ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 231                                               

Yksikkösaalis

Yksikkösaalis on kalastusbiologiassa ja kalataloustieteessä käytetty kalojen runsauden indeksi, joka voidaan johtaa saaliin, pyyntiponnistuksen, pyydystettävyyden ja yksilömäärän välistä suhdetta kuvaavasta yhtälöstä: C t =qE t N t, missä C t on ...

                                               

Zapovednik

Zapovednik eli luonnonpuisto on entisen Neuvostoliiton alueella käytettävä termi, joka tarjoittaa suojeltua aluetta, joka on ”pysyvästi luonnontilassa”. Se on määriteltyjen alueiden ympäristönsuojelun tiukin aste, jolla alue suojellaan tarkasti j ...

                                               

Earth Hour

Earth Hour on WWF:n organisoima maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, joka järjestetään yleensä maaliskuun viimeisenä lauantaina kello 20.30–21.30 paikallista aikaa. Sen aikana ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi ja kertovat ...

                                               

Kierrätystehdas

Kierrätystehdas on Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa ja sisäpihalla vuosittain järjestettävä kestävän elämäntavan ja ekologisen kulttuurin tapahtuma. Kierrätystehdas järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tapahtuman järjestämise ...

                                               

Pihabongaus

Pihabongaus on BirdLife Suomi ry:n järjestämä tapahtuma Suomessa, jossa tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla pihalla tai muulla sopivalla paikalla tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja osallistumism ...

                                               

Suomen luonnon päivä

Suomen luonnon päivä on luonnon juhlapäivä, jota vietetään elokuun viimeisenä lauantaina. Päivän tarkoituksena on koota suomalaiset yhteen juhlistamaan ja arvostamaan Suomen luontoa. Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013. Suomen luonnon ...

                                               

Valtakunnallinen kalastuspäivä

Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestämisestä teki aloitteen vuonna 2005 Eduskunnan kalakerhon puheenjohtaja, kansanedustaja Erkki Pulliainen. Eduskunnan kalakerho yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön, maa- ja metsätalousministe ...

                                               

Ympäristöoikeus

Ympäristöoikeus on varsin laaja oikeudenala, joka sääntelee ympäristön ja luonnon käyttöä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua. Tavoitteena on turvata ympäristön ja luonnonvarojen tehokas mutta ympäristöystävällinen käyttö sekä noudattaa Suomea si ...

                                               

Espoon sopimus

Espoon sopimus, virallisemmin Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimus, joka allekirjoitettiin Espoossa, vuonna 1991 ja tuli voimaan vuonn ...

                                               

GMO-lainsäädäntö

GMO-lainsäädäntö eli geenimuunneltuja organismeja koskeva lainsäädäntö vaihtelee suuresti eri puolella maailmaa. Yksi keskeisistä kysymyksistä on GM-tuotteiden merkitseminen. Merkitseminen voi olla pakollista tiettyyn GM-pitoisuusrajaan asti joka ...

                                               

Immissio

Immissio tarkoittaa oikeustieteessä kahta eri asiaa, joista toinen liittyy sijoitukseen ja toinen aiheutettuun haittaan. Immission vaikutusta havainnoitaessa tai mitattaessa tarkastellaan haittaa kärsivän kohteen mukaan.

                                               

Luonnonvaraoikeus

Luonnonvaraoikeus on yhteisnimitys sellaisille oikeusjärjestyksen osille, jotka liittyvät elollisten tai elottomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Se on ympäristöoikeuden osa, mutta ei kovin tarkkarajainen, sillä se on monelta osin päällekkäinen ...

                                               

Metsäoikeus

Metsäoikeus on oikeustieteen osa-alue, johon kuuluvat metsän hyödyntämistä, käsittelyä ja suojelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet sekä rajoitukset ja kannusteet. Sen alaan sisältyvät myös metsäalaa koskevat tulonsiirrot, metsäverotus, vahink ...

                                               

Oil Pollution Act

Oil Pollution Act on Yhdysvaltain liittovaltion laki, jonka kongressi hyväksyi vuonna 1990 ja jonka presidentti George H. W. Bush allekirjoitti. Sen tarkoituksena oli nostaa Yhdysvaltain valmiutta estää öljyonnettomuuksia ja reagoida niihin. Laki ...

                                               

Ympäristöoikeudenmukaisuus

Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa ympäristöasioihin liittyvää tasa-arvoisuutta ja yhtäläisiä oikeuksia. Siihen sisältyy ympäristöhyötyjen ja -haittojen tasa-arvoinen jakautuminen, mahdollisuudet osallistua ympäristön käyttöä koskevaan päätöks ...

                                               

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakiin ja asetukseen pohjautuva ennalta ehkäisevän ympäristöpolitiikan mukainen menettely, jossa selvitetään järjestelmällisesti kohteena olevan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja h ...

                                               

Auktorisointi

Auktorisointi on viranomaisen tai muun päättävän tahon antama valtuutus tietyn elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, tai vapaaehtoisesti hankittu osoitus tiettyjen edellytysten täyttymisestä toiminnassa. Sanaa auktorisointi käytetään eri toimialoil ...

                                               

International Software Testing Qualifications Board

International Software Testing Qualifications Board vastaa kansainvälisestä ISTQB® Certified Tester -sertifiointijärjestelmästä. Sertifiointi perustuu avoimesti saatavilla olevaan sertifikaattisisältöön ja sertifikaatteja on tarjolla eritasoisia ...

                                               

PEFC

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-verkostoon kuuluu 49 jäsenorganisaatiota ympäri maailman. PEFC-sertifioinnissa ase ...

                                               

UTZ-sertifikaatti

UTZ-sertifikaatti on vuonna 2002 perustettu kahvin, kaakaon ja teen sertifiointijärjestelmä. Sertifikaatin käytöstä huolehtivan järjestön kotipaikka on Alankomaat. UTZ-sertifikaattia voi käyttää kuka tahansa valmistaja tuotteesta, joka täyttää UT ...

                                               

Luettelo vaarantuneista maailmanperintökohteista

                                               

Maailmanperintöluettelo

Maailmanperintöluettelo on Unescon ylläpitämä järjestelmä, jonka tarkoituksena on suojella maailman ainutlaatuista kulttuuri- ja luonnonperintöä. Luetteloon valittujen kohteiden ja alueiden katsotaankin olevan arvokkaimmat perintökohteet, joiden ...

                                               

Ihmiskunnan aarteita

Ihmiskunnan aarteita on saksalainen dokumenttisarja, joka käsittelee Unescon maailmanperintökohteita. Südwestrundfunk-televisioyhtiö on tehnyt ohjelmaa yhteistyössä Unescon kanssa. Maailmanperintökesksu ja Südwestrundfunk sopivat sarjan tuottamis ...

                                               

Vihreä puolue

Luxemburgissa: Vihreät Déi Gréng Suomessa: Ekologinen puolue vihreät vuosina 1998–2003 Kirjava ”Puolue” – Elonkehän Puolesta, vuosina 1992–2003 toiminut suomalainen puolue Virossa: Viron vihreät Erakond Eestimaa Rohelised Ruotsissa: Ympäristöpuol ...

                                               

Alternativet

Alternativet on tanskalainen vihreä puolue, jonka perusti marraskuussa 2013 entinen kulttuuriministeri Uffe Elbæk, joka oli aiemmin edustanut Radikaalia Venstreä. Alternativet osallistui ensimmäisen kerran vaaleihin vuoden 2015 kansankäräjävaalei ...

                                               

Australian vihreät

Australian vihreät on vihreää ideologiaa Australiassa edustava poliittinen puolue. Australian vihreiden juuret ovat vuonna 1972 perustetussa United Tasmania Groupissa, jota pidetään maailman ensimmäisenä vihreänä puolueena. Puolue nykyisellään on ...

                                               

Englannin ja Walesin vihreä puolue

Englannin ja Walesin vihreä puolue on Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaikuttava ympäristöpuolue. Se on maan vihreistä puoluejärjestöistä merkittävin ja se on muodostunut Tony Whittakerin 1973 perustaman People Party -puolueen pohjalle monien vaih ...

                                               

Europe Écologie – Les Verts

Europe Écologie – Les Verts on ranskalainen vihreä puolue, joka syntyi 13. marraskuuta 2010 Les Vertsin ja muiden Europe Écologie -vaalilistan järjestöjen yhdistyessä. Les Verts -puolue syntyi 1984, kun Les Verts-Parti Ecologiste ja Les Verts-Con ...

                                               

Kanadan vihreä puolue

Kanadan vihreä puolue on vuonna 1983 perustettu liittovaltion tasolla toimiva puolue. Kanadan vihreiden pääasiallisia teemoja ovat ekologisuus, tasavertaisuus, rauhan ylläpitäminen, kestävä kehitys ja suvaitsevuus. Puolueen tämänhetkinen johtaja ...

                                               

Liittouma 90/Vihreät

Liittouma 90/Vihreät perustettiin Saksan liittotasavallassa 13. tammikuuta 1980 eri 1970-luvun liikkeiden organisoituessa poliittiseksi voimaksi. Saksan vihreät ovat yksi vanhimmista ja menestyneimmistä vihreistä puolueista.

                                               

Meksikon ekologinen vihreä puolue

Meksikon ekologinen vihreä puolue on yksi kuudesta Meksikon kongressissa edustetusta puolueesta. Edustajainhuoneen 500 paikasta sillä on seitsemäntoista. Senaatissa sillä on viisi paikkaa 128:sta. Puoluetta on johtanut vuodesta 2001 Jorge Emilio ...

                                               

Sosialistinen kansanpuolue

Sosialistinen kansanpuolue on tanskalainen punavihreä puolue, joka kuuluu europarlamentissa Pohjoismaiden vihreän vasemmiston liittoon ja se on täysjäsen Euroopan vihreässä puolueessa. Sosialistinen kansanpuolue on Suomen Vasemmistoliiton sisarpu ...

                                               

Vihreä konfederaatio (Vanuatu)

Vihreä konfederaatio on Vanuatulla toimiva poliittinen puolue. Vihreiden perustivat Père Gerard Leymang, Vincent Boulekone ja Paul Telukluk vuonna 2000. Boulekone ja Telukluk vaikuttivat alkujaan UMP-puoluessaa. Huolimatta siitä, että Moana Carca ...

                                               

Vihreä puolue (Irlanti)

Vihreä puolue on irlantilainen ympäristöpuolue. Vihreä puolue perustettiin 1981 ja puolue sai ensimmäisen kunnallisvaltuutettunsa 1985 ja parlamenttiedustajan 1989. Vuosina 2007–2011 Vihreä puolue oli Irlannin hallituksessa. Vihreät kuului vuodes ...

                                               

Vihreä puolue (Yhdysvallat)

Yhdysvaltain vihreä puolue on ollut mukana Yhdysvaltain politiikassa 1980-luvulta saakka. Puolue sai laajempaa huomiota ensimmäisen kerran vuonna 1996, kun se asetti presidenttiehdokkaaksi Ralph Naderin. Nader oli vihreiden ehdokkaana myös vuonna ...

                                               

Vihreät - Solidaarisuus

Vihreät - Solidaarisuus on kreikkalainen vihreä puolue. Se on perustettu vuonna 2014. Puolue on yksi Kreikan lukuisista vihreistä tai vihervasemmistolaisista puolueista. Vihreät pyrki Kreikan parlamenttiin viimeksi tammikuun 2015 vaaleissa, mutta ...

                                               

Vihreät (Israel)

Vihreät eli HaJerukim on vihreää liikettä Israelissa edustava poliittinen puolue. Se perustettiin vuonna 1997. Se ei ole päässyt knessetiin, mutta sillä on useita paikkoja maan kunnallisvaltuustoissa. Vuonna 2006 vihreät saivat knessetin vaaleiss ...

                                               

Vihreät (Itävalta)

Vihreät – vihreä vaihtoehto on itävaltalainen vihreä puolue, joka perustettiin kahden ympäristöpuolueen Vereinte Grüne Österreichsin ja Alternative Liste Österreichsin jatkajaksi vuonna 1986. Vuoden 2017 aikana vihreät kärsi useista sisäisistä ki ...

                                               

Vihreät (Luxemburg)

Vihreät on luxemburgilainen vihreä puolue. Ensimmäiset vihreät valittiin Luxemburgin parlamenttiin vuonna 1984. Puolue hajosi vasemmisto- ja oikeistosiipeen vuoden 1989 vaalien alla. Molemmat ryhmittymät ehtivät saada muutaman parlamenttipaikan v ...

                                               

Vihreät (Tšekki)

Vihreiden puolue, epävirallisesti zelení) on tšekkiläinen vihreä puolue. Puolue perustettiin helmikuussa 1990, mutta kesti kauan ennen kuin se sai poliittista vaikutusvaltaa. Puolue on saanut parlamenttipaikkoja ainoastaan vuoden 2006 vaaleissa j ...

                                               

Vihreät (Venäjä)

Vihreät on ympäristöpuolue Venäjällä. Vihreiden puheenjohtajana on toiminut sen perustamisesta lähtien Anatoli Panfilov.

                                               

Viron vihreät

Viron vihreät on virolainen vihreä puolue, joka perustettiin 25. marraskuuta 2006. Vihreät on vihreään liikkeeseen perustuva puolue, jolle perhearvot ja luonto ovat tärkeitä. Sen kannattajat ovat olleet etupäässä akateemisesti koulutettuja ja kul ...

                                               

Vuoropuhelu (Unkari)

Vuoropuhelu, koko nimeltään Vuoropuhelu Unkarin puolesta, on unkarilainen viherliberaalinen puolue. Se oli alkujaan Politiikka voi olla erilaista nimisen viherpuolueen sisäinen ryhmittymä, joka ajoi puoluekokouksessa marraskuussa 2012 yhteistyötä ...

                                               

Ympäristöpuolue

Ympäristöpuolueet ovat puolueita, joiden poliittisessa ohjelmassa ympäristötavoitteet ovat selkeässä asemassa. Harvan ympäristöpuolueen ohjelmassa on yksinomaan ympäristökysymyksiin liittyviä tavoitteita, vaan etenkin suurimmat ympäristöpuolueet ...

                                               

Ympäristöpuolue Vihreät

Ympäristöpuolue Vihreät on puolue Ruotsissa. Ympäristöpuolue Vihreät on perustettu 1981, ja puolue pääsi valtiopäiville ensimmäisen kerran vuoden 1988 vaaleissa, mutta jäätyään äänikynnyksen alapuolelle menetti kaikki paikkansa seuraavissa, vuode ...

                                               

Ympäristöpuolue vihreät (Norja)

Ympäristöpuolue vihreät on norjalainen vihreätä politiikkaa ajava puolue. Puolueella on kaksi puheenjohtajaa Une Aina Bastholm ja Arild Hermstad. Puolue sai 3.2 prosenttia äänistä vuoden 2017 suurkäräjävaaleissa ja sai yhden paikan Suurkäräjille.

                                               

Berta Cáceres

Berta Isabel Cáceres Flores oli hondurasilainen kansalaisaktivisti, joka ajoi kotimaansa alkuperäiskansojen oikeuksia sekä ympäristöasioita. Lisäksi hänet tunnettiin muun muassa naisten oikeuksien puolustajana. Cáceres kuului itse lencojen alkupe ...

                                               

Zuzana Čaputová

Zuzana Čaputová on slovakialainen asianajaja ja poliitikko. Hänet valittiin vuoden 2019 vaaleissa Slovakian presidentiksi. Hän on toiminut presidenttinä 15. kesäkuuta 2019 alkaen. Čaputová on toiminut aktiivisesti asianajajana kansalaisjärjestöis ...

                                               

Rémi Fraisse

Rémi Fraisse oli ranskalainen ympäristöaktivisti, joka työskenteli kasvitieteilijänä France Nature Environnement -järjestössä. Hän oli aikaisemmin opiskellut ympäristötieteitä. Fraisse sai surmansa lokakuussa 2014 Sivensin padon rakentamista vast ...

                                               

Polly Higgins

Pauline Helène "Polly" Higgins oli skotlantilainen asianajaja, kirjailija ja ympäristöaktivisti. Higgins syntyi Loch Lomondin alueella Skotlannissa ja opiskeli lakia muun muassa Glasgow’n yliopistossa. Hänen uransa päätavoitteena oli luonnonsurma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →