanetia on historiallinen alue Georgian luoteisosassa. Alueen asukkaita ovat svanit, jotka puhuvat svanin kieltä.

                                               

Tušeti

Tušeti on pieni historiallinen alue Georgian itäosassa. Se sijaitsee Suuren Kaukasuksen rinteillä ja rajautuu Venäjän federaation Tšetšenian ja Dagestanin tasavaltoihin sekä Georgian Pšavin, Khevsuretin ja Kakhetin alueisiin. Alueen etnisesti geo ...

                                               

Kaukasian valtakunnankomissariaatti

Kaukasian valtakunnankomissariaatti oli Saksan suunnitelma hallinnoida vallattua Kaukasiaa. Alue oli tarkoitus jakaa useamman kenraalikomissaarin johtamaan päähallintopiiriin.

                                               

Bakun alue

Bakun alue oli Alfred Rosenbergin suunnitelmaan hallita Kaukasiaa kuuluva alue, jota ei olisi annettu kenraalikomissariaatiksi, jonka hallinnossa olisi paikallisvaikutusta. Sen piti oleman suorempaan hallintoon otettava alue alueeseen liittyvien ...

                                               

Artšil (Iberia)

Artšil oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 411–435. Hän oli kuningas Mirdat IV:n poika ja seuraaja. Kaksi tärkeintä georgialaista keskiaikaista kronikkaa, Kartlin kääntymys ja Kartlin elämä ", kertovat erilaiset, toistensa ka ...

                                               

Bakur II

Bakur II oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta vuosina 534–547. Bakur oli kuningas Datšin poika ja seuraaja. Keskiajan georgialaisen kronikoitsijan Džuanšerin mukaan Bakur kuoli jättäen jälkeensä yhdeksän lasta, ja Iberia joutui sassanidien ...

                                               

Bakur III

Bakur III oli Iberian viimeinen kuningas Khosroiani-dynastiasta. Hänen kuolemansa jälkeen Persian sassanidit lakkauttivat Iberian monarkian. Hän seurasi valtaistuimelle isäänsä kuningas Parsman VI:ta. Hänen valtaannousunsa ajankohtaa ei tunneta, ...

                                               

Datši

Datši, myös Dartši tai Dartšil, oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta. Keskiaikaisen georgialaisen kirjallisen perinteen mukaan hän hallitsi 12 vuoden ajan noin vuosina 522–534. Hänelle annettiin maantieteellinen liikanimi Udžarmeli, sillä ...

                                               

Khosroianit

Khosroidit eli Khosroiani -dynastia oli Iberian eli muinaisen Georgian hallitsijasuku 300–800-luvuilla. Dynastian jäsenet toimivat ensin Iberian kuninkaina ja myöhemmin ruhtinaina. Suku oli mahdollisesti iranilaista alkuperää ja mihranidi-dynasti ...

                                               

Mirdat III

Mirdat III oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 365–380. Mirdat nousi valtaistuimelle isänsä Varaz-Bakur I:n jälkeen, jonka ajan historioitsija Ammianus Marcellinus tunsi nimellä Aspacures. Varaz-Bakurin oli nostanut valtaan S ...

                                               

Mirdat IV

Mirdat IV oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 409–411. Hän oli kuningas Trdatin tyttären ja kuningas Varaz-Bakur II:n poika. Georgialaiset kronikat kritisoivat häntä hurskaudettomuudesta ja uskonnollisten rakennusten hoidon l ...

                                               

Mirdat V

Mirdat V oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta. Hän hallitsi keskiaikaisen georgialaisen kirjallisen perinteen mukaan 12 vuoden ajan vuosina 435–447. Mirdat oli kuningas Artšilin poika ja seuraaja. Georgialaiset kronikat ylistävät Mirdatia ...

                                               

Mirian III

Mirian III oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta. Hän hallitsi samaan aikaan kuin Rooman keisari Konstantinus Suuri. Varhaiskeskiaikaisten georgialaisten vuosikirjojen ja hagiografioiden mukaan Mirian oli Iberian ensimmäinen kristitty kunin ...

                                               

Parsman IV

Parsman IV, oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 406–409. Keskiaikaisten georgialaisten kronikoiden mukaan hän oli kuningas Varaz-Bakur II:n ja anonyymin georgialaisen prinsessan poika. Häntä luonnehditaan hurskaaksi monarkiks ...

                                               

Parsman V

Parsman V oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta vuosina 547–561. Hän oli kuningas Bakur II:n poika ja seuraaja. Häntä seurasi valtaistuimelle hänen veljenpoikansa Parsman VI.

                                               

Parsman VI

Parsman VI oli vuonna 561 Iberian kuningas Khosroiani-hallitsijasuvusta. Hänen valtakautensa pituutta ei tunneta. Kuninkaan valta oli hänen aikanaan suureksi osaksi nimellistä, sillä Iberiaa hallitsi sassanidien valtakunta. Parsman VI oli edeltäj ...

                                               

Rev II

Rev II oli Iberian prinssi. Hän hallitsi yhdessä isänsä Mirian III:n, ensimmäisen kristityn georgialaisen kuninkaan kanssa. Professori Cyril Toumanoff on ehdottanut vuosia 345–361 heidän yhteisen hallituskautensa ajankohdaksi. Keskiaikaisten geor ...

                                               

Saurmag II

Saurmag II oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta vuosina 361–363 ja diarkki vuosina 370–378. Georgialainen historiallinen perinne ei hänestä kerro, mutta hänet mainitaan Rooman valtakunnan 300-luvun historioitsijan Ammianus Marcellinuksen t ...

                                               

Trdat (Iberia)

Trdat oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 394–406. Georgialaisten kronikoiden mukaan hän oli Iberian ensimmäisen kristityn kuninkaan Mirian III:n pojan Rev II:n poika. Hänen kerrotaan seuranneen jo korkeassa iässä sukulaistaa ...

                                               

Vakhtang I

Vakhtang I Gorgasali oli Iberian eli paikallisesti Kartlin kuningas Khosroiani-dynastiasta 400-luvun jälkipuoliskolla ja 500-luvun alussa. Gorgasali on iranilainen liikanimi, joka tarkoittaa ”sudenpäätä”. Hän johti kansansa liitossa Itä-Rooman va ...

                                               

Varaz-Bakur I

Varaz-Bakur I oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 363–365. Hänen nimensä Aspacures, jonka kirjasi muistiin samaan aikaan elänyt historioitsija Ammianus Marcellinus XXVII 12. 16, on ilmeisesti latinisoitu versio myöhempien, va ...

                                               

Varaz-Bakur II

Varaz-Bakur II oli Iberian kuningas Khosroiani-dynastiasta noin vuosina 380–394. Hän oli kuningas Mirdat III:n poika ja seuraaja, ja meni naimisiin sukulaisensa ja seuraajansa Trdatin tyttären kanssa. Georgialaiset kronikat pitävät häntä Tsilkani ...

                                               

Suhumin ohjusiskut 1993

Suhumin ohjusiskut 1993 tapahtuivat 20.–23. syyskuuta 1993 Georgian Suhumin Babušerin lentoasemalla ja sen läheisyydessä, kun Venäjän tukemat separatistit hyökkäsivät ohjuksin kolmen georgialaisen matkustajalentokoneen kimppuun osana Abhasian sot ...

                                               

Suhumin yhteentörmäys

Suhumin yhteentörmäys tapahtui 14. elokuuta 1982, kun lentoon lähdössä ollut Aeroflotin Tupolev Tu-134A törmäsi kiitotielle tulleeseen Aeroflotin Let L-410M:ään Suhumin Babušerin lentoasemalla. Kaikki 11 L-410:ssa ollutta kuolivat, kun taas kukaa ...

                                               

Georgian vuoden 2007 mielenosoitukset

Georgiassa vuonna 2007 oli mielenosoituksia Georgian hallitusta vastaan. Ne alkoivat syyskuussa, kun entinen puolustusministeri Irakli Okruašvili syytti presidentti Mikheil Saakašviliä korruptiosta ja murhien suunnittelusta. Marraskuussa julistet ...

                                               

Amazasp I

Amazasp I oli Iberian kuningas, joka hallitsi varhaiskeskiaikaisten georgialaisten kronikoiden mukaan toisella vuosisadalla. Professori Cyril Toumanoff on ehdottanut vuosia 106–116 hänen valtakautensa ajankohdaksi. Toumanoff pitää häntä Mithridat ...

                                               

Amazasp II

Amazasp II oli Iberian eli Kartlin kuningas ja Parnavaziani-dynastian viimeinen edustaja keskiaikaisten georgialaisten kronikoiden mukaan. Amazasp oli kuningas Parsman III:n poika ja seuraaja, ja hänen oletetaan hallinneen toisen vuosisadan lopus ...

                                               

Aršak II

Aršak II tai Arsuk oli Kaukasian Iberian kuningas Nebrotiani-dynastiasta, Parnavaziani-dynastian jatkumosta vuosina 20 eaa.–1 jaa. Keskiaikaisten georgialaisten vuosikirjojen myyttisen kertomuksen mukaan hän oli Parnavaz I:n jälkeläinen isänsä Mi ...

                                               

Ghadam

Ghadam tai Adam oli Iberian eli Kartlin kuningas. Hänen kolme vuotta kestäneestä hallinnostaan ei juuri kerrota keskiaikaisissa georgialaisissa kronikoissa, eivätkä muut lähteet mainitse häntä. Professori Cyril Toumanoff on ehdottanut vuosia 132– ...

                                               

Mirdat I

Mirdat I eli Mithridates I oli Iberian kuningas ensimmäisellä vuosisadalla. Hänen hallinnostaan todistaa epigrafinen materiaali. Cyril Toumanoff on ehdottanut hänen valtakaudekseen vuosia 58–106. Kaksi Armazista esiin kaivettua kirjoitusta, joist ...

                                               

Mirian I

Mirian I, tarkemmin Mirvan, oli Kartlin eli antiikin lähteiden nimellä Iberia tunteman muinaisen georgialaisen kuningaskunnan kuningas. Keskiaikaiset georgialaiset kronikat pitävät häntä Iberian kolmantena hallitsijana. Professori Cyril Toumanoff ...

                                               

Mirian II

Mirian II tai Mirvan oli Kaukasian Iberian kuningas vuosina 30–20 eaa. Hänen hallituskautensa merkitsi Nebrotiani-dynastian eli Parnavaziani-dynastian jatkumon palaamista valtaan. Mirian tunnetaan ainoastaan varhaiskeskiaikaisista georgialaisista ...

                                               

Parnadžom

Parnadžom tai Parnadžob oli Kartlin eli antiikin lähteiden Iberiana tunteman kuningaskunnan hallitsija. Hänen hallintonsa mahdollinen ajankohta oli vuosina 109–90 eaa. Hän oli neljäs Parnavaziani-dynastian kuningas. Hänet tunnetaan ainoastaan kes ...

                                               

Parnavaz I

Parnavaz I oli georgialaisen Kartlin kuningaskunnan eli antiikin lähteiden Iberian ensimmäinen kuningas. Keskiaikainen georgialainen kirjallinen perinne pitää häntä Kartlin kuninkuuden ja Parnavaziani-dynastian perustajana. Häntä ei suoraan maini ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →