ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 59                                               

DigabiOS

DigabiOS on Suomessa sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa käytettävä käyttöjärjestelmä. DigabiOS pohjautuu Linux-käyttöjärjestelmän Debian GNU/Linux-jakelupakettiin. Sen tarkoituksena on osaltaan taata kokelaiden tasavertaisuus ylioppilaskokeessa ...

                                               

DragonFly BSD

DragonFly BSD on Unixin kaltainen käyttöjärjestelmä, joka syntyi forkkauksena FreeBSD 4.8 -käyttöjärjestelmästä. Projektin aloitti Amiga-taustainen Matthew Dillon, kesäkuussa 2003, ja sitä julkaistiin FreeBSD:n sähköpostilistoilla heinäkuussa 200 ...

                                               

Genera

Genera on yhdysvaltalaisen Symbolics-yhtiön käytännössä jo unhoon painuneiden Lisp-koneiden oliopohjainen käyttöjärjestelmä ja kehitysympäristö. Se on toteutettu Lisp-ohjelmointikielen eri murteilla.

                                               

General Comprehensive Operating System

General Comprehensive Operating System on General Electric -yhtiön kehittämä käyttöjärjestelmä, jota GE kehitti Multicsin jälkeen. Käyttöjärjestelmä tuki moniohjelmointia ja oli käytössä GE-625 ja GE-635 tietokoneissa. Honeywellin ostettua GE:n t ...

                                               

GEOS

GEOS oli Berkeley Softworksin kehittämä graafinen käyttöjärjestelmä, joka toimi myös vanhentuneissa ja hitaissa kotitietokoneissa vähäisellä muistilla. Sen ensiversio Commodore 64:lle ja 128:lle julkaistiin 1986.

                                               

Haiku (käyttöjärjestelmä)

Haiku on beetavaiheessa oleva, BeOS-yhteensopiva, avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä. Sen kehitys aloitettiin vuonna 2001 ja ensimmäinen alphaversio julkaistiin syyskuussa 2009 ja ensimmäinen beetaversio 28. syyskuuta 2018. Haiku tukee useita ...

                                               

Hajautettu käyttöjärjestelmä

Hajautettu käyttöjärjestelmä on käyttöjärjestelmätyyppi, jossa sovellukset ja käyttöjärjestelmäpalvelut ovat hajautettu useammalle fyysiselle tietokoneelle. Hajautettua käyttöjärjestelmää suoritetaan useilla tietokoneilla ja tarkoitus on tuottaa ...

                                               

Incompatible Timesharing System

Incompatible Timesharing System oli Massachusettsin teknillisessä korkeakoulussa kehitetty, symbolisella konekielellä kirjoitettu, varhainen ja innovatiivinen osituskäyttöjärjestelmä, joka on vaikuttanut moniin myöhempiin käyttöjärjestelmiin. Sen ...

                                               

Inferno (käyttöjärjestelmä)

Inferno on Bell Labsissa kehitetty hajautettu käyttöjärjestelmä, jota nykyään kehittää ja ylläpitää Vita Nuova vapaana ohjelmistona. Inferno on seuraaja Unixille ja Plan 9-käyttöjärjestelmälle. Käyttöjärjestelmän kehityksessä on käytetty Limbo-oh ...

                                               

MenuetOS

MenuetOS on assembly-kielellä kirjoitettu käyttöjärjestelmä, joka on tehty 32/64-bittisellä x86/x86-64 assemblyllä. Käyttöjärjestelmä on pääosin suomalaisen Ville Mikael Turjanmaan käsialaa. Muita merkittäviä saavutuksia ovat Mike Hibbetin työpan ...

                                               

Multics

Multics oli varhainen osituskäyttöjärjestelmä, jonka kehittämisen MIT, Bell Labs ja General Electric käynnistivät yhteistyössä vuonna 1964. Tavoite oli valmistua vuonna 1967. Multics ohjelmoitiin alkujaan pääasiassa korkean tason PL/I-ohjelmointi ...

                                               

Nextstep

Nextstep on oliopohjainen, moniajoa tukeva käyttöjärjestelmä, jota NeXT kehitti NeXT-tietokoneilleen. Käyttöjärjestelmä nimi kirjoitettiin vaihtelevasti NeXTStep ja NeXTSTEP. Nextstep 1.0 julkaistiin 18. elokuuta 1989, ja viimeisin julkaisu, vers ...

                                               

NonStop Kernel

NonStop Kernel on Hewlett-Packardin NonStop-tietokonearkkitehtuurin käyttöjärjestelmä. Sen mukana ajetaan tyypillisesti Unix/POSIX-tyylistä Open System Services -käyttö- ja kehitysympäristöä. Vaihtoehtoisesti voidaan ajaa myös vanhempaa Guardiani ...

                                               

Plan 9

Plan 9 on Bell Labsin kehittämä hajautettu käyttöjärjestelmä, jonka kehitys aloitettiin 1980-luvun lopulla. Alkuperäiset suunnittelijat ja kehittäjät ovat Ken Thompson, Rob Pike, Dave Presotto, ja Phil Winterbottom. Käyttöjärjestelmän kehittäjiä ...

                                               

ReactOS

ReactOS on vapaa ja avoin Windows NT -sarjan kanssa yhteensopivaksi suunniteltu käyttöjärjestelmä. ReactOS pystyy ajamaan Windows-ohjelmia ja -ajureita. ReactOS on kirjoitettu enimmäkseen C-ohjelmointikielellä. Joitakin ominaisuuksia, kuten React ...

                                               

RISC OS

RISC OS on Acorn Computers Ltd:n kehittämä käyttöjärjestelmä ARM-pohjaisille kehitysalustoille. Alun perin vuonna 1987 julkaistu RISC OS oli suunniteltu käytettäväksi ARM-ympäristössä. Käyttöjärjestelmä julkaistiin Acorn Archimedes -tietokoneen m ...

                                               

SerenityOS

SerenityOS on Andreas Klingin kehittämä vapaa ja avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä. Se on suunniteltu Unixin kaltaiseksi käyttöjärjestelmäksi, jonka graafinen käyttöliittymä on 1990-luvun käyttöjärjestelmien inspiroima. Käyttöjärjestelmän kir ...

                                               

SkyOS

SkyOS on lopetettu maksullinen käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmän kehitys lopetettiin 30. tammikuuta 2009. Viimeinen kehitysversio on sittemmin julkaistu saataville ilmaiseksi. SkyOS on suurelta osin POSIX-yhteensopiva ja sen mukana tulee ydin ...

                                               

Syllable

Syllable on vapaa/avoin POSIX yhteensopiva Unix-tyylinen käyttöjärjestelmä. Sen tarkoitus on olla vakaa ja helppokäyttöinen työpöytä-käyttöjärjestelmä koti- ja pientoimistokäyttöön. Syllable forkattiin atheOSista heinäkuussa 2002. Sen mukana tule ...

                                               

THE (käyttöjärjestelmä)

THE oli Alankomaissa Eindhovenin teknillisessä yliopistossa kehitetty käyttöjärjestelmä, joka kehitettiin 1960-luvun loppupuolella. THE-hanketta veti tunnettu tietojenkäsittelytieteilijä professori Edsger Dijkstra. THE oli ensimmäinen käyttöjärje ...

                                               

TRIPOS

TRIPOS on tietokoneen käyttöjärjestelmä, jonka kehitti Computer Laboratory Cambridgen yliopistossa vuonna 1976 ja tohtori Martin Richards johti sen kehitystä. Tripos kirjoitettiin BCPL-ohjelmointikielellä. Commodore Amiga valitsi Triposin heidän ...

                                               

Verkkokäyttöjärjestelmä

Verkkokäyttöjärjestelmä tarkoittaa kahta eri konseptia: käyttöjärjestelmä tietokoneiden verkottamiseen, joka sallii muun muassa tiedostojen, käyttäjien, käyttäjäoikeuksien ja sovelluksien jakamisen rajatussa sisäverkossa LAN erikoistunut käyttöjä ...

                                               

Luettelo luokittelujärjestelmistä

Luokittelujärjestelmiä ja luokitteluja ryhmiteltynä aloittain YKL:n mukaan. 02 Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka. Informaatiotutkimus Metsäalan kymmenluokittelu FDC Wikipedia:Wikipedian luokat YKL Diderot’n ja d’Alembertin puu Deweyn lu ...

                                               

Luokittelujärjestelmä

Luokittelujärjestelmiä käytetään tiedon tai tietämyksen jäsentämiseen ja tietyn objektin sisällönkuvailuun. Usein luokittelut ovat hierarkkisia, kuten kirjastoluokittelut ja biologinen luokittelu. Kokoelmissa luokittelun avulla voidaan ryhmitellä ...

                                               

Aihekartat

Aihekartat ovat 1999 standardoitu) menetelmä tallentaa tietämystä tietokoneen ymmärtämään muotoon. Aihekartat koostuvat aiheista, aiheiden välisistä yhteyksistä ja aiheiden ilmentymistä. Aihekarttojen rakenteesta puhuttaessa viitataankin usein ns ...

                                               

Aristoteleen biologia

Aristoteleella biologia liittyy läheisesti filosofiaan sekä muihin luonnontieteisiin. Vaikka Aristoteles tunnetaan ennen kaikkea filosofina, häntä voidaan pitää myös länsimaisen tieteen ensimmäisenä biologina. Jo ennen häntä useat luonnonfilosofi ...

                                               

Deweyn kymmenluokitusjärjestelmä

Deweyn luokittelu on maailman käytetyin aineiston luokittelujärjestelmä. Sen kehitti 1870-luvulla Melvil Dewey ja se perustuu niin sanottuun kymmenluokitukseen. Kymmenluokituksessa on 10 pääluokkaa ja kullakin pääluokalla 10 alaluokkaa. Deweyn lu ...

                                               

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on yhdysvaltalainen mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden diagnoosijärjestelmä. Siitä on valmistunut viides versio DSM-5, jonka muutokset hyväksyttiin marraskuussa 2012. Viides versio j ...

                                               

Diderot’n ja d’Alembertin puu

Diderot’n ja d’Alembertin puu oli Encyclopédie -nimisessä valistusajan tietosanakirjassa esiintynyt inhimillisen tiedon luokittelujärjestelmä. Sen suunnittelivat Jean le Rond dAlembert ja Denis Diderot. Puu on taksonominen esitys kaikesta tiedost ...

                                               

DRG-järjestelmä

DRG-järjestelmä on sairaanhoidossa käytettävä potilashoidon luokittelujärjestelmä, jossa hoito ja potilastapaukset ryhmitellään diagnoosin ja muiden potilaasta kirjattujen tietojen perusteella lääketieteellisesti ja kustannuksiltaan samankaltaisi ...

                                               

Elokuvan ikäraja

Elokuvan ikäraja on järjestelmä, jolla luokitellaan elokuvat käyttäjälle sopivaksi katsottuihin ikäryhmiin. Ikärajamerkinnöissä ei ole olemassa maailmanlaajuista standardia, vaan jokainen maa määrittelee itse omat ikärajansa.

                                               

Fasettiluokitus

Fasettiluokitus on luokittelujärjestelmä, jossa tiedonalaa kuvaillaan eri näkökulmista. Fasetit ovat toisistaan riippumattomia, toisensa poissulkevia kategorioita, esimerkiksi luokittelu muodon, värin, materiaalin ja iän perusteella. Fasettiluoki ...

                                               

Hubblen luokittelu

Hubblen järjestelmä on galaksityyppien luokittelutapa, jonka keksi Edwin Hubble vuonna 1926. Tätä luokittelua kutsutaan myös äänirautadiagrammiksi. Nimitys tulee luokittelun graafisesta ulkoasusta. Galaksityypit on jaoteltu seuraavasti: Sauvaspir ...

                                               

ICD

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems on kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä, jonka WHO on kehittänyt. Luokittelun tuorein versio tunnetaan lyhenteellä ICD-11 ja se julkaistiin 2018. Suomessa käytetä ...

                                               

ICD-10-pääluokka F

WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen ICD-10 pääluokka F: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sisältää alla listatut alaluokat. F00–F09 Elimelliset aivo-oireyhtymät F00–F03 Dementia F01 Verisuoniperäinen dementia F02 Muualla luokiteltuihin ...

                                               

ICD-10-pääluokka Q

WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen ICD-10 pääluokka Q: Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet sisältää alla listatut alaluokat. Luokka ei sisällä synnynnäisiä aineenvaihduntahäiriöitä. Q00–Q07 Hermoston synnynnä ...

                                               

ICF-luokitus

ICF-luokitus on WHO:n luokitusperheeseen kuuluva toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Luokitus periaatteessa sitoo WHO:n jäsenvaltioita. Luokituksen on suomennuttanut ja julkaissut Stakes vuonna 2004. ICF täyd ...

                                               

Kielikunta

Kielikunta on yhteistä alkuperää olevien kielten laajin mahdollinen ryhmä, johon kuuluvat kielet periytyvät samasta kantakielestä. Suppeammasta ryhmästä sukulaiskieliä yhden kielikunnan sisällä voidaan käyttää termiä kieliryhmä. Kieliä, jotka eiv ...

                                               

Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu

Kirjastotieteellis-bibliografinen luokittelu on venäläinen kirjastoaineiston luokittelujärjestelmä. Se sisältää seuraavat luokat: А 1 Yleisteokset А1 11 Marxismi-leninismin klassikkoteokset А3 13 Karl Marxin, Friedrich Engelsin ja Vladimir Lenini ...

                                               

Lingvistinen typologia

Lingvistinen typologia eli kielitypologia on lingvistiikan eli yleisen kielitieteen tutkimussuunta. Se vertailee maailman kieliä niiden rakennetyyppien mukaan, riippumatta niiden sukulaisuussuhteista, ja pyrkii löytämään yleisiä lainalaisuuksia. ...

                                               

Maalaji

Maalaji on geologisten prosessien tuloksena syntynyt maakerrostumatyyppi. Pääosa Suomen maalajeista on syntynyt jääkauden loppuvaiheessa tai sen jälkeen. Syntytapansa perusteella maalajit jaetaan kivennäismaalajeihin minerogeenisiin maalajeihin, ...

                                               

Maannos

Maannos on maaperän pintakerros, johon bioottiset ja abioottiset prosessit vaikuttavat. Maannos koostuu eri hiukkaskokoisista maalajeista ja eloperäisestä jätteestä ja on yleensä kerroksellinen. Maannokset ovat monesti varsinkin pintaosaltaan huo ...

                                               

Metsäalan kymmenluokittelu

IUFRO International Union of Forest Research Organizations" käynnisti metsäbibliografian ja siihen liittyvän luokittelun valmistelutyön jo vuonna 1903. IUFRO otti luokittelun käyttöön 1933 ja siitä käytettiin UDC-luokittelussa tunnusta 634.9F, ko ...

                                               

Morfologinen typologia

Morfologinen typologia on lingvistisen typologian suuntaus, joka luokittelee kielet sen mukaan, miten sanoja taivutetaan. Perinteinen, jo 1800-luvulla alkunsa saanut luokittelutapa on seuraavanlainen: Agglutinoivissa kielissä sanavartalo ja taivu ...

                                               

Spektriluokka

Spektriluokka on tähtityyppi, joka päätellään tähden spektristä. Spektri riippuu pääosin tähden pintalämpötilasta. Eri lämpötiloissa eri tavoin virittyvä kaasu luo erilaiset spektriviivat. Lämpötila vaikuttaa myös tähden väriin. Spektriluokassa o ...

                                               

Sudarskyn eksoplaneettojen luokitus

Sudarskyn eksoplaneettojen luokitus on teoreettinen suurten kaasuplaneettojen ulkonäön ennustamiseen suunniteltu luokitusjärjestelmä. Se perustuu siihen, että eri lämpötiloissa eri aineet tiivistyvät pilviksi ja antavat planeetalle erilaisen ulko ...

                                               

Typologia

Esimerkiksi seuraavilla tieteenaloilla on käytössä omia typologioitaan: Max Weberin sosiologisessa typologiassa ideaalityypin tarkoitus on tuoda ilmiöjoukon keskeiset piirteet esille huolimatta kohteiden välisistä mahdollisista pienemmistä eroist ...

                                               

VIAF

VIAF tai VIAF-tunniste on kansainvälisesti sovittu tunnistenumero henkilötietojen kuvailutiedostolle. VIAF-tunnisteen avulla yhdistetään saman henkilön erilaiset tekijätiedot eli erilaiset nimimuodot ja julkisesti varmennettavissa olevat salanime ...

                                               

Yleinen kymmenluokittelu

Kirjastoluokituksista yleinen kymmenluokitus eli UDK on Suomessa käytössä monissa tieteellisissä erikoiskirjastoissa, korkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjastoissa. UDK perustuu tieteenalojen jakamiseen kymmeneen pääluokkaan j ...

                                               

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä on Helsingin kaupunginkirjastoa lukuun ottamatta kaikkien Suomen kunnan- ja kaupunginkirjastojen käyttämä aineiston luokittelujärjestelmä. Helsingin kaupunginkirjasto noudattaa omaa luokitusjärjestelmäänsä ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →