ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 183                                               

Martti Ahtisaari Instituutti

Martti Ahtisaari Instituutti on vuonna 2008 perustettu Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan kansainvälisen talouden koulutus- ja tutkimuslaitos. Se on nimetty presidentti Martti Ahtisaaren mukaan. Instituutin toiminta painottuu kotimaahan ...

                                               

National Bureau of Economic Research

The National Bureau of Economic Research on yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos, joka on sitoutunut tekemään ja levittämään taloustieteellistä tutkimusta päätöksentekijöille, liiketoiminnan ammattilaisille ja akateemiselle yht ...

                                               

Palkansaajien tutkimuslaitos

Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971 perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon taloustieteellinen tutkimuslaitos. Laitos sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

                                               

Pan-Eurooppa Instituutti

Pan-Eurooppa Instituutti on Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimiva tutkimusinstituutti. PEI keskittyy talouden ja yhteiskunnan muutosten tutkimiseen sekä seurantaan erityisesti Itämeren talousalueella ja EU:n itäisissä rajanaapureissa.

                                               

Pellervon taloustutkimus

Pellervon taloustutkimus on suomalainen taloustieteellistä tutkimusta harjoittava yleishyödyllinen laitos. PTT:n perustivat Pellervo-Seura ja Maataloustuottajain Keskusliitto vuonna 1979. PTT:n toiminnan tarkoituksena on kansantalouden tasapainoi ...

                                               

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos eli BOFIT on Suomen Pankin siirtymätalouksiin erikoistunut tutkimuslaitos, jossa seurataan ja analysoidaan Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä ja tehdään pitkäjännitteistä akateemista tutkimus ...

                                               

UNU-MERIT

UNU-MERIT on YK-yliopiston ja Maastrichtin yliopiston yhteistutkimuslaitos, joka sijaitsee Maastrichtissa, Hollannin eteläosassa. UNU-MERIT keskittyy tutkimaan sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia tekijöitä, jotka vaikuttavat teknologisten i ...

                                               

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö. VATT tuottaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa analyysiä edistääkseen tietoon pohjautuvaa käytännön talouspolitiikkaa, ja kesk ...

                                               

Dagens Industri

Dagens Industri on ruotsalainen elinkeinoelämän aiheisiin keskittyvä sanomalehti. Se ilmestyy tabloid-koossa päivittäin, ja sen levikki on noin 118 300 kappaletta, ollen Ruotsin johtava talouslehti. Sanomalehden omistaa ruotsalainen perheomistuks ...

                                               

The Economist

The Economist on viikoittain ilmestyvä arvostettu talouteen ja kansainvälisiin asioihin keskittyvä englanninkielinen aikakauslehti, jota julkaistaan Lontoosta. Lehden perusti James Wilson vuonna 1843. Kesällä 2007 lehden levikki oli yli 1.2 miljo ...

                                               

Expert (lehti)

Expert on Kommersant Weeklyn ohella toinen merkittävä venäläinen talousaikakauslehti. Sen perustivat Kommersant Weeklyn entiset toimittajat. Expert julkaisee vuosittain erilaisia tilastoja Venäjän taloudesta, mihin monet länsimaiset tutkijat viit ...

                                               

Financial Times

Financial Times on alkujaan brittiläinen kansainvälinen taloussanomalehti. Lehteä julkaistaan 22 kaupungissa. Sen historia juontuu vuoteen 1888, jolloin Horatio Bottomley perusti sen nimellä London Financial Guide. Lehden nimeksi vaihdettiin sama ...

                                               

Handelsblatt

Handelsblatt on saksalainen sanomalehti. Se on suurin saksan kielellä ilmestyvä talous- ja finanssilehti ja sitä julkaisee düsseldorfilainen Verlagsgruppe Handelsblatt, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinckin tytäryhtiö. Lehden päätoimittajia ovat ...

                                               

Heti Világgazdaság

Heti Világgazdaság eli HVG on unkarilainen talouselämää ja politiikkaa käsittelevä viikkolehti. Sen toimitus on Budapestissa. Osa artikkeleista on luettavissa verkossa – myös englanniksi. Lehti on perustettu 1979, ja tyyliltään ja sisällöltään se ...

                                               

Kommersant

Kommersant on vuodesta 1990 ilmestynyt venäläinen taloussanomalehti. Samanniminen lehti ilmestyi myös 1909–1919. Sanomalehden lisäksi ilmestyy Kommersant-sanomalehden Ukrainan painos, analyyttinen viikkolehti Kommersant Vlast Коммерсантъ-Власть j ...

                                               

Nihon Keizai Shimbun

Nihon Keizai Shimbun, lyhyesti Nikkei Shimbun tai Nikkei) on Japanissa julkaistava arvostettu talouspainotteinen japaninkielinen sanomalehti. Lehti uutisoi erityisesti kauppaan, teollisuuteen, rahoitukseen, valtiovallan liike-elämään liittyviin s ...

                                               

Äripäev

Äripäev on johtava virolainen talouslehti. Sen omistaa Bonnier. Lehden levikki on noin 17 700 ja lukijoita sillä on noin 93 000. Äripäevin ensimmäinen numero ilmestyi 9. lokakuuta 1989.

                                               

Airiston Helmi

Airiston Helmi on matkailu- ja majoituspalveluja tarjoava pöytälaatikkofirma joka on perustettu vuonna 2007. Yritys on ostanut ympäri Suomea erilaisia tontteja, rakentanut niille, ja jättänyt paikat jälkeensä. Yritys on myös ostanut saaria, joilt ...

                                               

European Business Number

European Business Number on saksalaisen DAD GmbH -yhtiön huijaus. Huijauksessa yritykselle lähetetään erehdyttävän viralliselta näyttävä kirje tai sähköposti. Kirjeessä pyydetään tarkastamaan yrityksen tiedot ja ilmoittamaan Y-tunnus sekä arvonli ...

                                               

Financial Action Task Force on Money Laundering

Financial Action Task Force, on hallitustenvälinen toimintaryhmä, joka toimii Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n alaisuudessa. Se perustettiin G7-maiden kokouksessa Pariisissa vuonna 1989 luomaan toimintamalleja ja säädöksiä, ...

                                               

Harmaa talous

Käsitteelle harmaa talous ei ole yksiselitteistä määritelmää. Fiskaalisessa merkityksessä harmaa talous tarkoittaa liike- tai yritystoimintaa, josta ei suoriteta lakisääteisiä maksuja tai veroja, esimerkiksi ennakonpidätystä tai sosiaaliturva- ja ...

                                               

Huijauslasku

Huijauslasku tai valelasku tarkoittaa laskua, joka näyttää oikealta, mutta siinä todellisuudessa laskutetaan palvelusta, jota yritys tai henkilö ei ole tilannut ja joka yleensä on täysin arvoton. Laskun lähettäminen palvelusta, jota yritys ei ole ...

                                               

Kirjanpitorikos

Kirjanpitorikos on rikoslaissa määritelty rikos, jossa kirjanpitovelvollinen, sen edustaja tai se jolle kirjanpito on uskottu, laiminlyö kirjanpitovelvollisuuden tai tilinpäätöksen laatimisen. Kirjanpitorikosta lievempi on kirjanpitolaissa määrit ...

                                               

Kuittikauppa

Kuittikauppa on talousrikos, jossa yritykset tuottavat toisilleen korvausta vastaan kuitteja olemattomista kaupoista tai palveluista. Liittämällä nämä kuitit kirjanpitoonsa ne voivat välttää veroja ja muita pakollisia maksuja. Kuittikauppa on yks ...

                                               

Kätkemisrikos

Kätkemisrikos määritellään Suomen rikoslain 32 luvun 1§:ssä toiminnaksi, jossa joku kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta rikoksella saatua omaisuutta. Teon tunnusmerkistö poikkeaa eräiltä osin rahanpesusta, josta on samassa rik ...

                                               

MMM (huijaus)

MMM oli Neuvostoliitossa vuonna 1989 perustettu yhtiö, joka toteutti mittasuhteiltaan valtavan Ponzi-huijauksen maan jo muututtua Venäjäksi 1990-luvulla. Yhtiöön rahansa sijottaneilta lähes kahdelta miljoonalta ihmiseltä huijattiin noin 1.5 milja ...

                                               

Musta kauppahinta

Mustalla kauppahinnalla tarkoitetaan kiinteistönkaupassa kauppakirjaan merkityn hinnan ylittävää kauppasummaa. Tällä järjestelyllä pyritään hankkimaan laitonta veroetua.

                                               

Ponzi-huijaus

Ponzi-huijaus eli Ponzi-järjestelmä on pyramidihuijauksen muoto, jossa joku kerää pääomia kuviteltua tai olemassa olevaa sijoituskohdetta varten luvaten sijoituksille nopeaa ja korkeaa tuottoa: korkeampaa kuin mistään muusta sijoitustoiminnasta o ...

                                               

Pump and dump

Pump and dump on hintamanipulaatioon perustuva sijoitushuijaus, jossa huijari nostaa omistamansa osakkeen tai muun rahoitusvälineen hintaa keinotekoisesti levittämällä positiivista väärää tai harhaanjohtavaa tietoa yrityksestä tai hyödykkeestä. H ...

                                               

Rahanpesu

Rahanpesu on toimintaa, jossa rikollisesti hankitun omaisuuden alkuperä pyritään piilottamaan, jotta omaisuus näyttäisi laillisesti hankitulta. Rahanpesun tavoitteena on välttää laittoman omaisuuden takavarikointi. Yhdistyneiden kansakuntien huum ...

                                               

Skimmauslaite

Skimmauslaite on pankkiautomaattiin luvattomasti asennettava laite, joka pyrkii kopioimaan pankki- tai luottokortin tiedot sekä hankkimaan kortin tunnusluvun. Se koostuu yleensä magneettijuovan tiedot lukevasta lukulaitteesta ja kamerasta, joka k ...

                                               

Tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeusloukkaus tarkoittaa sitä, että tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa käytetään tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuksia, kuten oikeutta valmistaa kappaleita teoksesta tai oikeutta saattaa näin valmistetut kappaleet ...

                                               

Tiku ja Taku (talousrikosjuttu)

”Tiku ja Taku” oli 1990-luvulla toiminut tamperelainen liikemieskaksikko Jukka Malminen ja Jari Tanner, jotka tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin laajassa talousrikosvyyhdissä pääosin törkeistä petoksista ja kirjanpitorikoksista. Miehet oliv ...

                                               

Uhriton rikos

Uhriton rikos on teko, joka ei kohdistu suoraan toiseen yksilöön mutta on kuitenkin oikeudellisesti tuomittava. Esimerkkeinä voivat toimia huumeidenkäyttö, auton etupenkillä turvavyön käyttämättä jättäminen, joissakin maissa väärän uskonnon harjo ...

                                               

Yrityksen saattohoito

Yrityksen saattohoito on harmaan talouden muoto, jossa vastaanotetaan esimerkiksi ostamalla yksityishenkilönä palkkiota vastaan konkurssiin ajautuva yritys. Tarkoituksena on vapauttaa yrittäjä veloista ja muista vastuista konkurssitilanteessa. Sa ...

                                               

Taloustiede

Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tutkii lähinnä taloudellisia päätöksiä tekevien toimijoiden kannustimia ja käyttäytymistä, sekä niiden perusoletuksista johdetuilla malleilla ja teorioilla erilaisia taloudellisia ilmiöitä. Tavallisia tutkimu ...

                                               

Aineeton pääoma

Aineeton pääoma viittaa sellaisiin yrityksille ja muille organisaatioille tärkeisiin resursseihin tai voimavaroihin, joita ei pääosin huomioida tilinpäätöksessä varallisuutena. Aineellisen varallisuuden lisäksi yrityksellä on myös monia muita tär ...

                                               

Akateeminen talousblogi

Akateeminen talousblogi on blogi, jossa taloustieteen tutkijat kommentoivat maailman menoa taloustieteellisestä näkökulmasta ja suomen kielellä. Blogin perustivat vuonna 2009 silloisen Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksen tu ...

                                               

Allokaatio-ongelma

Allokaatio-ongelma koskee järjestelmiä, joissa samoihin panoksiin ja jätevirtoihin liittyy useampia lopputuotteita. Ongelma syntyy siitä että ei ole yksiselitteistä perustetta osoittaa kuinka suuri osa panoksesta ja jätevirrasta on aiheutunut juu ...

                                               

Arbitraasi

Arbitraasi on tilanne, jossa voidaan saada voittoa ilman riskiä. Arbitraasitilanne voi syntyä esimerkiksi kahden eri tuotteen tai markkinapaikan välille. Jos yhdessä markkinapaikassa kaupataan samaa tuotetta eri hinnalla kuin toisessa, tällöin vo ...

                                               

Arvonlisäys

Arvonlisäys eli arvonlisä on tuotetun hyödykkeen myyntihinnan sekä sen valmistukseen käytettyjen välituotteiden ostohinnan erotus. Arvonlisäys koostuu pääasiassa työntekijöiden palkoista, henkilöstösivukuluista ja poistoista: kirjanpidossa arvonl ...

                                               

Arvonmääritys

Arvonmääritys on yrityskauppaan olennaisena liittyvä käsite. Sillä tarkoitetaan yrityksen kauppahinnan määrittelyä ja arviointia. Määrittely voi tapahtua eri näkökulmista, esimerkiksi myyjän, ostajan, verotuksen tai rahoittajan. Perinteiset arvon ...

                                               

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on se, mitä asiakas kokee ja kohtaa asioidessaan yrityksen tai palvelun tarjoajan kanssa. Se on asiakkaan ja asiakaspalvelussa työskentelevän henkilön välinen kohtaaminen joko kasvokkain tai esimerkiksi puhelimen tai sähköisen palv ...

                                               

Econometrica

Econometrica on vertaisarvioitu taloustieteellinen aikakauskirja. Sitä toimittaa Econometric Society. Econometrica on yksi arvostetuimpia ja viitatuimpia taloustieteen tiedejulkaisuja. Econometrican ensimmäinen numero ilmestyi tammikuussa 1933 ja ...

                                               

Ensitulo

Ensitulo on tuloa, jonka kotimaiset talousyksiköt saavat osallistumisestaan tuotantoon ja korvauksia, jotka rahoitus- ym. varojen omistaja saa varojen järjestämisestä toisen yksikön käytettäväksi. Tulo voi olla palkansaajakorvauksia, tuotanto- ja ...

                                               

Futarkia

Futarkia on ekonomisti Robin Hansonin kuvailema hallintomuoto, jossa valitut virkamiehet käyttävät ennustemarkkinoita hyväkseen määritellessään positiivisinta menettelytapaa.

                                               

Greshamin laki

Greshamin laki on taloustieteen teoria, jonka mukaan keinotekoisesti yliarvostettu raha pyrkii ajamaan keinotekoisesti aliarvostetun rahan pois kierrosta. Jos siis eriarvoista metallia sisältävillä kolikoilla on sama arvo laillisena maksuvälineen ...

                                               

Herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysi on mallin tuloksen epävarmuuden arvioimista. Sen avulla pyritään selvittämään joko numeerisesti tai laadullisesti, kuinka herkkä mallin tulos on eri lähtöoletusten muuttamiselle. Esimerkiksi jos ennustetaan joen tulvimista mallil ...

                                               

Hintainformaatio

Hintainformaatio viittaa siihen, miten hintatarjoukset kertovat siitä, miten paljon jotakin resurssia tarvitaan, ja hintapyynnöt siitä, miten korkeita sen tuotantokustannukset tai vaihtoehtoiskustannukset ovat. Tämä ohjaa resurssit siihen käyttöö ...

                                               

Huoltotase

Huoltotase on kansantalouden kokonaistarjonnan ja kokonaiskysynnän tase. Siitä näkyy, mihin kansantalouden hyödykkeet on käytetty sekä mistä ne ovat peräisin. Sen rakenne on seuraavanlainen: Bruttokansantuote eli Y + Tuonti eli M = Kokonaistarjon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →