ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Infografiikka

Infografiikka on kuvallinen esitys, jonka tarkoitus on yleensä välittää tietoa, vakuuttaa tai viihdyttää. Infografiikkaan kuuluu tiedon visualisointia kuten diagrammeja sekä kuvitusta ja tekstiä. Tyypillisessä infografiikassa on johdanto, pääosio ...

                                               

Infokondria

Infokondria on ilmiö, jossa henkilö haluaisi omaksua enemmän tietoa kuin mihin kokee pystyvänsä. Toisin sanoen hän kokee aivojensa ylikuormittuneen. Tämä haittaa uuden oppimista ja omaksumista. Paras hoitokeino tilaan on hyväksyä, että kaikkea ei ...

                                               

Informaatiomuotoilu

Informaatiomuotoilu pyrkii tekemään tiedosta mahdollisimman ymmärrettävää ja helppolukuista. Informaatiomuotoilussa keskeistä on tilastotiedon visualisointi siten, että katsoja oivaltaa graafisen esityksen nähdessään jotain uutta. Informaatiomuot ...

                                               

Informaatioähky

Informaatioähkyksi kutsutaan tilaa, jossa ihminen on kykenemätön suodattamaan tarvitsemaansa tietoa informaatiovirrasta ja tuntee tämän vuoksi itsensä ahdistuneeksi ja turhautuneeksi. Syinä ähkyyn voivat olla informaation paljous, väsymys, stress ...

                                               

IP Datacast

IP Datacast eli IP-tiedonlähetystekniikalla on mahdollista toteuttaa digi-tv:n palvelut mobiililaitteisiin. Suurimpia rajoituksia ovat päätelaitteen ominaisuudet, kuten näytön koko, virransyöttö, laskentateho ja syöttölaitteet. Mobiilipäätteet tu ...

                                               

Kansainvälinen viestikirja

Kansainvälinen viestikirja on kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean ylläpitämä viestintäohjeisto, joka käsittää viestimisen viestilipuilla, valolla morsettamalla, äänellä morsettamalla, puheella megafonin kautta, radiosähköt ...

                                               

Kansainvälistäminen ja lokalisointi

Kansainvälistäminen eli internationalisointi ja lokalisointi eli kotoistus ovat toimia, joilla sovitetaan tuotteita, kuten julkaisuja tai ohjelmistoja vieraaseen ympäristöön, erityisesti vieraiden maiden kulttuuriin. Ero kansainvälistämisen ja lo ...

                                               

Katse

Viestintä hyödyntää katsetta. Katseen suuntaa määrää media. Mainonnassa halutaan kääntää kohderyhmän katseet tiettyyn suuntaan. Yleisön katse: ohjelman katsojat tai lukijat katsovat esitystä. Kameran katse: kuvaajan katse välittyy ohjelman katsoj ...

                                               

Keskustelu

Keskustelu on ihmisten keskinäistä kommunikointia ja ajatustenvaihtoa eri viestinnän keinoilla. Keskustelun vuorovaikutteisuus perustuu siihen, että osapuolet tuovat esiin uusia asioita vastaukseksi aiemmin sanottuun. Keskustelun syntymiseen tarv ...

                                               

Kielimuuri

Kielimuuri on kuvaannollinen ilmaus, jolla tarkoitetaan vieraan kielen puuttuvan taidon aiheuttamia vaikeuksia. Ilmausta sovelletaan yleensä henkilöihin, jotka tulevat aikuisina vieraaseen maahan, jonka kieltä eivät puhu. Tuolloin sanotaan, että ...

                                               

Kirjoitustulkkaus

Kirjoitustulkkaus on kommunikointimenetelmä huonokuuloisille ja kuuroutuneille henkilöille, jotka eivät kuule tai saa selvää puheesta. Tulkkia voidaan käyttää esimerkiksi opiskelussa, kokouksissa, kerhoissa, lääkärissä, yleisötilaisuuksissa tai v ...

                                               

Kokous

Kokous on tilaisuus johon kaksi tai useampi henkilö kokoontuu päätöksentekoon tai keskusteluun asiakysymyksistä. Nykyisin kokous voi olla konkreettisen kokoontumisen lisäksi myös etäkokous, kuten telekokous, videokokous tai web-kokous. Ennen koko ...

                                               

Koodi

Koodi tarkoittaa viestinnässä merkkien käyttöä kuvaamaan sisältöä tai sanomaa. Koodi on merkkien ja sisältöjen välisten kytkentöjen järjestelmä. Sanan etymologia kuvaa tarvetta merkitä koodi muistiin, koodikirjaan. Koodin käsitettä käytetään laaj ...

                                               

Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on organisaatioviestinnän erikoistilanne ja keskeinen osa laajempaa kriisinhallinnan käsitettä. Yksinkertaisimmillaan kriisiviestinnän kuvataan olevan nopeutettua perusviestintää. Kriisi itse on määritelmänsä mukaisesti sekä uhka ...

                                               

Kulttuurienvälinen viestintä

Kulttuurienvälinen viestintä on tieteenala, joka tutkii eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ylipäätään vuorovaikutusta monikulttuurisissa ympäristöissä ja yhteisöissä. Tavoitteena on selvittää, miten yhteistä ymmärryst ...

                                               

Kuvailutulkkaus

Kuvailutulkkaus on jonkin tapahtuman tai asian visuaalisen puolen kuvailua näkövammaiselle. Se voi olla esimerkiksi teatterissa tai televisiossa näyttelijän ilmeiden ja eleiden kuvailua. Tulkkaus-sana on tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava, si ...

                                               

Käytäntöverkostot

Käytäntöverkostoilla tarkoitetaan verkostoja, joiden tarkoituksena on tiedonvaihto tietyn taidon tai osaamisalueen ympärillä. Läheinen termi käytäntöverkostoille on käytäntöyhteisöt. Näiden ero on siinä, että käytäntöyhteisöjen sisällä ihmiset us ...

                                               

Lehdistötiedote

Lehdistötiedote on tiedotusvälineille lähetettävä teksti, joka on tarkoitettu uutisena julkaistavaksi. Lehdistötiedotteita lähettävät pääasiassa eri organisaatiot, kuten yritykset, järjestöt ja yhdistykset. Joskus myös julkisuuden henkilöt lähett ...

                                               

Lyhenne

Lyhenne on tilan tai kirjoitusvaivan säästämiseksi käytetty lyhyempi versio jostakin sanasta tai usean sanan kokonaisuudesta. Yleensä lyhentäminen on nimenomaan kirjoitusasuun liittyvä ilmiö ja lyhennetyt sanat oletetaan lausuttavan lyhentämättöm ...

                                               

Lähetystoimilupa

Lähetystoimilupa on Viestintäviraston myöntämä lupa lähettää esimerkiksi radio- tai televisiolähetyksiä. Toimilupia perustellaan sillä, että lähetystaajuuksia on vain rajallinen määrä.

                                               

MCR-perinne

MCR-perinne on osa viestinnän tutkimusta. Se sai alkunsa Yhdysvalloissa 1930-luvun lopulla. Sen tärkein kiinnostuskohde oli joukkoviestinnän vaikutukset.

                                               

Median ilmaisuvoimaisuuden teoria

Median ilmaisuvoimaisuuden teoria, tunnetaan myös nimellä informaation ilmaisuvoimaisuuden teoria, kuvaa viestintävälineen kykyä toisintaa sen kautta välitettävää tietoa. Teorian ovat kehittäneet Richard L. Daft ja Robert H. Lengel. Esimerkiksi p ...

                                               

Monikanavajulkaisu

Monikanavajulkaisu viestinnässä ja mediassa tarkoittaa saman viestin lähettämistä tai sisältöjen ja palveluiden tarjoamista eri välineillä eri kanavissa: esimerkiksi internet-sivut, matkapuhelin, digi-tv. Julkaistava sisältö ei välttämättä ole ai ...

                                               

Musta lista

Musta lista on luettelo ei-toivotuista henkilöistä, joilta kielletään jokin palvelu tai sisäänpääsy tai joille ei tarjota töitä. Musta lista voi olla myös luettelo kielletyistä asioista. Esimerkiksi joillakin ravintoloilla on musta lista tunnetus ...

                                               

Mutismi

Mutismi tarkoittaa puhumattomuutta. Puhumattomuus voi olla pysyvää tai valikoivaa. Mutismista kärsivä ihminen kokee, ettei pysty tai kykene kommunikoimaan.

                                               

Olkinukke

Olkinukke tai olkiukko on yleinen argumentointivirhe, jossa vastapuolen argumentti sivuutetaan hyökkäämällä siitä tehtyä heikompaa karikatyyria vastaan. Tällöin tavallaan pannaan sanoja toisen suuhun pyrkimättä ymmärtämään sitä, mitä toinen todel ...

                                               

Organisaatioviestintä

Organisaatioviestintä on tieteenala, joka tarkastelee organisaatioiden vuorovaikutusta. Organisaatioviestintää voi Suomessa opiskella Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella ...

                                               

Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu on kahden tai useamman henkilön yleisön edessä käymä keskustelu. Keskustelulla on yleensä johtaja, vetäjä tai juontaja, joka jakaa puheenvuoroja panelisteille. Paneelikeskustelulla voidaan mm. jakaa tietoa, etsiä ratkaisua ongel ...

                                               

Peitenimi

Peitenimi tarkoittaa esimerkiksi sotilasoperaatiolle tai henkilölle annettua salanimeä, koodinimeä. Peitenimien käyttö kuuluu salaamistarkoituksessa käytettävään erityisesti sotilaalliseen koodiin, peitekieleen. Peitenimi on peitekielinen salanim ...

                                               

Pihtiputaan mummo

Pihtiputaan mummo on journalismissa ja muussa suureen yleisöön kohdistetussa viestinnässä käytetty käsite, jolla kuvataan lehden keskivertolukijaa, television keskivertokatsojaa, radion keskivertokuuntelijaa jne. Sitä käytetään määrittelemään uut ...

                                               

ProCom

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on Suomen suurin viestinnän ammattilaisten järjestö. Liitto aloitti toimintansa nimellä Suomen Tiedottajien Liitto vuonna 1978 jolloin sen edeltäjät vuonna 1947 perustettu Tiedotusmiehet ry sekä vuonna 1955 pe ...

                                               

Puskaradio

Puskaradio on leikillinen nimitys huhujen, kuulopuheen ja juorujen kautta kulkevista epävirallisista tietokanavista. Kuulopuheet saattavat olla täysin keksittyjä, tositapahtumiin perustuvia tai joidenkin tahallaan liikkeelle laittamia.

                                               

Rakenteinen dokumentointi

Rakenteinen dokumentointi on informaation jäsentelyä metakielen avulla. Digitaalisen informaation jäsentelyyn sopivia metakieliä ovat varsinkin SGML-standardiin pohjautuvat merkintäkielet. Rakenteisen dokumentoinnin tarkoituksena on helpottaa dok ...

                                               

Rakkauskirje

Rakkauskirje on tapa osoittaa ihastumista ja rakkautta toiseen ihmiseen kirjeitse. Kirje voi olla myös utelu, miten vastaanottaja suhtautuu lähettäjän tunteeseen. Kirje voi sisältää usein myös esimerkiksi runoja. Joidenkin tunnettujen ihmisten ra ...

                                               

Raportti

Raportti on objektiivisuuteen pyrkivä selonteko asiasta tai tapahtumasta. Raportin tarkoituksena on saattaa kohde selvennä tietoiseksi asiasta ja jättää kohteelle valta muodostaa siitä omat mielipiteensä. Raportti voi myös olla hyvinkin laaja ja ...

                                               

Signaali

Signaali on tietoa välittävä ilmiö tai merkki, jolla välitetään tieto lähettäjältä vastaanottajalle. Signaalit voivat olla laadultaan monenlaisia ilmiöitä. Signaali voi olla kertaluonteinen, toistuva tai jatkuva. Vastaanottajien joukko voi olla t ...

                                               

Sissiradisti

Suomen Puolustusvoimat kouluttaa varusmiehiä sissiradistin tehtäviin Jääkäriprikaatissa, Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa, Porin prikaatissa sekä Utin jääkärirykmentissä. Lisäksi Rajavartiolaitos kouluttaa sissiradisteja Lapin rajavartio ...

                                               

Sosiaalinen verkostoanalyysi

Verkostoanalyysi tai sosiaalinen verkostoanalyysi on joukko formaaleja tutkimusmenetelmiä, jotka keskittyvät erityisesti toimijoiden välisten suhteiden analyysiin. Verkostoanalyysi ei ole yksittäinen tutkimusmenetelmä, vaan pikemminkin joukko men ...

                                               

Sosiaaliset objektit

Sosiaalinen objekti on psykologiaan ja symbolisen interaktionismin teoriaan liittyvä käsite, jolla viitataan objekteihin, joiden merkitys muodostetaan sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Käsitteellä viitataan myös verkossa julkais ...

                                               

Subliminaalinen viesti

Subliminaalinen viesti tarkoittaa, viestiä, jossa ärsyke annetaan niin heikkona, että tietoista havaintoa ei synny, mutta alitajunta havaitsee viestin. Mainonnassa tällainen subliminaalinen mainonta on kielletty Euroopan unionissa. Subliminaalisi ...

                                               

Sähköinen televiestintä

Kesäkuussa vuonna 2005 sähköinen televiestintä täytti 150 vuotta. Ensimmäinen lennätinlinja rakennettiin Pietarista Helsinkiin. Linja oli tarkoitettu sotilaskäyttöön. Tämä aloitti uuden viestinnän aikakauden jonka myötä syntyivät lennätin, telex ...

                                               

Taistelukamera

Taistelukamera on Puolustusvoimien strategisen viestinnän yksikkö, joka tuottaa audiovisuaalista materiaalia Puolustusvoimien toiminnasta. Taistelukamerayksikkö perustettiin operatiivisena tammikuussa 2014, ja se on sijoitettu Kaartin jääkärirykm ...

                                               

Tekninen kirjoittaja

Tekninen kirjoittaja on henkilö, joka kirjoittaa työkseen teknistä tekstiä. Teknisiä kirjoittajia on yleensä yrityksissä, joissa on tuotekehitystä tai ohjelmistonkehitystä. Teknisten kirjoittajien työpaikkojen määrä seuraa insinöörien, ohjelmisto ...

                                               

Tekninen kirjoittaminen

Tekninen kirjoittaminen on teknisen viestinnän osa-alue, jonka avulla kommunikoidaan teknistä tietoa. Usein teknisen kirjoittamisen tuloksena syntyy dokumentaatio, jonka muoto ja sisältö riippuu yleisön ja tuotteen tarpeesta. Tekninen kirjoittami ...

                                               

Teknologiavälitteinen viestintä

Teknologiavälitteinen viestintä on kattotermi, joka käsittää kaikki teknologiapohjaiset viestintävälineet ja niiden käytön aina kynästä iPadiin. Yleensä teknologiavälitteisen viestinnän tutkimuksessa on keskitytty yhdellä viestintävälineellä tapa ...

                                               

Telematiikka

Telematiikka on langattoman viestinnän ja paikkatiedon yhdistämistä informaatioteknologian ja automatiikan avulla. Sana telematiikka on yhdistelmä sanoista teletekniikka ja informatiikka. Tunnetuimpia telematiikan teknisiä sovelluksia ovat GPS-pa ...

                                               

Televiestintä

Televiestintä eli kaukoviestintä tarkoittaa apuvälineiden välittämien signaalien avulla tapahtuvaa viestintää. Nykyisin televiestinnällä tarkoitetaan yleensä tietoliikennettä eli digitaalista sähköistä viestintää. Sähköisen viestinnän varhaisin m ...

                                               

Televisiosota

Televisiosota tarkoittaa sotaa, joka uutisoidaan laajasti television välityksellä. Termi liitetään vahvasti Vietnamin sotaan, jota pidetään toistaiseksi puhtaimpana televisiosotana. Televisio tuli Yhdysvalloissa koteihin 1950-luvulla. Tuolloin Yh ...

                                               

Terveysviestintä

Terveysviestintä on käsite, jolle ei ole olemassa yhteneväistä määritelmää. Terveysviestintä voidaan ymmärtää yhtäältä suppeasti, jolloin sillä tarkoitetaan terveyttä edistävää viestintää. Toisaalta terveysviestinnäksi voidaan ymmärtää kaikki sel ...

                                               

Tiedonlähde

Tiedonlähde tarkoittaa dokumenttia tai muuta informaation kantajaa. Tiedonlähde on semioottinen eli merkitystä sisältävä kohde. Tarkastelijan näkökulmasta ja tietokäsityksestä riippuu, edellyttääkö ajatus tiedonlähteestä sitä, että kyseistä lähde ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →