ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328                                               

SMT (tietotekniikka)

Symmetrinen monisäikeistys tarkoittaa tietotekniikassa usean säikeen suorittamista laitteistotuella. Menetelmää käytetään superskalaaristen suorittimien hyötysuhteen parantamiseen. Ilman laitteistotukea useaa säiettä voidaan ajaa vuorontamalla mo ...

                                               

Viestijono

Viestijono on prosessien välinen kommunikaatiotapa, jota käytetään jossakin muodossa useissa eri käyttöjärjestelmissä. Jonot on tyypillisesti toteutettu linkitettynä listana. Jonot on tarkoitettu asynkroniseen kommunikointiin. Jonoja toteutetaan ...

                                               

Virtuaaliosoite

Virtuaaliosoite tai looginen osoite on suorittimen käyttämä osoite, jonka muistinhallintamekanismi muuttaa fyysiseksi osoitteeksi, muistiosoitteeksi. Vaikka virtuaalimuisti vaatii toimiakseen virtuaaliosoitteet, näitä käsitteitä ei pidä sotkea ke ...

                                               

Vuoronnus

Vuoronnus eli skedulointi tarkoittaa tietotekniikassa seuraavaksi suoritettavan työn, prosessin tai säikeen valintaa. Valinnan tekee vuorontaja eli skeduleri.

                                               

Y2K38

Lyhenteellä Y2K38 tarkoitetaan Y2K-ongelmien kaltaista, 19. tammikuuta 2038 tapahtuvaa 32-bittisen kellon ympäripyörähtämistä ja sen aiheuttamia tietojenkäsittelyongelmia. Unixin sukuisissa käyttöjärjestelmissä aikaa mitataan sekunteina Unix-ajan ...

                                               

Ympäristömuuttuja

Ympäristömuuttujat ovat prosessin käynnistyessään saamaa dataa. Ympäristömuuttujat ovat yksinkertaisia avain-arvopareja, jotka äitiprosessi välittää lapsiprosessille. Ympäristömuuttujia käytetään lukuisissa käyttöjärjestelmissä. Jokaisella proses ...

                                               

Unix

Unix on käyttöjärjestelmä, jonka kehityksen aloittivat AT&T:n Bell Labsin työntekijät, ml. Ken Thompson ja Dennis Ritchie vuonna 1969. Unixia on sanottu kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimmaksi käyttöjärjestelmäksi. UNIX®-tavaramerkin omistaa ...

                                               

Advanced Programming in the UNIX Environment

Advanced Programming in the UNIX Environment on W. Richard Stevensin kirja ohjelmoinnista Unix-alustalle. Kirja sisältää muun muassa tiedostojen, prosessien, signaalien ja prosessien välisen kommunikaation käsittelyt. Kirjassa on esimerkkiohjelma ...

                                               

Coherent

Coherent on Mark Williams Companyn kehittämä Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä, joka on kehitetty PDP-11-alustalle. Yhtiön toiminta päättyi vuonna 1995 ja käyttöjärjestelmän lähdekoodit on julkaistu vuonna 2015. AT&T lähetti aikanaan henkilö ...

                                               

Curses (tietotekniikka)

curses on päätteen syöttöön ja tulostukseen kehitetty ohjelmakirjasto. Tarve kirjastolle syntyi koska erilaiset päätteet käyttivät erilaisia ohjauskomentoja kursorin liikkeelle. Ennen ANSI-standardia ANSI X3.64 valmistettiin lukuisia keskenään ki ...

                                               

Daemon

Daemon on Unixissa ja muissa moniajoa tukevissa käyttöjärjestelmissä taustalla suoritettava järjestelmäohjelma, jota käyttäjä ei suoraan hallitse. Käyttöjärjestelmä käynnistää daemonit käynnistyessään, ja niiden tehtävänä on esimerkiksi vastata v ...

                                               

/dev/null

/dev/null on Unix-tyyppisissä käyttöjärjestelmissä erikoistiedosto, joka poistaa kaiken sinne siirretyn datan, eikä välitä mitään tietoa sitä lukevalle prosessille. /dev/null käyttötarkoitus on yleensä prosessin virheellisen ulostulon tai tiedost ...

                                               

FUUG

Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys FUUG ry on perustettu vuonna 1984. Sen tarkoitus on edistää UNIXin ja avointen järjestelmien yleistä tietämystä Suomessa ja toimia käyttäjien ja laitetoimittajien yhdyslinkkinä. FUUG toimii yhteistyössä muiden koti ...

                                               

GTK

GTK eli GIMP Toolkit on useissa käyttöjärjestelmissä toimiva graafinen käyttöliittymäkirjasto. Se on Qt:n ohella suosituimpia X-ikkunointijärjestelmälle kehitettyjä käyttöliittymäkirjastoja. GTK on ohjelmoitu C-kielellä ja lisensoitu LGPL-lisenss ...

                                               

HP-UX

HP-UX on Hewlett-Packardin versio Unix-käyttöjärjestelmästä. HP-UX perustuu System V -järjestelmään. Se toimii 68000-, PA-RISC- ja IA-64 -suoritinarkkitehtuureilla varustetuissa HP:n työasema- ja palvelinkoneissa. Käyttöjärjestelmän ensimmäinen v ...

                                               

Iconv

iconv Unix-käyttöjärjestelmän standardoitu ohjelmointirajapinta merkkijonojen merkistöjen välisiin muunnoksiin. iconv oli alun perin HP-UX-käyttöjärjestelmän laajennus, joka standardoitiin XPG4:ssa otettiin osaksi Single UNIX Specificationia SUS. ...

                                               

Illumos

Illumos on OpenSolaris-projektista haarautunut käyttöjärjestelmä ja sen kehitysprojekti. Käyttöjärjestelmästä julkaistaan jakelupaketteja, jotka voivat olla joko x86- tai SPARC-suorittimille. Suuri osa projektista on julkaistu Common Development ...

                                               

Init

init on Unixissa ja Unixin kaltaisissa käyttöjärjestelmissä ensimmäinen prosessi, jonka tehtävä on käynnistää muut prosessit ja palvelut tietokoneen käynnistyksen yhteydessä. Initin prosessinumero on 1 kaikki muut prosessit ovat siten sen lapsipr ...

                                               

IRIX

IRIX on SGI:n kehittämä System V-pohjainen UNIX-käyttöjärjestelmä, joka toimii SGI:n MIPS-arkkitehtuurisissa työasemissa ja palvelimissa. Siinä on erityisen monipuolinen tuki 3D- ja videografiikalle. SGI on ilmoittanut lopettavansa IRIXin kehittä ...

                                               

Luettelo GNU-paketeista

Tämä sivu on lista ohjelmapaketeista, jotka on kehittänyt ja joita ylläpitää Free Software Foundation GNU:lle. GNU on vapaa Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä, jonka kehitystyö alkoi 1984. Monet näistä ohjelmapaketeista toimitetaan nykyään osana ...

                                               

Luettelo X Window Systemin työpöytä- ja ikkunointiympäristöistä

Tämä on luettelo X Window Systemin alaisista työpöytä- ja ikkunointiympäristöistä. Unix-tyylisillä järjestelmillä on kautta aikain ollut graafisia käyttöliittymiä ja työpöytäympäristöjä laidasta laitaan. Suosituimmaksi graafisten käyttöliittymien ...

                                               

LUnix

LUnix on Unix-käyttöjärjestelmä Commodore 64- ja Commodore 128-kotitietokoneille. Käyttöjärjestelmä tukee TCP/IP-verkkopinoa SLIP- tai PPP-protokollaa käyttäen RS232-väylällä. LUnix on ohjelmoitu MOS 6502 -assemblyllä.

                                               

Man-sivut

Manuaalisivut ovat Unix-käyttöjärjestelmien sähköisessä muodossa oleva manuaali. Unixin lisäksi Unixin kaltaiset käyttöjärjestelmät kuten BSD ja Linux käyttävät manuaalisivuja. Manuaalisivuja luetaan man -komennolla tekstipäätteessä komentorivilt ...

                                               

MD5Sum

MD5Sum on tietokoneohjelma, joka laskee tiedostoista 128-bittisen MD5-tiivisteen, joka ilmoitetaan 32-merkkisenä heksalukuna. Sen avulla voidaan tarkastaa ladattujen tiedostojen, esimerkiksi ISO-levykuvatiedostojen virheettömyys ennen niiden polt ...

                                               

Minix

Minix on Unixin kaltainen mikroytimeen perustuva käyttöjärjestelmä, joka toimii IBM PC-tietokoneissa. Minixin lähdekoodi on vapaasti käytettävissä. Minixin edelliset versiot oli tarkoitettu pääasiassa opetuskäyttöön, mutta nykyinen Minix3-versio ...

                                               

Open Software Foundation

Open Software Foundation oli toukokuussa 1988 perustettu yleishyödyllinen organisaatio, jonka tavoitteena oli kehittää avoin standardi UNIX-käyttöjärjestelmälle.

                                               

OpenSolaris

OpenSolaris oli Sun Microsystemsin avoimen lähdekoodin projekti Solaris-käyttöjärjestelmän ympärillä. OpenSolaris oli tarkoitettu kehittäjille, järjestelmäylläpitäjille ja käyttäjille, jotka haluavat kehittää ja parantaa käyttöjärjestelmiä. Kesäk ...

                                               

Oracle Solaris

Oracle Solaris on Sun Microsystemsin kehittämä kaupallinen Unix-käyttöjärjestelmä, jonka nykyään omistaa Oracle. Sun ilmoitti julkaisevansa Solarisin OSI:n hyväksymällä avoimen lähdekoodin lisenssillä kesällä 2005. Solaris perustuu SunOS -käyttöj ...

                                               

Project Monterey

Project Monterey oli IBM:n ja Santa Cruz Operationin epäonnistunut yritys koota monella suoritinarkkitehtuurilla toimiva UNIX. Projekti julkistettiin lokakuussa 1998 SCO:n ja Hewlett Packardin HP 3DA-hankkeen juututtua paikalleen. IBM:n piti lisä ...

                                               

Runlevel

Runlevel on Unixin kaltaisissa käyttöjärjestelmissä käytetty etukäteen määritelty käyttötila. Taso ilmaistaan yhdellä numerolla ja taso vastaa tiettyä järjestelmän konfiguraatiota. Tasoissa on eroa käyttöjärjestelmien mukaan. Vaihtamalla tasoa vo ...

                                               

Shebang (Unix)

shebang on Unix ja Unix kaltaisissa käyttöjärjestelmissä käytetty merkintä komentokielitiedostojen alussa, joka kertoo millä ohjelmalla tiedosto suoritetaan. Järjestelmä tunnistaa tiedoston alussa olevat merkit #! maagisena numerona, jonka jälkee ...

                                               

The Open Group

The Open Group on kansainvälinen konsortio, joka julkaisee ja hallinnoi UNIX-tavaramerkkiä sekä vastaa Single UNIX Specification standardista ja sertifioinnista. Organisaatioon kuuluu yli 700 jäsenorganisaatiota ja siinä ovat edustettuina sekä UN ...

                                               

Unix File System

Unix File System on alkuperäinen Unixin tiedostojärjestelmä. Tiedostojärjestelmän perusteet suunnittelivat Rudd Canaday, Ken Thompson ja Dennis Ritchie. Tiedostojärjestelmän toteutuksen teki Ken Thompson. Käyttöjärjestelmän tärkeimmäksi ominaisuu ...

                                               

UNIX System III

Unix System III on AT&T:n Bell Labsissa kehitetyn Unix-käyttöjärjestelmän ensimmäinen kaupallisesti julkaistu versio. System III:n julkaisi AT&T:n Computer Systems -osasto. 32/V-julkaisun jälkeen AT&T:llä Unixin julkaisut siirtyivät e ...

                                               

UNIX System V

Unix System V on AT&T:n Bell Labsissa kehitetyn Unix-käyttöjärjestelmän vaikutusvaltaisin versio. System V:n julkaisi AT&T:n Computer Systems -osasto. System V julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1983, jonka System V Release 4 SVr4 -ver ...

                                               

Unix-aika

Unix-aika tarkoittaa useissa käyttöjärjestelmissä käytettävää ajan tallennustapaa. Unix-aika on kokonaisluku, joka ilmaisee ajan sekunteina ajanhetkestä 1. tammikuuta 1970 kello 0.00.00 UTC. Unix-aika ei ole täysin ongelmaton ajantallennustapa, k ...

                                               

Unix-putki

Unix-putki on komentoriviohjelmille suunniteltu prosessien välinen kommunikaatiotapa välittää yhden ohjelman palaute toisen ohjelman syötteeksi. Putkitus on esimerkki Unix-käyttöjärjestelmän työkaluohjelmien filosofiasta ja vaikutti sen muodostum ...

                                               

Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä

Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä on nimitys, jota käytetään Unixin tavoin toimivista käyttöjärjestelmistä, jotka eivät noudata Single UNIX Specification -standardia tai eivät ole sertifioituja. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi Linux ja B ...

                                               

UnixWare

UnixWare siirtyi myöhemmin kokonaan Novellin omistukseen. Novell myi UnixWare-liiketoimintansa Santa Cruz Operationille vuonna 1995. Santa Cruz Operation yhdisti OpenServer tuotteensa UnixWare:een. Tämä siirtyi Caldera Systemsin omistukseen, joka ...

                                               

Usenix

Usenix on arvostettu yhdysvaltalainen tietotekniikkayhdistys, jonka tavoitteena on edistää tietokonejärjestelmien kehitystä. Se perustettiin vuonna 1975, alun perin lähinnä Unix-käyttäjäryhmäksi. Yhdistyksen verkkosivujen mukaan Usenix tukee alan ...

                                               

Webmin

Webmin on selaimella toimiva Perl-pohjainen hallintatyökalu unix-pohjaisten järjestelmien palvelintoiminnan hallintaan. Webmin toimii palvelmina oletuksena TCP-portissa 10000.

                                               

X Window System

X Window System on bittikarttanäytöille kehitetty siirrettävä ja verkkoläpinäkyvä ikkunointijärjestelmä. Avoimeen lähdekoodiin perustuva X Window System syrjäytti kilpailijansa jo suhteellisen varhain ja muodostui ikkunointijärjestelmien de facto ...

                                               

X/Open

X/Open tai X/Open Company oli vuonna 1984 perustettu Unix-yritysten konsortio, jonka tehtävä oli tunnistaa ja edistää standardeja. Järjestöllä oli hallussaan Unix-tavaramerkki vuodesta 1993 vuoteen 1996, jolloin se yhdistyi Open Software Foundati ...

                                               

Xenix

Xenix on Microsoftin 1970-luvun lopussa AT&T:ltä lisensoima Unixiin perustuva käyttöjärjestelmä. Xenix oli ensimmäinen IBM PC:lle tarjolla ollut Unix-järjestelmä. Santa Cruz Operation hankki siihen myöhemmin yksinoikeudet ja ryhtyi levittämää ...

                                               

Anatomis-terapeuttis-kemiallinen lääkeluokitus

Anatomical Therapeutic Chemical Classification System eli Anatomis-terapeuttis-kemiallinen lääkeluokitus on WHO:n ylläpitämä kansainvälinen, lähinnä lääkkeiden käytön tutkimusta varten luotu luokitusjärjestelmä. Lääkkeitä luokitellaan anatomisen ...

                                               

Geokoodi

Geokoodi on maantieteellinen koodi, jonka avulla tietty paikka tai alue voidaan tunnistaa Maassa. Koodi voi kertoa alueesta tai paikasta muun muassa aika, jolloin koodi on voimassa ja käypä minkälainen alue on kyseessä minkä osan Maasta se käsitt ...

                                               

LOCODE

LOCODE on geokoodijärjestelmä, jota ylläpitää Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomissio. LOCODE annetaan kaupan ja kuljetuksen kannalta tärkeille paikoille, kuten satamille, raide- ja maantieliikenteen terminaaleille, lentokentille, post ...

                                               

Ilmastoluokitus

Ilmastoluokitus on erilaisten ilmastojen ryhmittelyjä luokkiin. Monesti ilmastoluokitteluissa oletetaan kosteuden ja lämpötilan määräävän kasvillisuustyypin, jonka mukaan suurin osa ilmastoluokista esitetään. Esimerkiksi metsä vaatii tietyssä läm ...

                                               

Holdridgen elämänvyöhykeluokitus

Holdridgen elämänvyöhykeluokitus on kasvillisuus- ja ilmastoalueiden jaottelu lämpötilan ja kosteuden mukaan. Kosteuden määrittelyssä otetaan huomioon vuotuinen biolämpötila ja haihdunta. Biolämpötila on nollan ylittävien tuntien lämpötilojen sum ...

                                               

Köppenin ilmastoluokitus

Köppenin ilmastoluokitus jakaa ilmastot kasvillisuustyyppejä vastaaviin luokkiin, joita merkitään kirjainlyhenteillä. Eri ilmastotyyppien jakoperusteina ovat lämpötilan ja sademäärän kuukausittaiset keskiarvot sekä sademäärän kausivaihtelu. Köppe ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →