ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 331                                               

Kosovon perustuslaki

Kosovon perustuslaki tuli voimaan 15. kesäkuuta 2008. Tätä ennen Kosovossa oli voimassa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan numero 1244 perustuva väliaikainen perustuslaki, joka voimaansaatettiin vuonna 2001. Serbian ...

                                               

Kultainen bulla

Kultainen bulla tarkoittaa kultaista sinettiä tai kultaisella sinetillä varustettua asiakirjaa. Erityisesti sillä tarkoitetaan keisari Kaarle IV:n 1356 julkaisemaa valtioasetusta, jossa muun muassa säädettiin Saksan keisarikunnan keisarinvaalista ...

                                               

Vuoden 1356 kultainen bulla

Vuoden 1356 kultainen bulla oli pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisarin Kaarle IV:n vuonna 1356 antama säädös, josta tuli keskeisin keisarikunnan valtiosäännön määrittäjä. Nimitys kultainen bulla viittaa asiakirjaan liitettyyn kultaise ...

                                               

Kuningaskunnan peruslait

Kuningaskunnan peruslait) muodostivat Espanjan oikeusjärjestyksen pohjan caudillo Francisco Francon järjestelmän aikana, kunnes vuonna 1978 voimaan tullut Espanjan perustuslaki korvasi ne. Kuningaskunnan peruslakeja oli kahdeksan ja ne säädettiin ...

                                               

Magna Carta

Magna Carta on Britannian julkista valtaa rajoittava säädöskokoelma vuodelta 1215. Se vastaa osittain muiden maiden perustuslakeja. Magna Carta säädettiin alun perin rajoittamaan Englannin kuninkaan Juhana Maattoman valtaa. Tyytymättömät aatelise ...

                                               

Mosambikin perustuslaki

Mosambikin perustuslaki on säännöskokoelma, joka määrittelee Mosambikin oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Laissa on nimetty kolme eri elintä, jotka vastaavat vallasta Vallan kolmijako -opin mukaan. Lainsäädäntä-, tuomio- ja toimeenpan ...

                                               

Norjan perustuslaki

Norjan perustuslaki hyväksyttiin Eidsvollin kansalliskokouksessa Eidsvollissa 16. toukokuuta 1814. Se allekirjoitettiin 17. toukokuuta 1814, minkä muistoksi päivä on nykyäänkin Norjan kansallispäivä.

                                               

Portugalin perustuslaki

Portugalin perustuslaki laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1822. Sitä on uudistettu monesti ja nykyinen versio tuli voimaan Kolmannen Tasavallan aikana 1976. Tähänkin versioon on tehty muutoksia, viimeisin niistä 2004.

                                               

Pätsin perustuslaki

Pätsin perustuslaki oli Virossa Konstantin Pätsin autoritaarisen hallinnon aikana säädetty vuoden 1938 perustuslaki. Perustuslain hyväksyi helmikuussa 1937 kokoontunut vaaleilla valittu perustuslakia säätävä kansalliskokous. Päts oli 1934 poikkeu ...

                                               

Ranskan perustuslaki (1958)

Ranskan perustuslaki vuodelta 1958 on 4. lokakuuta 1958 hyväksytty Ranskan historian viidennen tasavallan perustuslaki. Sen perusteella on järjestetty tasavallan erilaiset instituutiot ja toimivaltuudet. Perustuslaki pohjaa oikeutensa demokratiaa ...

                                               

Ranskan vuoden 1791 perustuslaki

Vuoden 1791 perustuslaki oli Ranskan ensimmäinen perustuslaki. Se säädettiin Ranskan suuren vallankumouksen aikana ja teki Ranskasta perustuslaillisen monarkian. Syyskuussa 1791 voimaan astunut perustuslaki ehti olla varsinaisesti voimassa vain v ...

                                               

Ruotsin perustuslait

Ruotsin perustuslait ovat ne neljä perustuslakia, joissa on säädetty Ruotsin valtiojärjestyksestä. Nämä neljä perustuslakia ovat vuonna 1974 annettu hallitusmuoto, vuonna 1809 annettu kruununperimysjärjestys, vuonna 1949 annettu painovapausasetus ...

                                               

Saksan liittotasavallan peruslaki

Saksan liittotasavallan peruslaki on Saksan perustuslaki. Se otettiin käyttöön 23. toukokuuta 1949. Nykyinen peruslaki eroaa monelta osin Weimarin tasavallan perustuslaista, joka oli Saksan historian ensimmäinen demokraattinen perustuslaki. Lain ...

                                               

Sopimus Euroopan perustuslaista

Sopimus Euroopan perustuslaista oli Euroopan unionin perustuslailliseksi sopimukseksi tarkoitettu sopimus, joka olisi lakkauttanut EU:n jäsenvaltioiden kesken vallitsevat kansainväliset valtiosopimukset ja korvannut ne liittovaltion perustuslain ...

                                               

Statuto Albertino

Statuto Albertino oli alkujaan Sardinian kuningaskunnan perustuslaki, jonka kuningas Kaarle Albert antoi vuonna 1848. Siitä tuli sittemmin Italian kuningaskunnan perustuslaki, ja se oli muuteltuna voimassa vuoteen 1948. Statuto Albertinon antamin ...

                                               

Venäjän federaation perustuslaki

Venäjän federaation perustuslaki on Venäjän federaation perustuslaki. Se hyväksyttiin 12. joulukuuta 1993 vuoden 1993 perustuslaillisen kriisin jälkeen ja se korvasi voimassa olleen Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan perustus ...

                                               

Viron perustuslaki

Viron perustuslaki on yhtenäinen, 28. kesäkuuta 1992 lähtien Virossa voimassa ollut perustuslaki, joka määrittelee Viron oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän perusteet. Viron perustava kokous hyväksyi ensimmäisen perustuslain 15. kesäkuuta 1920 ja ...

                                               

Vuoden 1617 valtiopäiväjärjestys

Vuoden 1617 valtiopäiväjärjestys oli ensimmäinen säädös, jossa Ruotsin valtiopäivien muoto määriteltiin. Valtiopäiväjärjestyksellä pyrittiin luomaan täsmälliset muodot valtiopäivien työskentelylle ja se säädettiin Örebron valtiopäivillä 24. tammi ...

                                               

Vuoden 1634 hallitusmuoto

Ruotsin hallitusmuoto vuodelta 1634 oli perustuslaki, joka määritteli eri valtioelinten aseman ja tehtävät. Se oli Ruotsin ensimmäinen perustuslaki, vaikkakin vuoden 1617 valtiopäiväjärjestys sisälsi perustuslaillisia määräyksiä. Hallitusmuoto va ...

                                               

Vuoden 1772 hallitusmuoto

Vuoden 1772 hallitusmuoto oli Ruotsin valtion yksinvaltainen hallitusmuoto, jonka Ruotsin kuningas Kustaa III esitteli ja säädyt yksimielisesti hyväksyivät 21. elokuuta 1772. Hallitusmuoto siirsi valtaa säädyiltä kuninkaalle ja päätti siten yli p ...

                                               

Vuoden 1814 peruskirja

Vuoden 1814 peruskirja oli asiakirja, joka toimi Ranskan perustuslakina vuosina 1814–1830 ja muutettuna vuosina 1830–1848. Se teki Ranskasta perustuslaillisen monarkian ja takasi monien vallankumouksen jälkeen säädettyjen kansalaisvapauksien jatk ...

                                               

Vuoden I perustuslaki

Vuoden I perustuslaki oli Ranskan ensimmäiselle tasavallalle vuonna 1793 säädetty perustuslaki, joka ei koskaan astunut voimaan. Lain nimi viittaa Ranskan vallankumouskalenteriin, jossa ajanlasku aloitettiin uudelleen tasavallan perustamisesta. E ...

                                               

Vuoden III perustuslaki

Vuoden III perustuslaki oli Ranskan ensimmäisen tasavallan perustuslaki vuosina 1795–1799, niin sanottuna direktorion aikana. Lain nimi viittaa Ranskan vallankumouskalenteriin, jossa ajanlasku aloitettiin uudelleen tasavallan perustamisesta. Syks ...

                                               

Weimarin perustuslaki

Saksan valtakunnan perustuslaki, joka tunnetaan yleensä nimellä Weimarin perustuslaki, oli perustuslaki, joka hallitsi Saksaa Weimarin tasavallan aikakaudella. Se allekirjoitettiin laiksi 11. elokuuta 1919. Perustuslaissa julistettiin Saksa demok ...

                                               

Yhdistys- ja vakuuskirja

Yhdistys- ja vakuuskirja vuodelta 1789 oli perustuslain tasoinen säädös, joka muutti vuoden 1772 hallitusmuotoa ja siten laajensi Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n valtaoikeuksia. Yhdistys- ja vakuuskirja poisti valtiopäiviltä aloiteoikeuden ja oike ...

                                               

GPS

GPS eli Global Positioning System on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä ja rahoittama satelliittipaikannusjärjestelmä, viralliselta nimeltään Navstar GPS. Se on nykyään yleisimmin käytetty GNSS-järjestelmä ja arkikielessä sillä saatetaan ...

                                               

A-GPS

Assisted GPS eli avustettu satelliittipaikannus on matkapuhelimia ja muita matkapuhelimen sisältämiä paikanninlaitteita varten kehitetty GPS-versio, jossa laitteen GPS paikanninta avustetaan matkapuhelinverkon kautta saatavalla tiedolla. A-GPS vo ...

                                               

Differentiaalinen GPS

Differentiaalinen GPS-paikannus on GPS-paikannuksen alueellinen tarkennusmenetelmä. Se käyttää tarkkaan paikannettuja kiinteitä maa-asemia, jotka mittaavat GPS-signaaleista alueellisen paikannusvirheen ja välittävät paikannukseen korjaustiedon al ...

                                               

Kivimuurihyökkäys

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Kivimuurihyökkäys on shakkiavaus ja systeemi valkealle pelaajalle. Systeemiin kuuluvat valkean siirrot d4, e3, f4 ja c3. Usein valkea pelaa vielä siirron 5.Ld3. ...

                                               

Kuningasintialainen hyökkäys

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Kuningasintialainen hyökkäys on shakkiavaus, ja -systeemi. Joskus avaukseksi luetaan alkusiirrot 1. Rf3 d5 2.g3 Systeemiin liittyvät usein valkean siirrot e4, d3 ...

                                               

Lontoon systeemi

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Lontoon systeemi on shakissa avaussysteemi, jossa valkea pelaa jo varhain siirrot d4, Rf3 ja Lf4. Lontoon systeemin pelaaminen ei vaadi paljoakaan avaustuntemust ...

                                               

Siilipuolustus

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Siilipuolustus tai hedgehog on shakissa käytettävä mustan puolustusasema, johon voidaan päätyä useista avauksista. Tyypillisesti asemaan päädytään englantilaises ...

                                               

Virtahepopuolustus

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Virtahepopuolustus on avaussysteemi, jossa musta siirtää useita sotilaitaan kolmannelle riville, mutta ei yhtäkään neljännelle. Musta usein siirtää ratsunsa ruut ...

                                               

Sisilialainen puolustus

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialainen puolustus on suosittu shakkiavaus, joka alkaa yleensä siirroilla 1.e4 c5. Aikaisimmat kirjalliset todisteet sisilialaisen puolustuksen käytöstä ajo ...

                                               

Sisilialainen puolustus, anti-sisilialaiset muunnelmat

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Anti-sisilialaiset muunnelmat ovat shakkiavauksia, joiden tarkoituksena on estää laajat repertuaarit siirron 2.Rf3 jälkeen. Siirto: 2.Rc3 voi johtaa lukuisiin er ...

                                               

Sisilialainen puolustus, avoin sisilialainen

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen avoimet muunnelmat ovat suosittuja shakkiavauksia. Yli 75 prosenttia 1.e4 c5 alkavista peleistä eli sisilialaisista puolustuksista jat ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Kalašnikov-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Kalašnikov-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 e5 Kalašnikov-muunnelmalla on samank ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Kan-muunnelma

Kan-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 a6 Kan-muunnelma on nimetty Ilya Kanin mukaan. Pelaamalla 4.a6, musta estää siirron Rb5 ja valmistelee sotilaan.b5-etenemistä. Valkoisen suosituimmat vastau ...

                                               

Sisilialainen puolustus, klassinen muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen klassinen muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 Rc6 voi syntyä edellä esitet ...

                                               

Sisilialainen puolustus, lohikäärmemuunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen lohikäärmemuunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 g6 Lohikäärmemuunnelmassa mu ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Moskova-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Moskova-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.Lb5+ Valkoinen voi pelata 2.Rf3 ilman aikomusta jatkaa ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Najdorf-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Najdorf-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 a6 on mustan suosituin järjest ...

                                               

Sisilialainen puolustus, neliratsumuunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen neliratsumuunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 Rc6 Neliratsumuunnelmaa käyte ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Rossolimo-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Rossolimo-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1. e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.Lb5 Valkoinen voi pelata 2.Rf3 ilman aikomusta jatk ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Scheveningen-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Scheveningen-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 d6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 e6 tuottaa mustalle ”pien ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Svešnikov-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Svešnikov-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rf6 5.Rc3 e5 Svešnikov-muunnelman pio ...

                                               

Sisilialainen puolustus, Taimanov-muunnelma

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Sisilialaisen puolustuksen Taimanov-muunnelma on shakkiavaus, joka alkaa tyypillisesti: 1.e4 c5 2.Rf3 e6 3.d4 cxd4 4.Rxd4 Rc6 on nimetty keksijänsä Mark Taimanov ...

                                               

Avoin standardi

Avoin standardi tarkoittaa vakiointia, eli yhteistä sopimusta, jolloin standardia noudattavat pystyvät toteuttamaan saman tai keskenään yhtenevän sovelluksen. Avoimen standardin vastakohtana toimii standardi, jota ei ole annettu muille kuin määrä ...

                                               

FLAC

FLAC on Xiph.orgin kehittämä häviötön äänenpakkausmenetelmä, joka on patentiton ja lisenssimaksuton. Toisin kuin häviölliset menetelmät, esimerkiksi MP3, AAC ja Ogg Vorbis, FLAC ei kadota tai muuntele lainkaan äänisignaalin informaatiota, joten F ...

                                               

JSON

JSON on yksinkertainen avoimen standardin tiedostomuoto tiedonvälitykseen. Nimestään ja JavaScript-perustastaan huolimatta JSON on JavaScriptistä riippumaton. JSONin Internet media type on application/json ja sen tiedostopääte.json.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →