ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 195                                               

Hakkerietiikka

Hakkerietiikan mukaan tulisi kaiken tiedon olla avointa ihmisille omaan käyttöön ja jälleen jakoon. Hakkerietiikassa korostuu innovaatioiden jakaminen ja yhteisöllisyys.

                                               

Lizard Squad

Lizard Squad on kansainvälinen hakkeriryhmä, joka nousi laajempaan tietouteen pelipalveluihin kohdistuneiden palvelunestohyökkäysten seurauksena joulukuussa 2014. Suomessa ryhmä sai julkisuutta kun Ryaniksi itseään kutsunut ryhmän jäsen kertoi Sk ...

                                               

Penetraatiotestaus

Penetraatiotestaus tarkoittaa tietotekniikassa eettisten tietomurtojen tekemistä. Yleisellä tasolla penetraatiotestaus tarkoittaa minkä tahansa järjestelmän testaamista tietoturvariskien varalta. Penetraatiotestauksella voidaan esimerkiksi selvit ...

                                               

Second Nature Security

Second Nature Security Oy on eettistä hakkerointia, tietoturva-aukkojen etsintää ja tietoturva-auditointien tekoa liiketoimintana hyödyntävä suomalainen tietoturva-alan yritys.

                                               

Sähköinen asianhallinta

Sähköinen asianhallinta on hallinnon sisäisten asioiden ja asiakirjojen käsittelyn hallinta. Tämä mahdollistaa käsittelyprosessin kehittämisen, jolloin voidaan siirtyä jopa kokonaan paperittomaan toimintatapaan.

                                               

Assembly (tapahtuma)

Assembly on Suomessa järjestettävä tietokonefestivaali, joka on lajissaan maailman suurimpia. Vuodesta 1992 lähtien järjestetty tapahtuma oli alun perin demoskene-kulttuurin keskeinen vuosittainen tapahtuma, mutta nykyisin ennen kaikkea pelaajien ...

                                               

CeBIT

CeBIT oli Hannoverissa Saksassa vuosittain järjestettävä tietotekniikka- ja tietoliikennealan messutapahtuma vuodesta 1970 vuoteen 2018. Messualueen koko on 400 000 m² ja kävijämäärä noin 700 000. Vuoden 2016 messut järjestettiin 14. – 18. maalis ...

                                               

Chaos Communication Congress

Chaos Communication Congress on kansainvälisen hakkeriyhteisön vuosittainen kokoontuminen, jonka järjestää saksalainen Chaos Computer Club. Tapahtuma koostuu teknisiin ja poliittisiin aiheisiin pureutuvista luennoista ja työpajoista. CCC on järje ...

                                               

Finnish Game Awards

Finnish Game Awards on Suomen pelialan järjestämä vuosittainen tapahtuma jossa jaetaan palkinnot vuoden parhaille peleille ja muita tunnustuksia. Tapahtumaa alkoi Pelit -lehden 1998 järjestämästä Kyöpelit-gaalasta ja lehti järjesti tapahtuman vuo ...

                                               

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi

ITK – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa on Hämeenlinnassa Aulangolla vuosittain järjestettävä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvä konferenssi. Konferenssin ohjelma sisältää yhteisiä luentoja ja pienryhmille tarkoitettuja fo ...

                                               

Kansainväliset tietotekniikkaolympialaiset

Kansainväliset tietotekniikkaolympialaiset ovat alle 20-vuotiaille ei-korkeakouluopiskelijoille tarkoitetut tietotekniikkakilpailut. Ne järjestetään vuosittain yleensä elokuun puolivälissä, ja kustakin maasta niihin osallistuu nelihenkinen joukku ...

                                               

Slush (tapahtuma)

Slush on kansainvälinen vuodesta 2008 järjestetty teknologia- ja kasvuyritystapahtuma, joka järjestetään vuosittain Helsingissä. Vuodesta 2014 lähtien tapahtumapaikkana on toiminut Messukeskus. Slushin tavoitteena on saattaa yhteen kansainvälisiä ...

                                               

Tietokonevälitteinen viestintä

Klassisessa tietokonevälitteisen viestinnän määritelmässä tietokonevälitteistä viestintää kuvataan viestinnäksi, joka tapahtuu ihmisten välillä tietokonelaitteiston välittämänä. Vaikka Herringin klassinen määritelmä on jo vuodelta 1996, kuvastaa ...

                                               

Chatti

Chatti /tʃætːi/ eli verkkojuttelu tai päätekeskustelu on yleiskäsite sellaisille internetin palveluille, joiden avulla voi keskustella ihmisten kanssa reaaliaikaisesti. Alkujaan chat on täitä tarkoittava slangisana ja verbinä tarkoittaa jutustelu ...

                                               

Webinaari

Webinaari eli verkkoseminaari on internetin välityksellä toteutettu virtuaalinen tapahtuma, johon sekä esiintyjät että yleisö osallistuvat omalta päätelaitteeltaan maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Webinaaria voidaan hyödyntää etä- tai ...

                                               

Tietovuoto

Tietovuoto tarkoittaa salassa pidettävän tiedon levittämistä ulkopuolisille. Tietovuodon tekevä henkilö yleensä hakkeroi yrityksen tai palvelun tietokannan ja julkaisee siellä olevaa tietoa. Tietovuodossa julkaistut tiedot voivat olla esimerkiksi ...

                                               

Clinton-Lewinsky-skandaali

Clinton-Lewinsky-skandaali, myös pelkkä Lewinsky-skandaali, oli poliittinen skandaali Yhdysvalloissa, jonka keskiössä olivat silloinen Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Valkoisen talon harjoittelija Monica Lewinsky. Clintonilla ja Lewinsky ...

                                               

Ensimmäinen virkasyytemenettely Donald Trumpia vastaan

Ensimmäinen virkasyytemenettely Donald Trumpia vastaan oli Yhdysvaltain kongressin joulukuusta 2019 helmikuuhun 2020 käsittelemä virkasyyte istuvaa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan. Trumpia syytettiin kahdesta rikoksesta, vallan v ...

                                               

Irak-vuoto

Irak-vuoto oli tapahtumaketju, joka johti Suomen silloisen pääministerin, Anneli Jäätteenmäen, eroon kesällä 2003.

                                               

Luxemburg-vuodot

Luxemburg-vuodot eli Luxembourg Leaks on kansainvälisistä tutkivista journalisteista koostuvan International Consortium of Investigative Journalists -ryhmän vuonna 2014 tekemä paljastus, jossa julkaistiin salassa pidettävää aineistoa Luxemburgin ...

                                               

SwissLeaks

SwissLeaks eli HSBC-pankin tietovuoto on sveitsiläisen IT-asiantuntijan Hervé Falcianin vuonna 2007 HSBC-pankin Sveitsin haarakonttorissa Genevessä tekemä tietomurto, jossa paljastui tuhansien veroparatiiseihin tallettaneiden ja veronkiertoa harj ...

                                               

Etsivätoimisto

Etsivätoimisto on yksityistä yksityisetsivätyyppistä tutkintatyötä tekevä yritys. Kuuluisin on ehkä Pinkertonin etsivätoimisto. Suomessa etsivätoimistoilla on liitto: Suomen Yksityisetsivä- ja Lakitoimistoliitto ry.

                                               

Pinkertonin etsivätoimisto

Pinkertonin etsivätoimisto on yhdysvaltalainen etsivätoimisto, jonka Allan Pinkerton perusti vuonna 1850. Allan Pinkerton oli Yhdysvaltojen presidentin Abraham Lincolnin henkivartija ja tuli kuuluisaksi paljastettuaan juonen, jonka tarkoituksena ...

                                               

CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkinnät

Sellaisten kemikaalien, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ja jotka kuuluvat REACH-asetuksen piiriin, toimittajan tulee tiedottaa kyseisen kemikaalin vaaroista CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkinnöillä. Asetus vaatii, että aineiden tai niitä s ...

                                               

GHS-järjestelmä

GHS-järjestelmä on YK:n alaisuudessa kehitetty kokonaisuus, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä maailmanlaajuisesti. GHS-järjestelmä tarjoaa tietoja aineiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista ja ...

                                               

HTP-arvo

Haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli HTP-arvo on pienin ilman kemikaalipitoisuus, jonka sosiaali- ja terveysministeriö arvioi voivan aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. HTP-arvot on vahvistettu työturvallisuuslain 38 § 4 momen ...

                                               

Kemian työsuojeluneuvottelukunta

Kemian työsuojeluneuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. KETSU on ministeriön apuna kemialliseen ja biologiseen työsuojeluun liittyvissä asioissa. Neuvottelukunnan tehtävistä on tarkemmin säädetty valtioneuvoston päätök ...

                                               

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote tai käyttöturvatiedote on kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla onnettomu ...

                                               

REACH

REACH tarkoittaa Euroopan unionin asetusta kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista. REACH astui voimaan 1. kesäkuuta 2007. Se asettaa aiempaa enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä ...

                                               

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus tarkoittaa koneen teknisiin rakentaisiin, toimintoihin ja varusteisiin sisältyviä ominaisuuksia, joilla suunnittelija ja valmistaja tekevät koneen soveltuvaksi tarkoitettuun käyttöön eikä se tällaisessa käytössä aiheuta tapaturma ...

                                               

Konedirektiivi

Konedirektiivi on EU:n koneturvallisuuden säännösten yhtenäistämiseksi ja kaupan esteiden poistamiseksi laadittu direktiivi. Suomessa konedirektiivi tuli voimaan Suomen liittyessä EU:hun vuonna 1994, ja yleiseen tietoisuuteen se on tullut näkyvim ...

                                               

Luotettavuustekniikka

Luotettavuustekniikka on suunnittelumenetelmä, jolla pyritään varmistamaan suunniteltavan koneen ja järjestelmän luotettavuus, kun konetta käytetään määritetyllä tavalla. Luottavuustekniikan menetelmillä käsitellään järjestelmän koko käyttöikää s ...

                                               

Sähkötarkastus

Sähkötarkastus on kiinteistöjen sähkölaitteiston määräaikaistarkastus, joka tulee tehdä yleensä 10 vuoden välein, jos sähkölaitteisto on luokiteltu. Määräaikaistarkastusvelvollisuus ei koske asuntoja. Sähkölaitteisto on yleensä luokiteltu, jos li ...

                                               

Turvakriittinen järjestelmä

Turvakriittinen järjestelmä on järjestelmä, jonka toiminta- tai suunnitteluvirhe voi johtaa henkilövaaraan. Henkilöturvallisuus eroaa määritelmällisesti muunlaisesta turvatekniikasta ja vaatimukset näiden toteuttamiselle eroavat. Järjestelmä voi ...

                                               

Varoventtiili

Varoventtiili eli ylipaineventtiili on virtaustekninen komponentti, jonka tehtävänä on ehkäistä suljetussa järjestelmässä olevan kaasun tai nesteen ylipaine. Ylipaine saattaa rikkoa jopa hengenvaarallisella tavalla paineisen järjestelmän. Erityis ...

                                               

Vikasietoisuus

Vikasietoisuus on koneen rakenneratkaisu tai sähköinen kytkentä, jonka avulla kone voi vikatilanteessa jatkaa toimintaansa, kun koneen muut osat pystyvät korvaamaan vikaantuneen toiminnot. Läheinen käsite on vikaturvallinen, jossa koneen vikaantu ...

                                               

Vikaturvallinen

Vikaturvallinen on koneen rakenneratkaisu tai sähköinen kytkentä, jossa vikaantuminen ei johda vaaratilanteisiin. Usein käytetään myös englannin kielen termiä Fail-safe. Esimerkiksi turvakytkimien suhteen tämä tarkoittaa sitä, että turvakytkimen ...

                                               

Onnettomuus

Onnettomuus on ennalta-arvaamaton vahinkotapahtuma, joka voi aiheuttaa muun muassa omaisuusvahinkoja, tuhoa, kuolemantapauksia tai loukkaantumisia taikka muutoin haittaa tai vahinkoa esimerkiksi ihmisille, luonnolle tai infrastruktuurille.

                                               

BLEVE

BLEVE on paineistettua ja nesteytettyä kaasua sisältäville säiliöille ominainen räjähdystyyppi. Räjähdys johtuu kiehuvan nesteen ja höyryn laajenemisesta, ja tästä johtuvan paineennousun aiheuttamasta säiliön halkeamisesta. Tämän puolestaan aiheu ...

                                               

Haaksirikko

Haaksirikko tarkoittaa laivan tai muun aluksen tapaturmaista vaurioitumista, uppoamista tai tuhoutumista navigointivirheen, karilleajon, konevian, sään, yhteentörmäyksen tai muun ulkoisen syyn vuoksi. Haaksirikoista aiheutuvat aineelliset vahingo ...

                                               

Kataklysmi

Kataklysmi tarkoittaa laajaa mullistusta. Sana juontuu kreikan kielen sanasta κατακλυσμός, jolla kuvattiin Raamatun vedenpaisumusta, mutta sen merkitys on laajentunut tarkoittamaan yleisemmin luonnonmullistusta ja myös yhteiskunnallisia, valtioll ...

                                               

Kuolonuhrikeskus

Kuolonuhrikeskus on suuronnettomuuden tai paljon kuolonuhreja vaatineen rikoksen yhteydessä perustettava keskus, jonne vainajat koottaisiin, kun tavanomainen kapasiteetti ei riitä. Sen toiminta järjestettäisiin yhteistyössä useiden viranomaisten ...

                                               

Tsavon ihmissyöjäleijonat

Tsavon ihmissyöjäleijonat tarkoittaa kahta leijonaa, jotka kävivät 1800-luvun lopulla Tsavojoella Keniassa rautatienrakennustöissä olleiden miesten kimppuun ja söivät heidät. On epäselvää paljonko uhreja oli, mutta on mainittu lukumäärät 35 ja 13 ...

                                               

Uhka

Uhalla tarkoitetaan vaaraa tai riskiä, joka uhkaa ihmistä tai hänen omaisuuttaan. Hasardimaantiede tutkii ihmisen ja hänen toimiensa taloudellisia uhkia alueellisesti. Voidaan olettaa, että hasardi on ihmisen tietoinen riskinotto: ihminen toiminn ...

                                               

Alkusammutin

Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia itse kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä olevia helposti käsille saatavia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamis ...

                                               

AMBER-hälytys

AMBER-hälytys on alun perin yhdysvaltalainen järjestelmä, jossa lapsen tai nuoren kadotessa annetaan "etsintäkuulutus" eri medioissa henkilön löytämiseksi ja yhteyden saamiseksi kidnappaajiin. Järjestelmää on alettu kehittää paremmaksi, ja järjes ...

                                               

Automaattinen paloilmoitin

Automaattinen paloilmoitin on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspa ...

                                               

M/S Blue Castor

M/S Blue Castor on tanskalaisen Blue Star Linen omistuksessa oleva öljyntorjunta-alus. Blue Castor on rekisteröity Tanskan lipun alle ja sen kotisatama on Faaborg. Aluksella on seitsemän hengen miehistö. Yhteensä, miehistö mukaan lukien, aluksell ...

                                               

CQD

CQD on vanha radiosähkötyksessä käytetty hätämerkki, jota käytettiin ennen SOS-hätämerkin käyttöönottoa. Legendan mukaan hätämerkki on muodostettu sanoista come quick danger ". Todellisuudessa koodi ei kuitenkaan ole lyhenne mistään sanoista. Mor ...

                                               

Defibrillaatio

Defibrillaatio on sydämen käyntihäiriön hoitokeino. Siinä sydäniskurilla eli defibrillaattorilla lähetetään voimakas lyhytaikainen sähköimpulssi potilaan epänormaalisti käyvän sydämen seudulle. Tämä pysäyttää sydämen hetkellisesti, minkä jälkeen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →