ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178                                               

Windfall-voitto

Windfall-voitto tai -tuotto tarkoittaa odottamatonta rahantuloa ilman voiton saajan merkittäviä toimenpiteitä. Termi on lainattu englannin kielestä. Sen alkuperäinen merkitys on siinä, että kruunu kielsi kaatamasta puita metsistä. Kuitenkin "Juma ...

                                               

Yhteiskehittely

Yhteiskehittely on suomen kielen vastine englannin ilmaisuille co-creation ja co-development. Kehittävän työntutkimuksen merkityksessä yhteiskehittely on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien eli potentia ...

                                               

Yrityksen informatisointi

Yrityksen informatisointi tarkoittaa: yrityksen informaatiotarpeiden analysointia kokonaisvaltaisesti ja teknisen ja muun infrastruktuurin rakentamista yritykseen em. tarpeiden perusteella. Yrityksen informatisointi ei tarkoita vain teknisiä ratk ...

                                               

Yritysturvallisuus

"Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta. Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan toiminnan turvallisuus." Elinkeinoelämän keskusliitto On t ...

                                               

Ametisti

Ametisti on korukivenä käytetty violetti kvartsinmuunnos. Sen nimi on peräisin muinaisen Kreikan sanoista ἀ a- ja μέθυστος methustos, joka on viite uskomukseen, että se suojelee omistajaansa päihtymykseltä; muinaiset kreikkalaiset pitivät ametist ...

                                               

Anhydriitti

Anhydriitti on vedetön, tavallisesti massamainen kalsiumsulfaattimineraali, jota käytetään maanparannusaineena ja sementin valmistuksessa. Vedettömyyteen viittaa myös sen nimi, joka on johdettu kreikankielisestä sanasta anudros eli ’ilman vettä’. ...

                                               

Asbesti

Asbesti on useiden kuitumineraalien yhteisnimitys. Asbestia käytetään muun muassa tulenkestävänä eristeenä ja sidosaineena. Aine on terveydelle erittäin vaarallista. Pienintä terveydelle haitallista altistusta ei tunneta. Asbestimineraaleja ovat ...

                                               

Asfaltti

Asfalttipäällysteet ovat öljystä jalostetun bitumin ja kiviaineksen seoksia, joita käytetään teiden päällystykseen. Asfalttipäällysteet luetaan betonin ohella kestopäällysteisiin toisin kuin esimerkiksi öljysora. Asfalttipäällysteistä puhuttaessa ...

                                               

Bauksiitti

Bauksiitti on syväkivilajien rapautumistuote, joka koostuu suureksi osaksi alumiinioksidista, ja on tärkeä alumiinin raaka-aine. Bauksiittia esiintyy latosolimaannoksessa lähellä maanpintaa. Bauksiitti koostuu alumiinihydroksidimineraaleista kute ...

                                               

Bromi

Bromi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Br, järjestysluku 35 ja CAS-numero 7726-95-6. Bromi on halogeeni. Huoneenlämmössä bromi on tummanruskea raskas neste, josta lähtee ruskeanpunaisia, limakalvoja voimakkaasti ärsyttäviä ja syövyttäviä ...

                                               

Chicle

Chicle -massaa saadaan sapotillapuusta. Sitä käytetään purukumin raaka-aineena. Se on tiivistettyä puun maitiaisnestettä. Nimi tulee nahuatlin kielen tahmeaa ainetta tarkoittavasta sanasta. Asteekit ja mayat tunsivat chiclen käytön ja opettivat s ...

                                               

Elohopea

Elohopea on raskas metallinen alkuaine. Sen kemiallinen merkki on Hg, järjestysluku 80 ja CAS-numero 7439-97-6. Elohopea poikkeaa monista muista metallisista alkuaineista siinä, että sen sulamispiste on alhainen, −38.9 °C. Se siis esiintyy huonee ...

                                               

Fluoriitti

Fluoriitti eli fluorisälpä on halogenidimineraali, jota tavataan usein hydrotermisissä juonissa sekä sedimenttikivissä. Fluoriitin kidejärjestelmä on kuutiollinen; sen asu on tavallisesti kiteinen, mutta joskus myös massiivinen tai rakeinen. Fluo ...

                                               

Fosfaatti

Fosfaatti, PO 4 3− on negatiivinen ioni eli anioni, jossa fosfori esiintyy viidenarvoisena. Fosfaateiksi sanotaan myös fosforihapon suoloja, joissa fosfaatti-ioni on anionina. Fosfaatti-ionin konjugaattihappo on monovetyfosfaatti-ioni, H PO 4 2− ...

                                               

Fosfori

Fosfori on yksi maapallon yleisimmistä alkuaineista. Sen kemiallinen merkki on P ja järjestysluku 15. Se on moniarvoinen epämetalli, jota löytyy yleisesti epäorgaanisena fosfaattina ja kaikista elävistä soluista, mutta sitä ei koskaan tavata luon ...

                                               

Fossiilinen vesi

Fossiilinen vesi on vettä, joka on säilynyt pohjavesimuodostumassa eli akviferissa useita tuhansia vuosia. Ympäröivän alueen ilmasto on monissa tapauksissa muuttunut sen jälkeen kun vesi suotautui akviferiin, eikä akviferiin välttämättä tule olle ...

                                               

Gagaatti

Gagaatti on kivettynyttä hiiltä tai puuainesta. Gagaattia saattaa muodostua myös mustasta ruskohiilestä, mutta yleisesti gagaatti on ruskohiilen muunnos. Gagaatti on väriltään musta ja kiven pinta on kiiltävä. Sitä käytetään korukivenä ja sen kov ...

                                               

Grafiitti

Grafiitti on hiilen yleisin ilmenemismuoto. Se on kidejärjestelmältään heksagoninen, tummanharmaa, pehmeä ja tahraava mineraali, joka on puhdasta hiiltä. Sen kiteet ovat kuusikulmaisen levyn muotoisia. Grafiitti johtaa hyvin sähköä ja sitä käytet ...

                                               

Kadmium

Kadmium on valkoinen ja pehmeä metalli. Sen kemiallinen merkki on Cd ja järjestysluku 48. Sen sulamispiste on melko matala, noin 320 °C. Sitä valmistetaan lähinnä sinkin valmistuksen sivutuotteena. Nykyään tärkein käyttökohde on nikkelikadmiumaku ...

                                               

Kalkki

Kalkki eli kalsiumoksidi, josta käytetään myös nimiä poltettu kalkki tai sammuttamaton kalkki, on valkoinen emäksinen kiteinen yhdiste. Kalkkia valmistetaan esimerkiksi kalkkikivestä saatavasta kalsiumkarbonaatista kuumentamalla sitä kalkkiuuniss ...

                                               

Kalkkikivi

Kalkkikivi on kerrostunut kivilaji, jota syntyy kalsiumkarbonaatin saostuessa vedessä. Kivilajia, joka sisältää pääasiallisesti kalkkisälpää, nimitetään kalkkikiveksi, marmoriksi tai liiduksi. Kalkkikivi voi sisältää myös magnesiumkarbonaattia. J ...

                                               

Kaoliini

Kaoliini 4) on vaalea tai harmahtava alumiinisilikaattien heikosti kovettunut seos, joka on muodostunut pääasiassa kaoliiniryhmän mineraaleista ja sisältää etenkin kaoliniitti-nimistä savimineraalia ym. hienosuomuisia mineraaleja. Kaoliinia synty ...

                                               

Kaoliniitti

Kaoliniitti on mineraali, joka on tavallisimmin valkeaa, kellertävää tai punertavaa savea ja joka on märkänä helposti muovailtavissa. Kaoliniitin tunnistaa savimaisesta hajusta, jonka havaitsee parhaiten saveen henkäistäessä lähde? selvennä. Suom ...

                                               

Kautsu

Kautsu eli raakakumi on koaguloitua lateksia. Luonnonkumin raaka-aineena käytettävää lateksia saadaan trooppisten kasvien maitiaisnesteestä, erityisesti brasilialaisesta kumipuusta. Lateksi juoksutetaan kolotuista puista keruuastioihin. Kerätty m ...

                                               

Kipsi

Kipsi on kivennäinen, vesipitoinen kalsiumsulfaatti. Puhtaana kipsi on valkoista, väritöntä tai harmaata, joko läpinäkyvää tai läpikuultavaa. Kiderakenne on monokliininen eli kipsiä löytyy yksinkertaisina kiteinä, rakeisena ja massiivisena. Kipsi ...

                                               

Koboltti

Koboltti on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Co, järjestysluku 27 ja CAS-numero 7440-48-4. Tiheys on 8.9 g/cm 3. Sen sulamispiste on 1 768 K ja kiehumispiste 3 200 K. Koboltti on kova ferromagneettinen hopeanvalkoinen metalli. Se esiintyy us ...

                                               

Korkki

Korkki on eräiden puuvartisten kasvien kuoren solukoista muodostunutta korkkisolukkokerrosta, joka sisältää yli puolet tilavuudestaan ilmaa. Korkkia tuotetaan etupäässä korkkitammesta. Suurin osa luonnonkorkista saadaan Portugalista, mutta myös S ...

                                               

Kromi

Kromi on järjestysluvultaan 24. alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cr ja CAS-numero 7440-47-3. Aineen nimesi sen vuonna 1798 Pariisissa eristänyt Louis Nicolas Vauquelin todettuaan, minkälaisen värikirjon se sai aikaan mineraalista valmistettu ...

                                               

Krysotiili

Krysotiili eli valkoinen asbesti on yleisimpiin asbestilajeihin kuuluva serpentiiniryhmän kalliota muodostava hienokuituinen mineraali, jota tavataan asbestijuonina ultraemäksisissä kivilajeissa. Krysotiilin kemiallinen kaava on Mg 3 Si 2 H 4 O 9 ...

                                               

Kvartsi

Kvartsi eli ukonkivi on hyvin yleinen hohkasilikaattimineraali maankuoressa, ja se on tärkeä kivilajeja muodostava mineraali. Kemialliselta koostumukseltaan se on piidioksidia.

                                               

Luonnonvarasuunnittelu

Luonnonvarasuunnittelu tarkoittaa Metsähallituksen hallinnoimille, valtion omistamille maa- ja vesialueille tehtävää pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Valtion omistamiin maa-alueisiin kohdistuu lukuisia käyttötarpeita, kuten luonnons ...

                                               

Lyijy

Lyijy on hiiliryhmään kuuluva metallimainen painava alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Pb ja CAS-numero 7439-92-1. Jaksollisessa järjestelmässä lyijy on 82. alkuaine.

                                               

Maasälpä

Maasälvät ovat hyvin yleisiä hohkasilikaattimineraaleja maankuoressa. Niitä esiintyy lähes kaikissa syväkivissä, metamorfisissa kivissä ja monissa sedimenttikivissä.

                                               

Magnesium

Magnesium on alkuaine, jonka järjestysluku on 12, kemiallinen merkki Mg ja CAS-numero 7439-95-4. Magnesium on kevyt, kirkkaan hopeanvalkoinen maa-alkalimetalli, joka on ihmisille ja eläimille välttämätön kivennäisaine ja josta voi valmistaa esime ...

                                               

Mangaani

Mangaani on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Mn, järjestysluku 25 ja CAS-numero 7439-96-5. Mangaani kuuluu siirtymämetalleihin. Mangaani on ulkonäöltään rautaa muistuttava harmaanvalkoinen metalli. Se on hyvin haurasta ja hapettuu helposti. ...

                                               

Marmori

Marmori tarkoittaa kaikkia karbonaattipitoisia kivilajeja, joilla on sellainen kovuus ja kiillotettavuus, että niitä voidaan käyttää rakentamiseen ja veistoksiin. Marmori on kalkkikivestä muuttunut eli metamorfinen kivilaji. Marmoria on pitkään k ...

                                               

Osumiliitti

Osumiliitti on erittäin harvinainen hydraatti-kalium-natrium-rauta-alumiini -silikaattimineraali. Osumiliitti on osa milariittiryhmää, joka tunnetaan myös milariitti-osumiliitti -ryhmänä. Ryhmä kuuluu syklosilikaatteihin.

                                               

Ruskohiili

Ruskohiili on energiasisällöltään vähäistä kivihiiltä. Ruskohiili on vanhoja turvekerrostumia, jotka päälle kerääntyneiden kerrostumien paineen vaikutuksesta ovat muuttuneet mustanruskeiksi, 50–75 prosenttia hiiltä sisältäväksi kivilajiksi. Ligni ...

                                               

Uusiutumattomat luonnonvarat

Uusiutumattomat luonnonvarat ovat luonnonvaroja, joita on käytettävissä vain jokin rajallinen, uusiutumaton varasto päinvastoin kuin uusiutuvia luonnonvaroja, joita luonnon prosessit synnyttävät jatkuvasti lisää. Merkittävimpiä uusiutumattomia lu ...

                                               

Uusiutuvat luonnonvarat

Uusiutuvat luonnonvarat ovat mitä tahansa luonnonvaroja, joiden voidaan katsoa uusiutuvan. Luonnonvaroilla täytyy olla jokin mekanismi, jolla niitä syntyy lisää. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi happi, makea vesi ja biomassa: happea tule ...

                                               

Yhteishyödyke

Yhteishyödykkeet ovat omaisuutta, esimerkiksi luonnonvaroja, jotka eivät ole kenenkään omistuksessa. Niitä ovat esimerkiksi ilma ja valtameret. Käsite yhteishyödyke, res communes, on peräisin antiikin Roomasta, jossa omaisuus jaoteltiin kolmeen o ...

                                               

Öljyliuske

Öljyliuske, palavakivi eli kukersiitti on joukko väriltään mustasta tummanruskeaan vaihtelevia liuskeita, jonka sisältämästä kerogeenistä voidaan pyrolyysin avulla valmistaa öljyä 450–500 °C:n hapettomassa lämpötilassa. Sitä käytetään nykyään muu ...

                                               

Markkinat (tapahtuma)

Markkinat sanan perinteisessä merkityksessä ovat määräpaikassa määräaikana, usein kerran tai kaksi kertaa vuodessa, ulkoilmassa pidettävä julkinen kaupankäyntitapahtuma.

                                               

Harjavallan markkinat

Harjavallan markkinat ovat Harjavallan keskustassa sijaitsevalla Huovintorilla elo-syyskuun vaihteessa järjestettävät vuosittaiset markkinat. Vuonna 1980 ensimmäistä kertaa järjestetyt Harjavallan markkinat ovat yksi Lounais-Suomen suurimmista ma ...

                                               

Hämeen keskiaikafestivaali

Hämeen keskiaikafestivaalit on suuri suomalainen keskiaikatapahtuma, joka järjestetään elokuun puolivälissä Hämeenlinnassa, Hämeen linnan ja Linnanpuiston alueella. Tapahtumaa järjestää Hämeen keskiaikatapahtumat Oy. Festivaalien historia alkoi e ...

                                               

Isonkyrön 1700-luvun markkinat

Isonkyrön 1700-luvun markkinat on järjestetty Isossakyrössä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalla vuodesta 1994 lähtien. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa käsityöläismarkkinoiden keskuudessa. 1700-luvun markkinat ovatkin kolmannek ...

                                               

Jaakonmarkkinat

Jaakonmarkkinat on alun perin keskiajalta, ja sittemmin vuodesta 1976 lähtien järjestetty markkinatapahtuma Rymättylässä, Naantalissa. Keskiajalla se pidettiin Rymättylän kirkolla, nykyään sen lähellä Rymättylän keskustassa vuosittain heinäkuun p ...

                                               

Kristiinankaupungin markkinat

Kristiinankaupungin markkinat ovat Pohjanmaalla Kristiinankaupungissa järjestettäviä markkinoita. Nykyään Kristiinankaupungissa pidetään neljät markkinat vuosittain. Niistä merkittävimmät ovat vuodesta 1783 lähtien Mikkelinpäivänä järjestetyt Mik ...

                                               

Narvan Markkinat

Narvan Markkinat on viiden vuoden välein järjestettävä kesätapahtuma Narvan kylässä Vesilahdessa. Vuoden 2015 Narvan Markkinat järjestettiin 8.–12. heinäkuuta 2015. Vuonna 2020 markkinat oli tarkoitus järjestää 8.–12. heinäkuuta, mutta ne siirret ...

                                               

Pellavamarkkinat

Pellavamarkkinat on Hämeenlinnassa Lammilla vuosittain kesäkuussa järjestettävä, nykyisin yksipäiväinen markkinatapahtuma. Vuonna 2010 Pellavamarkkinat järjestettiin 40. kerran. Parhaimmillaan kävijöitä on ollut yli kymmenentuhatta. Tapahtuma on ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →