ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 360                                               

Tanskan avaruustutkimusinstituutti

Tanskan tieteellisestä ja teollisesta avaruustoiminnasta vastaa tutkimusministeriö forskninsministeriet. Tanskan avaruustutkimuslaitos Dansk rumdforskningsinstitut, DSRI oli tutkimusministeriön alainen laitos, joka mm. edusti Tanskaa ESA:ssa 2000 ...

                                               

Tšekin avaruustoimisto

Avaruustoimisto on neuvotellut ESAn kanssa nk. PECS-yhteistyösopimuksen vuonna 1996, jonka puitteissa se osallistuu ESAn toimintaan noin miljoonan euron vuosipanoksella. Se edustaa Tšekkiä International Astronautical Federation -järjestössä IAF j ...

                                               

Ukrainan avaruusjärjestö

Ukrainan avaruusjärjestö perustettiin vuonna 1992. Natsionalnie Kosmitšne Agentsvo Ukrayni, käytetään myös englanninkielistä akronyymiä NSAU. Ensimmäinen avaruusohjelma 1993–1997 pyrki säilyttämään Ukrainan avaruustoiminnan ja -teollisuuden kylmä ...

                                               

Unkarin avaruustoimisto

Unkarin avaruustoimisto on Unkarin avaruusjärjestö, Se toimi vuonna 2003 Unkarin Viestintäministeriön alaisena Ministry of Informatics and Communications, myöhemmin Liikenneministeriön Transport, Communication and Water Management ja nykyisin kes ...

                                               

Unoosa

UNOOSA on Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen organisaatio, jonka vastuulla on toteuttaa kokouksen määrittelemiä ulkoavaruuteen liittyviä toimintaperiaatteita. Se sijaitsee YK:n toimistossa Wienissä. Unoosa ylläpitää ulkoavaruuteen lähetett ...

                                               

Venäjän avaruusjärjestö

Venäjän avaruusjärjestö on 1990-luvun alussa perustettu Venäjän federaation avaruushallinto. Sen vastuulla on Venäjän siviiliavaruustoiminta sekä ilmailu- ja avaruustekniikan tutkimus.

                                               

American Institute of Physics

American Institute of Physics on yhdysvaltalainen voittoa tuottamaton fysiikan alan etujärjestö ja tiedejulkaisujen kustantaja. Sen tavoitteena on tuoda fysiikkaa tieteenä tunnetummaksi yleisölle. AIP:n jäsenjärjestöjen jäsenmäärä oli vuonna 2008 ...

                                               

American Physical Society

American Physical Society on yhdysvaltalainen fysiikan alan järjestö. APS toimii asiantuntijana fysiikan alalla ja julkaisee monia fysiikan alaan liittyviä lehtiä, joista merkittävimmät ovat Physical Review ja Physical Review Letters. Järjestö pe ...

                                               

Deutsche Physikalische Gesellschaft

Deutsche Physikalische Gesellshcaft on saksalainen, maailman suurin ja vanhin fyysikkojen järjestö. Vuoden 2014 tammikuussa sen jäsenmäärä oli 63 012. Seura perustettiin nimellä Physikalische Gesellschaft zu Berlin vuonna 1845 Berliinissä fyysikk ...

                                               

Institute of Physics

Insititute of Physics on Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin fyysikoiden etujärjestö. Yli 34 000 jäsenen voimin se on yksi suurimmista fyysikoiden järjestöistä. Tytäryhtiö IOP Publishing on maailman merkittävin fysiikan alan tieteellisiä aikak ...

                                               

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset eli MAL. on vuonna 1961 alun perin Matemaatikkoliittona perustettu ammatillis-aatteellinen järjestö, jonka jäseninä on akateemisen koulutuksen saaneita matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittel ...

                                               

Suomen Fyysikkoseura

Suomen Fyysikkoseura – Finlands Fysikerförening r.y. on perustettu vuonna 1947 edistämään fysiikan harrastamista ja kiinnostusta fysiikkaan. Seura järjestää tapahtumia ja julkaisee kirjallisuutta fysiikan alalta. Seuran jäseneksi voivat hakea hen ...

                                               

Geological Society of London

Geological Society of London on lontoolainen geologinen tiedeseura, joka toimii geotieteiden virallisena äänenä Isossa-Britanniassa. Seura perustettiin 1807 ja se on vanhin geologinen seura maailmassa. Sillä on nykyään noin 9 500 jäsentä, mikä te ...

                                               

Suomen Geologinen Seura

Suomen Geologinen Seura on suurin ja vanhin geologian alan yhdistys Suomessa. Se perustettiin vuonna 1886 ja jäseniä siinä on noin 900. Järjestö julkaisee omaa vertaisarvioitua tiedejulkaisua ja järjestää geologian alan tutkimusta edistäviä tapah ...

                                               

American Chemical Society

American Chemical Society on yhdysvaltalainen kemian seura. Sillä on yli 163 000 jäsentä, joten se on samalla maailman suurin tieteellinen seura. ACS on perustettu Yhdysvalloissa vuonna 1876. ACS kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, jolloin edustettu ...

                                               

Chemical Abstracts Service

Chemical Abstracts Service on yhdysvaltalainen, American Chemical Society -nimiseen järjestöön kuuluva hallinnollinen yksikkö. Sen tehtävänä on pitää yllä ja kehittää tietokantaa kaikista tunnetuista kemikaaleista. CAS-yksiköllä on kaksi tietokan ...

                                               

IUPAC

IUPAC on järjestö, jonka tehtävänä on standardisoida kemian sanastoa ja mittausmenetelmiä. IUPAC myös päivittää viimeisimpiä tietoja atomien massoista ja muusta alati tarkentuvasta datasta. Kemiallisten yhdisteiden IUPAC-nimeämiskäytäntö on kansa ...

                                               

Kemianliitto

Kemianliitto oli suomalainen vuosina 1993–2009 toiminut SAK:lainen ammattiliitto. Järjestö perustettiin, kun Kemian Työntekijäin Liitto ja Kumi- ja nahkatyöväen liitto yhdistyivät. Vuonna 2009 Kemianliitto päätti fuusioitua Viestintäalan ammattil ...

                                               

Suomalaisten Kemistien Seura

Suomalaisten Kemistien Seura on yksi kolmesta Suomen Kemian Seuran jäsenyhdistyksestä. Vuonna 1919 perustettu seura pyrkii edistämään kemiaa ja sen sovellutuksia, erityisesti kemian tutkimusta ja -teollisuutta. Seuran jäseneksi otetaan kemistin p ...

                                               

Suomen Maantieteellinen Seura

Suomen Maantieteellinen Seura on kahden maantieteellisen yhdistyksen yhdistymisestä vuonna 1921 syntynyt yhdistys. Alkuperäinen Suomen maantieteellinen seura perustettiin vuonna 1888, mutta nykyinen yhdistys muodostui, kun seura yhdistyi Suomen m ...

                                               

Euroopan psykologiliittojen federaatio

Euroopan psykologiliittojen federaatio on psykologien tieteellinen ja ammatillinen edunvalvontajärjestö Euroopassa. Järjestön jäseniä ovat kansalliset psykologien ammattijärjestöt, kuten Suomen Psykologiliitto. Jäsenjärjestöjensä välityksellä EFP ...

                                               

Psykologianopettajat PSOP

Psykologianopettajat PSOP on vuonna 1971 perustettu suomalainen pedagoginen yhdistys, jonka jäsenistä valtaosa on lukion psykologian opettajia. Mukana on myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan opettajia ja muiden ammatillisten oppilaitosten psykolo ...

                                               

Suomen Psykologiliitto

Suomen Psykologiliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu noin 95 prosenttia maassa toimivista psykologeista. Liittoon kuuluu noin 7 000 jäsentä. Suomen Psykologiliitto on perustettu vuonna 1957. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammati ...

                                               

Suomen Psykologinen Seura

Suomen Psykologinen Seura on psykologian alan tieteellinen yhdistys, joka pyrkii tukemaan ja kehittämään psykologista tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä psykologian alan käytännön toimintaa Suomessa. Vuonna 1952 perustettu yhdistys osaltaan tuo ...

                                               

Edistyksellinen tiedeliitto

Edistyksellinen tiedeliitto on suomalainen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päi ...

                                               

Ekono

Ekono eli Energiataloudellinen yhdistys oli suomalainen, vuonna 1911 perustettu järjestö ja myöhemmin insinöörisuunnitteluun ja konsultointiin erikoistunut yritysryhmä, joka ajautui konkurssiin Suomen 1990-luvun alun lamassa 1993. Ekono oli merki ...

                                               

Finska Läkaresällskapet

Finska Läkaresällskapet rf on Suomen ruotsinkielisten lääkärien tieteellinen järjestö. Se pyrkii edistämään alaa ja ruotsinkielistä julkaisutoimintaa. Seura on perustettu 1835 ja on kolmas suomalainen tieteellinen seura. Seura perustettiin Carl D ...

                                               

Geodesian ja fotogrammetrian seura

Geodesian ja fotogrammetrian seura ry on Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran ja Geodeettien kerhon yhdistyessä vuonna 2015 syntynyt seura. Seuran tehtävä on ala tutkimuksen ja käytön edistäminen ja tunnetuksi tekeminen. Se toimii myös fot ...

                                               

Geofysiikan seura

Geofysiikan seura r.y. on vuonna 1926 perustettu geofysiikan alan tutkimusta edistävä ja alan henkilöiden yhdyssiteenä toimiva suomalainen tieteellinen yhdistys. Geofysiikan aihepiirejä ovat maa, vesi, ilma ja lähiavaruus. Seura järjestää kaikill ...

                                               

Infektiotautien tutkimusyhdistys

Infektiotautien tutkimusyhdistys on vuonna 1966 perustettu yhdistys, jonka jäseninä on lähinnä lääkäreitä ja tutkijoita. Sen tehtävänä on infektiotautien tutkimuksen edistäminen, kotimainen ja kansainvälinen yhteistoiminta infektiotautien tutkimi ...

                                               

Itä-Suomen Kemistiseura

Itä-Suomen Kemistiseura on Suomalaisten Kemistien Seuran paikallisjaosto jonka toiminta on keskittynyt Joensuun ja Kuopion alueelle. Seuran tarkoituksena on edistää kemian eri alojen tutkimusta, teollisuutta ja tunnettavuutta välttämättömänä peru ...

                                               

Kansantaloudellinen Yhdistys

Kansantaloudellinen Yhdistys oli vuosina 1884–2008 toiminut suomalainen tieteellinen seura. Se yhdistyi vuoden 2009 alussa Taloustieteellisen Seuran kanssa, jolloin syntyi nykyinen Taloustieteellinen Yhdistys. Kansantaloudellinen Yhdistys aloitti ...

                                               

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry on perustettu 1980. Sen toiminta-ajatus on lisätä hyvän vanhenemisen edellytyksiä, lisätä ikääntymiseen liittyvää tietoa ja kehittää gerontologian parissa työskentelevien yhteistyötä. Yhdistys edistää vanhenemis ...

                                               

Kotikielen Seura

Kotikielen Seura on Helsingissä toimiva tieteellinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 1876. Seura pyrkii edistämään suomen kielen tutkimusta, tuntemusta ja käyttöä. Se julkaisee neljästi vuodessa tieteellistä aikakauslehteä Virittäjää sekä myö ...

                                               

Luonnonfilosofian seura

Luonnonfilosofian seura – Samfundet för naturfilosofi ry on vuonna 1988 perustettu suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luonnontieteiden ja niiden sovellusten herättämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta. Luonnonf ...

                                               

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys, on vuonna 1968 perustettu fyysikoiden, insinöörien ja lääkäreiden yhteinen poikkitieteellinen, aatteellinen ja ammatillinen yhdistys. Yhdistyksen jäsenistö kattaa lääketieteellisen tekniikan ja fy ...

                                               

Media- ja viestintätieteellinen seura MEVI

Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry. on vuonna 1974 perustettu joukkoviestinnän ja median tutkijoiden järjestö. Sen kotipaikka on Tampere ja toimialueena koko Suomi. Media- ja viestintätieteellinen seura Mevi ry. edistää joukkoviestinnä ...

                                               

Mediakasvatusseura

Mediakasvatusseura on valtakunnallinen, kaksikielinen yhdistys, joka edistää mediakasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa. Seuran tärkeitä tehtäviä on tiedottaa, järjestää tapahtumia, harjoittaa julkaisutoimintaa, toteuttaa ke ...

                                               

Nordenskiöld-samfundet i Finland

Nordenskiöld-samfundet i Finland on 1939 perustettu seura, jonka tehtävänä on edistää saaristoa koskevaa maantieteellistä, luonnontietellista ja kulttuurihistoriallista tutkimusta.

                                               

Nuorisotutkimusseura

Nuorisotutkimusseura on suomalainen vuonna 1988 perustettu poikkitieteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää nuorisotutkimusta. Nuorisotutkimusseura järjestää seminaareja ja julkaisee alan tutkimusta sekä ylläpitää nuorisotutkijarekisteri ...

                                               

Porthan-Seura

Porthan-Seura on Turun yliopiston yhteydessä toimiva oppihistoriallinen, lähinnä humanistisia tieteitä edistävä yhdistys. Sen perustivat vuonna 1936 Turun yliopiston professorit. Seuran toimintamuodot ovat julkaisutyö sekä esitelmä- ja luentotila ...

                                               

Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae

Societas biochemica, biophysica et microbiologica Fenniae eli Biobio-seura on suomalainen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Seuran tavoitteena on edistää oman alansa tutkimusta ja toimintaa Suomessa. Seuran toimialaan kuuluvat biokemia, bio ...

                                               

Societas pro Fauna et Flora Fennica

Societas pro Fauna et Flora Fennica, lyhyemmin Fauna ja Flora -seura tai ” Fauna-seura ”, on syksyllä 1821 Turussa perustettu Suomen eläimistön ja kasviston tutkimusseura. Se on Suomen vanhin tieteellinen seura.

                                               

Sosiaalipoliittinen yhdistys

Sosiaalipoliittinen yhdistys on vuonna 1909 perustettu tieteellinen seura, jonka tavoitteena tehdä tunnetuksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa ja vaikuttaa sen kehitykseen. Sosiaalipoliittinen yhdistys kehittää myös toimintansa kautta sosiaalipoli ...

                                               

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Duodecim, koko nimeltään Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, on alkujaan lääketieteen kansantajuistamistyöhön 18. marraskuuta 1881 perustettu suomalainen järjestö. Järjestön nimi viittaa perustajajäsenten määrään; nimen keksi Werner Lindman. Pe ...

                                               

Suomalais-Ugrilainen Seura

Suomalais-Ugrilainen Seura on suomalainen tieteellinen seura. Se on perustettu vuonna 1883 Helsingissä professori Otto Donnerin aloitteesta. Sääntöjensä mukaan seura pyrkii edistämään suomalais-ugrilaisten ja ns. altailaisten kielten sekä näitä k ...

                                               

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura

Suomalaisen kuolemantutkimuksen seura on perustettu Helsingissä maaliskuussa 2011. Seura edistää suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimusta ja akateemisen tutkimuksen viemistä käytäntöön. Seura julkaisee Thanatos nimistä vertaisarvioitua tieteell ...

                                               

Suomen aivotutkimusseura

Suomen aivotutkimusseura on vuonna 1973 perustettu seura, jonka tarkoituksena on edistää aivojen ja hermoston tieteellistä tutkimusta ja koota tässä tarkoituksessa yhteen eri aloilla toimivia tutkijoita, joiden työ kohdistuu hermostoon. Aivojen j ...

                                               

Suomen arkeologinen seura

Suomen arkeologinen seura on vuonna 1982 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on ylläpitää suomalaisten arkeologien keskinäisiä yhteyksiä, virittää alan keskustelua ja kohottaa tutkimuksen tasoa. Seura julkaisee Muinaistutkija -lehteä.

                                               

Suomen avaruustutkimusseura

Suomen avaruustutkimusseura ry on vuonna 1959 perustettu raketti- ja avaruustekniikkaa edistävä seura. Se on Suomen edustaja International Astronautical Federationissa, joka järjestää vuosittain suuren alan kongressin. Seurassa on noin 200 henkil ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →