ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5                                               

Riittävän perusteen periaate

Riittävän perusteen periaate on ontologinen periaate, joka sanoo, että mitä tahansa tapahtuukin, tapahtuu syystä: toisin sanoen mikään asiaintila ei voi vallita eikä mikään väittämä voi olla tosi, ellei ole riittävää syytä, miksi asia ei olisi to ...

                                               

Vähimpien oikeuksien periaate

Vähimpien oikeuksien periaate eli pienimmän oikeuden periaate on tietoturvallisuuteen liittyvä käsite, jonka mukaan tietojärjestelmän käyttöoikeudet tulee rajata suppeimpiin mahdollisiin oikeuksiin, joilla käyttäjä tai prosessi kykenee suoriutuma ...

                                               

Periaate

                                               

Symboli

Symboli on merkki, joka edustaa jotakin asiaa. Sanan symboli on sanottu olevan johdettavissa kreikan sanasta symballein, joka merkitsee yhteen, kokoon heittämistä. Selityksen mukaan aate ja esine on symbolissa yhdistynyt kokonaisuudeksi. Monet kä ...

                                               

Euroopan unionin symbolit

Euroopan unionin symbolit on tarkoitettu edustamaan EU:ta ja yhdistämään unionin kansoja ja kansalaisia. Symboleita on viisi ja ne ovat lippu, motto, hymni, juhlapäivä ja yhteinen raha. Euroopan unionilla ei ole vaakunaa, mutta lipun tähtikuviota ...

                                               

Ateistien symbolit

Liekkimalja on Suomessa perinteinen uskonnottomien tunnus kuolinilmoituksissa ja hautakivissä. Liekkimalja kuvaa Prometheuksen tulta ja se on aiheena Vapaa-ajattelijain liiton vaakunassa. Vaakunassa on hopeakentässä sininen, laakea malja, jossa p ...

                                               

Tähtitieteelliset symbolit

Tähtitieteelliset symbolit ovat symbolikuvioita, joita käytetään tarkoittamaan taivaankappaleita, teoreettisia rakenteita ja tähti­tieteellisiä ilmiöitä. Symbolien varhaisimmat muodot esiintyvät antiikin Kreikan aikaisissa papyruksissa. Bysanttil ...

                                               

Kommunistiset symbolit

Kommunistiset symbolit muodostuvat työläisiä ja heidän työvälineitä kuvaavista symboleista, jotka kommunistiset liikkeet kehittivät 1900-luvun alkupuolelta alkaen tunnuksikseen. Tunnetuin kommunistinen symboli on sirppi ja vasara yhteen liitettyn ...

                                               

Kristilliset symbolit

Kristilliset symbolit ilmaisevat kristinuskon oppia. Monet symboleista on lainattu muista kulttuureista ja mytologioista, kuten juutalaisuudesta tai antiikin mytologiasta ja niille on keksitty osittain tai kokonaan uusi merkitys. Symboliikkaa esi ...

                                               

Christoffelin symboli

Christoffelin symboli on erikoistapaus affiinista konnektiosta. Christofelin symboli on keskeinen tekijä kovariantissa derivoinnissa ja se sisältyy myös geodeettisen viivan yhtälöön, jonka ratkaisuna saadaan tutkittavassa avaruudessa lyhin reitti ...

                                               

Kansallissymboli

Kansallissymboleita ovat esimerkiksi kansallislippu, vaakuna, kansallislaulu ja kansallispäivä. Niiden tehtävänä on korostaa valtion omaleimaisuutta ja eroavaisuutta muihin valtioihin, sekä luoda kansalaisilleen yhdenkuuluvuuden tunnetta yhteisin ...

                                               

Symbolin maadoittamisen ongelma

Symbolin maadoittamisen ongelma tarkoittaa alkujaan sitä, kuinka sanat saavat merkityksensä ja mikä tarkoitus kullakin symbolilla todellisuudessa on. Merkityksen tunnistamisen ongelma liittyy tietoisuuden ongelmaan ja siihen mitkä mentaaliset til ...

                                               

Venus-symboli

Venus-symboli on ikivanha symbolikuvio, jonka muodostavat ympyrä ja sen alapuolella oleva risti. Symbolin katsotaan alun perin kuvaavan roomalaisten rakkauden ja kauneuden jumalan Venuksen käsipeiliä. Kuviota käytetään Venus-planeetan symbolina m ...

                                               

Schläflin symboli

Schläflin symboli on geometriassa muotoa {p,q,r.} oleva merkintä, joka määrittää säännöllisen monikulmion, monitahokkaan tai korkeampiulotteisen polytoopin taikka tessellaation. Schläflin symoli on saanut nimensä sveitsiläisen matemaatikko Ludwig ...

                                               

Blisskieli

Blisskieli on keinotekoinen kirjoitettu kieli, jonka Charles Bliss loi alun perin edistämään rauhaa ja rinnakkaista yhteiseloa. Nykyisin sitä käytetään tukemaan puhetta sekä korvaavan kommunikaation osana. Kielen kehitti 1940-luvun lopulla itäval ...

                                               

Systeemi (termodynamiikka)

Systeemi on termodynaamisessa tarkastelussa kokonaisuus, joka erottuu ympäristöstään todellisella tai vain pelkästään tarkastelua varten valitulla rajalla. Ympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella erilaiset systeemit voidaan jaot ...

                                               

Dissipatiivinen systeemi

Dissipatiivinen systeemi tai dissipatiivinen rakenne on energiaa sitova avoin järjestelmä, joka on kaukana lämpöopillisesta tasapainosta. Dissipatiivinen systeemi kuluttaa energiaa ja vaihtaa ainetta ja energiaa ympäristönsä kanssa. Dissipatiivis ...

                                               

Dynaaminen systeemi

Dynaaminen systeemi on ajan mukana muuttuva järjestelmä. Yksinkertainen dynaaminen systeemi on heiluri. Mutta melko yksinkertaisetkin dynaamiset systeemit voivat olla vaikeasti ennustettavia, koska niiden osat vuorovaikuttavat keskenään.

                                               

L-systeemi

L-systeemi, tai Lindenmayer-systeemi, on matemaattinen malli, jonka avulla on mallinnettu ja simuloitu kasvien rakennetta ja kasvua. Niiden avulla voidaan mallintaa myös muiden eliöiden rakennetta sekä esimerkiksi joitain fraktaaleja. Unkarilaine ...

                                               

Järjestelmä (systeemiteoria)

Falckenberg, Eckhard D.; et al.: A FRAMEWORK OF INFORMATION SYSTEM CONCEPTS, s. 146-153. Department of Computer Science, University of Leiden, The Netherlands, 1998. ISBN 3-901882-01-4. Teoksen verkkoversio.

                                               

Termodynamiikka

Termodynamiikka on energian, lämmön, työn, entropian ja tapahtumien spontaanisuuden fysiikkaa. Termodynamiikka on läheisesti yhteydessä tilastolliseen fysiikkaan, josta monet sen lainalaisuudet voidaan johtaa.

                                               

Systeemiteoria

Systeemien teoria on poikkitieteellistä järjestelmien tutkimusta tavoitteena löytää sellaisia periaatteita, joita voidaan soveltaa kaikentyyppisten systeemien käsittelyyn eri tutkimusaloilla. Termillä ei ole vielä täysin vakiintunutta merkitystä. ...

                                               

Itseorganisoituminen

Itseorganisoituminen on lähinnä kompleksisten systeemien ominaisuus. Niihin syntyy itseorganisoitumisen kautta "ilmaiseksi" järjestystä, joka näkyy osia suurempina uusina kokonaisuuksina emergentteinä "hahmoina".

                                               

Collen systeemi

Tässä artikkelissa käytetään algebrallista merkintätapaa kuvailemaan shakkisiirtoja. Collen systeemi on shakkiavaussysteemi valkealle. Systeemi on saanut nimensä Edgard Collelta, joka käytti sitä. Collen jälkeen systeemiin erikoistui George Kolta ...

                                               

Luettelo bridgesysteemeistä

Tämä on lista tarjoussysteemeistä, joita käytetään bridgessä. Tarjoussysteemit luokitellaan karkeasti kahteen ryhmään: keinotekoiset systeemit. luonnolliset systeemit ja

                                               

Metastabiliteetti

Metastabiliteetti eli meta­stabiilius merkitsee ilmiötä, jossa systeemi voi pysyä pitkähkön ajan tilassa, jossa sen energia ei ole pienin mahdollinen. Systeemin ollessa meta­stabiilissa tilassa kaikilla sen tilaa kuvaavat parametrit saavat statio ...

                                               

Systeemien teoria

Systeemien teoria on poikkitieteellistä järjestelmien tutkimusta tavoitteena löytää sellaisia periaatteita, joita voidaan soveltaa kaikentyyppisten systeemien käsittelyyn eri tutkimusaloilla. Termillä ei ole vielä täysin vakiintunutta merkitystä. ...

                                               

Tieto

Tieto on filosofian tietoteorian perinteisen määritelmän mukaan hyvin perusteltu tosi uskomus. Tämä tiedon määritelmä on peräisin Platonin Theaitetos -dialogista. Niin kutsutun heikon määritelmän mukaan väittämä on tietoa, jos se on tosi. Tietote ...

                                               

Tieto-Evry

TietoEVRY Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyhtiö, jonka asiakastoimialoja ovat autoteollisuus, energia, julkinen hallinto, logistiikka, media, metsäteollisuus, pankki ja vakuutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, tietoliikenne, tukku- ja väh ...

                                               

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia tai tieto- ja viestintätekniikka tarkoittaa kaikkia niitä elektronisia medioita, joita voidaan käyttää apuna tietojenkäsittelyssä. TVT voidaan jaotella seuraavasti: kenen mukaan? ICT sisältää kaikenlaiset tietoteknis ...

                                               

Tieto-Finlandia-palkinto

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinto eli Tieto-Finlandia-palkinto on myönnetty vuodesta 1989 ansiokkaalle suomalaiselle tieto- tai oppikirjalle, ”jonka voidaan katsoa merkittävästi edistävän lukijoiden kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen t ...

                                               

Suomenkieliset Tieto-Sanomat

Suomenkieliset Tieto-Sanomat oli ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti. Se ilmestyi Turussa kahdesti kuukaudessa vuonna 1776. Lehden toimittaja oli Mynämäen kirkkoherra Antti Lizelius. Antti Lizelius oli tyrvääläisen talonpojan poika, joka valmi ...

                                               

Tieto-Tapiola

Tieto-Tapiola Oy oli ICT-palveluyritys, jonka omistivat Tapiola-ryhmä ja Etera. Tapiolan ja Eteran lisäksi Tieto-Tapiolan asiakkaana oli Turva. Tieto-Tapiola on perustettu vuonna 1974, jolloin se toimi nimellä Akapo. Yhtiön palveluksessa oli 2011 ...

                                               

Tieto-Lauri

Tieto-Lauri on joka kolmas vuosi myönnettävä palkinto, joka myönnetään tunnustuksena ansiokkaalle suomenkielisen lasten- tai nuorten tietokirjan tekijälle. Sen suuruus on 30 000 euroa ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Palkinnon jakaa ...

                                               

Hiljainen tieto

Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan usein sellaista tietoa, joka ei ole sanallista eikä huomion kohteena. Se voi olla hyvin henkilökohtaista, kuten kokemuksen ja kehon tietoa, ja sitä on vaikea jakaa. Se voi sisältää jonkin taidon, esimerkiksi mite ...

                                               

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto on perusteltua ja järjestelmällistä tietoa. Tieteellinen tieto eroaa tässä suhteessa arkikäsityksistä. Tieteelliselle tiedolle tai tieteellisille tietoteorioille on asetettu ehtoja, joiden täyttyminen vasta oikeuttaa tiedon pit ...

                                               

Tieto (elokuva)

Tieto on 2009 valmistunut tieteiselokuva, jonka ohjasi Alex Proyas. Pääosaa esittää Nicolas Cage. Hanketta tarjottiin aluksi useille Columbia Picturesin ohjaajille, mutta lopulta oikeudet kaupattiin Escape Artists -yhtiölle. Rahoittajaksi ryhtyi ...

                                               

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on valtakunnallinen, riippumaton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Vuodesta 2014 alkaen liitto on toiminut nimellä TIVIA. Liitolla on tutkimus-, koulutus- ja tiedotu ...

                                               

Platonilainen tietoteoria

Platonilaisen tietoteorian mukaan tieto on sisäsyntyistä, jolloin oppiminen on tosiasiassa ainoastaan asioiden uudelleen palauttamista mieleen. Tämä voi tapahtua muun muassa sokraattisen menetelmän avustuksella. Platon katsoi, että kaikki sielut ...

                                               

Tunne

Tunne tai emootio on jonkin tuntemuksen kuten mielihyvän tai mielipahan sävyttämä tietoinen elämys. Ihmisen perustunteita ovat onnellisuus, viha, pelko, suru, inho ja yllättyneisyys, ja monimutkaisempia tunteita esimerkiksi rakkaus, ylpeys, kateu ...

                                               

Suuret tunteet

Rauhaa ja rakkautta – 3:19 Johda meidät rakkauteen – 2:30 Sinussa on valo – 3:06 Kaunis kotimaa – 3:28 Lauluja tältä planeetalta – 3:55 Suuret tunteet – 3:51 Yhteen hiileen – 2:53 Sä kosketit mua – 2:48 Elämä on kaunis – 3:30 Sinua kaipaan – 4:03

                                               

Kun on tunteet

Kun on tunteet on suomalainen mustavalkoinen elokuva vuodelta 1954. Sen pohjana ovat Maria Jotunin novellit "Rakkautta", "Matami Röhelin", "Josefiina" ja "Maantiellä" kokoelmasta Rakkautta, "Kun on tunteet" ja "Hilda Husso" kokoelmasta Kun on tun ...

                                               

Tunteet pelissä

Tunteet pelissä on Mark Schwahnin luoma yhdysvaltalainen nuortensarja, joka alkoi 23. syyskuuta 2003 The WB Television Networkillä. Viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa 4. huhtikuuta 2012. Sarjan tunnusmusiikki on Gavin DeGraw’n kappale ”I D ...

                                               

Tuhlarin tunteet

                                               

Tunteet ja käteinen

Kaikki kappaleet sanoittanut Dxxxa D. Biitit Hzzzt, paitsi 9 Jukka Kokkonen. Kuningas elää Käteinen Purr-Kisu Dxxxa D:n ehdotus rakkausrunoksi . Pihvi homma Rakkaus saa kenet haluaa Tunteet ja käteinen Takaisin luontoon Toiset, jotkut muut ja kat ...

                                               

Musiikki ja tunteet

Tunteet liittyvät olennaisesti musiikkiin. Musiikki on taiteenlajeista se, jolla on suurin vaikutus ja valta suoraan tunteisiin. Musiikin sanotaan olevan kieltä, joka abstraktissa symbolisessa muodossa ilmaisee ihmisen piilotajuntaa ja ehkä juuri ...

                                               

Järki ja tunteet

Järki ja tunteet on englantilaisen kirjailijan Jane Austenin romaani vuodelta 1811. Se oli ensimmäinen julkaistu Austenin teos, mutta ensijulkaisunsa aikaan se julkaistiin Austenin oman nimen sijasta nimimerkillä "a Lady". Teos kertoo Dashwoodin ...

                                               

Järki ja tunteet (elokuva)

Järki ja tunteet on vuonna 1995 ensi-iltansa saanut Ang Leen ohjaama romanttinen draamaelokuva. Elokuva perustuu Jane Austenin vuonna 1811 julkaistuun samannimiseen romaaniin. Käsikirjoituksen elokuvaan on tehnyt Emma Thompson. Sen pääosissa näyt ...

                                               

Hellurei ja hellät tunteet

Aamun Auringossa Näin se juttu on Metsätiellä Muistojen sävel Humppamuistoja Huomisen huolet Hellurei ja hellät tunteet Ei kanneta kaunaa Tällaista rakkaus on Eso Es Elamour Kaunis Lestijärvi Tuo suru jonka sain Just eikä melkein Kirjoita vielä k ...

                                               

Tunteet voit näyttää

Kevään Lapset Tahtoisin Enemmän Muistaa Et Ole Yksin Syliin Maailman Kukasta Kukkaan Illan Varjot Käy Elämään Liian Monta Yötä Yksin Tuhlaajapoika Mustankippee Tunteet Voit Näyttää Onni Yhteinen Kotilammen Rannalla

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →