ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 191                                               

Ennenaikainen siemensyöksy

Ennenaikainen siemensyöksy tai herkkä siemensyöksy on miehen seksuaalinen toimintahäiriö, johon kuuluu nopeasti tapahtuva siemensyöksy, vaikeus kontrolloida siemensyöksyä tahdonalaisesti ja tilan aiheuttama haitta. Vuonna 2008 Maailman Seksuaalil ...

                                               

Erektiohäiriö

Erektiohäiriö on seksuaalielämän häiriö, jossa yhdynnän onnistumisen kannalta riittävän voimakasta tai pysyvää siittimen erektiota ei muodostu. Yleensä erektiohäiriöllä tarkoitetaan siittimen paisuvaiskudoksiin liittyvää toiminnanhäiriötä, mutta ...

                                               

Frigidi

Frigidi tarkoittaa sukupuolisesti kylmää naista. Frigidi nainen on sukupuolisesti haluton eikä hänellä ole sukupuolitunteita. Hän ei pysty saavuttamaan ja ylläpitämään sukupuolista kiihottumista tai tuntemaan mielihyvää seksuaalisesta toiminnasta ...

                                               

Impotenssi

Impotenssi tarkoittaa miehen kyvyttömyyttä saada erektio tai siemensyöksy sukupuoliyhdynnässä. Se on miehillä tavallisin seksuaalielämän häiriö. Yhdyntään kyvytöntä miestä kutsutaan impotentiksi. Impotenssin vastakohta on potenssi eli yhdyntäkyky ...

                                               

Keskeytetty yhdyntä

Keskeytetty yhdyntä tarkoittaa yhdyntää, joka keskeytetään ennen kuin mies saa siemensyöksyn. Keskeytetyn yhdynnän tarkoituksena on estää siittiöiden pääsy emättimeen ja siten raskaaksi tuleminen. Keskeytetyssä yhdynnässä mies pyrkii vetämään sii ...

                                               

Kofferdam

Kofferdam on nimitys hammaslääketieteessä käytettävälle lateksisuojalle. Kofferdamia käytetään erityisesti paikkaus- ja juurihoidoissa. Niitä voidaan käyttää myös turvaseksissä estämään sukupuolitautien leviäminen.

                                               

Kondomi

Kondomi on siittimen päälle vedettävä suojus, joka toimii sekä ehkäisyvälineenä että seksitautien leviämisen estäjänä. Kondomi on valmistettu yleensä lateksista eli luonnonkumista. Lateksiallergiasta kärsiville on tarjolla eri muovityypeistä valm ...

                                               

Lisääntymisterveys

Lisääntymisterveys tarkoittaa mahdollisuutta turvalliseen ja hyvään sukupuolielämään sekä mahdollisuutta hankkia haluttu määrä lapsia haluttuun aikaan. Lisääntymisterveyttä edistetään pääasiassa terveydenhuoltoon kuuluvalla sukupuoli- ja seksuaal ...

                                               

Penismurtuma

Penismurtuma tarkoittaa siittimen paisuvaiskudosta ympäröivän valkokalvon repeytymistä. Penismurtuman yleisin syy on usein peniksen osuma esimerkiksi naisen häpyluuhun yhdynnän aikana. Penismurtuma saattaa olla myös seuraus aggressiivisesta itset ...

                                               

POIS-oireyhtymä

POIS-oireyhtymä on yleistilaa heikentävä syndrooma, joka ilmenee orgasmin jälkeen esiintyvänä oireiluna. Oireiden kesto voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin. Oireyhtymän nimi on kirjainlyhenne englannin kielen sanoista postorgasmic ...

                                               

Priapismi

Priapismi, priapismus eli kestoerektio on siittimen tai klitoriksen pitkään jatkuva erektio, joka ei yleensä liity kiihottumistilaan. Priapismi on yleensä kivulias. Mikäli tila jatkuu yli neljä tuntia, paisuvaiskudos voi vaurioitua pysyvästi hape ...

                                               

RFSU

RFSU on vuonna 1933 Elise Ottesen Jensenin perustama puoluepoliittisesti, ammatillisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aatteellinen järjestö. RFSU markkinoi kondomeja ja muita tuotteita, sekä tukee seksuaalikasvatusta, mielipiteenmuokkausta, se ...

                                               

Seksiriippuvuus

Seksiriippuvuus on käsite, joka kattaa joukon ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä pakkomielteisiä ajatus- tai toimintamalleja. Käsitteestä alettiin puhua varsinaisena addiktiona AA-liikkeen piirissä 1970-luvun loppupuolen Yhdysvalloissa.

                                               

Seksuaalielämän häiriö

Seksuaalielämän häiriö eli sukupuolinen toimintahäiriö on jokin puute, jota ihminen kokee kyvyssään olla sukupuolisuhteessa toivomallaan tavalla. Sukupuolisen toimintahäiriön taustalla on tavallisesti sekä psyykkisiä että fyysisiä syitä. Joitain ...

                                               

Smegma

Smegma eli esinahkatali on voimakkaalta haisevaa rasvaista seosta, joka koostuu talista ja siihen hilseilleistä ihon sarveissoluista. Smegmaa tunnetaan esiintyvän kaikilla nisäkkäillä. Ihmisillä smegmaa esiintyy miehillä esinahan alla ja naisilla ...

                                               

Stressi

Stressille on olemassa monta määritelmää. Stressillä tarkoitetaan yhden määritelmän mukaan fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina oireina sekä toimintahäiriöinä ilmenevää häiriötilaa, joka johtuu yksilön kokemuksesta, jossa hän ei kykene selviyty ...

                                               

Adaptaatio-oireyhtymä

Adaptaatio-oireyhtymä on ihmisruumiin fysiologinen reaktio voimakkaisiin ulkoisiin, joko fyysisiin tai psyykkisiin, ärsykkeisiin. Oireyhtymän määritteli vuonna 1936 Nature-lehdessä kanadalainen lääketieteilijä Hans Selye. Adaptaatiosyndroomaa voi ...

                                               

Eustressi

Eustressi on hyvänlaatuista stressiä, joka on välttämätöntä ihmisen henkiselle kasvulle, kehitykselle ja erilaisten taitojen hallitsemiselle. Ihminen kokee eustressin positiivisena ja nautinnollisena eikä pidä sitä uhkaavana tai pahana. Monet tär ...

                                               

Hyperventilaatio

Hyperventilaatio eli liikahengitys tai ylihengitys, sananmukaisesti ylituuletus, tarkoittaa olosuhteisiin nähden liian tiheää tai syvää hengitystä, jonka seurauksena on alkaloosi ja hypokalseemisen tetanian riski. Hyperventilaation aiheuttama ver ...

                                               

Kortikotropiinia vapauttava hormoni

Kortikotropiinia vapauttava hormoni eli kortikoliberiini on hypotalamuksen erittämä hormoni ja aivojen välittäjäaine. CRH on polypeptidihormoni, joka säätelee kortikotropiinin erittymistä aivolisäkkeen etulohkosta. CRH:n toiminta liittyy stressiv ...

                                               

Työperäinen stressi

Työperäinen stressi on ensimmäinen askel kohti työuupumusta ja masennusta sekä fyysisiä sairauksia. Työperäistä stressiä ei luokitella ammattitaudiksi, mutta se on Euroopan unionissa selkäsairauksien jälkeen toiseksi yleisin työperäinen terveyson ...

                                               

Terveydenhoito

Terveydenhoito on terveydenhuoltojärjestelmän resurssoima laaja toimenkuva, joka käsittää toimenpiteet sairauksien ennalta ehkäisemiseksi, hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä sairauksien hoidoksi ja kuntoutukseksi. Eri valti ...

                                               

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto tarkoittaa suppeasti ottaen lääketieteellisiä ja osin myös sosiaalialan piiriin kuuluvia järjestelmiä kuten lainsäädäntöä ja resurssointia, joilla turvataan itse terveydenhoito, mukaan lukien ennaltaehkäisevä terveydenhoito, seura ...

                                               

Aalto-yliopiston lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos

Lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitos, on monialainen ja monitieteinen Aalto-yliopiston laitos, jonka painopistealueita ovat lääketieteellinen tekniikka, laskennallinen tiede, aivotutkimus ja aivokuvantamisteknologia, kogni ...

                                               

Audionomi

Audionomi on hoitotyön, kuulo- ja tasapainotutkimusten ja kuulon kuntoutuksen asiantuntija. Audionomi työskentelee erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, kuntoutus- ja tutkimuslaitoksissa ja järjestöissä. Audionomikoulutus järjestetään ...

                                               

Aurinkovoide

Aurinkovoide on voide, emulsio, geeli tai voidemainen suihke, jota käytetään suojaamaan ihoa oleskeltaessa voimakkaassa auringonvalossa. Aurinkovoide joko absorboi itseensä tai heijastaa pois osan auringon ultraviolettisäteilystä ja vähentää site ...

                                               

Avohoito

Avohoito on ohjattua terveyden- tai sairaanhoitoa, jossa potilas asuu omassa kodissaan eikä vietä pitkiä aikoja laitoksessa tai sairaalan vuodeosastolla. Siihen kuuluu kuntoutus ja sairauksien ehkäisy esimerkiksi terveysneuvonnan avulla. Päihdepa ...

                                               

DALY-arvo

DALY, tarkoittaa menetettyjä toimintakykyisiä elinvuosia eli elinvuosia, jotka eletään alhaisemmassa toimintakyvyssä sairauden vuoksi. Yhtä DALY-arvoa voidaan ajatella sairauden vuoksi menetettynä elinvuotena. Jonkin sairauden maakohtainen DALY-a ...

                                               

DNR-päätös

DNR-päätös on potilaan päätös kieltää elvyttämisen tai lääkärin tekemä lääketieteellinen päätös pidättäytyä elvyttämisestä. DNR-päätös rajaa ainoastaan elvyttämistä, ei muuta potilaan hoitoa. Potilaalle voidaan antaa päätöksen jälkeenkin tehohoit ...

                                               

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia terveydenhuoltopalveluja, kuten ennaltaehkäisyä, tutkimuksia, hoitoja, ensihoitoa, päivystystoimintaa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Suomen Valtioneuvoston a ...

                                               

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti mahdollistaa jokaiselle sairausvakuutetulle tai asuinpaikkaan perustuvaan sosiaaliturvaan oikeutetulle Euroopan talousalueen ja Sveitsin asukkaalle terveydenhuollon saamisen muissa jäsenvaltioissa ilmaiseksi tai ...

                                               

Haamuhoitaja

Haamuhoitajalla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa hoitajaa, jotka on merkitty työvuorolistaan, mutta joka ei ole oikeasti työvuorossa paikalla. Valviran tietoon ei ole tullut Suomessa tapauksia, joissa listoille merkittyjä hoitajia ei ...

                                               

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulu on sairaanhoitajia kouluttanut oppilaitos, joka sijaitsi Helsingissä. Se aloitti toimintansa Marian sairaalassa, jonka ylihoitaja Sonja Koreneff oli yksi aloitteentekijä koulun aikaansaamiseksi. Sairaanhoit ...

                                               

Hiusanalyysi

Hiusanalyysi on toimenpide, jossa henkilöltä leikataan hiuksia ja tutkitaan hiukseen elimistöstä kertyneitä mineraaleja ja kemikaaleja. Hiusanalyysillä voidaan esimerkiksi havaita huumeidenkäyttö, saada todisteita rikoksesta, tehdä tunnistus tai ...

                                               

Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaisu omasta hoidosta siltä varalta, ettei hän pysty osallistumaan hoitoratkaisujen tekemiseen tajuttomuuden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisena, jolloin siinä on tekij ...

                                               

Hoitotakuu

Hoitotakuu tuli voimaan Suomessa 1. maaliskuuta 2005. Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain muutoksilla säädettiin kiireettömille hoidoille ja tutkimuksille tietyt määräajat. Hoitotakuu tarkoittaa näillä lainmuutoksilla säädettyjä terveysk ...

                                               

Hoitotyö

Hoitotyö on terveyden- ja sairaanhoidon työtä. Hoitotyön tieto- ja taitoperusta ovat keskeisiä muun muassa ensihoitajan, sairaanhoitajan, lähihoitajan, perushoitajan ja terveydenhoitajan työssä. Hoitotyötä säätelevät Suomessa muun muassa terveyde ...

                                               

Hoitovaje

Hoitovaje tarkoittaa terveydenhuollon palveluiden riittämättömyyttä tuottaa palveluita vallitsevaan tarpeeseen nähden. Hoitovajeeseen on Suomessa puututtu lainsäädännön keinoin ns. hoitotakuulla.

                                               

Huulirasva

Huulirasva on kosmeettinen valmiste, jonka tarkoitus on kosteuttaa huulien ihoa. Tällä voidaan välttää huulien haavoittumista ja kuivumista. Erilaisia huulirasvoja valmistetaan muun muassa mehiläisvahasta ja vaseliinista. Usein huulirasvat sisält ...

                                               

Joulumerkkikodit

Joulumerkkikodit olivat vuodesta 1936 alkaen perustettuja, Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen omistamia lastenkoteja, joihin sijoitettiin tuberkuloosia sairastaneiden äitien vastasyntyneet lapset. Aloitteen joulumerkkikodeista teki 1930- ...

                                               

Julkinen terveydenhuolto

Julkinen terveydenhuolto tarkoittaa sitä, että terveydenhuolto tuotetaan julkisena palveluna: se maksetaan kokonaan tai pääosin julkisista varoista, kuten veroista. Vastustajat kutsuvat julkisesti rahoitettua terveydenhuoltoa usein sosialisoiduks ...

                                               

Kasvovesi

Kasvovesi on nestemäinen kauneudenhoitotuote, jonka pääasiallinen tarkoitus on palauttaa ihon normaali pH-arvo sen pesun jälkeen. Tämä ehkäisee haitallisten bakteereiden määrää iholla, mikä taas on olennaista ehkäistäessä finnien, mustapäiden ja ...

                                               

Kenttäsairaala

Kenttäsairaala on sairaala, joka sijaitsee usein sota- tai katastrofialueella. Kenttäsairaalassa hoidetaan usein akuutteja tapauksia, joita ei jostain syystä voida toimittaa pysyviin sairaaloihin. Kriisioloihin rakennetut kenttäsairaalat ovat use ...

                                               

Kinestetiikka

Kinestetiikka on terveyden- ja sosiaalihuollossa käytössä oleva toimintamalli, jonka avulla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä ja edistämistä ...

                                               

Kirkasvalohoito

Kirkasvalohoito on erityisesti kaamosmasennukseen käytetty hoitomuoto. Kirkasvalohoidossa oleva henkilö viettää päivittäin 30–60 minuuttia kirkkaassa keinovalossa silmät auki. Valon voimakkuus kirkasvalohoidossa on 2 500–10 000 luksia ja valon vä ...

                                               

Kserostomia

Kserostomia eli kuivan suun tunne ja hyposalivaatio eli syljen erityksen väheneminen on erittäin yleinen ongelma vanhenevalla väestöllä mutta myös joillakin nuoremmilla. Yleissairaudet, lääkitykset ja pään- tai kaulan alueelle saatu sädehoito väh ...

                                               

Kuusenpihkavoide

Kuusenpihkavoide on perinteinen haavanhoitomuoto, joka on saanut uuden tulemisensa tieteellisten ja kliinisten tutkimusten perusteella 2000-luvulla. Haavojen pihkahoidolla on todella vanhat perinteet: haavoihin sitä ovat käyttäneet jo ainakin mui ...

                                               

Lanoliini

Lanoliini, villavaha, myös adeps lanae, eli lampaanvillarasva, on eräs voiteisiin käytetty rasva, johon voidaan sekoittaa vettä. Lanoliinia käytetään myös villavaatteiden pesuun ja käsittelyyn sekä kolekalsiferolin raaka-aineena. Se saattaa toimi ...

                                               

MAPA

MAPA eli Management of Actual or Potential Aggression on Keelen yliopistossa ja Cheddletonin St Edwardsin sairaalassa sekä Birminghamin Reaside-klinikalla kehitetty koulutusmalli, jonka menetelmiä hyödynnetään aggression ja väkivallan kohtaamisti ...

                                               

National Health Service

National Health Service on Yhdistyneen kuningaskunnan julkinen terveydenhuoltojärjestelmä, joka jakautuu neljään alueelliseen osaan. Englannissa NHS:n osa tunnetaan nimellä National Health Service, mutta Skotlannissa on NHS Scotland ja Walesissa ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →