ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300                                               

Persoona (kielioppi)

Persoona on kieliopillinen käsite, jolla ilmaistaan puhujan ja puhuteltavan suhdetta johonkin asiaan. Se voi olla esimerkiksi tekijä- tai omistussuhde. Persoona jaetaan kolmeen ryhmään: 1. persoona, 2. persoona ja 3. persoona. Monikossa persoona ...

                                               

Persoonapronomini

Persoonapronominit ovat pronomineja, jotka viittaavat johonkin henkilöön tai ryhmään henkilöitä. Suomen kielen persoonapronominit ovat yksikössä minä, sinä, hän ja monikossa me, te ja he. Suomen murteissa ja puhekielessä on persoonapronomineista ...

                                               

Pikapuhemuoto

Pikapuhemuodoiksi kutsutaan eräitä suomen kielen yleisten verbien ja pronominien muotoja, joita on pidetty tyypillisinä etenkin nopeatempoisessa puheessa. Pikapuhemuotoja ovat verbien olla, tulla, mennä ja panna taivutusmuodot, joissa konsonantti ...

                                               

Positiivi

Positiivi eli perusaste on adjektiivin tai adverbin vertailuaste. Se ei esitä vertailua vaan ilmaisee, että käsiteltävänä oleva ominaisuus ilmenee sellaisenaan. Suomen kielessä positiivi ei vaikuta taivutukseen eikä sillä ole tunnusta. Adjektiivi ...

                                               

Possessiivipronomini

Possessiivipronominit eli omistuspronominit ovat pronomineja, joita käytetään omistamisen ilmaisemiseen. Ne vastaavat merkitykseltään suomen persoonapronominien genetiivejä, ja kielissä, joissa niitä on ja substantiivit taipuvat genetiivissä, voi ...

                                               

Pääluokka

Pääluokka on produktiivinen rakenne, jolla muutetaan verbin tai lauseen argumenttirakennetta ja valenssia. Pääluokka voi olla verbien taivutuskategoria, kuten suomen passiivi "Talo rakenne- ttiin ", tai liittorakenne, kuten englannin passiivi "Th ...

                                               

Sublatiivi

Sublatiivi on suomen kielessä adverbisija, joka ilmaisee liikettä jonnekin. Sen käyttö rajoittuu pieneen joukkoon pronomineja. Sublatiivin pääte on yksikössä -alle tai -nne. Monikkomuotoja ei käytetä. muuanne sinne yhtäälle toisaalle tänne kaikki ...

                                               

Suku (kielioppi)

Suku eli genus on nominien kieliopillinen kategoria, jonka mukaisesti substantiivit jakautuvat eri ryhmiin. Suomen kielessä sanoilla ei ole sukua. Sen sijaan esimerkiksi kaikissa indoeurooppalaisen kieliryhmän kielissä on alkujaan ollut suku, mut ...

                                               

Suomen kielioppi

Suomen kielioppi käsittää suomen kielen muoto-opin eli morfologian ja lauseopin eli syntaksin. Äännerakennetta eli fonologiaa käsittellään artikkelissa Suomen kielen äännerakenne.

                                               

Superessiivi

Superessiivi on sijamuoto. Unkarin kielessä superessiivi on produktiivinen selvennä sijamuoto. Sen pääte on vartalosta riippuen -n/-on/-en/-ön. Merkitys on useimmiten jonkin päällä, joskus se vastaa suomen inessiiviä. utcá n kadulla ez en tällä, ...

                                               

Superlatiivi

Superlatiivi eli yliaste on adjektiivien ja adverbien vertailumuoto. Se ilmaisee ominaisuuden suurinta määrää. Muut vertailuasteet ovat positiivi ja komparatiivi. Adjektiivin superlatiivin tunnus on taivutusmuodon mukaan yksikössä -in: -impA-: -i ...

                                               

Supiini

Supiini on verbin infiniittimuoto, joka esiintyy muun muassa latinan kielessä. Ruotsin kielessä supiiniksi kutsutaan verbin teeman neljättä muotoa, esimerkiksi katsoa-verbissä tittat. Perfekti- ja pluskvamperfektimuodot muodostetaan supiinin ja h ...

                                               

Tavan adessiivi

Tavan adessiivi on suomen kielen ilmaisurakenne, jossa adessiivilla ilmaistaan tekemisen tapaa, esimerkiksi työ tehtiin huole lla, tutkin adessiiveja inno lla. Kielenhuollon suhtautuminen tavan adessiiviin on vaihdellut. Setälän kielioppi mainits ...

                                               

Transitiivisuus (kielioppi)

Transitiivisuus on verbin ominaisuus, jossa niiden valenssiin kuuluu objekti. Vastaavasti lausetta, jossa on objekti, kutsutaan transitiivilauseeksi. Joidenkin verbien, jotka tavallisesti ilmaisevat aikaansaamista tai abstraktia suhdetta, yhteyde ...

                                               

Verbiabessiivi

Verbiabessiivi on saamelaiskielissä esiintyvä verbien infiniittimuoto, joka ilmaisee jonkin tekemättä jättämistä. Pohjoissaamessa se muodostetaan -keahttá -päätteellä. Esimerkkejä: Barggakeahttá it oaččo bálkká Työskentelemättä et saa palkkaa". D ...

                                               

Yhdistynyt suku

Yhdistynyt suku on muun muassa skandinaavisissa kielissä esiintyvä kieliopillinen suku, joka on syntynyt siten, että maskuliini- ja feminiinisuku ovat yhdistyneet. Esim. ruotsin en-suku on syntynyt siten, että maskuliini- ja feminiinisuku ovat su ...

                                               

Nyrkkisääntö

Nyrkkisääntö on toimintaa helpottava muistisääntö, joka pätee yleensä mutta ei jokaisessa tapauksessa. Nyrkkisääntö on helposti opittava ja sovellettava keino, jonka avulla voidaan laskea tai muistaa likimääräisesti jonkin tietty arvo. Sen avulla ...

                                               

Oikean käden sääntö

Oikeakätinen koordinaatisto tarkoittaa koordinaatistoa, jossa katsottaessa kohti origoa pisteestä jonka kaikki koordinaatit ovat positiivisia, x-, y- ja z-akselit seuraavat toisiaan vastapäivään eli positiivisessa kiertosuunnassa. Tämä pätee myös ...

                                               

SMART-kriteerit

SMART on lyhenne, jonka avulla voi määritellä kriteerejä ohjaamaan tavoitteita, esimerkiksi Projektinhallintaa, työntekijän suorituksen ohjausta tai henkilökohtaista kehitystä. Kirjaimet S ja M tarkoittavat yleensä konkreettisia ja mitattavissa o ...

                                               

Viiden sekunnin sääntö

Viiden sekunnin sääntö on Yhdysvalloissa tunnettu kaupunkitarina, jonka mukaan bakteerit eivät ehdi tarttua lattialle pudonneeseen ruokaan, jos sen poimii ylös alle viidessä sekunnissa.

                                               

Gon säännöt

Go on muinaisessa Kiinassa keksitty kaksin pelattava lautapeli. Gon säännöt ovat perusperiaatteeltaan yksinkertaisia, ja ne on helppo oppia. Go on pelinä kuitenkin niin monimuotoinen, että sen sääntöjen syvällisempi tuntemus on hyväksi kaikille p ...

                                               

Banbha

Banbha tai Banba on Lebor Gabála Érennin mukaan yksi Irlannin kolmesta eponyymisestä jumalattaresta. Kaksi muuta ovat Eriu ja Fodla. Banbha oli esiäiti, sillä tarujen mukaan hän oli Cesairin äiti, ja Cesair oli Irlannin ensimmäisten myyttisten va ...

                                               

Bharat Mata

Bharat Mata eli Äiti Intia on Intian henkilöitymä, joka kuvastaa Intiaa äitijumalattarena. Symboli sai alkunsa 1800-luvun lopulla, mutta yleistyi vasta hindunationalismin nousun myötä. Bharat Matalle on omistettu temppeleitä ja alueittain häntä p ...

                                               

Billy Yank

Billy Yank on Yhdysvaltain sisällissodassa Unionin puolella taistelleiden sotilaiden henkilöitymä. Billy Yank ja hänen Etelävaltioiden vastineensa Johnny Rebel symboloivat sisällissodan osapuolia aikansa poliittisissa pilapiirroksissa.

                                               

Columbia (henkilöitymä)

Columbia on Yhdysvaltain henkilöitymä. Hän esittää Vapauden jumalatarta, mutta Yhdysvaltojen väreissä. Columbian on 1920-luvulta alkaen pitkälti korvannut niin ikään vapauden jumalatarta esittävä Vapauden patsas.

                                               

Eriu

Ériu on Irlanin kelttiläisessä mytologiassa Irlannin henkilöitymä ja äitijumalatar. Hänen puolisonsa oli Mac Grené. Kun milesialaiset eli gaelit olivat lyöneet jumalten heimon Tuatha Dé Danannin, näyttäytyi kelteille kolme Irlannin eponyymistä ju ...

                                               

Helvetia

Helvetia on Sveitsin naisellinen henkilöitymä, jota kutsutaan myös Sveitsin äidiksi. Helvetia kuvataan tyypillisesti kaavussa keihään ja Sveitsin vaakunaristillä varustetun kilven kera. Hahmo on tunnettu ainakin 1600-luvun jälkipuoliskolta lähtie ...

                                               

Holger Danske

Holger Danske on tanskalainen tarusankari ja Tanskan kansallishenkilöitymä, joka nukkuu vuoren sisässä ja palaa auttamaan Tanskaa sen joutuessa hätään. Tarinoiden mukaan hän nukkuu holvissa Kronborgin linnan alla, ja hänen partansa on vuosien saa ...

                                               

Italia Turrita

Italia Turrita on Italian kansallisvaltion vertauskuva ja henkilöitymä. Italia on naishahmoinen ihannekuva, jolla on välimerelliset piirteet ja kulmillaan linnakkeen muurinharjan tai tornin sakaroita kuvaava kruunu.

                                               

Johnny Rebel

Johnny Rebel oli puhekielinen nimitys Yhdysvaltain sisällissodassa Etelävaltioiden puolella taistelleista sotilaista. Nykyisin nimitystä käytetään Etelävaltioissa lähinnä romantisoiduissa yhteyksissä, esimerkiksi vapaustaistelijoista elokuvissa j ...

                                               

Marianne (symboli)

Marianne on yksi Ranskan tärkeimmistä kansallissymboleista. Häntä pidetään järjen ja vapauden kansallishenkilöitymänä. Ranskassa Marianne on monesti kunniapaikalla kaupungintaloilla ja oikeusistuimissa. Hänestä tehdään Ranskassa runsaasti muun mu ...

                                               

Setä Samuli

Setä Samuli tai Setä Sam on Yhdysvaltain henkilöitymä, jonka kuva oli painettu moniin värväysjulisteisiin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikoina. James Montgomery Flaggin vuonna 1917 laatima kuuluisa ”I Want You” -juliste on matkittu aiemmas ...

                                               

Suomi-neito

Suomi-neito on Suomen henkilöitymä. Suomi-neito on nuori kaunis nainen, jolla on usein vaaleat hiukset ja siniset silmät ja joka pukeutuu kansallispukuun. Symboli on yleistynyt 1800-luvun lopulla. Alun perin Suomen symbolina käytettiin Aura-nimis ...

                                               

Svea-mamma

Svea-mamma on Ruotsin kansallisromanttisessa kuvastossa Ruotsin valtakunnan henkilöitymä. Svea kuvataan usein valkyyrian tapaisena voimakkaana naishahmona, jonka seurassa on yksi tai kaksi leijonaa.

                                               

Äiti Armenia

Äiti Armenia on Armenian pääkaupungissa Jerevanissa oleva suurikokoinen patsas. Se sijaitsee lähellä kaupungin ydinkeskustaa. Sillä korvattiin paikalla aiemmin 12 vuotta olleen Josif Stalinin patsas, joka pudotettiin jalustalta vuonna 1962. Tilal ...

                                               

Äiti synnyinmaa

Äiti synnyinmaa on Venäjän suurin patsas Volgogradin kaupungin keskustan vieressä sijaitsevan Mamajevin kurgaani -kukkulan päällä. Patsaan rakentaminen alkoi vuonna 1959 ja se valmistui vuonna 1967. Äiti synnyinmaa oli vuoteen 1989 asti maailman ...

                                               

Intian tunnus

Intian tunnus on suunniteltu Sarnathissa, kuningas Ašokan kaupungissa. Siitä on olemassa toinenkin versio, jonka alalaidassa on lehmä, koska lehmä on pyhä eläin Intiassa. Vaakunassa lukee "Intian tasavalta" hindillä. Tämän vaakunan alalaidassa ku ...

                                               

Kanadan kansallissymbolit

Kanadan kansallisvärit ovat punainen ja valkoinen. Ristiretkillä jokaista kansaa edusti eri väri. Ranskan väri oli punainen ja Englannin valkoinen. Näin myös Kanada otti entisten siirtomaaisäntiensä tunnusvärit käyttöönsä. Vuonna 1921 värit hyväk ...

                                               

Kanariansaarten luonnonsymbolit

Kanariansaarten luonnonsymbolit ovat eläimiä ja kasveja, jotka on valittu symboleiksi jokaiselle Kanariansaarien saarille omansa. Lisäksi kaikilla Kanariansaarilla on yhteinen eläin- ja kasvisymboli. Kanariansaarien parlamentti antoi 30. huhtikuu ...

                                               

Unkarin kansallissymbolit

Unkarin kansallisiin symboleihin kuuluvat liput, ikonit tai ilmaisut, jotka kuvastavat ja edustavat tyypillisesti Unkaria ja Unkarin kulttuuria. Erityisesti arvostetut unkarilaiset tuotteet ja symbolit tunnetaan nimellä Hungaricum. Unkarin kansal ...

                                               

Zimbabwen lintu

Zimbabwen lintu on Zimbabwen kansallissymboli. Suur-Zimbabwesta löydettyihin veistoksiin pohjautuvaa symbolia on käytetty muun muassa Zimbabwen lipussa, vaakunassa ja rahoissa. Linnun esikuvana on Suur-Zimbabwen tunnetuimmat esinelöydöt, eli kahd ...

                                               

Kansallislaulu

Kansallislaulu on kansallista yhteistuntoa ilmentävä, tietyissä virallisissa ja juhlatilaisuuksissa esitettävä laulu. Joissain maissa kansallislaulu on vahvistettu lainsäädännöllä. Toisten maiden, esimerkiksi Suomen, lainsäädännöissä ei ole maini ...

                                               

Kuningashymni

Kuningashymni on joissakin kuningaskunnissa käytössä ollut tai oleva kansallismielinen laulu, jonka käyttötapa ja myös tunnearvo muistuttaa kansallislaulua. Kuningashymnillä tervehditään yleensä maan hallitsevaa monarkkia tai yleisesti kuningaspe ...

                                               

A Portuguesa

A Portuguesa on Portugalin kansallislaulu. Sen sanoitukset kirjoitti Henrique Lopes de Mendonça ja musiikin sävelsi Alfredo Keil. Kappale valittiin Portugalin kansallislauluksi vuonna 1911.

                                               

L’Abidjanaise

L’Abidjanaise on Norsunluurannikon tasavallan kansallislaulu. Laulu on saanut nimensä maan entisestä pääkaupungista, Abidjanista. Laulu on otettu käyttöön vuonna 1960, ja se säilytti asemansa, vaikka pääkaupunkina nykyään onkin Yamoussoukro. L’Ab ...

                                               

Advance Australia Fair

Advance Australia Fair on Australian kansallislaulu, joka esitettiin ensimmäisen kerran Sydneyssä vuonna 1878. Kansallishymni siitä tuli 1984, jolloin sanoitusta muutettiin vähemmän brittivaltaa korostavaksi. Laulun on säveltänyt ja sanoittanut s ...

                                               

Adygeian kansallishymni

Adygeian kansallishymnin on sanoittanut Iskak Šumafovitš Mašbaš ja säveltänyt Umar Hatsitsovitš Thabisimov. Se otettiin virallisesti käyttöön 25. maaliskuuta 1992.

                                               

Aegukga (Etelä-Korea)

Aegukga tai 愛國歌, suom. Isänmaallinen laulu) on Korean tasavallan kansallislaulu. Myös Korean demokraattisen kansantasavallan kansallislaulusta käytetään samaa nimeä. Kyseessä on kuitenkin eri laulu. Laulun sanoittajaa ei tiedetä. Sen arvellaan ...

                                               

Aegukga (Pohjois-Korea)

Aegukga on Korean demokraattisen kansantasavallan kansallislaulu. Se tunnetaan ensimmäisten säkeidensä mukaan myös nimellä Achimeun pinnara. Laulun nimi merkitsee ’isänmaallista laulua’. Virallisen kertomuksen mukaan laulun sävelsi Kim Il-sungin ...

                                               

Afganistanin kansallislaulu

Afganistanin kansallislaulu on vuodesta 2006 Afganistanin uusi kansallislaulu. Laulun on sanoittanut Abdul Bari Jahani ja säveltänyt Babrak Wassa. Sekä laulun säveltäjä että sanoittaja elävät ulkomailla, jonne he joutuivat pakenemaan maan epävaka ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →