ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197                                               

Europol

Europol on EU-maiden poliisiorganisaatioiden yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa vuonna 1999. Sen päätavoitteita ovat huumekaupan, laittoman maahanmuuton, kyberrikollisuuden, ihmiskaupan, rahanpesun sekä muunlaisen rajat ylittävän rikollisuu ...

                                               

Gestapa

Gestapa, Geheimes Staatspolizeiamt oli Adolf Hitlerin valtaannousun jälkeen vuosina 1933–1936 natsi-Saksassa Preussin osavaltiossa toiminut poliittinen turvallisuuspoliisiorganisaatio. Gestapan perusti 23. huhtikuuta vuonna 1933 Hermann Göring. O ...

                                               

Gibraltarin kuninkaallinen poliisi

Gibraltarin kuninkaallinen poliisi on Gibraltarin poliisi. Se perustettiin vuonna 1830 yksinkertaisemmalla nimellä "Gibraltarin poliisi". Määritteen "kuninkaallinen" myönsi sille kuningatar Elisabet II vuonna 1992.

                                               

Ilmianto

Ilmianto tarkoittaa sitä, että joku henkilö antaa ilmi viranomaiselle jonkun toisen henkilön epäillyn väärinkäytöksen. Termi liittyy erityisesti rikosilmoituksen tekemiseen poliisille. Poliisilla on velvollisuus vastaanottaa kaikki ilmiannot ja t ...

                                               

Käsiraudat

Käsiraudat ovat toisiinsa ketjulla tai saranoilla yhdistetyt lukittavat ja kiristettävät metallirenkaat, joilla pidätetty, vangittu tai muun syyn vuoksi käsirautojen käytön kohteena oleva henkilö kahlitaan ranteistaan. Käsirautoja on valmistettu ...

                                               

Modus operandi

Modus operandi on latinaa ja tarkoittaa toiminnan tapaa tai työn tapaa. Sanan monikko on modi operandi. Kriminologiassa sillä tarkoitetaan tietyn rikollisen tyypillistä tapaa toimia. Esimerkiksi jos murtovaras aloittaa rikosuransa tunkeutumalla t ...

                                               

Nopeusvalvontakamera

Nopeusvalvontakamera on automaattisen liikennevalvonnan työväline, jolla viranomainen valvoo nopeusrajoitusten noudattamista. Laite paljastaa ylinopeutta ajavat ajoneuvot. Mittalaite havaitsee auton nopeuden kahden, lähelle toisiaan tien pinnan a ...

                                               

Palautuskeskus

Palautuskeskus on kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille tarkoitettu keskus, josta heidät palautetaan lähtö- tai kotimaahansa. Palautuskeskuksen toimintamuoto on normaalin vastaanottokeskuksen ja säilöönottoyksikön välimuoto. Palaut ...

                                               

Pamppu

Pamppu eli patukka on tylppä lyömäase. Ensimmäiset tunnetut esimerkit erityisesti tätä tarkoitusta varten tuotetuista pampuista olivat brittiläisten katupoliisien puiset lyhyet patukat 1800-luvulta. Niitä käytettiin järjestyksenpidollisissa tehtä ...

                                               

Pidättäminen

Pidättäminen on Suomessa pakkokeino, jolla poliisi, virallinen syyttäjä tai tullihallituksen ja rajavartiolaitoksen virkamiehet voivat ottaa rikoksesta epäillyn henkilön säilöön lyhyeksi määräajaksi.

                                               

Poliisi

Poliisi on valtiovallan organisaatio, joka turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ennaltaehkäisee rikoksia sekä selvittää näitä ja saattaa nämä syyteharkintaan. Sana poliisi juontuu ranskan ja l ...

                                               

Poliisiasema

Poliisiasema on rakennus, jossa on työtilat muun muassa konstaapeleille ja muulle poliisilaitoksen henkilökunnalle. Poliisiasemalla on toimistoja ja taukotiloja henkilöstölle sekä autohalli ja muita säilytystiloja poliisin ajoneuvoille ja varuste ...

                                               

Poliisiauto

Suomalaisen poliisiauton tunnistaa tummansinisistä raidoista pyöräaukkojen kohdilla, kaksikielisistä POLIISI- ja POLIS-teksteistä auton kyljissä sekä poliisimiekkatunnuksesta. Vuodesta 2016 lähtien ajoneuvoissa on käytetty vihreänkeltaisia heijas ...

                                               

Poliisikuulustelu

Poliisikuulustelu on poliisitutkintaan tai esitutkintaan kuuluva toimenpide, jossa poliisi kuulustelee joko luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä. Poliisitutkinta suoritetaan jonkin tapahtumakulun selvittämiseks ...

                                               

Poliisimestari

Poliisimestari on aiempi kaupungin poliisilaitoksen päällikön virkanimike. Maaseudulla poliisin päällikkönä toimi nimismies. Poliisilaitos toimi ns. vanhoissa kaupungeissa. Viimeisen kerran poliisimestarin virasta säädettiin asetuksessa poliisin ...

                                               

Poliisin informaatioteknologiakeskus

Poliisin informaatioteknologiakeskus on 1. huhtikuuta 2016 perustettu valtion virasto, joka kuuluu hallinnollisesti Poliisihallitukseen. Keskuksen päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä, jossa työskentelee keskuksen 90 henkilöstä reilut 70 henkilöä ...

                                               

Poliisipäällikkö

Poliisipäällikkö on Suomen poliisin päällystönvirka, jonka tehtävänä on paikallispoliisilaitoksen johtaminen. Poliisipäälliköstä lähin alempi virka on apulaispoliisipäällikkö. Ylempiä virkoja on Poliisin valtakunnallisessa ja lääninjohdossa. Hels ...

                                               

Poliisivankila

Poliisivankila eli putka on tutkintavankila, jota saa käyttää enintään 72 tunnin kiinniottoon. Tuomioistuimen päätöksellä maksimiaika on neljä viikkoa. Lain mukaan poliisivankilassa tulee olla kutsunappi, jolla saa välittömästi yhteyden vartijaan ...

                                               

Poliisiväkivalta

Poliisiväkivalta tarkoittaa poliisin liiallista voimankäyttöä. Poliisiväkivalta on useimmiten fyysistä voimankäyttöä, mutta se voi olla myös verbaalisia hyökkäyksiä tai psykologista häirintää. Amnestyn mukaan poliisiväkivalta on yleistä useissa m ...

                                               

Ratsia

Ratsia tarkoittaa yllätystarkastusta. Yleensä yllättävä ja laajamittainen poliisioperaatio. Ratsian tarkoituksena voi olla rikoksesta epäiltyjen kiinniottaminen, todistusaineiston hankkiminen ja sen tuhoamisen estäminen. lähde? Ratsioiksi kutsuta ...

                                               

Ratsupoliisi

Ratsupoliisi on poliisi, joka partioi ratsain hevosella tai kamelilla. Ratsupoliiseja on nykyisin syrjäseutujen lisäksi kaupungeissa, missä ratsupoliisin päivittäiset tehtävät voivat olla vain koristeellisia tai seremoniallisia. Ratsupoliiseja kä ...

                                               

Rikesakko

Rikesakko on rahamäärältään kiinteä, päiväsakkoa lievempi varallisuusrangaistus, joka säädetään rikesakkorikkomuksista annetulla lailla eräiden rikkomusten ainoaksi rangaistukseksi. Rikesakko otettiin Suomessa käyttöön syyskuun alussa 1983 voimaa ...

                                               

Rikostutkimus

Rikostutkimus on poliisitoiminnan osa-alue, jonka tarkoituksena on tapahtuneiden rikosten selvittäminen sekä niiden tekijät. Rikostutkimuksen päätyttyä rikostutkija siirtää rikosjutun syyttäjälle, mikäli katsoo sen rikoslain mukaan aiheelliseksi. ...

                                               

Salainen poliisi

Salainen poliisi on poliisin elin, jonka tarkoitus on suojella valtiota ja voimassa olevaa valtiomuotoa valtion sisäisiä uhkia vastaan. Salaista poliisia kutsutaan myös nimellä poliittinen poliisi. Salainen poliisi on usein sisäministeriön alaine ...

                                               

Santarmi

Santarmiksi kutsutaan sotilaallisesti järjestäytyneen yleistä turvallisuutta valvovan poliisin jäsentä. Nimitys tulee ranskasta, jonka asemiestä tarkoittava gens d’armes ääntyy suomalaisittain näin. Santarmia ei pidä sekoittaa sotilaspoliisiin. S ...

                                               

Securitate

Securitate oli kommunistisen Romanian salainen poliisi. Se perustettiin 30. elokuuta 1948 Neuvostoliiton NKVD:n avustuksella. Se hajotettiin 30. joulukuuta 1989 pian presidentti Nicolae Ceaușescun syrjäyttämisen jälkeen. Securitate oli Romanian v ...

                                               

Seriffi

Seriffi on anglosaksisessa maailmassa julkisen vallan edustaja. Termi on alkuperältään brittiläinen korkea-arvoinen yleishallintovirkamies. Yhdysvalloissa seriffi vastaa usein yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta, toisin sanoen poli ...

                                               

Siviilipoliisi

Siviilipoliisi on nimitys siviiliksi pukeutuneesta tai ilman näkyviä tunnuksia toimivasta poliisista. Siviilipoliisi hoitaa tehtäviä, joissa on hyötyä tunnuksettoman poliisin läsnäolosta. Siviilipoliisit käyttävät tunnuksettomia siviilipoliisiaut ...

                                               

Skyyttiläiset jousimiehet

Skyyttiläiset jousimiehet τοξόται, Skythai toksotai, yksikössä Σκύθης τοξότης, Skythēs toksotēs) olivat antiikin Ateenan kaupunkivaltion omistamia orjia, jotka toimivat kaupungin poliisijoukkoina. Näiden tehtävänä oli järjestyksen ylläpito muun m ...

                                               

Sotilaspoliisi

Sotilaspoliisi on sotilas, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa järjestyksen turvaaminen. Useimmissa armeijoissa, myös Suomen puolustusvoimissa koulutetaan sotilaspoliiseja, joiden tehtävänä ovat muun muassa sotilaskohteiden turvallisuusvalvonta, j ...

                                               

Säilöönotto

Säilöönotto oikeustieteellisenä terminä tarkoittaa vapaudenmenetystä, joka ei perustu rikosepäilyyn tai rangaistukseen. Säilöönoton muotoja Suomessa ovat muun muassa ulkomaalaisen säilöönotto ja päihtyneen säilöönotto.

                                               

Täydennyspoliisi

Täydennyspoliisi on henkilö, jonka valtioneuvosto voi määrätä poliisin henkilöstöä täydentämään valtion turvallisuuden ollessa uhattuna valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

                                               

Valeosto

Valeosto on poliisin käyttämä rikoksentorjuntamenetelmä ja pakkokeino, jonka käytöstä on säädetty pakkokeinolaissa. Valeostolla tarkoitetaan poliisin tekemää esineen, aineen, omaisuuden tai palvelun ostotarjousta tai ostoa, jonka tavoitteena on s ...

                                               

Okokrim

Okokrim, jonka nimi on lyhenne Okonomisk Kriminalitet ista, on Norjan taloudellisia, ympäristöön kohdistuvia sekä tietokonerikoksia tutkiva virasto. Virasto perustettiin 1989 ja sen päätoimisto on Oslossa. Okokrim on sekä poliisiyksikkö että syyt ...

                                               

Rauha

Rauha on valtioiden tai muiden vastaavien välinen normaali sovinnon tila varsinkin sodan vastakohtana. Sanaa käytetään usein merkitsemään rauhanpäätöstä tai rauhansopimusta, jolla kaksi tai useampi valtiota julistavat keskenään käymänsä sodan lop ...

                                               

Demokratian rauhateoria

Demokratian rauhateoria, liberaalinen rauhateoria, tai yksinkertaisesti demokraattinen rauha on teoria yhdistävästä kokeellisesta tutkimuksesta kansainvälisissä suhteissa, politiikan tutkimuksessa ja filosofiassa, mikä toteaa, että tavallisesti l ...

                                               

Kansainvälinen rauhanpäivä

Kansainvälinen rauhanpäivä on Yhdistyneiden kansakuntien hyväksymä kansainvälinen vuosipäivä. 21. syyskuuta 2001 YK:n yleiskokouksen päätöksellä 55/282 vuodesta 2002 alkaen kansainvälistä rauhanpäivää vietetään 21. syyskuuta. Kokouksessa ilmoitet ...

                                               

Kristillinen pasifismi

Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnassa Jeesus sanoo: "Te olette kuulleet sanotuksi: Silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. ...

                                               

Maailmanrauha

Maailmanrauha on vapauden, rauhan ja onnellisuuden aate kaikkien kansakuntien ja/tai ihmisten välillä. Maailmanrauha on utopistinen ajatus planeetanlaajuisesta väkivallattomuuden tilasta, jossa kansakunnat tekevät tietoisesti yhteistyötä joko vap ...

                                               

Rajarauha

Rajarauha on kahden valtion välisellä rajalla vallitseva sovinnon tila, johon ei liity rajakahakoita tai muita levottomuuksia. Usein naapurivaltiot ovat tehneet valtiosopimuksia rajaselkkausten ja paikallisten rajatapahtumien selvittämismenettely ...

                                               

Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus

Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus on Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva monialainen ja kansainvälinen laitos, jonka tutkimuksen kohteena ovat sotien ja konfliktien synty ja kehitysprosessit. TAPRI perustettiin eduskunnan säätämäl ...

                                               

Selviytymistaidot

Selviytymistaidot ovat taitoja selviytyä erilaisissa olosuhteissa, kuten selviytyä luonnossa ilman perustarpeita tai tehdä tuli ilman tulentekovälineitä. Selviytymistaitoja ovat myös lääkintä- ja ensiaputaidot erilaisissa onnetomuuksissa, sekä su ...

                                               

Veden desinfiointi auringonvalolla

Veden desinfiointi auringonvalolla on veden desinfiointimenetelmä, jossa käytetään ainoastaan auringonvaloa ja muovisia pulloja. Auringon ultraviolettisäteily hajottaa vedessä olevia haitallisia mikrobeja. SODIS on ilmainen ja tehokas menetelmä h ...

                                               

ABEK-suodatin

ABEK-suodatin on kaasunaamarin suodatin. Se on kapasiteetiltaan suurempi kuin CBRN-suodatin, mutta painaa 45 % enemmän ja sen hengitysvastus on 45% korkeampi. Suuren painon vaikutuksesta saattaa syntyä reunavuotoa, kun ABEK-suodatin vääntää suoja ...

                                               

Ajokäsineet

Ajokäsineet ovat varsinkin moottoripyörän ajamisessa käytetyt suojakäsineet. Moottoripyöräkäyttöön suunniteltuja ajokäsineitä tehdään nahasta ja tekstiileistä. Nahkaiset ajokäsineet ovat yleensä lehmännahkaa, mutta kilpailukäyttöön valmistetaan k ...

                                               

Ajopuku

Ajopuku on suojavaruste, jota käytetään useimmiten ajettaessa moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Moottoripyöräilyssä, sen pääasiallinen tehtävä on suojata motoristia kaatumistilanteessa. Ajopuvut voidaan jakaa kahteen kategoriaan: nahka- ja tekstiilia ...

                                               

Avaruuspuku

Avaruus on monella tapaa ihmiselle vihamielinen ympäristö, merkittävimpänä uhkanaan hyvin alhainen, miltei tyhjiön saavuttava paine. Sen lisäksi ihmistä täytyy suojella äärimmäiseltä kylmyydeltä varjossa ja kuumuudelta auringonvalossa. Silmiä ja ...

                                               

GP-5

GP-5 on Neuvostoliitossa vuosina 1970–1989 valmistettu kaasunaamari. Naamari koostuu koko pään peittävästä kumisesta hupusta ja suodattimesta.

                                               

Hammassuoja

Hammassuoja on U:n mallinen muovikappale, joka estää hampaita kolahtamasta yhteen ja täten suojaa hammasvaurioiden syntymistä. Urheilussa hammassuojia käytetään suojaamaan hampaita kontaktilajeissa. Suoja muotoillaan käyttäjälleen sopivaksi. Hamm ...

                                               

Hengityssuojain

Hengityksensuojain on kasvoille asetettava väline, joka suojaa käyttäjäänsä ilmassa olevien epäpuhtauksien, kuten pölyn, höyryjen, kaasujen tai mikrobien hengittämiseltä. Käyttötarkoituksensa ja suojaustason mukaan suojaimista on useita eri raken ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →