ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201                                               

Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti ja myös lain velvoittamana pyritään ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloista aiheutuvia vaaroja ja vaurioita. Työsuojelulla pyritään muuttamaan työ ja työolot sellaisiks ...

                                               

Ammattientarkastus

Ammattientarkastus tarkoittaa työpaikoilla tapahtuvaa valvontaa, jonka tarkoituksena on valvoa työntekijöiden työoloja ja työsuojelua. Ammattientarkastusta hoitaa erikseen sitä varten määrätty ammattientarkastaja. Nykyään ammattientarkastajasta k ...

                                               

Melusaaste

Melusaaste on liian kovaa melua. Melu on ääntä, joka on terveydelle haitallista tai joka merkityksellisesti vähentää ympäristön viihtyisyyttä tai merkityksellisesti haittaa työntekoa. Melun voimakkuus ilmoitetaan desibeleinä. Liika altistuminen m ...

                                               

Muutosturva

Muutosturva on työvoimapoliittinen toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun, lomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Muutosturva tehostaa yhteistyötä työnantajan ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä, j ...

                                               

PIMEX

PIMEX -menetelmä on lyhenne englanninkielisistä sanoista Picture Mix Exposure. PIMEX-menetelmä perustuu työympäristön altistusmittauksessa otetun videokuvan ja suoraanosoittavan mittalaitteen signaalin yhdistettyyn esitykseen. Visualisointi mahdo ...

                                               

Play Fair

Play Fair on ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen muodostama kampanja, joka pyrkii vaikuttamaan urheiluvälineteollisuuden työoloihin. Play Fair -kampanja julkaisee raportteja globaalin urheiluvaate- ja jalkineteollisuuden palkoista ja työoloi ...

                                               

Työsuojeluhallitus

Työsuojeluhallitus oli vuosina 1973–1993 Tampereella toiminut, aluksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sittemmin työministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtävänä oli johtaa, valvoa ja hoitaa työsuojeluhallintoa. Työsuojeluhallituksen lakka ...

                                               

Työsuojelupiiri

Työsuojelupiiri oli työsuojelun alueellinen organisaatiotaso noin 40 vuoden ajan. Työsuojelupiirien toiminta on siirtynyt vuoden 2010 alusta lähtien aluehallintovirastoihin. Työsuojelupiirit, joita alkuaan oli 11 oli perustettu 1.9.1972. Silloist ...

                                               

Työsuojelupäällikkö

Työsuojelupäällikkö on työnantajan nimeämä työsuojeluhenkilö, joka huolehtii työpaikalla työsuojelun järjestämisestä. Työnantaja voi toimia henkilökohtaisesti työpaikan työsuojelupäällikkönä, mutta tehtävässä voi olla myös muu nimetty henkilö. Ty ...

                                               

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta valitaan yritykseen, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työsuojelutoimikuntaan kuuluu vähintään 4 henkilöä: työnantajan edustaja, toimihenkilöiden edustaja ja kaksi työntekijöiden edustajaa. Toinen ty ...

                                               

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä työntekijöiden edustaja. Jokaisella työpaikalla, jolla työskentelee vakituisesti vähintään 10 työntekijää, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Myös tätä pien ...

                                               

Työsuojeluviranomainen

Työsuojeluviranomaisella tarkoitetaan Suomessa aluehallintovirastoa sekä sosiaali- ja terveysministeriötä sen hoitaessa tuotteiden turvallisuuden valvontaan liittyviä tehtäviä. Työsuojeluviranomainen tekee tarkastuksia oma-aloitteisesti sekä työn ...

                                               

Työturvallisuus

Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta. Yritysturvallisuuden muita osa-alueita ovat esim. ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitilaturvalli ...

                                               

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on vuonna 1994 perustettu, Espanjan Bilbaossa toimiva EU:n erillisvirasto. Se kerää, erittelee ja jakaa tietoa työterveys- ja työturvallisuusasioiden parissa toimiville tahoille. Virasto tekee yhteis ...

                                               

Hitsaajan suojakäsineet

Hitsaajan suojakäsineet ovat hitsauksessa käytettävät käsineet, jotka suojaavat ihoa lialta, pölyltä, kipinöiltä, liekki- ja kosketuskuumuudelta sekä UV-säteilyltä. Levyseppähitsaajan työssä on riski altistua kromin ja nikkelin aiheuttamalle kosk ...

                                               

Otsonitaso

Otsonitaso eli otsonin pitoisuus ilmassa on ympäristöongelma, jonka huomiotta jättämisestä voi olla erilaisia haittoja. Otsonikato liittyy yläilmakehän kemiaan ja ultraviolettisäteilyn lisääntymiseen. Alailmakehän otsoni on yleensä liiallisina pi ...

                                               

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein. Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, kä ...

                                               

Tulityö

Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tulityöt on luokiteltu pelastuslaissa erityistä vaaraa aiheuttavaksi työksi. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityön tekijällä tulee ...

                                               

Turvajalkine

Turvajalkine on kenkä, jonka valmistuksessa on otettu huomioon erilaisia työtapaturmia aiheuttavia riskitekijöitä. Turvajalkineita käytetään melko paljon teollisuudessa ja rakennusalalla, jossa ongelmana voivat olla kengänpohjan läpäisevät naulat ...

                                               

Turvapuisto

Turvapuisto on Ruduksen perustama rakennusalan työturvallisuuden koulutusrata Espoossa ja Oulussa. Turvapuisto on käytännön harjoitusalue, jossa järjestetään harjoituksia työn vaaroista selviämiseen. Teemana on "Tekemällä oppii". Tekeminen on pää ...

                                               

Turvarele

Turvarele on laite joka pysäyttää tai estää laitteen toiminnan huolto- vaara- tai virhetilanteessa. Turvareleillä varmistetaan osaltaan työturvallisuutta. Turvareleeseen kytketään rajakytkimiä, hätä-seis painikkeita, kuittauspainikkeita, antureit ...

                                               

Työ Terveys Turvallisuus

Työ Terveys Turvallisuus on työhyvinvoinnin erikoislehti. TTT-lehdestä ilmestyy vuodessa kuusi numeroa ja vähintään 14 sähköistä uutiskirjettä. Työ Terveys Turvallisuus on perustettu vuonna 1971, ja vuoden 2014 loppuun saakka sitä kustansi ja jul ...

                                               

Työturvallisuusjohtaminen

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisella pyritään työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen. Kansainvälisesti hyväksytty viitekeh ...

                                               

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus ry on koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Se tarjoaa työpaikoille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä. Tavoitteena on parantaa työturvallisuut ...

                                               

Vakoilu

Vakoilu on luvatonta tiedustelutoimintaa, jonka avulla pyritään hankkimaan tietoa kohteen tietämättä ja tahdonvastaisesti. Vakoilun kohteena on yleensä valtion hallinto tai sotilaallinen organisaatio, yksittäinen henkilö tai henkilöjoukko, jokin ...

                                               

Vastavakoilu

Vastavakoilu viittaa tiedusteluorganisaatioiden yrityksiin ehkäistä vihollisen tiedusteluorganisaatioiden tiedonhankinta eli vakoilu. Vastavakoilutoimintaan kuuluu myös väärän tiedon eli disinformaation levittämistä. Karkeasti vastavakoilun voi j ...

                                               

Volter Asplund

Fritz Emil Volter Asplund oli suomalainen jääkärieverstiluutnantti ja mahdollisen salamurhan uhri. Hänen vanhenpansa olivat kauppias Emil Asplund ja Werna Nevander. Hänet vihittiin avioliittoon vuonna 1918 Elli Westmanin kanssa.

                                               

Colossus (tietokone)

Colossus oli maailman ensimmäinen ohjelmoitava elektroninen tietokone. Se rakennettiin Englannissa toisen maailmansodan aikana Saksan vaikeimpien salakirjoitussanomien murtamiseen. Se oli kuorma-auton kokoinen ja siinä oli yli kaksituhatta elektr ...

                                               

En svensk tiger

En svensk tiger on ruotsalaisen Bertil Almqvistin toisen maailmansodan aikana luoma iskulause ja vakoilun vastaisen kampanjan tunnus. Lause on kaksimerkityksinen. ”En svensk tiger” viittaa toisaalta tunnuksessa kuvattuun tiikeriin, mutta toisaalt ...

                                               

IB-vakoilutapaus

IB-vakoilutapaus on vuosina 1973–1974 tapahtunut Ruotsin puolustusministeriön salaisen tiedustelutoimiston Informationsbyrånin vakoilua koskeva aikakauslehti Folket i Bild/Kulturfrontin paljastusartikkelien sarja. Lehden paljastukset koskivat sek ...

                                               

Illegaali

Illegaali on vakoilija, joka elää ja toimii valehenkilöllisyyden turvin kohdemaassaan toimeksiantajansa lähettämänä. Termi illegaali viittaa laittomaan toimintaan ilman kansainvälisoikeudellista turvaa. Illegaalit suorittavat erityistehtäviä, kut ...

                                               

Kuohun Pilke

Kuohun Pilke Oy oli 1940-luvun loppupuolella Neuvostoliittoon suuntautuneen suomalaisen vakoilun peiteorganisaatio. Se toimi näennäisesti puupilkkeen valmistajana Jyväskylän maalaiskunnassa, Kuohulla. Kuohun Pilke oli perustettu Heikki Määttäsen ...

                                               

Lavonin tapaus

Lavonin tapaus oli epäonnistunut Israelin armeijan tiedustelupalvelun operaatio Egyptissä. Israelilaisten vakoojien oli tarkoitus tehdä pommi-iskuja länsimaisiin kohteisiin Egyptissä, jotta näin vesitettäisiin Egyptin mahdollisuus saada brittien ...

                                               

Lundin raportti

Lundin raportti on niin sanotun Lundin komission laatima selvitys, jonka mukaan Norjan tiedustelupalvelu oli 50 vuotta salakuunnellut ja vakoillut työväenpuolueen toimeksiannosta kymmeniätuhansia vasemmistolaisia norjalaisia. Norjan suurkäräjät j ...

                                               

Myyrä (vakoilu)

Myyrä on vakoilussa käytetty termi. Nimikkeellä tarkoitetaan syvälle johonkin hallintoon, tiedusteluvirastoon tai teollisuuslaitokseen solutettua ammattitaitoista henkilöä, jonka nimenomainen tehtävä on hankkia salaista tietoa joko tiedustelu- ta ...

                                               

Numeroasema

Numeroasemat ovat lyhytaaltotaajuuksilla toimivia salaperäisiä radioasemia, jotka lähettävät tyypillisesti nauhoitettujen äänten lukemia numero-, kirjain- tai morsekoodisarjoja säännöllisillä aikatauluilla. Niissä on käytetty laajalti eri kieliä. ...

                                               

Operaatio Trusti

Operaatio Trusti oli Neuvosto-Venäjän salaisen poliisin Tšekan vuonna 1921 käynnistämä kansainvälinen vastavakoiluoperaatio, joka esiintyi vastavallankumouksellisena organisaationa. Operaation itsestään käyttämä nimi oli "Монархическое объединени ...

                                               

Operaatio Uppsala

Operaatio Uppsala oli Norjan tiedustelupalvelun 1950-luvun alussa suunnittelema operaatio, jossa se palkkasi entisiä suomalaisia kaukopartiomiehiä tiedustelemaan Neuvostoliiton sotilastukikohtia Karjalassa.

                                               

Pakolaisvakoilu

Pakolaisvakoilu on valtion harjoittamaa luvatonta tiedustelutoimintaa sen muissa maissa asuvia kansalaisia kohtaan. Vakoilun tarkoituksena on kartoittaa pakolaisten ja poliittisten toisinajattelijoiden liikkeitä, jotta heidät voidaan uhkailun ja ...

                                               

Petsamon vakoilujuttu

Petsamon vakoilujuttu oli Valpon syksyllä 1939 tutkima vakoilutapaus, johon liittyen pidätettiin ja kuulusteltiin yli sata petsamolaista siviili- ja sotilashenkilöä epäiltynä vakoilusta Neuvostoliiton hyväksi. Juttu perustui Valpon syytetyiltä uh ...

                                               

Dušan Popov

Dušan "Dusko" Popov oli serbialainen kaksoisagentti toisen maailmansodan aikana. Hän työskenteli brittien tiedustelupalvelu MI5:lle koodinimellä Tricycle ja saksalaisten Abwehrille koodinimellä Ivan. Popovia on sanottu tosielämän James Bondiksi. ...

                                               

Profumo-skandaali

Profumo-skandaali oli Britanniassa vuonna 1963 paljastunut vakoilua ja seksiä yhdistänyt tapaus, joka johti Harold Macmillanin konservatiivihallituksen eroon. Vuoden 1964 vaaleissa konservatiivit kärsivät tappion ja työväenpuolue voitti vaalit. S ...

                                               

Punaisen hämärän maa

Punaisen hämärän maa – kokemuksia ja tutkimuksia Puna-Venäjällä on brittiläisen vakoojan, MI6:n tiedustelu-upseerin Paul Dukesin muistelmateos vallankumouksen jälkeisen ajan Neuvosto-Venäjältä. Teos ilmestyi 1922, sen on suomentanut O. A. Joutsen ...

                                               

Rainbow Warriorin tapaus

Rainbow Warriorin tapaus sattui 10. heinäkuuta 1985, kun Ranskan ulkoinen tiedustelupalvelu DGSE teki pommi-iskun Greenpeacen Rainbow Warrior -alusta vastaan Aucklandin satamassa Uudessa-Seelannissa. Valokuvaaja Fernando Pereira sai surmansa räjä ...

                                               

Rote Kapelle

Rote Kapelle oli toisen maailmansodan ajan tärkeimpiä kansallissosialismin vastaisia vastarinta- ja vakoilujärjestöjä. Se oli Neuvostoliiton hyväksi toiminut eri kansallisuuksista koostunut löyhä verkosto, joka tunnetaan saksalaisten sille antama ...

                                               

Salakuuntelu

Salakuuntelu on muiden välisen keskustelun luvatonta kuuntelemista. Salakuuntelu on rikos, josta säädetään Suomen rikoslain 24 luvun 5 pykälässä. Salakuuntelua voi tehdä teknisin apuvälinein tai olemalla kuuloetäisyydellä mutta piilossa keskustel ...

                                               

Tiedustelusatelliitti

Tiedustelusatelliitit ovat satelliitteja, joilla pyritään tarkkailemaan toimintaa toisten valtioiden alueella. Tiedustelusatelliitit voivat ottaa tarkkoja valokuvia tai ne voivat kuunnella tietoliikennettä. Ne voivat valvoa ydinkoekieltoa tai hav ...

                                               

Turvatalo (tiedustelu)

Turvatalo tarkoittaa esimerkiksi tiedustelupalvelun varustamaa sijainniltaan salaista taloa tai huoneistoa, jota käytetään vakoilijoiden tai tiedustelijoiden ja heidän kontaktiensa majoittamiseen ja varustamiseen sekä esimerkiksi koulutus- ja kuu ...

                                               

UKUSA-sopimus

UKUSA-sopimus on Yhdistyneen kuningaskunnan, Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin välinen sopimus, jonka tarkoituksena on signaalitiedustelua koskeva yhteistyö. Tiedusteluoperaatioiden liittoutuma tunnetaan myös nimellä Five Eyes ...

                                               

Ydinasevakoilu

Ydinasevakoilu tarkoittaa ydinaseita koskevan salaisen informaation luovuttamista toisten valtioiden käyttöön. Ydinaseiden tuhovoiman vuoksi niitä pidetään yleensä kaikkein tärkeimpinä valtionsalaisuuksina. Ydinaseisiin on koko niiden olemassaolo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →