ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Spandaun linnoitus

Spandaun linnoitus eli Spandaun sitadelli on alkujaan keskiajalta peräisin oleva linnoitus Berliinin Spandaun esikaupungissa. Se on Euroopan parhaimmin säilyneitä historiallisia linnoituksia. Linnoitus on tehty Spree- ja Haveljokien yhtymispaikas ...

                                               

Suomenlahden tykistösulku

Suomenlahden tykistösulku oli 1930-luvulla Suomen ja Viron salaisena yhteistyönä kehitetty strateginen meripuolustusjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli Suomenlahden kapeimpaan kohtaan keskitetyillä järeiden rannikkotykkien ristitulella, panssari ...

                                               

Tenalji

Tenalji on varustus, joka muodostaa kaksi kulmittain sijoitettua muuria. Useita peräkkäisiä varustuksia kutsutaan tenaljijärjestelmäksi. Bastionijärjestelmän mukaan rakennetun linnoituksen päähaudassa, vastapäätä kurtiinia, tenaljin tehtävänä on ...

                                               

Thăng Longin keisarillinen linnoitus

Thăng Longin keisarillinen linnoitus on Hanoissa, Pohjois-Vietnamissa sijaitseva linnoitus. Se valittiin Unescon maailmanperintöluetteloon 31. heinäkuuta 2010. Linnoitus on rakennettu Lý-dynastian aikana 1000-luvulla kiinalaisen linnoituksen tila ...

                                               

Thiersin puolustusmuuri

Thiersin puolustusmuuri oli Pariisin ympärille vuosina 1841–1844 rakennettu kaupunginmuuri, jonka rakentamisesta päätti vuonna 1840 Ranskan silloinen ministerineuvoston puheenjohtaja Adolphe Thiers. Muuri sijaitsi nykyisten Marsalkkojen bulevardi ...

                                               

Tukikohta (taistelutekniikka)

Tukikohta on joukkueen puolustusasema. Joukkueen ryhmien puolustusasemat ovat pesäkkeitä. Joukkueiden muodostaman komppanian puolustusasemaa kutsutaan puolustuskeskukseksi. lähde?

                                               

Vallihauta

Vallihauta on sotilaallinen puolustusvarustus, jonka tehtävänä on estää hyökkääjän, ennen kaikkea jalka- ja ratsuväen, eteneminen tai hidastaa sitä. Yksinkertaisimmillaan vallihauta voi olla vain pitkänomainen tai pyöreä vedellä täytetty tai kuiv ...

                                               

Vartiotorni

Vartiotorni on eräänlainen linnoitustyyppi, jota on käytetty historian saatossa useassa maailmanosassa. Se eroaa tavallisesta tornista siinä, että sen päätarkoitus on luoda korkea, turvallinen paikka, jota sotilastiedustelijat voivat käyttää hyvä ...

                                               

Viipurin kaupunginmuuri

Viipurin kaupunginmuuri oli Viipurin vanhan kaupunginosan ympärille rakennettu suojamuuri. Viipurin linnan käskynhaltijana 1467–1480 ollut tanskalaissyntyinen Eerik Akselinpoika Tott rakennutti muurin 1470-luvulla. Muurin rakensivat samat ulkomaa ...

                                               

Werwolf (Hitlerin päämaja)

Werwolf oli yksi Adolf Hitlerin käyttämistä päämajoista itärintamalla. Se sijaitsi noin 12 kilometrin etäisyydellä Vinnytsjasta läntisessä Ukrainassa. Hitler johti sieltä käsin operaatio Sinistä vuosina 1942 ja 1943. Kompleksiin kuului noin 20 pu ...

                                               

Wolfsschanze

Führerhauptquartier Wolfsschanze oli koodinimi, jota käytettiin Adolf Hitlerin Itä-Preussissa sijainneesta päämajasta toisen maailmansodan aikana. Päämajan jäännökset sijaitsevat nykyisen Puolan alueella lähellä Kętrzynia saks. Rastenburg, joka o ...

                                               

Wolfsschlucht

Wolfsschlucht oli koodinimi Adolf Hitlerin päämajoille Belgiassa ja Ranskassa. Hitlerin päämajoja kutsuttiin saksaksi nimityksellä Führerhauptquartiere tai lyhennettynä FHQu. Sen lisäksi niille annettiin koodinimiä, kuten Wolfsschanze Itä-Preussi ...

                                               

Maasodankäynti

Maasodankäynti on sodankäynnin muoto, joka tapahtuu maan pinnalla. Maasodankäynti on luultavimmin vanhin ja yleisin sodankäynnin muoto. Toisesta maailmansodasta lähtien maasodankäynnissä on käytetty pääasiassa jalkaväkeä, panssarijoukkoja ja tyki ...

                                               

Asutuskeskustaistelu

Asutuskeskustaistelulla tarkoitetaan urbaanissa ympäristössä tapahtuvaa sotilasoperaatiota. Asutuskeskustaistelu eroaa maastossa tapahtuvasta taistelussa erityisesti siinä suhteessa, että se on kolmiulotteista: joukkoja voi olla katutason lisäksi ...

                                               

Sillanpääasema

Sillanpääasema on sotilastermi, joka tarkoittaa vesistön ylityksen jälkeen saavutetun aseman vahvistamista lisäjoukoilla ja sen käyttämistä jalansijana jatkohyökkäyksille. Tunnetuimmat sillanpääasemat ovat liittyneet Normandian maihinnousuun sekä ...

                                               

Taistelukenttä

Taistelukenttä tai taistelutanner on alue, jolla taistelu aseellisten joukkojen välillä käydään. Kentiksi voidaan nykyisessä merkityksessä kutsua muitakin taistelupaikkoja kuin avomaita, esimerkiksi metsiä, vuoristoseutuja tai kaupunkeja. Sana ”t ...

                                               

Tuliasema

Tuliasema on sotilaallinen termi paikalle, jossa sotilaat taistelulaitteidensa kanssa asettavat itsensä asemaan, selvennä josta he pystyvät ampumaan vihollista tai vihamielistä kohdetta turvallisesti. Tuliasemat voidaan jakaa kahteen ryhmään: Pys ...

                                               

Merisodankäynti

Merisodankäynti on sodankäyntiä laivojen tai muiden merikulkuvälineiden avulla. Suurin osa meritaisteluista on tapahtunut merellä, mutta sotaa on käyty myös sisävesillä.

                                               

GIUK gap

GIUK gap on merialue Pohjois-Atlantilla Grönlannin, Islannin ja Britteinsaarten välissä. Alue on sotilaallisesti merkittävä, sillä se toimii porttina Pohjois-Atlantin ja Norjanmeren välillä. Scapa Flow, Britannian tärkein laivastotukikohta ensimm ...

                                               

Komentopaikka

Komentopaikka on tila, jossa kerätään taisteluun liittyvää tietoja ja välitetään se edelleen. Nämä ovat usein käytössä lippulaivoilla, esimerkiksi lentotukialuksilla. Ne sijaitsevat erillään laivan komentosillasta ja muusta toiminnasta, josta vas ...

                                               

Kuninkaallinen merikartasto 1791–1796

Kuninkaallinen merikartasto 1791–1796 on karttateos, johon on koottu C. N. af Klerckerin johdolla 1700-luvun lopulla Suomenlahdella tehdyn kartoitustyön tuloksena syntyneet kartat. Karttojen lisäksi teoksessa on esitetty niiden taustatietoa, kute ...

                                               

Laivakunta

Laivakunta eli haaksikunta on Pohjoismaissa keskiajalla käytössä ollut hallinnollinen alue, jonka asukkaiden velvollisuus oli merisodan syttyessä varustaa laiva miehistöineen sotaa varten. Alue oli yleensä kihlakunnan osa. Laivakuntia oli Norjass ...

                                               

Meritorjunta

Meritorjunta on vihollisten sotilaallisten merialusten torjumista. Se voi kohdistua niin merenpinnan päällisiin, kuin meren alaisiin aluksiin. Pinnanalainen alus on yleensä sukellusvene. Meritorjunnassa voidaan käyttää laivastoalusten ohella: läh ...

                                               

Sukellusvenesodankäynti

Sukellusvenesodankäynnissä on kyse pääosin vedenalaisista sotatoimista, jotka perustuvat sukellusveneiden käyttöön osana merisodankäyntiä. Sukellusveneet voivat hyökätä maalla olevien kohteisiin ja tehdä vedenalaista tiedustelua. Sukellusvenesoda ...

                                               

Sukellusveneverkko

Sukellusveneverkko on nykyisin jo käytöstä poistettu puolustusväline; satamia tai ankkuroituneita aluksia sukellusveneiltä suojaava, teräsvaijereista koottu verkko. Verkoilla saatettiin myös sulkea kokonainen lahti tai muu väylä. Verkossa oli use ...

                                               

Syvyyspommi

Syvyyspommi on vanhimpia sukellusveneiden torjunnassa käytettäviä aseita. Se on yleensä lieriön muotoinen ja sisältää räjähdysainetta ja sytyttimen, joka on säädetty laukeamaan tietyssä syvyydessä. Syvyyspommeja voidaan pudottaa sekä laivoista et ...

                                               

Upotussota

Upotussota on merisodankäynnin muoto, jossa pyritään välttämään taisteluvoimien suoranaista kosketusta ja upottamaan mahdollisimman paljon vihollisen kauppa-, huolto- ja kuljetusaluksia: ”hyökätään voiman sijasta tonnistoa vastaan”. Upotussodan m ...

                                               

Sotilasmusiikki

Sotilasmusiikki tarkoittaa musiikin osa-aluetta, jota soitetaan sotilaallisissa tarkoituksissa. Musiikkia on käytetty vuosisatoja. Sillä on pyritty sekä pelottamaan vastustajaa että parantamaan omien joukkojen toimintaa.

                                               

Hamina Tattoo

Hamina Tattoo on sotilasmusiikkitapahtuma, joka järjestetään joka toinen vuosi Haminassa. Ensimmäinen Tattoo järjestettiin vuonna 1990. Tapahtuma järjestetään nykyisin heinä–elokuun vaihteessa. Hamina Tattoon ohjelmistoon kuuluu sotilassoittokunt ...

                                               

Hämeen Reserviläissoittokunta

Hämeen Reserviläissoittokunta on Riihimäellä toimiva maanpuolustussoittokunta, jonka ohjelmistoon kuuluu niin marssimusiikki kuin myös konserttimusiikki, sekä viihde-, ja tanssimusiikki. Soittokunta on perustettu vuonna 2006 ja toimii Riihimäen r ...

                                               

Jyväskylän Puhallinorkesteri

Jyväskylän puhallinorkesteri on vuonna 1961 perustettu jyväskyläläinen soittokunta. Se toimi aluksi nimelleä Keski-Suomen Reserviläisjärjestöjen soittokunta. Soittokunnassa on noin 40 soittajaa, ja sen sisällä toimii vaskiseitsikko Simeoni. Puhal ...

                                               

Lautanen (soitin)

Lautanen eli symbaali on idiofoneihin kuuluva lyömäsoitin, joka valmistetaan miltei poikkeuksetta metalliseoksista, usein kuparista tai pronssista. Kalleimmissa symbaaleissa on kuitenkin pieniä määriä hopeaa. Pronssiseokseen voidaan lisätä myös m ...

                                               

Marssi (musiikki)

Marssimusiikki on musiikin alalaji, jonka tunnusomainen piirre on voimakas, säännöllinen rytmi ja jota perinteisesti ovat esittäneet armeijan joukko-osastoon osana kuuluvat sotilassoittokunnat. Sotilasmusiikkia on tarkoituksella käytetty myös vih ...

                                               

Marssikapellimestari

Marssikapellimestari on muusikko, joka johtaa soittokuntaa marssin tai paraatin yhteydessä. Soittokunnan edessä kävelevä marssikapellimestari näyttää tahtia suurella marssisauvalla tai käsimerkeillä. Monissa Euroopan maissa marssisauvan käyttö on ...

                                               

Mehter

Mehter oli erityisesti osmanien valtakunnan janitsaarisotilaiden perinteinen marssimusiikkityyli. Se levisi yleiseen käyttöön ja sitä soitettiin virallisissa tilaisuuksissa ja juhlissa. Mehter kiellettiin janitsaarikapinan väkivaltaisen kukistami ...

                                               

Aimo Mustonen

Aimo Mainio Mustonen oli mainospäällikkö, joka on tullut tunnetuksi Sillanpään marssilaulun säveltäjänä. Frans Eemil Sillanpää kirjoitti Marssilaulun Talvisodan alla alun perin melodiaan ”Minä Matti olen tästä maailmasta”. Reino Palmroth, joka tu ...

                                               

Pikkurumpu

Pikkurumpu, sotilasrumpu, snare eli virvelirumpu on halkaisijaltaan noin 35–40 cm leveä ja 10–30 cm paksu rumpu. Sotilassoittokunnissa käytetään myös tätä paksumpia pikkurumpuja. Se on eräs yleisimmin soitetuista lyömäsoittimista, ja kuuluu niin ...

                                               

Suomen sotilasmusiikkimuseo

Suomen sotilasmusiikkimuseo oli Lahden Hennalassa Helsingintien varrella toiminut museo, jolla oli omat pysyvät kokoelmat, lainassa näyttelyesineistöä Sotamuseosta sekä vaihtuvia näyttelyitä. Museo suljettiin elokuun lopussa 2014.

                                               

Afganistan (televisiosarja)

Afganistan on dokumentaarinen televisiosarja. Sen ensimmäinen jakso esitettiin Subilla 8. huhtikuuta 2011. Ohjelma seuraa Afganistanin Mazar-i-Sharifissa työskentelevien suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvaoperaatiota sekä koulutusprosessia.

                                               

CIMIC

Civil Military Cooperation on siviili-sotilas-yhteistyötä, toimintaa, millä rauhanturva-, rauhaanpalauttamis- tai rauhaanpakottamisjoukko pyrkii luomaan suhteita paikalliseen väestöön täyttääkseen vakauttavan tehtävänsä. CIMIC saattaa viitata NAT ...

                                               

IFOR

IFOR oli NATO-johtoinen monikansallinen rauhanturvajoukko Bosnia ja Hertsegovinassa 20. joulukuuta 1995 - 20. joulukuuta 1996. IFOR kuului Operation Joint Endeavour iin jonka tarkoituksena oli valvoa Daytonin rauhansopimuksen sotilaallisten pykäl ...

                                               

Itsenäisten valtioiden yhteisön rauhanturvajoukot

Itsenäisten valtioiden yhteisön rauhanturvajoukot ovat Itsenäisten valtioiden yhteisön jäsenvaltioiden järjestämiä rauhanturvajoukkoja, jotka perustettiin 1994 turvaamaan rauhaa. Joukot voivat toimia NATO:n tapaan myös Yhdistyneiden kansakuntien ...

                                               

Jäätynyt konflikti

Jäätynyt konflikti on konflikti, jolle ei ole löydetty ratkaisua, mutta jonka aiheuttamat asetelmat ovat jääneet voimaan. Jäätyneitä konflikteja on muun muassa Transnistriassa, Etelä-Ossetiassa, Abhasiassa ja Kyproksella.

                                               

Kansainvälinen Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaajien päivä

Kansainvälinen Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaajien päivä on vuosittain 29. toukokuuta järjestettävä vuosipäivä.

                                               

Kriisinhallintabudjetti

Kriisinhallintabudjetti on Suomen valtion vuosittain kriisinhallintaan ohjaama määräraha valtion tulo- ja menoarvion, budjetin, perusteella. Sen koko on vuosittain noin 100 000 euroa, ja se kootaan puoliksi ulkoasiainministeriön ja puolustusminis ...

                                               

Kriisinhallintalaki

Kriisinhallintalaki on 1. huhtikuuta 2006 Suomessa voimaan tullut laki, joka korvasi rauhanturvalain ja mahdollisti suomalaisten osallistumisen Euroopan unionin taistelujoukkoihin. Eduskunta hyväksyi lain 24. maaliskuuta 2006.

                                               

NODEFIC

NODEFIC on Norjan puolustusvoimien kansainvälinen keskus, joka osallistuu yhteispohjoismaiseen rauhanturvaajien opettamiseen. Keskus sijaitsee Oslon keskustassa Akershusin linnan alueella.

                                               

NORDCAPS

NORDCAPS oli Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välinen pohjoismainen sopimus, jolla vuodesta 1997 koordinoitiin rauhanturvaoperaatioihin liittyvää opetusta maiden kesken. Sopimuksen perusteella esimerkiksi yhteispohjoismainen CIMIC-kou ...

                                               

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus

Puolustusvoimien kansainvälinen keskus on Suomen puolustusvoimien keskus, joka järjestää ensisijaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusta. Se on perustettu vuonna 1969, ja se oli vuoteen 2014 saakka Pääesikunnan alainen itsenäinen sotilas ...

                                               

Rauhanturvaaminen

Rauhanturvaaminen on tapa, jolla yritetään auttaa valtioita ja muita kiistanalaisia osapuolia luomaan olosuhteet pysyvälle rauhalle. Yleensä termillä viitataan YK:n rauhanturvajoukkoihin, joiden mandaatti perustuu YK:n peruskirjan lukuihin VI tai VII

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →