ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 378                                               

Anthemios Tralleislainen

Anthemios Tralleislainen oli bysanttilainen matemaatikko, fyysikko ja arkkitehti. Hänet muistetaan kaikista parhaiten Isidoros Miletoslaisen kanssa suunnittelemastaan Hagia Sofia -kirkosta. Kirkossa käytettiin aivan uudenlaista arkkitehtuuria, jo ...

                                               

Ajanvietematematiikka

Ajanvietematematiikka tarkoittaa matemaattisia pulmatehtäviä ja pelejä, joita ihmiset harrastavat huvin vuoksi. Niissä käytetään samaa logiikkaa ja päättelyä kuin matematiikassa. Suurelle yleisölle tarkoitetut tehtävät ovat usein helppoja, ja rat ...

                                               

Nim

Nim on yksinkertainen matemaattis-strateginen peli, jossa on tarkoituksena poistaa aina jonkin verran objekteja tietystä määrästä. Objekteilla tarkoitetaan usein tikkuja. Vuoro vaihtuu aina eteenpäin, ja se pelaaja, joka ottaa kasasta viimeisen o ...

                                               

Numero

Numerot ovat merkistön merkkejä, joita voidaan käyttää joko lukujen tai numerosarjojen ilmaisemiseen. Jos numeroita käytetään yhdessä muiden merkkien, kuten kirjaimien, kanssa, on tuloksena merkkijono. Länsimaissa käytetään yleisesti arabialaisia ...

                                               

Arabialaiset numerot

Arabialaiset numerot ovat nykyään yleisin tapa esittää lukuja kirjallisesti. Tässä järjestelmässä luvut muodostetaan numeroista 0–9 sekä desimaalierottimesta, joka on maasta riippuen yleensä pilkku tai piste. Kukin numero yksinään tarkoittaa pien ...

                                               

Armenialaiset numerot

Armenialainen numerojärjestelmä on kehitetty armenialaisten suuraakkosten pohjalta. Numerojärjestelmällä on samat periaatteet kuin kreikkalaisella numerojärjestelmällä ja heprealaisella numerojärjestelmällä. Nykypäivän Armeniassa käytetään yleise ...

                                               

Babylonialaiset numerot

Babylonialaiset numerot kehittivät sumerit noin 3000 eaa. Mesopotamiassa. Numerot olivat nuolenpääkirjoitusta. Järjestelmä oli yksinkertainen: numeroa yksi merkittiin yhdellä kiilalla, kahta kahdella kiilalla, kolmea kolmella kiilalla. Painamalla ...

                                               

Grahamin luku

Grahamin luku on Ronald Grahamin päättelemä erittäin suuri luku, johon usein viitataan suurimpana matemaattisen todistuksen lukuna. Tämä tarkoittaa sitä, että Grahamin luku oli suurin luku, joka esiintyy matemaattisessa todistuksessa tietyn ongel ...

                                               

Grassmannin luvut

Grassmannin luvut tai Grassmannin muuttujat ovat luonnollisista luvuista poiketen ei-vaihdannaisia eli ei-kommutoivia lukuja. Grassmannin luvuille pätee: A×B = −B×A. Luvut on nimetty saksalaisen matemaatikon Hermann Grassmannin mukaan.

                                               

Heprealaiset numerot

Heprealainen numerojärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa numeroita vastaavat heprealaisen kirjaimiston kirjaimet. Nykyään myös hepreassa käytetään arabialaista standardinumerojärjestelmää, jolloin luvut luetaan muusta tekstistä poiketen vasemmalt ...

                                               

Kiinalaiset numerot

Kiinassa on nykyisin käytössä kolmenlaisia numeraalimerkkejä: normaalien kiinalaisten merkkien numerot Suzhou tai huā mǎ -numerot arabialaiset numerot Näistä Suzhou-numeroita käytetään joskus toreilla, ja ne ovat jäänne muinaisista kiinalaisista ...

                                               

Kreikkalaiset numerot

Kreikkalaisten numeroiden järjestelmä perustuu kreikkalaisten kirjainten käyttöön lukumerkkeinä. Yleisimmässä ja nykyaikanakin käytössä olevassa järjestelmässä, aakkosellisessa numerojärjestelmässä, jokainen kreikkalainen kirjain vastaa yhtä luku ...

                                               

Mayojen numerot

Mayojen numerot muodostuvat kolmesta peruselementistä: pisteestä, viivasta ja simpukasta. Lukujärjestelmä on vigesimaalinen eli 20-kantainen paikkalukujärjestelmä, jossa tyhjät paikat merkitään nollaa vastaavalla symbolilla. Numerot 1-19 koosteta ...

                                               

Numeerinen etuliite

Numeeriset etuliitteet ovat pääasiassa kreikan-, osittain myös latinankielisistä lukusanoista johtuvia etuliitteitä, jotka esiintyvät useissa tieteellisissä termeissä. Numeerisia etuliitteitä käytetään muun muassa kemiallisten yhdisteiden systema ...

                                               

Roomalaiset numerot

Roomalaiset numerot on etruskien numeroista muokattu antiikin Roomassa yleistynyt ja pitkään käytetty numerojärjestelmä. Roomalaiset numerot perustuvat kirjaimiin I, V, X, L, C, D ja M, joista jokaista vastaa tietty arvo. Kirjaimia yhdistelemällä ...

                                               

Suzhoun numerot

Suzhoun numerot on Kiinassa ennen arabialaisten numeroiden käyttöönottoa käytetty lukujärjestelmä. Suzhoun numerot on ainoa kiinalaisten matemaatikkojen käyttämän ns. palkkinumerojärjestelmän muoto, joka on selvinnyt tähän päivään. Suzhoun numero ...

                                               

Eigenmath

Eigenmath on melko suppea, ilmainen ja vapaasti saatava matemaattinen ohjelmisto Linuxiin, Windowsiin ja Mac OS X -käyttöjärjestelmään. Sen on luonut George Weigt C-kielellä. Sen lähdekoodi on myös vapaasti saatavilla. Eigenmathilla voidaan mm. r ...

                                               

Geogebra

Geogebra on vuorovaikutteinen matematiikkaohjelmisto opetuskäyttöä varten. Ohjelmalla voi opiskella perusmatematiikkaa luomalla ja tutkimalla itse tai tutkimalla Geogebralla luotuja vuorovaikutteisia nettisivuja. Geogebra on tehty Java-ohjelmisto ...

                                               

Gnuplot

gnuplot on komentoriviohjelma 2- ja 3-ulotteisten kuvaajien luomiseen funktioista tai annetuista pisteistä. Gnuplot toimii useimmissa käyttöjärjestelmissä, kuten Linuxissa, Windowsissa ja OS X:ssä. Ohjelmiston kehityksen aloittivat Thomas William ...

                                               

Macsyma

Macsyma oli vuosina 1968–1982 MIT:n Project MACin kehittämä symbolialgebrajärjestelmä, joka luotiin akateemiseen käyttöön ja jota myös myytiin kaupallisesti. Se oli ensimmäinen kattava symbolialgebraa käyttävä järjestelmä ja myös yksi ensimmäisis ...

                                               

Maple

Maple on symbolinen tietokoneella käytettävä ammatti- ja opiskelukäyttöön suunniteltu kaupallinen matematiikkaohjelma, jota alettiin kehittää vuonna 1981 Waterloon yliopistossa Kanadassa. Vuodesta 1988 Maplea on kehittänyt kaupallinen yritys nime ...

                                               

Mathcad

Mathcad on laskentaan tarkoitettu tietokoneohjelmisto. Sen ensimmäinen DOS-versio ilmestyi 1986. Tällöin oli uutta, että matemaattisia kaavoja voitiin kirjoittaa ja tulostaa kuten paperilla, mutta samalla olivat "eläviä". Mathcad on tarkoitettu l ...

                                               

Mathematica

Mathematica on useille alustoille saatava laskentaohjelmisto. Sen kehittämisen aloitti Stephen Wolfram. Mathematica on ensisijaisesti symbolilaskentaohjelma, mutta sillä suoritetaan myös numeerista laskentaa. Lisäksi sitä käytetään 2- ja 3-ulotte ...

                                               

MathType

MathType on Design Sciencen toimittama ohjelmisto, joka tarjoaa paletin matemaattisten merkintöjen lisäämiseksi asiakirjoihin. Ohjelmiston mukana tulee itsenäinen kaavaeditori, sekä liitännäisen yleisimpiin tekstinkäsittelyohjelmistoihin. Tuettuj ...

                                               

MATLAB

MATLAB on The MathWorks -yhtiön ylläpitämä numeeriseen laskentaan tarkoitettu tietokoneohjelmisto sekä siinä käytettävä ohjelmointikieli. MATLAB sisältää työkalut matriisien käsittelyyn, funktioiden ja datan visualisointiin, algoritmien toteuttam ...

                                               

Origin (ohjelma)

Origin on OriginLabin kehittelemä Windows-pohjainen ohjelmisto numeerisen tietoaineiston analysoimiseen ja sen piirtämiseen kuvaajaksi. Ohjelmassa on graafinen käyttöliittymä. Origin kykenee muun muassa tekemään annetusta datasta tilastollista an ...

                                               

Prime95

Prime95 on George Woltmanin ohjelmoima vapaasti saatavilla oleva ohjelma jota käytetään mersennen alkulukujen etsimiseen GIMPS-projektissa. MPrime on Linuxin komentokehotteesta käytettävä versio Prime95-ohjelmasta. Vaikka suurin osa GIMPS-ohjelma ...

                                               

REDUCE

REDUCE on yleiskäyttöinen symbolisen laskennan ohjelmisto, joka on alun perin kirjoitettu fysiikan sovellutuksia varten. Ohjelmiston kehityksen käynnisti Anthony C. Hearn 1960-luvulla. Myöhemmin ohjelmiston kehitystä ovat jatkaneet Hearnin johdol ...

                                               

Sage (ohjelmisto)

Sage on useille alustoille saatava matemaattinen ohjelmisto. Se soveltuu sekä symboliseen että numeeriseen laskentaan. Sage kattaa laajasti eri matematiikan osa-alueita, muun muassa algebraa, kombinatoriikkaa, analyysia ja lukuteoriaa. Sagen ensi ...

                                               

Scilab

Scilab on ilmainen ja avoin numeerisen laskennan ohjelmisto. Se on lisensioitu CeCILL-lisenssillä. Siitä on versiot Linuxille, Mac OS X -järjestelmälle ja Windowsille. Ohjelmaa voidaan käyttää laskentaan ja simulointiin luonnontieteiden ja insinö ...

                                               

Xcas

Xcas on matemaattiseen käyttöön tarkoitettu tietokoneohjelma. Xcas on pohjimmiltaan käyttöliittymä, joka on Microsoft Windows-, Apple MacOS- ja Linux / Unix -tietokoneiden algebra-järjestelmä. Giac kirjoitetaan ohjelmointikielellä C++.

                                               

Buffonin neula

Buffonin neula oli ensimmäinen geometrisen todennäköisyyden ongelma. Oletetaan että lattia on tehty yhdensuuntaisista ja samanlevyisistä laudoista. Mikä on todennäköisyys, että lattialle pudotettu neula leikkaa laudan reunan eli putoaa useamman k ...

                                               

Kahdeksan kuningattaren ongelma

Kahdeksan kuningattaren ongelma on klassinen kombinatoriikan ongelma, jossa tehtävänä on asettaa kahdeksan kuningatarta shakkilaudalle siten, etteivät mitkään kaksi kuningatarta uhkaa toisiaan; toisin sanoen mitkään kaksi kuningatarta eivät saa o ...

                                               

Königsbergin siltaongelma

Königsbergin siltaongelma on klassinen matemaattinen ongelma graafiteorian ja topologian alalta. Königsbergin eli nykyisen Kaliningradin läpi virtaa Pregolja-joki, jonka keskellä on kaksi saarta. 1700-luvulla saaret oli yhdistetty toisiinsa ja ma ...

                                               

Newtonin–Pepysin ongelma

Newtonin–Pepysin ongelma on todennäköisyysongelma, joka käsittelee todennäköisyyttä heittää kuutoset vaihtelevalla määrällä noppia. Vuonna 1693 Samuel Pepys ja Isaac Newton kiistelivät Pepysin esittämästä väitteestä, josta Pepys aikoi lyödä vetoa ...

                                               

Shakkipelin keksijän palkkio

Shakkipelin keksijän palkkio on vanhaan tarinaan perustuva matemaattinen probleema. Kirjallisuudessa tarinan mainitsi tiettävästi ensimmäisenä arabialainen Abu l’Abbas Ahmad ibn Khallikanin vuonna 1256.

                                               

Ympyrän neliöiminen

Ympyrän neliöiminen on yksi antiikin suurista konstruktio-ongelmista. Ympyrän neliöinnissä pitäisi vain harpilla ja viivaimella muodostaa neliö, jonka ala on sama kuin annetun ympyrän.

                                               

Abelin palkinto

Abelin palkinto on vuosittain jaettava matematiikkapalkinto. Palkinto on jaettu vuodesta 2003 alkaen ja se on nimetty norjalaisen matemaatikon Niels Henrik Abelin mukaan. Palkinnon myöntää Norjan tiedeakatemia kansainvälisistä huippumatemaatikois ...

                                               

Carl Friedrich Gaussin palkinto

Carl Friedrich Gaussin palkinto on matematiikan sovelluksista myönnettävä merkittävä palkinto, joka on saanut nimensä saksalaisen matemaatikon Carl Friedrich Gaussin mukaan. Palkinto myönnetään joka neljäs vuosi yhdessä Fieldsin mitalin ja Rolf N ...

                                               

Ernst Lindelöf -palkinto

Ernst Lindelöf -palkinto on Suomen matemaattisen yhdistyksen vuosittain jakama palkinto, joka jaetaan parhaasta suomalaisessa yliopistossa valmistuneesta matematiikan pro gradu -tutkielmasta. Palkinto on nimetty matematiikan professori Ernst Lind ...

                                               

Eulerin kirjapalkinto

Eulerin kirjapalkinto on sveitsiläisen matemaatikon Leonhard Eulerin mukaan nimetty palkinto, jonka yhdysvaltalainen järjestö Mathematical Association of America jakaa vuosittain henkilöille, jotka tuovat kirjoillaan matematiikan eri osa-alueita ...

                                               

Fieldsin mitali

Fieldsin mitali on matematiikan arvostetuin palkinto. Se jaetaan joka neljäs vuosi 2–4 alle 40-vuotiaalle ansioituneelle matemaatikolle. Siihen liittyy 15 000 Kanadan dollarin suuruinen rahapalkinto. Suomalainen Lars Ahlfors sai Fieldsin mitalin ...

                                               

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset on koululaisille tarkoitettu matematiikkakilpailu. Sääntöjen mukaan osallistujien on oltava alle 20-vuotiaita eivätkä he ole vielä saaneet aloittaa korkeakouluopintoja. Kansainväliset matematiikkaolympiala ...

                                               

Rolf Nevanlinna -palkinto

Rolf Nevanlinna -palkinto on joka neljäs vuosi Kansainvälisessä matemaatikkojen konferenssissa myönnettävä palkinto. Palkinto on nimetty suomalaisen matemaatikon Rolf Nevanlinnan mukaan. Palkinnon saajan on oltava alle 40-vuotias.

                                               

Sylvester-mitali

Sylvester-mitali on pronssinen mitali, jonka Royal Society myöntää joka toinen vuosi jollekulle matemaattisen tutkimuksen kehittämisestä. Mitali myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1901. Mitali on nimetty brittiläisen matemaatikko James Joseph ...

                                               

Väisälän palkinto

Väisälän palkinto on vuonna 2000 perustettu Väisälän rahaston jakama palkinto. Arvoltaan 15 000 euron rahapalkinto jaetaan 1–3:lle ansioituneelle, työuransa aktiivivaiheessa olevalle tutkijalle, joka edustaa Vilho Väisälän tai hänen veljiensä Yrj ...

                                               

0.999.

Luku 0.999. on matematiikassa päättymätön jaksollinen desimaaliluku, joka on tasan yhtä suuri kuin luku 1. Poikkeavan merkintätavan vuoksi monen on ollut vaikea mieltää, että luku on sama kuin 1. Se seuraa kuitenkin melko suoraan reaalilukujen tä ...

                                               

1 − 2 + 3 − 4 + · · ·

1 − 2 + 3 − 4 + on hajaantuva sarja. Sarja on tunnettu lähinnä Leonhard Eulerin 1700-luvulla esittämästä paradoksaaliselta näyttävästä yhtälöstä: 1 − 2 + 3 − 4 + ⋯ = 1 4. {\displaystyle 1-2+3-4+\cdots ={\frac {1}{4}}.} Yhtälö on paradoksaalinen, ...

                                               

Banachin–Tarskin paradoksi

Banachin–Tarskin paradoksin muodostivat matemaatikot Stefan Banach ja Alfred Tarski vuonna 1924. He todistivat, että jos valinta-aksiooma pätee, voidaan pallo hajottaa ja järjestää siten, että syntyy kaksi palloa, joista molemmat ovat yhtä suuria ...

                                               

Braessin paradoksi

Braessin paradoksi on ehdollinen matemaattinen paradoksi. Sen mukaan verkostoon lisätty uusi yhteys ei välttämättä paranna verkoston toimintatehoa, vaan saattaa myös vähentää sitä. Esimerkiksi uuden tien rakentaminen saattaa aiheuttaa liikenteen ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →