ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 33                                               

Kapasiteetti

Kapasiteetti on suurin mahdollinen tuotantokyky. Yleensä suurteollisuudessa kapasiteetti ilmoitetaan vuosituotantona. Mikäli käyttöaste on 100 %, niin tehdas tuottaa täyden kapasiteettinsa verran. Käyttöasteella tarkoitetaan sitä osaa kapasiteeti ...

                                               

Katallaktiikka

Katallaktiikka tai katallaksia on itävaltalaisen taloustieteilijän Friedrich von Hayekin käyttämä termi, joka on tarkoitettu vaihtoehdoksi sanalle talous. Sana on peräisin kreikan kielen sanasta ”katallasso”, joka tarkoittaa karkeasti suomennettu ...

                                               

Kauppatieteet

Kauppatieteisiin luetaan useimmat kauppakorkeakouluissa tai yliopistojen kauppatieteellisissä yksiköissä opetettavat aineet. Kauppatieteellinen koulutus alkoi Suomessa, kun Hanken perustettiin vuonna 1908 ja Kauppakorkeakoulu nykyisin Aalto-yliop ...

                                               

Kiertotalouden kiinnostavimmat

Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama luettelo uusista kiinnostavista kiertotalousyrityksistä. Lista julkaistiin lokakuussa 2016, ja siinä oli silloin 19 yritystä. Silloin Sitran edustaja mietti, onko listalla sata esimerkkiä siihen me ...

                                               

Kokonaisveroaste

Kokonaisveroaste eli bruttoveroaste on kansantalouden tunnusluku, joka mittaa julkisyhteisöjen keräämien verojen ja veronluonteisten pakollisten maksujen suhdetta bruttokansantuotteeseen. Suomen veroaste oli 44.1 prosenttia vuonna 2016. Suomen ko ...

                                               

Konkurssiasiamies

Konkurssipesien hallinnon valvontaa varten on Suomen oikeusministeriön yhteydessä konkurssiasiamies. Konkurssiasiamiehen tehtävänä on: seurata konkurssipesien toimintaa sekä aloittein, neuvoin ja ohjein edistää sekä kehittää hyvää pesänhoitotapaa ...

                                               

Kovenantti

Kovenantti on luottosopimukseen otettava erityisehto, joka korvaa vakuuden. Kovenanttia kutsutaan myös sopimusvakuudeksi. Kovenantti voi koskea esimerkiksi luotonsaajan omavaraisuusastetta tai muuta rahoitusrakennetta. Asetetun ehdon rikkoutuessa ...

                                               

Kustannuskilpailukyky

Kustannuskilpailukyky on tuotannontekijöiden hintoihin perustuvaa suhteellista kilpailukykyä. Kansantalouden tasolla kustannuskilpailukykyä voidaan mitata esimerkiksi suhteellisilla yksikkökustannuksilla eli vertaamalla maan tuotannontekijöiden h ...

                                               

Kylkiäinen

Kylkiäinen on tuote, jonka kuluttaja saa ostaessaan muun tuotteen tai palvelun. Kylkiäisillä pyritään tekemään päätuotteen ostaminen houkuttelevammaksi tai saamaan kuluttaja käyttämään kyseisen yrityksen palveluita uudelleen. Kylkiäiset ovat vars ...

                                               

Kynnysraha

Kynnysraha on termi, joka esiintyy usein yrityskauppatilanteessa tai yrityksen toimitilahankinnan yhteydessä. Sillä tarkoitetaan hyvälle liikepaikalle pääsemisestä maksettavaa korvausta. Nk. hyvä liikepaikka on mm. ravintoloille usein erittäin tä ...

                                               

Käypä arvo

Käypä arvo on todennäköinen luovutushinta, joka kaupan kohteesta vapailla markkinoilla saataisiin toisistaan riippumattomien tahojen välisessä kaupassa. Vastaava termi on myös markkina-arvo. Käyvän arvon muodostumiseen vaikuttaa myös henkilökohta ...

                                               

Lisenssivalmistus

Lisenssivalmistus valmistustapa, jossa alkuperäisestä kehittäjästä tai tuotteen patenttien haltijasta riippumaton taho valmistaa tuotetta, ja maksaa korvauksen alkuperäiselle kehittäjälle tai tuotteen patenttien haltijalle. Tuotteen kehittäjälle ...

                                               

Luova talous

Luovan talous on luovan osaamisen ja luovien alojen koko kansantalouteen synnyttämää taloudellista lisäarvoa. Luovan talouden arvo on mitattavissa esimerkiksi tavaramerkkien, patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien avulla. Näillä aineett ...

                                               

Maailmantalous

Maailmantaloutta säätelemään perustettiin Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Maailmanpankki vuonna 1944. Niiden tavoitteena oli vakaan taloudellisen kasvun ja yhteiskuntarauhan turvaaminen. Ne ovat periaatteessa YK:n talous- ja sosiaalineuvost ...

                                               

Maailmanvaluutta

Maailmanvaluutta on ehdotettu yhtenäinen globaali valuuttayksikkö. Valuuttaa pitäisi yllä globaali keskuspankki. ja sitä käytettäisiin kaikessa kaupankäynnissä maailmanlaajuisesti. Mitään tämänlaista valuuttaa ei ole tällä hetkellä olemassa. Ehdo ...

                                               

Maanomistus

Valtakunnat ovat aina katsoneet hallitsevansa jotain aluetta, mutta henkilökohtaisen maanomistajuuden kehityttyä valtakuntien sisällä on ollut myös luonnollisten tai oikeushenkilöiden omistamaa maata. Maanomistus perustuu maan tapaan tai lakiin. ...

                                               

Maapallon arvo

Maapallon arvo tarkoittaa maapallon taloudellista arvoa. Vihreässä taloustieteessä se on arvio ekosysteemin arvosta ja tärkeä laskelmille elämän arvosta. On useita tapoja arvioida maapallon arvoa.

                                               

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen avulla hankitaan tietoja markkinatilanteista ja niiden muutoksista. Usein virheellisesti luullaan, että markkinatutkimus ja markkinointitutkimus ovat sama asia. Markkinatutkimuksen ja markkinointitutkimuksen erona on kootun ja ...

                                               

Merirosvodemokratiat

Merirosvodemokratiat olivat alun perin 1600- ja 1700-luvuilla merirosvojen hallitsemia siirtomaita Amerikoissa. Merirosvot hallitsivat vuosikymmeniä ennen Yhdysvaltain itsenäistymistä demokraattisin keinoin monia siirtokuntia Amerikassa. Heitä pi ...

                                               

Mikromaksu

Mikromaksu tarkoittaa pientä rahallista korvausta jostain palvelusta. Mikromaksuja käytetään useimmiten verkon välityksellä, kuten erilaisissa verkkopalveluissa ja videopeleissä; etenkin pelien yhteydessä puhutaan mikromaksuihin perustuvasta ansa ...

                                               

Netto

Netto tai nettoarvo tarkoittaa määrää, joka saadaan, kun bruttoarvosta vähennetään tietty summa tai summat. Neton vastakohta on brutto. Netto-käsitettä käytetään varsinkin talouteen liittyvissä termeissä.

                                               

Nettohinta

Nettohinta tarkoittaa hintaa, josta on vähennetty alennukset. Nettohinta voi tarkoittaa myös hintaa, josta ei ole tarkoitettu tehtäväksi mitään vähennyksiä. Nettohinnalla voidaan myös ymmärtää hintaa ilman arvonlisäveroa. Nettohinnan vastinpari o ...

                                               

Nettolaskutus

Nettolaskutus tarkoittaa sitä, että laskulla ei näy erikseen asiakkaan saamaa alennusta tai alennusprosenttia. Alennus on otettu huomioon jo tuotteen hinnoittelussa, ja laskulla näkyy nettohinta.

                                               

Nettopalkka

Nettopalkka eli käteen jäävä palkka tarkoittaa palkansaajalle palkkapäivänä maksettavaa rahasummaa. Nettopalkka saadaan vähentämällä bruttopalkasta pidätettävät verot ja muut maksut. Vähennettäviä summia ovat ennakonpidätys ja eräät palkasta pidä ...

                                               

Nettoperiaate

Nettoperiaate tarkoittaa sellaista tulojen ja menojen merkintätapaa, että tuloista vähennetään niiden saamiseksi uhratut menot. Vastaavasti menoista vähennetään niihin liittyvät tulot. Julkishallinnon budjetoinnissa nettoperiaatteen käyttö nettob ...

                                               

Nettoveroaste

Nettoveroaste on kansantalouden tunnusluku, joka mittaa verojen ja pakollisten maksujen osuutta bruttokansantuotteesta tulonsiirtojen jälkeen. Nettoveroaste saadaan, kun bruttoveroasteesta vähennetään julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksil ...

                                               

Niukka innovaatio

Niukka innovaatio on talouteen liittyvä termi. Niukoilla innovaatioilla tarkoitetaan yksinkertaistettuja ja kustannuksiltaan halvempia tuotteita ja niiden valmistusta. Yleensä tämä tarkoittaa kestokulutustavaraa, josta on karsittu ylimääräiset om ...

                                               

PermaCredits

PermaCredits on tuleva virallisella valuutalla taattu kryptovaluutta, jonka tarkoituksena on toimia erilaisten permakulttuuri- ja kestävän kehityksen mukaisten hankkeiden toiminta- ja rahoitusväylänä. Se käyttää Bitcoinin blockchainia, ja perustu ...

                                               

Peruspiste

Peruspiste eli korkopiste, joskus ammattikielellä puheessa vain lyhyesti piste, on yksikkö, joka on suuruudeltaan sadasosan yhdestä prosenttiyksiköstä. Toisin sanoen kuinka monta kymmenestuhannesosaa joku on jostakin. Sitä käytetään yleensä ilmai ...

                                               

Protestilista

Protestilista on julkinen koonti viranomaisen luona protestoiduista asiakirjoista. Asiakirjat ovat yleensä velkojien asettamia trattoja, joita ei ole maksettu määräajan kuluessa ja jotka on tämän jälkeen protestoitu. Talouslehdet, kuten Kauppaleh ...

                                               

Provisio

Provisio on välikäden saama, tulokseen perustuva palkkio työstä tai toiminnasta. Yleensä välikäsi ja myyjä ovat sopimussuhteessa, poikkeuksena tippi ja löytäjän palkkio, jotka voidaan maksaa jälkikäteen, palkinnoksi tai olla yleinen tapa. Tyypill ...

                                               

Puoluetuki

Suomessa puoluetuki on puoluelaissa säädetty avustus, jota jaetaan eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden kansanedustajapaikkojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Puoluetukea voivat saada myös eduskunnan ulkopuoliset puolueet, joide ...

                                               

Rahanarvonkerroin

Rahanarvonkertoimella voi verrata eri vuosien rahan arvoa toisiinsa. Sillä vertaillaan eri vuosien rahan ostovoiman kehitystä. Kerroin auttaa ymmärtämään hintatason muutoksia yhteiskunnassa. Yleensä hintataso nousee eli rahan arvo laskee joka vuo ...

                                               

Ravinnontuotanto

Ravinnontuotanto tarkoittaa ihmisen ravinnon saantia eri puolilla maailmaa. Suurimman osan ravinnosta ihminen saa kasveista, esimerkiksi viljoista, joista yleisimpiä ovat riisi ja vehnä. Vain muutama prosentti ihmisen ruokavaliosta on liharuokaa. ...

                                               

Ravintolakauppa

Ravintolakauppa on yleistermi yrityskaupalle ravintolan vaihtaessa omistajaa. Ravintolan omistajan ja toiminnan harjoittajan ei tarvitse välttämättä olla sama taho: toiminnan harjoittaja voi myös vuokrata ravintolan kokonaisuutena käsittäen sekä ...

                                               

Reaalipalkka

Reaalipalkka tarkoittaa palkan ostokykyä sillä hetkellä, kun palkka saadaan. Reaalipalkkojen kehitystä voidaan seurata jakamalla ansiotasoindeksi kuluttajahintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksin avulla nimellispalkasta puhdistetaan inflaation vai ...

                                               

Rosvoparoni

Rosvoparoni on keskiaikainen termi, joka tarkoittaa laittomia veroja ja tulleja perinyttä tai lähiseutua ryöstellyt linnanherraa tms. Nykyaikana termiä on käytetty mm. Venäjän oligarkeista sekä häikäilemättömiksi ja korruptoituneiksi väitetyistä ...

                                               

Sidosryhmätutkimus

Sidosryhmätutkimus on toimenpide, jonka avulla systemaattisesti kerätään ja analysoidaan tietoa esimerkiksi organisaation rahoittajilta, sijoittajilta, jälleenmyyjiltä, yhteistyökumppaneilta, asiakkailta, henkilöstöltä, medialta tai kuluttajilta. ...

                                               

Sisällöntuottaja

Sisällöntuottaja harjoittaa sisällöntuotantoa. Sisällöntuottaja on henkilö, yritys tai organisaatio, joka kirjoittaa, videoi ja luo erilaisia sisältöjä, tavallisimmin palkattuna joko sisältömarkkinoinnin tarpeisiin tai esimerkiksi itsenäisenä blo ...

                                               

Strategiakartta

Strategiakartta on strategian logiikan avaamiseen ja visualisoimiseen käytettävä työkalu. Strategiakartta siis kuvaa, kuinka organisaatio tuottaa arvoa. Sitä käytetään yleensä Balanced Scorecard -tyyppisen strategisen ohjausjärjestelmän luomiseen ...

                                               

Suomen Pankin pääjohtaja

Suomen Pankin pääjohtaja on Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja. Suomen tasavallan presidentti nimittää Suomen Pankin pääjohtajan virkaansa seitsemän vuoden toimikaudeksi. Pääjohtajaksi voidaan sama henkilö nimittää korkeintaan kahdeksi toimi ...

                                               

Suoritetalous

Suoritetalous. Jo 1970-luvulla kiertoihin perustuvaa taloutta visioineen Walter Stahelin lanseeraamassa suoritetaloudessa edistetään tuotteen iän pidentämistä, pitkäikäisiä hyödykkeitä, uudistamista ja jätteen ehkäisyä erityisesti palveluiden kei ...

                                               

Taloudellinen toiminta

Taloudellinen toiminta tarkoittaa käytettävissä olevien varojen sopeuttamista parhaalla mahdollisella tavalla tarpeita silmällä pitäen. Taloudellista toimintaa on luonteeltaan kahdenlaista: hyödykkeitä tuottavaa eli tuotantoa ja hyödykkeitä kulut ...

                                               

Datatalous

Datatalous on talous, jossa eri markkinatoimijat työskentelevät yhteisessä ympäristössä datan saannin ja käytettävyyden varmistamiseksi sekä hyödyntävät dataa ja luovat sen pohjalta uusia sovellusohjelmia ja palveluita. Datatalouden juuret ovat n ...

                                               

Talouselvytys

Talouselvytys tarkoittaa pyrkimystä lisätä kansantalouden kysyntää, yleensä taantuman tai laman kääntämiseksi nousuun. Taloustieteen vallitsevan uusklassisen katsannon mukaan keskeistä on riittävän alhainen rahan korko. Tällöin vähemmänkin tuotta ...

                                               

Tappio

Tappio tarkoittaa taloudessa yrityksen tai yhtiön taikka yksittäisen liiketoimen tulosta, kun tuotot ovat pienemmät kuin kulut. Jos yritys pidemmän ajan tuottaa tappiota, se joudutaan yleensä lopettamaan tai se asetetaan konkurssiin.

                                               

Teknologinen konvergenssi

Teknologinen konvergenssi tarkoittaa suuntausta, jossa erilliset teknologiat lähestyvät toisiaan ja muuttuvat samankaltaisemmiksi. Ilmiöstä voidaan käyttää myös termiä teknologinen samankaltaistuminen tai teknologinen samaistuminen. Esimerkiksi t ...

                                               

Terra (valuutta)

Terra on belgialaisen ekonomistin ja rahajärjestelmien asiantuntijan Bernard Lietaerin ehdottama mahdollinen maailmanvaluutta. Hän esitti ehdotuksensa vuonna 2001 kirjassaan The Future of Money - New Ways to Create Wealth, Work and a Wiser World" ...

                                               

Vakaan tilan talous

Vakaan tilan talous tai vakaa talous tai tasapainotalous on taloustieteen suuntaus, joka tavoittelee talouskasvusta riippumatonta talousjärjestelmää. Vakaan tilan talous pyrkii vakiinnuttamaan resurssienkulutuksen, infrastruktuurin ja väestönkasv ...

                                               

Vapaaehtoissektori

Vapaaehtoissektori on yksityisen sektorin, julkisen sektorin ja perheiden väliin jäävä yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelematon talous ja organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset tavoitteet. Vapaaehtoissektori ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →