ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Räjähtävä tyhjyys

Räjähtävä tyhjyys on kenraaliluutnantti Veikko Koppisen salanimellä Viljami Korpi kirjoittama romaani sissisodasta miehitetyssä Suomessa. Romaanin julkaiseminen kiellettiin käsikirjoituksen valmistumisajankohtana 1950-luvulla ja käsikirjoitus lii ...

                                               

Sulute

Sulute on sotilasjoukon puolustukseen liittyvä käsite. Sulute on aina kokonaisuus, johon liittyvät erityisen kiinteästi puolustavan joukon aseiden käyttö. Lähinnä tämä tarkoittaa panssarintorjunta-aseita ja epäsuoraa tulta. Runkosulute on sulute, ...

                                               

Suojajoukko

Suojajoukko oli Suomen puolustusvoimien osa vuodesta 1934 alkaen. Vuoden 1934 puolustusvoimien uudistuksessa puolustusvoimat jaettiin kahteen organisaatioon: Liikekannallepano-organisaatio ja sen yhdeksän sotilaslääniä huolehtivat sodan ajan jouk ...

                                               

Taisteleva aselaji

Taisteleva aselaji on aselaji, joka suorittaa taistelun. Sen taistelua tukevat aselajit ja huoltavat aselajit. Maavoimissa taisteleva aselaji on jalkaväki, jota sen omassa organisaatiossa tukevat panssarintorjunta ja kranaatinheittimistö sekä vie ...

                                               

Tukeva aselaji

Tukeva aselaji ei itse osallistu taisteluun suoraan, mutta tukee taistelevan aselajin ponnistuksia muun muassa epäsuoralla tulella, viestiyhteyksillä, huollolla, suluttamalla, raivaamalla, rakentamalla ja ilmatorjunnalla.

                                               

Vastahyökkäys

Vastahyökkäyksellä pyritään pysäyttämään vastustajan eteneminen ja samalla kääntää taistelun osapuolia siten, että omat joukot toimivat hyökkääjinä ja vihollinen asettuu puolustuskannalle. Tällä toimenpiteellä saavutetaan aloitekyky. Onnistuneell ...

                                               

Viivytystaistelu

Viivytystaistelu on sotilaallinen operaatio jossa joukko perääntyy hidastaen ja kuluttaen hyökkäävää vihollista. Viivytystaistelua käydään usein pataljoonatasoisissa tai suuremmissa yksiköissä jolloin puolustuksen porrastaminen on mahdollista use ...

                                               

Väijytys

Väijytys on sotilastermi, jolla tarkoitetaan valmisteltua hyökkäystä vihollisjoukon oletetulle kulkureitille. Yleisintä väijytysten käyttö on sissisodassa, jossa eri menetelmin tuotetaan tappioita tietä pitkin kulkeville vihollisen saattueille. V ...

                                               

Väkivaltainen tiedustelu

Väkivaltaisella tiedustelulla tarkoitetaan sodankäynnin yhteydessä toimintaa, jossa tiedustelujoukon tehtävänä on joko kokeilla vihollisen puolustusvalmiutta pienimuotoisen provokatiivisen iskun avulla. taistelemalla edetä tiedustelukohteeseen, h ...

                                               

Ylläkkö

Ylläkkö eli yllätyshyökkäys tarkoittaa yllättävää tulitusta tai hyökkäystä vihollista vastaan. Se tapahtuu väijytyksestä tai odottamattomasta suunnasta. Ylläkkö voidaan suorittaa taistelujoukon valmisteltuna hyökkäyksenä, rynnäkkömäisenä iskuna t ...

                                               

Taistelutekniikka

Taistelutekniikka tarkoittaa asejärjestelmän tai aseen käyttöön liittyviä periaatteita ja taitoja sodankäynnissä. Taistelutekniikka on sodankäynnin alin taso, käytännössä siis lähinnä yksilöön, ryhmään tai joukkueeseen liittyvää toimintaa. Taiste ...

                                               

Ampumamenetelmä

Ampumamenetelmällä tarkoitetaan epäsuoran tulen tuliyksiköiden käyttämää tapaa suunnata aseensa. Erilaisia ampumamenetelmiä on ollut käytössä useita maasta, kalustosta ja taktiikasta riippuen. Suomen armeijassa on käytetty ja käytetään mm. seuraa ...

                                               

Epäsuora tuli

Epäsuora tuli on erilaisilla aseilla suoritettavaa ammuntaa kohteeseen, joka ei yleensä ole näkyvissä suoraan aseen tuliasemaan. Tällöin ammunta suoritetaan kaaritulena erilaisten tulenjohtamis- ja laskentamenetelmien avulla. Yleisimmin epäsuoraa ...

                                               

Etuvartio

Etuvartio on joukko, jonka tarkoituksena on valvoa varsinaisen joukon etumaastoa ja varoittaa vihollisesta.

                                               

Hakuammunta

Hakuammunta tarkoittaa ammuntaa, jonka tarkoitus on tykkien ja kranaatinheittimien tulen siirtäminen maalin lähelle, jotta vaikutusammunta voidaan aloittaa. Sillä poistetaan ne systemaattiset virheet, joita on syntynyt valmistelun puutteellisuude ...

                                               

Ihmisaalto

Ihmisaalto on sodankäynnissä jalkaväen tekemä suora hyökkäys vihollisen puolustusasemiin. Hyökkäyksessä joukot etenevät kohti puolustajaa ilman suojaa suurissa osastoissa luottaen lukumääräiseen ylivoimaan sekä ihmisaallon liikevaikutukseen. Ihmi ...

                                               

Lähitaistelu

Lähitaistelu on taistelun vaihe, jolloin osapuolet joko taistelevat käsikranaatin heittokantaman sisäpuolella tai käyvät käsikähmää. Lähitaistelu on usein hyökkäyksen vaihe. Myös kamppailulajien harrastajat käyttävät termiä kuvaamaan lajiaan.

                                               

Marssi

Marssi on sotilasosaston siirtyminen paikasta toiseen, joko jalan tai osaston ajoneuvoilla. Jalkamarssin ohella liikuntavälineen mukaan käytetään termejä polkupyörämarssi, hiihtomarssi tai ajoneuvoin tapahtuva moottorimarssi. Marssit jaotellaan s ...

                                               

Naamiointi

Naamioinnin tarkoitus on suojata kohde näkijältä siten, ettei sitä havaittaisi helposti vaan erottuisi mahdollisimman huonosti ympäristöstään. Naamiointi ei siis ole kohteen ehdotonta peittämistä.

                                               

Panssarijuna

Panssarijuna on sotilaskäyttöön tarkoitettu juna, joka on suojattu lähinnä kevyiden aseiden tulitukselta vahvistamalla sen kuorta panssaroimalla. 2000-luvulla panssarijunilla on vain museoarvoa, mutta niitä käytettiin useissa eri konflikteissa er ...

                                               

Rynnäkkö (sodankäynti)

Rynnäkkö on sotilasjoukon etenemismuoto jossa joukko etenee juosten vihollisen asemaan. Rynnäkköetäisyys on enintään 50 metriä. Rynnäkössä siksi, että sotilaat etenevät seisten, koituu yleensä hyökkääjälle suuria tappiota, mutta ylivoiman ja nope ...

                                               

Ryömiminen

Ryömiminen on liikkumista raajojen avulla mahallaan maaten. Se on tavallisesti lapsen ensimmäinen liikkumistapa, kunnes tämä oppii konttaamaan ja myöhemmin kävelemään. Vauva oppii ryömimään noin kuuden kuukauden ikäisenä. Hän kiskoo itseään eteen ...

                                               

Savuefekti

Savuefekti on savun, mikroskooppisen hienon pölyn tai höyryn avulla tuotettu tehokeino, jolla joko korostetaan tai peitetään jotakin tapahtumaa. Savua käytetään teatteriesityksissä tai sodankäynnissä.

                                               

Savugeneraattori

Savugeneraattori on asevoimien käyttämä suojautumisväline. Erityisesti toisen maailmansodan aikana keinoa käytettiin runsaasti. Savugeneraattori on yksinkertaisimmillaan eräissä moottoritorpedoveneissä; venäläiset kehittivät erittäin suositun kei ...

                                               

Siluro a lenta corsa

Siluro a lenta corsa on Italiassa 1930-luvun puolivälissä sukeltajien kulkuneuvoksi kehitetty sukellustorpedo, joita Italian kuninkaallisen laivaston taistelusukeltajayksikkö Decima Flottiglia MAS käytti toisen maailmansodan aikana tekemissään hy ...

                                               

Sotahuuto (sodankäynti)

Sotahuuto on sodankäynnissä esiintyvä pelottelutekniikka, jolla pyritään nostattamaan omaa ja heikentämään vihollisarmeijan taistelutahtoa. Sotahuuto voi aiheuttaa vihollisjoukoissa rintamakarkuruutta ja taistelukyvyn laskemista. Erityisesti kesk ...

                                               

Tulisuunnitelma

Tulisuunnitelma on ennen sotilasoperaatiota laadittu suunnitelma siitä, miten taistelua tukevat osat tukevat tulellaan taistelevia osia. Esimerkiksi komppanian hyökätessä voidaan määritellä, että kenttätykistö ampuu silloin, kun omat joukot ovat ...

                                               

Vyörytys

Vyörytys on sotilaskäsite joka kuvaa vihollisen tukikohdan valloittamista. Vyörytyksessä vihollisen tukikohdan taisteluhaudat, pesäkkeet ja tuliasemat valloitetaan ja vihollinen tuhotaan. Vyörytys on vaarallista ja mahdollisesti runsaita tappioit ...

                                               

Tiedustelu systeemisestä näkökulmasta

Tiedustelu tarkoittaa laajasti ottaen järjestelmän toiminnassa tarvittavan tiedon keräämistä, käsittelyä ja tulkintaa sekä jakamista päätöksenteon pohjaksi ja tähän liittyvän tiedustelupalvelun luomista, johtamista ja kehittämistä. Tiedustelu voi ...

                                               

ACINT

ACINT on akustinen MASINT, mittaus- ja tunnusmerkkitiedustelun alalaji. ACINT:a tehdään enimmäkseen vedessä, jossa se on sukellusveneiden ja niiden torjunnan keskeinen tiedustelulaji. ACINT:a voidaan tehdä myös ilmassa, erityisesti matalilla taaj ...

                                               

Aero Contractors

Aero Contractors Ltd. on Pohjois-Carolinaan rekisteröity yksityinen lentoyhtiö. Sen epäillään tuottaneen CIA:lle vankilentokuljetuspalveluita. Yhtiön perusti Air Americalle työskennellyt lentäjä Jim Rhyne vuonna 1979, ja sillä on 26 lentokonetta ...

                                               

Air America

Air America oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun, CIA:n omistama ja operoima lentoyhtiö. Vaikka Air Americasta kasvoi maailman suurin kaupallinen lentoyhtiö, tuki se samanaikaisesti CIA:n peiteoperaatioita Kaakkois-Aasiassa Vietnamin sodan a ...

                                               

Aviation Specialties

Aviation Specialties on lentoyhtiö, jonka epäillään tuottaneen CIA:lle vankilentokuljetuspalveluita. Yhtiöllä on kahdeksan lentokonetta omistuksessaan:

                                               

Avoin taivas -sopimus

Avoin taivas -sopimukseen liittyneet valtiot sallivat tarkkailu- ja ilmakuvauslentojen suorittamisen toistensa ilmatilassa vastavuoroisuusperiaatteella. Tämä asevalvontaan liittyvä sopimus allekirjoitettiin Helsingin Etyk-seurantakokouksessa 24. ...

                                               

Blue Devil

Blue devil oli rakennusvaiheeseen jäänyt yhdysvaltalainen tiedusteluilmalaiva, jota aiottiin ensiksi käyttää Afganistanin sodassa vuonna 2011. Suurin osa sen hyötykuormasta oli tarkoitus olla tarkkailuantureita ja tietokoneita, jotka olisivat käs ...

                                               

CIA: n vankilennot

CIA:n vankilennot ovat Euroopan neuvoston Ihmisoikeus- ja lakiasiainkomitean mukaan tapahtumasarja, jossa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on suorittanut kansainvälisen oikeuden vastaisia pidätyksiä ja kiertänyt Yhdysvaltain lakia järjest ...

                                               

Culperin rinki

Culperin rinki oli vuosina 1778–1783 toiminut vakoiluverkosto, jonka majuri Benjamin Tallmadge organisoi Siirtokuntien armeijan ylipäällikölle George Washingtonille Yhdysvaltain vapaussodan aikana. Ryhmän tarkoitus oli välittää tietoja brittien h ...

                                               

Echelon

Echelon on sähköinen valvontajärjestelmä, johon osallistuvat Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada, Australia ja Uusi-Seelanti UKUSA-sopimuksen alaisuudessa. Tärkeimmässä asemassa operaatiossa on Yhdysvaltojen teknisestä tiedustelusta vas ...

                                               

Erillinen pataljoona 4

Erillinen pataljoona 4 oli 1. heinäkuuta 1943 perustettu pääesikunnan tiedusteluosaston alainen erillisyksikkö, jonka tehtävänä oli vastata päämajan kaukopartiotoiminnasta Neuvostoliiton joukkojen selustassa.

                                               

Forsvarets Efterretningstjeneste

Forsvarets Efterretningstjeneste on Tanskan puolustusvoimiin kuuluva signaalitiedusteluorganisaatio. Laitos on perustettu vuonna 1943. Sen pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa Kastelletin linnoitusalueella. Sitä vastaavat mm. Ruotsissa Försvaret ...

                                               

IAO

Information Awareness Office oli Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation tammikuussa 2002 perustama tiedustelupalvelu, jonka tarkoituksena oli tuoda yhteen useita DARPA:n projekteja. Kyseisten projektien tavoitteena oli soveltaa informaatio ...

                                               

Ilmiantaja

Ilmiantaja on henkilö, joka välittää näkemiään ja kuulemiaan tietoja eteenpäin viranomaisille tai tiedustelupalvelulle. Totalitaarisissa valtioissa on käytetty ilmiantajia, jotka tarkkailevat muiden ihmisten yksityiselämää ja välittävät tietonsa ...

                                               

Sergei Ivanov

Sergei Borisovitš Ivanov on venäläinen virkamies ja presidentti Vladimir Putinin aiempi luottohenkilö. Hän on ollut elokuusta 2016 alkaen presidentin erityisedustaja luonnonsuojelua, ekologiaa ja kuljetuksia koskevissa kysymyksissä. Tuolloin Puti ...

                                               

Kaksoisagentti

Kaksoisagentti on vakooja, joka toimii vakoilun kohteen eduksi varsinaista toimeksiantajaansa vastaan. Kolmoisagentti on kaksoisagentti, jonka vakoilun kohde luulee toimivan kaksoisagenttina, mutta vakooja toimiikin alkuperäisen toimeksiantajansa ...

                                               

Koltšuga

Koltšuga on ukrainalaisen Topaz-yhtiön tuottama radiometrinen varhaisvaroitus- ja signaalitiedustelujärjestelmä. Se on passiivinen, radiometriaan ja kolmiomittaukseen perustuva havaintojärjestelmä, joka ei itse lähetä lainkaan mittaussignaaleja, ...

                                               

USS Liberty (AGTR-5)

USS Liberty oli Yhdysvaltain laivaston vuonna 1945 vesille laskettu Belmont-luokan tukilaiva, joka oli erikoistunut elektronisten tiedustelutietojen keräämiseen. Alus joutui itäisellä Välimerellä Israelin ilmavoimien ja Israelin armeijan torpedov ...

                                               

Makarov-11

Makarov-11 on ollut moskovalaisen televisiotoimittaja Arkadi Mamontovin mukaan CIA:n kiinni ottamien ja kansainvälisestä terrorismista epäiltyjen säilytyspaikka. Alue oli Ukrainan sotilasalue numero 1247, kohde S vuonna 2004 ja siellä on säilytet ...

                                               

MASINT

MASINT on signaalin erityisominaisuuksiin perustuva teknisen tiedustelun alalaji. Se mahdollistaa jopa laiteyksilöiden tunnistamisen signaalin pienistä yksilöllisistä eroista. MASINT perustuu tietokoneiden laskentakapasiteetin kasvuun ja digitaal ...

                                               

Mittaustiedustelu

Mittaustiedustelu on tykistöaselajin harjoittamaa tiedustelutoimintaa. Mittaustiedustelun tavoitteena on ääni- ja valomittauksella sekä tähystyksellä paikantaa vihollisen tuliyksiköitä. Samalla saadaan muuta tiedusteluaineistoa, jota hyödynnetään ...

                                               

OSINT

OSINT eli avoimien lähteiden tiedustelu pitää sisällään tiedon hankinnan, koostamisen ja analysoinnin sellaisista lähteistä, joihin on vapaa tai kaupallisesti saatavilla oleva pääsy. Avoimiin lähteisiin luokitellaan pääasiallisesti kuuluvaksi: le ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →