ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146                                               

Kirveslinja

Kirveslinja on käsite, jota on käytetty puhuttaessa Suomen kommunistisen puolueen enemmistöläisestä johdosta 1980-luvun alkupuolella, jolloin vähemmistöläiset erotettiin vuosien riitelyn jälkeen kokonaan puolueesta. SKP:n opposition mukaan erotta ...

                                               

Koepallo

Koepallo on epäsuorasti esitetty idea tai ehdotus, jolla testataan yleisön reaktiota. Tarkoituksena on selvittää, onko ajatukselle mahdollista saada kannatusta, leimautumatta kuitenkaan sen kannattajaksi. Malli on tunnettu yleisemmin politiikassa ...

                                               

Kompromat

Kompromat on venäjänkielinen termi poliitikkoa tai julkisuuden henkilöä vahingoittavalle aineistolle. Tällaisia aineistoja voidaan käyttää negatiivisen julkisuuden luomiseksi, sitä voidaan käyttää henkilön kiristämiseen tai lojaalisuuden varmista ...

                                               

Korpikommunismi

Korpikommunismi on Erik Allardtin Itä- ja Pohjois-Suomen työväenliikkeen radikalismille antama nimitys. Se tarkoittaa lyhyen aikavälin taloudellisia etuja tavoittelevaa työväenliikettä, jolla ei ole organisatorista historiaa eikä vahvaa poliittis ...

                                               

Kotiryssä

Yleensä kotiryssät olivat Neuvostoliiton suurlähetystön diplomaatteja. Arvokkaina yhteyshenkilöinä pidettiin erityisesti niin sanotun "puoluelinjan" edustajia. Nämä diplomaattiasemassa toimivat KGB:n upseerit tarjosivat suoran yhteyden Neuvostoli ...

                                               

Kuttupuhe

Kuttupuhe on eduskunnassa epäviralliseksi perinteeksi muodostunut tapa, jossa joku pirkanmaalainen edustaja pitää kutuille ylistyspuheen. Puhe pidetään joulun alla eduskunnan budjettikeskustelussa maataloutta koskevan pääluokan yhteydessä. Kuttup ...

                                               

Lahonnut kauppala

Lahonnut kauppala oli Englannissa käytetty nimitys ennen vuoden 1832 vaalipiiriuudistusta olemassa olleista mitättömistä tai lähes asumattomista vaalipiireistä. Ne olivat alueita, joiden asukasluku ja merkitys oli vuosisatojen saatossa laskenut, ...

                                               

Lehmänkauppa

Lehmänkauppa on sanonta, jolla tarkoitetaan kaupankäyntiä vastapalveluksilla, yleensä jonkinlaista vaihtokauppaa. Sanaa käytetään erityisesti politiikan yhteydessä, kun esimerkiksi puolueiden on hankittava toisten tuki omille hankkeilleen saadaks ...

                                               

Leipäjono

Leipäjono on Suomessa 1990-luvun laman aikaan vakiintunut nimitys eri tahojen jakamalle sosiaaliselle ruoka-avulle. Nimi tulee Pelastusarmeijan harjoittamasta leipien jakelusta. Pelastusarmeija on järjestänyt elintarvikkeiden jakelua Helsingin Ka ...

                                               

Liberaalikonservatismi

Liberaalikonservatismi on poliittinen aate, jossa yhdistellään konservatismia ja liberalismia. Liberaalikonservatismia ei tule sekoittaa konservatiiviliberalismiin. Tyypillisesti liberaalikonservatismi yhdistää erityisesti talousliberalismin ja a ...

                                               

Loikkaus

Loikkaus tapahtuu, kun henkilö luopuu kuuliaisuudestaan tiettyä valtiota tai poliittista entiteettiä kohtaan vaihtaakseen sen uskollisuuteen toiselle. Termiä loikkari käytetään, usein halventavasti, henkilöstä, joka vaihtaa lojaalisuuden toiseen ...

                                               

Lokakampanja

Lokakampanja, loanheitto, joskus myös mustamaalaus, on toimintaa, jolla yritetään aiheuttaa harmia yksilön tai ryhmän maineelle. Lokakampanjan kohteet ovat usein julkisia viranomaisia, poliitikkoja, puolueita tai poliittisia ehdokkaita. Äärimmäis ...

                                               

Lustraatio

Lustraatio on monissa Itä-Euroopan maissa vuoden 1989–1991 kommunistihallintojen vallasta poistumisen jälkeinen puhdistus, jossa rajoitetaan entisten kommunistien ja etenkin salaisen poliisin ilmiantajien pääsyä poliittisiin johtotehtäviin tai vi ...

                                               

Ministerikierrätys

Ministerikierrätys on epävirallinen termi, jota käytetään kun maan hallitukseen osallistuva puolue vaihtaa kesken hallituskauden yhden tai useamman ministerinä toimivan henkilön toiseen.

                                               

Moskova, kolmas Rooma

Kolmas Rooma on nimitys, jota Moskovan suuriruhtinas Iivana III alkoi käyttää valtakunnastaan. Nimityksen taustalla oli Konstantinopolin kukistuminen vuonna 1453 ja ortodoksisen uskon johtavan valtion aseman siirtyminen Bysantilta, ”toiselta Room ...

                                               

Moskovan kortti

Moskovan kortti on leikkimielinen suomalaisen sisäpolitiikan vihjaileva ilmaus, jota käytettiin varsinkin 1970-luvulla. Se viittaa ajatukseen, että poliitikko hakee omille mielipiteilleen tai tavoitteilleen uskottavuutta esittämällä, että Neuvost ...

                                               

Musta hevonen

Musta hevonen on kielikuva, jolla tarkoitetaan esimerkiksi vaaleissa ennakolta arvaamatonta voittajaa. Sanonta on jo tuttu 1800-luvulta ja se mainitaan kirjailija Benjamin Disraelin teoksessa The Young Duke

                                               

Nativistiset liikkeet

Nativistiset liikkeet ovat uskonnollisia ja sosiaalisia liikkeitä, joiden keskeinen idea on vastustaa vieraiden kulttuurien vaikutuksia. Ne tähdentävät oman kulttuurin merkitystä ja erityispiirteitä. Nativistisia liikkeitä ovat esimerkiksi voimak ...

                                               

Oikeisto

Oikeisto on nimitys, jota käytetään oikeisto–vasemmisto-akselin oikeassa päässä olevista poliittisista ryhmistä. Sanaa käytetään myös vastaavista ryhmittymistä puolueiden ja muiden ryhmien sisällä. Käsitteet oikeisto ja vasemmisto syntyivät Ransk ...

                                               

Oikeistopoikkeama

Oikeistopoikkeama oli nimitys Neuvostoliiton kommunistisessa puolueessa 1920-luvun lopulla niille henkilöille, jotka eivät kannattaneet viisivuotissuunnitelmiin liittynyttä nopeaa valtiojohtoista teollistamista ja maatalouden kollektivisointia, v ...

                                               

Oikeistoradikalismi

                                               

Pahan akseli

Pahan akseli on Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin hallinnon käyttöön ottama termi valtioista, joita Yhdysvallat pitää nimeämistään roistovaltioista vaarallisimpina. Bush käytti termiä ensimmäisen kerran puheessaan 29. tammikuuta 2002 kuva ...

                                               

Paperitiikeri

Paperitiikeri on poliittinen käsite, jota Kiinan johtaja Mao Zedong käytti väittäessään, että vaikka Yhdysvalloilla on maailmassa tekninen sotilaallinen johto, se ei ole poliittisesti käyttökelpoinen suuria massoja vastaan erityisesti Aasiassa. N ...

                                               

Pax Americana

Pax Americana on termi, joka kuvaa toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1945 saakka länsimaissa vallinnutta verrattain rauhallista aikaa, jota kuvastaa myös Yhdysvaltojen hallitseva sotilaallinen ja taloudellinen asema. Se asettaa Yhdysvallat Ro ...

                                               

Pax Ottomana

Pax Ottomana, myös Pax Ottomanica ja Pax Osmanica on nimitys Osmanien valtakunnan rauhaa ja poliittista stabiiliutta luovalle vaikutukselle sen omistamilla alueilla Balkanissa, Mustanmeren ranta-alueilla, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Sillä t ...

                                               

Pax Romana

Pax Romana on historiankirjoituksessa käytetty termi, joka merkitsee keisari Augustuksen valtakaudella alkanutta pitkää suhteellisen rauhan jaksoa, "Rooman rauhaa" tai "roomalaista rauhaa", joka vallitsi Rooman valtakunnassa kansalaissotien jälke ...

                                               

Pocket borough

Pocket borough oli Englannissa ennen 1800-luvun vaaliuudistuksia käytetty nimitys parlamentin alahuoneen vaalien pienistä vaalipiireistä, jotka olivat tavalla tai toisella yksittäisen henkilön tai perheen kontrollissa. Termiä käyttivät vaaliuudis ...

                                               

Pornokratia

Pornokratia eli ”Porttovalta” on 900-luvun kirkkovaltiolle 1500-luvulla niin sanotun vastauskonpuhdistuksen aikana annettu ivallinen nimitys. Huonomaineisten ylimystönaisten väitetään 900-luvulla saaneen suuren vaikutusvallan Vatikaanivaltiota ed ...

                                               

Porvari (politiikka)

Porvari tarkoittaa poliittisessa kielenkäytössä oikeisto- tai keskustapuolueen jäsentä tai kannattajaa tai yleensä ei-sosialistia. Aikaisemmin porvari tarkoitti porvarissäätyyn kuuluvaa henkilöä. Marxilaisuudessa porvareiksi kutsutaan koko omista ...

                                               

Punainen viiva (politiikka)

Punainen viiva viittaa Suomen eduskuntavaaleissa vuosina 1907–1935 käytettyyn merkintätapaan. Listavaali toteutettiin tuolloin siten, että vaalilippuun oli painettu valmiiksi kaikkien ehdokaslistojen nimet ja äänestäjä merkitsi kynällä punaisen v ...

                                               

Puskurivyöhyke

Maantieteessä termillä puskurivyöhyke tarkoitetaan mitä tahansa vyöhykettä, joka mistä syystä tahansa, erottaa kaksi tai useampia alueita toisistaan. Tyypillisiä puskurivyöhykkeitä ovat demilitarisoidut alueet, jotkin rajoitusten helpotusvyöhykke ...

                                               

Radikaali keskusta

Radikaali keskusta eli äärikeskusta on politiikan tutkimuksen käsite, jolla viitataan joihinkin radikaaleihin keskustalaisiin poliittisen kirjon ulottuvuuksiin.

                                               

Radikaali oikeisto

Radikaali oikeisto on käsite, jolla viitataan politiikan tutkimuksessa erilaisiin oikeistolaisiin puolueisiin vasemmisto-oikeisto-akselilla eurooppalaisessa politiikassa. Oikeistoradikaalien liikkeiden ja puolueiden aate vaihtelee oikeistopopulis ...

                                               

Radikaali vasemmisto

Radikaali vasemmisto tarkoittaa politiikan tutkimuksessa niitä äärivasemmistolaisia poliittisen kirjon ryhmiä, jotka vaativat yhteiskuntajärjestelmän radikaalia muuttamista esimerkiksi sosialistiseen suuntaan. Vasemmistoradikaalien aatteiden tote ...

                                               

Rampa ankka

Rampa ankka tarkoittaa poliitikkoa tai muuta päätöksentekijää, jonka kausi on päättymässä eikä hänellä siksi ole entisenlaista toimintakykyä eikä poliittista uskottavuutta, mutta hän joutuu kuitenkin tekemään tehtävänsä vaatimia ratkaisuja. Nimit ...

                                               

Rasistikortti

Rasistikortin eli rasismikortin käyttö tarkoittaa aiheetonta rasismisyytöstä, esimerkiksi pyrkimystä leimata etnisistä vähemmistöistä epäsuotuisia väitteitä esittävä henkilö rasistiksi riippumatta väitteiden asiasisällöstä tai henkilön motiiveist ...

                                               

Republikflucht

Republikflucht oli nimitys ilmiölle, jossa DDR:n kansalaiset loikkasivat länteen elääkseen Länsi-Saksassa tai missä tahansa muussa Varsovan liiton ulkopuolisessa länsimaassa. Termiä käytettiin erityisesti Itä-Saksasta Berliinin kautta 1948−1961 p ...

                                               

Restauraatio

Restauraatio tarkoittaa aiemmin vallinneen poliittisen järjestelmän palauttamista tai syrjäytetyn hallitsijasuvun paluuta valtaan. Termi tulee myöhäislatinan verbistä restaurare ’asettaa jälleen’. Nimitystä käytetään varsinkin tietyistä ajanjakso ...

                                               

Salamurha

Salamurha on poliittisista syistä tehty murha, joka suoritetaan väijyksistä ja jonka tekijä pyrkii pysymään salassa. Salamurhat ovat yksi vanhimmista politiikan välineistä. Rooman valtakunnan loppuvaiheissa salamurhista tuli vähitellen hyväksytty ...

                                               

Sateenkaarihallitus

Sateenkaarihallitus on hallitus, joka muodostetaan useista eri puolueista, jossa on sekä oikeistoa, vasemmistoa ja puoluekentän keskellä olevia puolueita. Sateenkaarihallituksia käytetään mm. silloin, kun taloudella menee huonosti ja tarvitaan va ...

                                               

Siltarumpupolitiikka

Siltarumpupolitiikka on Suomessa käytetty nimitys ilmiöstä, jossa poliitikot ajavat valtion budjettia tehtäessä läpi pieniä investointeja omaan vaalipiiriinsä tai kotikuntaansa. Muissa maissa sama ilmiö tunnetaan eri nimillä. Suomessa nimitys tul ...

                                               

Sitoutumaton

Sitoutumaton on ehdokas tai edustaja, joka ei ole sitoutunut mihinkään poliittiseen ryhmään eikä puolueeseen. Useat puolueet ottavat vaaleissa ehdokaslistoilleen myös sitoumattomia ehdokkaita, jotka eivät ole puolueen jäseniä, mutta ajavat samans ...

                                               

Slavofilia

Slavofilia oli aikaisemmin aatesuunta, jossa uskottiin slaavilaisten kansojen ylivertaiseen kulttuuriin erityisesti länsieurooppalaiseen kulttuuriin nähden. Nykykielessä sillä tavallisesti tarkoitetaan slaavilaisen kulttuurin ihailua aikaisemman ...

                                               

Sosialistinen patriotismi

Sosialistinen patriotismi on käsite, jossa sosialismi ja patriotismi yhdistyvät. Sosialistisella patriotismilla tarkoitetaan patriotismia sosialistista isänmaata kohtaan. Kommunistit katsovat sosialistisen isänmaan olevan "tukikohta" maailmanvall ...

                                               

Suomettuminen

Suomettuminen tarkoittaa voimakkaamman valtion vaikutusvaltaa heikomman naapurimaan asioihin. Käsite esiteltiin Itävallassa jo 1950-luvulla, mutta sitä alettiin käyttää ahkerasti Saksan liittotasavallassa 1960-luvun lopulla. Termiä käyttivät Vapa ...

                                               

Suomi-kuva

Suomi-kuva voi tarkoittaa sekä suomalaisten omia että ulkomaalaisten käsityksiä Suomesta. Usein ajatellaan, että suomalaiset ovat erityisen kiinnostuneita siitä, mitä ulkomaalaiset heistä ajattelevat.

                                               

Suuri Saatana

Suuri Saatana on nimitys, jota Iranin poliittinen johto käyttää Yhdysvalloista. Ajatollah Khomeini on käyttänyt termejä Iblis ja Shaitan, jotka kumpikin ovat islamilaisia termejä Saatanalle.

                                               

Taantumuksellisuus

Taantumuksellisuus eli reaktionäärisyys tarkoittaa halua muuttaa yhteiskunnan poliittinen olotila johonkin nykyhetkeä aiemmin vallinneeseen tilaan. Konservatiivisuudesta poiketen se ei ainoastaan vastusta uudistuksia, vaan kannattaa jo toteutettu ...

                                               

Takinkääntö

Takinkääntö tarkoittaa henkilön – varsinkin poliitikon – julkisen mielipiteen jyrkkää muutosta tilanteen tai olojen muuttuessa. Takinkäännön suorittanutta henkilöä kutsutaan takinkääntäjäksi. Kyseessä on metafora, joka viittaa takin kääntämiseen ...

                                               

Taloudellinen liikkumavara

Taloudellinen liikkumavara tarkoittaa yksityisen henkilön, organisaation tai kokonaisen yhteiskunnan julkisen talouden liikkumatilaa tehtäessä taloudellisia päätöksiä, esimerkiksi mahdollisuutta ottaa lainaa vastuullisesti, turvallisesti ja kestä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →