ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

Kibbutsi

Kibbutsi on israelilainen kollektiivitila. Maassa on nykyisin noin 250 kibbutsia. Ensimmäiset kibbutsit perustettiin vuoden 1909 jälkeen vapaaehtoisiksi ja tasa-arvoisiksi kommuuneiksi, joiden asukkaat noudattavat tiettyä yhteiskuntasopimusta. Op ...

                                               

Kristillinen sosialismi

Kristillinen sosialismi on aate, joka yhdistää sosialismin periaatteet ja kristilliset arvot ja maailmankuvan. Marxilaisuus edusti ateismia, mutta monet halusivat yhdistää sosialistisen yhteiskuntateorian ja kristillisen uskon, sillä niitä ei näh ...

                                               

Maatalouden kollektivisointi

Maatalouden kollektivisointi on Neuvostoliitossa ja joissakin muissa sosialistisissa maissa toteutettu maatilojen pakko-ottaminen yhteiskunnan haltuun, yksityisomistuksen lakkauttaminen ja yksityisten tilojen yhdistäminen suuriksi kollektiivitilo ...

                                               

Markkinasosialismi

Markkinasosialismi on lähinnä läntisten marxistien Neuvostoliiton mallin mukaisen suunnitelmatalouden kriisin jälkeen kehittämä oppi, jossa toteutuisi tasa-arvon periaate taloudessa, kuitenkin markkinoiden säädellessä yhteiskuntaa. Myös Kiinaa, V ...

                                               

Mežraiontsy

Mežraiontsy oli Venäjän sosiaalidemokraattisessa työväenpuolueessa vuosina 1913–1917 vaikuttanut ryhmä, joka pyrki sijoittumaan bolševikkien ja menševikkien väliin ja korostamaan puolueen yhtenäisyyttä. Ryhmän jäsenet liittyivät vuonna 1917 bolše ...

                                               

Mutualismi

Mutualismi on poliittinen ja taloudellinen aate, joka liitetään usein ranskalaiseen anarkistiin Pierre-Joseph Proudhoniin, vaikka sillä on juurensa kauempana työväenliikkeen historiassa. Mutualismi perustuu työarvoteoriaan, jonka mukaan tuottajan ...

                                               

Pankkien sosialisointi

Suomessa pankkien sosialisointi tuli ajankohtaiseksi 1970-luvun lopulla. SAK, sosialistiset nuorisojärjestöt ja TUL vaativat sosialisointia. Vaatimuksen taustalla oli Kaj Bärlundin vuonna 1976 Sosialistinen politiikka -lehteen kirjoittama artikke ...

                                               

Possibilismi

Possibilismi oli Ranskan sosialistisessa liikkeessä vuosina 1882–1905 vaikuttanut Paul Broussen johtama suuntaus, jonka mukaan oli torjuttava radikaalit tavoitteet ja keskityttävä ajamaan mahdollisuuksien rajoissa olleita yhteiskunnallisia uudist ...

                                               

Reformismi

Reformismi on näkemys, jonka mukaan vähittäiset muutokset yhteiskunnassa voivat muuttaa sen perusrakenteita. Reformismi ajattelusuuntana on esiintynyt sosialistisessa työväenliikkeessä jo alkaen liikkeen synnystä 1800-luvulla. Reformismi suhtautu ...

                                               

Sosiaalidemokratia

Sosiaalidemokratiaa ei pidä sekoittaa sosialistiseen demokratiaan eikä demokraattiseen sosialismiin. Sosiaalidemokratia on poliittinen aate, joka kehittyi 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa vallinneista sosialismin suuntauksista. Sosiaalidem ...

                                               

Sosialistilaki

Sosialistilaki oli Saksan keisarikunnassa vuonna 1878 säädetty poikkeuslaki ”sosiaalidemokratian yhteiskunnalle vaarallisia pyrkimyksiä” vastaan. Valtakunnankansleri Otto von Bismarckin aloitteesta säädetyn lain tarkoituksena oli tukahduttaa sosi ...

                                               

Sosialistinen eduskuntaryhmä

Sosialistinen eduskuntaryhmä oli Suomen sosialidemokraattisesta puolueesta elokuussa 1940 erotettujen kansanedustajien alkuvuodesta 1941 muodostama eduskuntaryhmä, joka arvosteli voimakkaasti Suomen valtiollisen johdon omaksumaa poliittista suunt ...

                                               

Sosialistinen markkinatalous

Sosialistinen markkinatalous on aatesuunta, jossa pyritään saamaan tuotantovälineet valtion haltuun, kuitenkin ylläpitäen kannustimia, jossa hinnanmuodostusta säätelevät vapaa kysyntä ja tarjonta. Se on kompromissi suunnitelmatalouden ja markkina ...

                                               

Sosialistinen politiikka

Sosialistinen politiikka oli Sosialidemokraattisen opiskelijanuorison keskusliiton julkaisema aikakauslehti. Lehti ilmestyi vuosina 1972–1991. Lehdessä kirjoitettiin mm. filosofiasta, yhteiskunnallisista aiheista, politiikasta, sosialismista, mar ...

                                               

Sosialistinen realismi

Sosialistinen realismi vuosina oli 1934–1991 Neuvostoliitossa ja muissa sosialistisissa maissa esiintynyt realismia edustava taidesuuntaus ja menetelmä, jonka tarkoituksena oli edistää sosialismin ja kommunismin päämääriä. Sosialistisen realismin ...

                                               

Sovhoosi

Sovhoosi) eli neuvostotila oli Neuvostoliitossa valtion omistama maatila, erotukseksi kolhoosista, joka periaatteessa toimi osuustoimintaperiaatteella. Sovhoosien työntekijät saivat myös vakituista palkkaa, erotuksena kolhooseihin, joiden jäsenet ...

                                               

Taisteluliitto työväenluokan vapauttamiseksi

Taisteluliitto työväenluokan vapauttamiseksi oli Pietarissa 1890-luvulla toiminut Venäjän suurin sosiaalidemokraattinen järjestö. V. I. Leninin toiminnalla on ratkaiseva merkitys järjestön perustamisessa. Muutettuaan Pietariin elokuussa 1893 hän ...

                                               

Totalitaristinen taide

Totalitaristinen tai totalitaarinen taide on 1900-luvulla totalitaristisissa valtioissa luotua taidetta. Termiä käytetään erityisesti 1930- ja 1940-luvuilla natsi-Saksassa, fasistisessa Italiassa ja Neuvostoliitossa tuotetusta taiteesta. Natsi-Sa ...

                                               

Työväen Opisto

Työväen Opisto oli vuosina 1903–1941 Duluthissa Yhdysvalloissa toiminut amerikansuomalainen college. Sitä ylläpiti aluksi Amerikan sosialistisen puolueen suomenkielinen osasto Amerikan Suomalainen Sosialistijärjestö. Työväen Opiston opettajat ja ...

                                               

Utopistinen sosialismi

Utopistinen sosialismi eli utopiasosialismi on teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvulla syntynyt sosialistinen ajatussuuntaus, jossa hahmotellaan tulevaisuuden sosialistisia ihanneyhteiskuntia eli utopioita.

                                               

Valtiososialismi

Valtiososialismi on sosialismin muoto, jossa tuotantovälineet ovat valtion omistuksessa. Käytännössä tämä on usein tarkoittanut sitä, että valtionyhtiöillä on monopoli kaikilla tuotannonaloilla. Valtiososialismin vastakohta sosialismin puitteissa ...

                                               

Luettelo sosialistisista valtioista

Tämä on luettelo valtioista, jotka ovat tai ovat olleet sosialistisia tai tunnustavat ainakin nimellisesti sosialismin yhteiskuntajärjestelmänsä perustaksi tai tavoitteeksi.

                                               

Vasemmistososialismi

Vasemmistososialismi sijoittuu poliittisella janalla sosiaalidemokratian ja kommunismin väliin. Suomessa vasemmistososialisteiksi voidaan katsoa esimerkiksi SKDL:n niin sanotun sosialistisiiven edustajat, kuten Ele Alenius ja Kalevi Kivistö. Laaj ...

                                               

Viisivuotissuunnitelma

Viisivuotissuunnitelma on termi, jota monet valtiososialistiset maat ja muun muassa Intia, Pakistan, Nepal ja Korean demokraattinen kansantasavalta, Malesia, Argentiina, Saudi-Arabia, Iran ja Oman ovat käyttäneet tai käyttävät kansantalouden suun ...

                                               

Zimmerwaldin kokous

Zimmerwaldin kokous oli sveitsiläisessä Zimmerwaldin kylässä lähellä Berniä 5.–8. syyskuuta 1915 järjestetty kokous, johon osallistui eurooppalaisista sosialidemokraattisista puolueista 38 edustajaa, jotka vastustivat ensimmäistä maailmansotaa ja ...

                                               

Virtuaalitalous

Virtuaalitalous on kaupankäyntiä virtuaalisilla hyödykkeillä keinomaailmassa, esimerkiksi verkkopelien hahmoilla ja varusteilla. Virtuaalimaailma Second Lifessa kuka tahansa voi ostaa ikioman saaren ja rakentaa sinne mieleisensä ympäristön. Kysei ...

                                               

Kultafarmari

Kultafarmareiksi kutsutaan erästä Internet-moninpeleissä toimivaa pelialan ammattikuntaa. Kultafarmarit pelaavat pelejä ammatikseen kerätäkseen itselleen pelissä pelin sisäistä virtuaalivaluuttaa fantasiapeleissä usein ”kultarahoja” ja peleissä e ...

                                               

Virtuaaliesine

Virtuaalinen omaisuus on tekijänoikeuksien mahdollistamaa omaisuutta. Koodi, josta virtuaaliomaisuus koostuu, on itsessään rajatonta mutta tekijänoikeuksin suojattua. Toisaalta virtuaaliomaisuus kuten internet-osoitteet ovat itsessään rajallisia, ...

                                               

Aseteollisuus

Aseteollisuus on maailmanlaajuinen teollisuuden ala, jonka tuotteita ovat muun muassa aseet, ammukset, ohjukset, sotilaslentokoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet ja järjestelmät. Asekauppa on aseiden vaihtoa kahden tai useamman osapuolen välillä ...

                                               

Al Yamamah

Al-Yamamah on syyskuusta 1985 alkanut sarja Britannian ja Saudi-Arabian välisiä asekauppoja. Kyseessä oli aluksi clearing-kaupan kaltainen aseiden ja öljyn vaihtokauppa. Pääedunsaaja oli brittiläinen, maailman kolmanneksi suurin puolustusteollisu ...

                                               

Arsenaali

Arsenaali tarkoittaa aseiden ja ammusten valmistus-, korjaus-, varastointi- ja jakelupaikkaa, sekä puhekielessä myös koko voimaa aseineen ja muine voimavaroineen.

                                               

Bofors-skandaali

Bofors-skandaali oli suuren luokan korruptioskandaali Intiassa 1980-luvulla. Useita intialaisia poliitikkoja, myös pääministeri Rajiv Gandhia, syytettiin lahjusten vastaanottamisesta Bofors-yhtiöltä, jotta yhtiö voittaisi tarjouskilpailun Intian ...

                                               

CoCom

CoCom eli Coordinating Committee for Multilateral Export Controls oli länsiliittouman perustama tuonti- ja vientialan järjestö, joka perustettiin viiden vuoden aikana toisen maailmansodan jälkeen juuri kylmän sodan alkuvaiheissa ja jonka päämäärä ...

                                               

Harkovan lentokonetehdas

Harkovan lentokonetehdas eli HGAPP tai tehdas №135) on ukrainalainen lentokonetehdas, joka on valmistanut ja valmistaa Antonovin suunnittelemia lentokonetyyppejä. Tehdas perustettiin 1926 Konstantin Kalininin suunnittelutoimistona ja toimi eri ni ...

                                               

Iljušin

Iljušin on venäläinen lentokonesuunnittelutoimisto ja -valmistaja. Sen perustaja Sergei Iljušin aloitti lentokoneiden suunnittelun 1926. Yhtiön paljon käytettyjä siviililentokoneita ovat Iljušin Il-62 ja Iljušin Il-86.

                                               

Kilpavarustelu

Kilpavarustelu tarkoittaa kahden tai useamman maan kilpailua aseistuksen alalla. Jos kahden maan välillä on kilpavarustelua, näiden välillä on myös jonkinasteinen sodan uhka. Kilpavarustelu on erityisesti kylmään sotaan ja ydinaseisiin liittyvä k ...

                                               

Rosoboroneksport

Rosoboroneksport on vuonna 2000 perustettu Venäjän valtionkorporaatio Rostehin tytäryhtiö, joka vastaa maan aseiden, kaksoiskäyttötuotteiden ja näihin liittyvien palvelujen kaupasta ulkomaiden kanssa. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen kotipaikka on M ...

                                               

Royal Arsenal

Royal Arsenal oli Britannian kruunun asetehdas, varastoalue, koealue ja tutkimuslaitos Thamesin etelärannalla Lontoon Woolwichissa Greenwichissä. Alue oli käytössä 1600-luvulta lähtien. Asetehdas suljettiin 1967 ja puolustusministeriö luopui alue ...

                                               

Royal Ordnance

Royal Ordnance oli Britanniassa valtion asetehtaista 1985 muodostettu yhtiö, joka yksityistettiin ja myyntiin British Aerospacelle huhtikuussa 1987, josta tuli BAE Systems vuonna 1999. Nimi Royal Ordnance oli käytössä vuoteen 2004 asti.

                                               

Royal Small Arms Factory

Royal Small Arms Factory oli Britannian kruunun asetehdas joka sijaitsi Lontoon Enfieldissa Enfield Lockissa. Tehdas perustettiin 1816 ja lakkautettiin 1988. Tehdas perustettiin brittien petyttyä olemassa olleiden aseiden laatuun ja hintaan Napol ...

                                               

Nikolajevin eteläinen telakka

Mustanmeren telakka, aiemmin Nikolajevin eteläinen telakka, on telakka Mykolajivin kaupungissa Ukrainassa. Se on suurin Mustanmeren telakoista. lähde? Mustanmeren telakan eli Mykolavjin eteläisen telakan ohella kaupungissa on kaksi muutakin telak ...

                                               

Wassenaarin sopimus

Wassenaarin sopimus on kansainvälinen vientirajoitusjärjestelmä, jolla valvotaan ja rajoitetaan tavanomaisten aseiden ja sotilasteolliseen käyttöön soveltuvien ns. kaksikäyttötuotteiden vientiä sopimuksen ulkopuolisiin maihin. Sopimus allekirjoit ...

                                               

Autoteollisuus

Autoteollisuus, tai laajempana käsitteenä ajoneuvoteollisuus, kattaa laajan kirjon yhtiöitä ja organisaatioita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kytköksissä moottoriajoneuvojen kuten autojen, moottoripyörien ja mopojen sekä erilaisten hinattav ...

                                               

Ajoneuvon valmistenumero

Ajoneuvon valmistenumero on ISO 3779 -standardin mukainen ajoneuvokohtainen valmistenumero. Vuodesta 1981 lähtien maailman moottoriajoneuvovalmistajat ovat käyttäneet yhtenäistä numerointitapaa, tätä ennen käytäntö vaihteli valmistajakohtaisesti. ...

                                               

Ajoneuvosuunnittelu

Ajoneuvosuunnittelu on osa ajoneuvojen valmistamiseen liittyvää prosessia, johon liitty visuaalisten seikkojen lisäksi myös ergonomia, tekniset varusteet ja niiden vaatima tila sekä valmistustekniset- sekä kustannuskysymykset. Ajoneuvojen teollin ...

                                               

Elektroniikkateollisuus

Elektroniikkateollisuus on sähkötekniikkaan sisältyvä teollisuuden toimiala, joka suunnittelee ja valmistaa erilaisia elektronisia tuotteita ja laitteita. Kulutuselektroniikka Viihde-elektroniikka Ammatti- ja teollisuuselektroniikka Tietoliikenne ...

                                               

Kodinelektroniikka

Kodinelektroniikka on nimitys kaikelle kodista löytyvälle elektroniikalle. Kodinelektroniikkaan kuuluvat: kodinkoneet, kuten pesukoneet, mikroaaltouunit ja sähköhellat viihde-elektroniikka, kuten televisiot ja radiot

                                               

Kudelski (yritys)

                                               

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus on teollisuuden ala, joka tuottaa elintarvikkeita tai elintarvikkeiden raaka-aineita. Järjestelmänä elintarvikkeiden tuottaminen on mutkikas, maailmanlaajuinen joukko erilaisia liiketoiminnan aloja joka tuottaa suurimman osa ...

                                               

Abba Seafood

Abba Seafood eli Abba, alun perin A ktie b olaget B röderna A meln, on ruotsalainen elintarvikealan yritys, jonka on vuoden 2014 alusta omistanut norjalainen elintarvikekonserni Orkla. Yritys on rekisteröity Amelnin veljesten nimellä 1906, tosin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →