ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 153                                               

Maija ja Lauri Niiniojan rahasto

Maija ja Lauri Niiniojan rahasto on vuonna 1962 perustettu suomalaista taidetta ja tiedettä tukeva rahasto. Sen perusti kauppaneuvos Lauri Niinioja testamentissaan Suomen kulttuurirahaston yhteyteen. Lauri Niiniojan sisar Maria Johanna Niinioja k ...

                                               

Pohjois-Karjalan rahasto

Pohjois-Karjalan rahasto on Suomen kulttuurirahaston maakuntarahasto. Sen toimipaikka on Joensuussa. Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Pohjois-Karjalan rahasto tukee pohjoiskarjalaisia tieteen ja taiteen harjoittajia ...

                                               

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto sr on vuonna 1939 perustettu suomalaista kulttuuria ja tiedettä tukeva yksityinen säätiö. Se muodostuu keskusrahastosta sekä 17 maakuntarahastosta, lisäksi säätiöllä on noin 800 eri nimikkorahastoa. Vuoden 2019 alussa Kult ...

                                               

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden on suomalainen säätiö, jonka tarkoitus on tukea suomenruotsalaista kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä sekä suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Säätiön virallinen nimi on Stiftelsen för utbildning och kultur på svensk ...

                                               

Svenska Kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg on suomalainen säätiö. Sen perusti kauppias Hjalmar Widbom vuonna 1919. Säätiön tarkoituksena on edistää ruotsinkielistä toimintaa Porin kaupungissa ja sen lähialueilla. Säätiö muun muassa on enemmistöosakkaana B ...

                                               

Sydäntutkimussäätiö

Sydäntutkimussäätiö on keskeinen sydäntutkimuksen tukija Suomessa. Säätiö tukee saamiensa lahjoitusten tuotolla sydän- ja verisuonisairauksien tieteellistä tutkimusta ja tekee tunnetuksi tutkimustuloksia. Sydäntutkimussäätiöllä on ollut tärkeä ro ...

                                               

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto on suomalainen rahasto, joka kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on osa suomalaista sosiaaliturvajärj ...

                                               

Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto on Suomen valtion työntekijöiden eläkkeiden rahoitusta varten vuonna 1990 perustettu eläkerahasto. Eläkerahaston hallituksen asettaa Suomen valtiovarainministeriö, jonka rahoitusmarkkinaosasto myös valvoo rahaston toimintaa. ...

                                               

Öljysuojarahasto

Öljysuojarahasto on Suomessa toimiva lakisääteinen rahasto, joka on Suomen valtion talousarvion ulkopuolinen ja ympäristöministeriön hallinnassa. Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön enna ...

                                               

Ukrainan rajavartiolaitos

Ukrainan rajavartiolaitos on Ukrainan rajavalvonnasta vastaava viranomainen. Se valvoo Ukrainan rajojen loukkaamattomuutta ja maan etuja sen merialueella sijaitsevalla yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Ukrainan rajavartiolaitoksen keskushallinto ...

                                               

Irlannin rannikkovartiosto

Irlannin rannikkovartiosto on liikenneministeriön osa. Irlannin pelastusalue Irish Search and Rescue Region, johon kuuluu suurin osa Irlannin tasavaltaa ja osa Pohjois-Irlantia, on alue, joka kuuluu rannikkovartioston vastuualueeseen. Tämä alue r ...

                                               

Islannin rannikkovartiosto

Islannin rannikkovartiosto koostuu kolmesta partioaluksesta ja neljästä ilma-aluksesta. Sen ensisijainen tehtävä on huolehtia maan sisäisestä turvallisuudesta yhteistyössä poliisin kanssa. Rannikkovartiosto ei ole sotilaallinen organisaatio, sill ...

                                               

Kanadan rannikkovartiosto

Kanadan rannikkovartiosto on 26. tammikuuta 1962 perustettu rannikkovartiosto, jonka tehtäviin kuuluu mm. meripelastus sekä navigaatiopalvelut Kanadan aluevesillä. Kanadan rannikkovartiosto ei ole sotilaallinen yksikkö, vaan sotilaallista toiminn ...

                                               

Kreikan rannikkovartiosto

Kreikan rannikkovartiosto on Kreikan merirajojen vartioinnista huolehtiva viranomainen. Se toimii Kreikan merenkulku- ja saaristoministeriön alaisuudessa ja tekee yhteistyötä muun muassa Kreikan poliisin ja Kreikan merivoimien kanssa.

                                               

Yhdysvaltain rannikkovartiosto

Yhdysvaltain rannikkovartiosto on yksi viidestä Yhdysvaltain asevoimien puolustushaarasta. Se perustettiin vuonna 1915 Yhdysvaltain hengenpelastusjärjestön ja veroviranomaisjärjestön yhdistyessä. Rannikkovartiostossa palvelee 40 150 sotilasta. Se ...

                                               

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri eli rakennustaide on taiteen ja tekniikan muoto, jossa yhdyskuntia, rakennuksia ja niihin liittyviä osia suunnitellaan useasta näkökulmasta. Arkkitehtuurissa täytyy aina huomioida monia keskenään ristiriitaisia näkökulmia – arkkiteh ...

                                               

Ankkuri (arkkitehtuuri)

Ankkuri tarkoittaa arkkitehtuurissa rautalaitetta, jonka tehtävänä on kiinnittää ja lujentaa jotakin rakennuksen osaa, varsinkin seinää. Ulkopuolelle näkyvä osa on usein koristeltu.

                                               

Azulejo

                                               

Charrette

Charrette, usein englantilaisittain charette tai charet ja joskus suunnittelu tai design charrette, on voimakkasti ajoitettua suunnittelua tai muotoilutoimintaa. Sana charrette voi viitata mihin tahansa yhteistyöhön, jossa suunnittelijaryhmä laat ...

                                               

Ilmastotietoinen arkkitehtuuri

Ilmastotietoinen arkkitehtuuri on mikroilmaston ja ilmastonmuutoksen huomioivaa arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelua. Rakentaminen käyttää maailmanlaajuisesti noin puolet ihmiskunnan käyttämistä materiaaliresursseista ja energiasta. Useimmilla ...

                                               

Maskaroni

Maskaroni on rakennustaiteessa renessanssin ja barokin koristeaihe, joka esittää kasviornamentiikan ympäröimää parrakasta ja yleensä groteskia miestä tai eläimen päätä.

                                               

Museoarkkitehtuuri

Museoarkkitehtuurissa joudutaan ottamaan huomioon sekä kokoelman, työntekijöiden että yleisön vaatimukset. Rakennusten monimuotoisuudesta johtuen niitä pidetään kiinnostavina arkkitehtuurisuunnittelun kohteina. Suurin osa museoista sijaitsee kuit ...

                                               

Opastejärjestelmä

Opastejärjestelmä on kilpien, näyttölaitteiden, tienviittojen, merkkivalojen, merkkiäänien, karttojen yms. muodostama kokonaisuus, jonka tarkoitus on neuvoa tietä tai antaa muita ohjeita rakennuksessa, laitoksessa tai alueella vierailijalle. Loog ...

                                               

Puuarkkitehtuuripuisto

Puuarkkitehtuuripuisto sijaitsee Lahdessa Vesijärven sataman ja Sibeliustalon ympäristössä. Puistossa on rakennuksia ja rakennelmia, jotka ovat pääasiassa suunnitelleet Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon voittajat. Lahden sataman alueell ...

                                               

Puuc

Puuc on Meksikon Yucatánin osavaltiossa sijaitsevan alueen ja sille tyypillisen mayojen arkkitehtuurityylin nimi. Sana "puuc" tulee maya-kielen kukkulaa tarkoittavasta sanasta. Tyyli on tyypillinen paikoille, jotka ovat peräisin myöhäisklassiselt ...

                                               

Seminarium

Seminarium on arkkitehti Konstantin Kiseleffin suunnittelema rakennus Jyväskylän Seminaarinmäellä. Rakennus valmistui vuonna 1883 Jyväskylän opettajaseminaarin miesosaston päärakennukseksi. Rakennuksessa sijaitsi miesosaston opetustiloja ja juhla ...

                                               

Sheela na gig

Sheela na gigit ovat keskiaikaisia naisveistoksia, joille on kuvattu liioiteltu vulva. Sheela na gigejä esiintyy ennen kaikkea Irlannissa ja Isossa-Britanniassa kirkoissa, linnoissa ja muissa rakennuksissa, toisinaan yhdessä miespuolisten veistos ...

                                               

Vihamielinen arkkitehtuuri

Vihamielinen arkkitehtuuri on tietoista kaupunkisuunnittelua, jossa julkisten tilojen käyttöä pyritään ohjaamaan siten, että ei-toivottua käyttäytymistä estetään käytännön ratkaisuilla. Usein estämiseen käytetään arkkitehtuuriin lisättäviä piikke ...

                                               

Zwinger

Zwinger on keskiaikaisten kaupunkien tai linnojen muurirenkaiden välinen kiertokäytävä, jota paikoin pihamaiseksi väljennettynä käytettiin esimerkiksi ritarien aseharjoituksiin, metsäneläin-, etenkin karhutarhana, myllyn paikkana, kasvi- ja pelto ...

                                               

Asuntolaina

Asuntolaina on laina, joka myönnetään pääasiassa asunnon ostoa tai peruskorjausta varten. Velan vakuutena on yleensä kyseinen asunto, millä on vaikutusta lainasta perittävään korkoon. Kun asuntolainan ottaja on kuluttaja ja sen myöntäjä on elinke ...

                                               

Asutus

Asutus tarkoittaa ihmisten pysyvää asumista ja elämistä jollain alueella, tai aluetta, jolla on asutaan pysyvästi. Asutus eli asuttaminen tarkoittaa myös uuden asutuksen perustamista; jonkin ryhmän siirtymistä asumaan uusille alueille. Asutukseen ...

                                               

Ekokylä

Ekokylä on useimmiten pientaloista muodostuva kylämäinen asuntoryhmä, jossa asumiseen liittyy ekologisia tavoitteita. Usein asumiseen liittyy myös erilaisia sosiaalisia tavoitteita.

                                               

Huoneenlämpö

Yleisesti kaikille sopivaa huoneenlämpöä ei voida aivan tarkkaan määrittää, koska ihmiset tuntevat lämpötilan eri tavalla. Keskimäärin ihmiset pitävät sopivana sisälämpötilana talvella 20–22:ta celsiusastetta. 10–30 prosenttia ihmisistä saattaa k ...

                                               

Irti verkosta

Irti verkosta on termi, joka viittaa elämäntapaan, joka on riippumaton yhdestä tai useammasta julkisesta palvelusta. Asumisessa "irti verkosta" -kodit ovat autonomisia, ne eivät ole riippuvaisia kunnallisesta vesilähteestä, viemäröinnistä, kaasus ...

                                               

Jyvitetty pinta-ala

Jyvitetty pinta-ala on laskennallinen ala, jota on käytetty useimmissa ennen vuotta 1992 rakennetuissa asunto-osakeyhtiöissä tasoittamaan samankokoisten asuntojen laadullisia eroja, esimerkiksi sijaintia, tai rakennuskustannusten eroja. Jyvitystä ...

                                               

Kollektiiviasuminen

Kollektiiviasuminen, arkikielessä kimppakämppä, on asumismuoto, jossa samassa asunnossa asuu vähintään neljä henkilöä ilman että he ovat perhe- tai sukulaisuussuhteessa toisiinsa. Kimppakämppä muistuttaa soluasuntoa lukuun ottamatta sitä, että as ...

                                               

Kommuuni

Kommuuni tarkoittaa yhteistaloudessa asuvaa ryhmää tai hallinnollista yhteisöä. Kommuunit perustuvat yleensä asukkaiden yhteiselle maailmankatsomukselle, oli se sitten uskonnollinen, poliittinen tai vaikkapa ekologinen. Joskus kommuunit liittyvät ...

                                               

Kuntotarkastus

Kuntotarkastus on pintapuolinen tarkastus, joka suoritetaan yleensä asuntokaupan yhteydessä, jotta niin ostajalla kuin myyjälläkin on parempi kuva asunnon kunnosta ja täten myös sen arvosta. Kuntotarkastuksen tarkoituksena on saada puolueetonta t ...

                                               

Muuttoilmoitus

Muuttoilmoitus on Suomessa henkilön lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa uusi osoitteensa muuton jälkeen. Se on tehtävä, mikäli asuminen kestää yli kolme kuukautta. Muutosta on ilmoitettava Digi- ja väestötietovirastoon, ja ilmoituksen voi tehdä ...

                                               

Naapurimelu

Naapurimelu tarkoittaa naapurien aiheuttamaa häiritsevää ääntä, joka kuuluu toisten asuntoihin. Se aiheutuu yleensä musiikin soittamisesta tai kovaäänisestä keskustelusta ja huutamisesta. Melu voi aiheuttaa paljon stressiä ja heikentää yleistä as ...

                                               

Naapurustotyö

Naapurustyötyö tarkoittaa menetelmiä, joiden avulla erityisryhmien asumisyksiköt integroidaan osaksi asuinaluetta. Tavoitteena on uusien asukkaiden sopeutuminen asuinalueelle, ympäröivään yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin sekä naapurustojen s ...

                                               

Naapuruussovittelu

Naapuruussovittelu on menetelmä, jonka avulla voi käsitellä asumisen, kotirauhan ja naapurisuhteiden häiriöitä, esimerkiksi arkielämää häiritsevää käyttäytymistä, asuinyhteisön ristiriitoja, sääntörikkomuksia ja vahingontekoja. Sen päämääränä on ...

                                               

Piha

Piha on rakennukseen liittyvä alue, joka rajautuu erilleen muusta ympäristöstä. Pihan voi rajata ympäristöstä esimerkiksi aita, tontin raja tai erilainen maankäyttö. Yksityisen talon piha on myös yksityistä aluetta. Jokamiehenoikeudet eivät päde ...

                                               

Stylefellow

Stylefellow on maaliskuussa 2013 perustettu lifestyle-verkkolehti, joka on keskittynyt rannekelloihin, koruihin, miesten ja naisten pukeutumiseen, sekä asumiseen. Verkkolehden alkuperäinen nimi oli Tyyliniekka, joka muuttui kansainväliseen Stylef ...

                                               

Suomalaiset ihannesiirtokunnat

Suomalaiset ihannesiirtokunnat ovat ulkosuomalaisten siirtokuntia, jotka perustettiin jonkin tietyn aatteen tai filosofian pohjalta. Yhteisöt olivat yleensä kooltaan hyvin pieniä ja lyhytkestoisia. Jotkut vanhemmistakin ihanneyhteisöistä ovat säi ...

                                               

Vetovoimatekijä

Vetovoimatekijällä tarkoitetaan syitä, joiden takia jokin kohde nähdään hyvänä kohteena muuttaa asumaan. Vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi opiskelumahdollisuudet, työpaikat, sukulaiset ja ystävät, paremmat palvelut, tai parempi sijainti.

                                               

Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma eli Habitat-ohjelma on Yhdistyneiden kansakuntien alainen ohjelma, jonka tehtävä on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää kaupungistumista sekä vähätuloisten asuinolojen parantamista er ...

                                               

Yhteisökylä

Yhteisökylä on asumisen ja elämisen muoto, jonka tavoite on toteuttaa kestävää elämäntapaa. Yhteisökylät ovat kohtalaisen omavaraisia paikallistalouksia. Suomen yhteisökylähanke on Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry:n, Elävä Maa ry:n ja Maan ...

                                               

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on Suomen lain mukaan pakollinen asiakirja osakeyhtiölle. Sen vähimmäissisältö on säädetty osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiön osalta asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiöjärjestys rekisteröidään kaupparekisteriin, josta se on kenen ta ...

                                               

Yhtiövastike

Yhtiövastike on asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä olevien vastikeperusteiden mukaan määräytyvä maksu, jota osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle sen menojen kattamiseksi.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →