ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65                                               

Vihreä talous

Vihreä talous tarkoittaa talousjärjestelmää, jossa ekosysteemin hyvinvointi otetaan huomioon kiinteänä osana järjestelmää. Käsite kattaa laajan joukon erilaisia ideoita, eikä sen taustalla ole yhtenäistä teoriaa. Puhuttaessa vihreästä taloudesta ...

                                               

WIR-pankki

WIR-pankki, alun perin Sveitsin talouspiiri, on itsenäinen rinnakkaisvaluuttajärjestelmä Sveitsissä joka palvelee yrityksiä niin myynnin, rakentamisen, tuotannon, logistiikan, palvelualojen ja erinäisten muiden ammattilaispalveluiden saralla, ja ...

                                               

Yhteisötalous

Yhteisötalous tarkoittaa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin väliin jäävää talouden sektoria, jossa toimii esimerkiksi osuuskuntia sekä sellaisia yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka harjoittavat havaittavissa määrin liiketoimintaa. Osa niistä on ...

                                               

Teollisuus

Teollisuus on tuotantotoiminnan laji, joka jalostaa luonnonvaroja tuotteiksi eli raaka-aineita ihmiselle aineellista hyötyä tuottavaan muotoon. Teollisuus hahmotetaan ns. sekundaarituotannoksi, joka jalostaa erilaisiksi tuotteiksi primäärituotann ...

                                               

AS-i-kenttäväylä

AS-i on teollinen verkkoprotokolla, jota käytetään PLC-, DCS- ja PC-automaatiojärjestelmissä. AS-i perustuu avoimeen eurooppalaiseen standardiin ja sen lyhenne tulee sanoista Actuator Sensor Interface. ASI-standardin kehittämisessä on ollut mukan ...

                                               

Auditointi

Auditointi on järjestelmällinen selvitys siitä, vastaavatko nykyiset toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia. Auditointeja on sisäisiä ja ulkoisia. Ulkoiset auditoinnit ovat määrämuotoisia ja riippumattomia objektiivisia ...

                                               

Avaruusteollisuus

Suurin osa avaruusteollisuuden yrityksistä on valmistaa kokonaista satelliittia pienempiä osuuksia - satelliittien alijärjestelmiä tai niiden osia eli avaruuslaitteita, jotka yleensä ovat sähköisiä ja elektronisia laitteita. Tämä merkitsee sitä, ...

                                               

DFM

DFM on lyhenne sanoista Design for Manufacturing. Tuotteen valmistettavuus, DFM, ja kokoonpantavuus, DFA, ovat tulleet olennaiseksi osaksi tuotesuunnittelua teollisuusrobotiikan ja automaation kehittymisen myötä. Jo yli 50 vuotta sitten useissa t ...

                                               

Esivalmistus

Esivalmistus on teollisen tuotteen valmistusvaihe. Se on esimerkiksi rakentamistapa, jossa valmiin kokonaisuuden osat rakennetaan valmiiksi tehtaassa, verstaassa tai toisessa rakennuspaikassa ennen varsinaisen lopputuotteen rakentamista. Esivalmi ...

                                               

Facelift (tuote)

Facelift on teollisuuden tuotteelle tehtävä kosmeettinen parannus, ehostus. Autoteollisuudessa faceliftillä pyritään automallin kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden ylläpitoon pienemmillä kustannuksilla suhteessa uuteen autosukupolveen. Tällöin esime ...

                                               

Kenttäväylä

Kenttäväylä on automaatiossa käytetty teollisuuden tekniikka, jolla saadaan laitteistojen eri osat yhdistettyä toisiinsa yksinkertaisemmin kuin kaapeloimalla jokainen erikseen. Kenttäväylä on korvannut perinteistä kaapelointia laitteistojen ja au ...

                                               

Kertakäyttötuote

Kertakäyttötuote on tuote, joka on suunniteltu joko kierrätettäväksi tai hävitettäväksi jätteenä ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Useimmiten kertakäyttötuotteet ovat hygieniatuotteita, ruokailuvälineitä, kuten kertakäyttöastiat tai suojavälineit ...

                                               

Kombinaatti

Kombinaatti tarkoittaa sarjaankytkettyä moduulisysteemiä, jossa yhden moduulin tuote on toisen moduulin syöte. Kun kombinaatin lopputuote on energia, puhutaan usein aggregaatista: tällöin polttomoottori muuttaa polttoaineen kemiallisen energian e ...

                                               

Kulttuuriteollisuus

Kulttuuriteollisuus on monimerkityksinen käsite, jolla kuvataan taiteen ja kulttuurin tuotantoa markkinataloudellisesta näkökulmasta. Ensimmäisenä termin otti käyttöön Theodor Adorno kriittisenä käsitteenä 1940-luvulla: hän viittasi sillä viihtee ...

                                               

Kulutustavara

Kulutustavara on tuote, joka on tarkoitettu pääasiassa kuluttajille eikä niinkään tuotannon tarpeisiin. Kulutustavara on myös taloustieteen tilastointia varten käyttämä käsite. Tavarat ja palvelut ovat hyödykkeitä. Kulutushyödykkeet voidaan jakaa ...

                                               

Käyttöaste

Käyttöaste tarkoittaa sitä tuotantokyvyn kapasiteetin osaa, mikä tehtaalla kulloinkin on käytössään. Tehtaan tuotantokykyä voidaan lisätä rakentamatta lisätuotantokykyä siten, että osa valmistusvaiheiden vaatimasta tuotantokyvystä hankitaan valmi ...

                                               

Laimennusmenetelmä

Laimennusmenetelmällä kalibroidaan avokanavien virtausmittauksia muun muassa prosessiteollisuudessa. Laimennusmenetelmässä tunnetun pitoisuuden omaavaa merkkiaineliuosta syötetään tasaisella tunnetulla nopeudella mitattavaan virtaukseen. Alajuoks ...

                                               

Luonnonvarat

Luonnonvarat tarkoittaa kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään omaksi edukseen. Luonnonvarat ovat kaikkien ihmisen valmistamien esineiden ja kaiken hänen kuluttamansa energian alkulähde. Luonnonvarat jaotellaan pääasiassa uus ...

                                               

Lämmittäjä

Lämmittäjä on höyry- tai lämpökattilan polttoaineen syötöstä vastaava henkilö. Höyrykattiloiden lämmittäjät työskentelevät esimerkiksi vetureissa tai laivoissa. Lämmityskattiloiden hoitajat työskentelevät rakennusten talonmiehinä, sekä tehtaiden ...

                                               

Manufaktuuri

Manufaktuuri oli alun perin työhuone tai käsiteollisuuslaitos, jossa raaka-aine muokattiin käsivoimin, sitten koneiden aikakaudella tehdasrakennus yleensä. Manufaktuuritavaroita olivat kutomateollisuuden tuotteet. Manufaktuuriteollisuus oli kusta ...

                                               

Massatuotanto

Massatuotanto on samanlaisten tai hyvin vähän vaihtelevien tuotteiden valmistamista suurissa määrissä. Sanan massatuotanto merkitys riippuu siitä, puhutaanko asiasta yhteiskuntatieteiden vai tekniikan näkökulmasta. Yhteiskuntatieteissä massatuota ...

                                               

Moduulitekniikka

Moduulitekniikka tarkoittaa valmistustapaa, jossa rakennettava asia osioidaan standardoituun tehdasvalmistukseen soveltuvaksi osakokonaisuudeksi. Laivanrakennuksessa moduulitekniikka otettiin käyttöön aluksi hyttien rakentamisessa, ja sitä käytet ...

                                               

Muoviteollisuus

Muoviteollisuus on teollisuuden toimiala, joka valmistaa muoviraaka-aineita ja muovituotteita ja osallistuu myös muovin kierrättämiseen ja uudelleenkäyttöön.

                                               

Painomuovaus

Painomuovauksesta käytetään useita eri nimiä sekä suomeksi että englanniksi. Painomuovaus tai numeerinen painomuovaus on yleisin suomenkielinen termi, mutta myös termiä muotiton muovaus käytetään vielä joissakin yhteyksissä. Englanninkieliset ter ...

                                               

Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuus on yhteisnimitys teollisuuden haaroille, joissa jalostettava raaka-aine etenee erilaisesta fysikaalisesta ja kemiallisesta käsittelyvaiheesta toiseen. Prosessiteollisuutta ovat muun muassa metsäteollisuus, kemianteollisuus, kai ...

                                               

Prototyyppi

Prototyyppi eli koekappale tarkoittaa alkuperäistä, ensimmäistä versiota. Sanaa käytetään yleensä teollisuuden tuotekehitystoiminnan yhteydessä, mutta proto-käsite voidaan liittää niin eliöihin kuin teorioihinkin. Jos prototyypillä tarkoitetaan e ...

                                               

Puolivalmiste

Puolivalmiste on osittain valmis tuote, jonka valmistaja on myynyt kuluttajalle tai muulle yritykselle lopullista viimeistelyä varten. Puolivalmiste voi olla lähes mikä vain, esimerkiksi ruoka, talopaketti tai vene. Nykyaikainen elintarviketeolli ...

                                               

Raskas teollisuus

Raskas teollisuus on tuotantotoiminnan laji, joka jalostaa kookasta irtolastitavaraa tai bulkkitavaraa muiden teollisuusalojen käyttöön. Se vaatii huomattavan paljon tilaa ja raskasta kalustoa tuottaakseen tavaransa. Esimerkkeinä toimialasta ovat ...

                                               

Siltanosturi

Siltanosturi on nosturityyppi, jota käytetään yleisesti erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Siltanosturi koostuu karkeasti ottaen kahden kiskon varassa kulkevasta sillasta, siltaan kiinnitetystä ja sitä pitkin liikkuvasta vaunusta sekä vaunuun ase ...

                                               

Stuxnet

Stuxnet on Windows-spesifinen tietokonemato, jonka raportoi ensimmäisenä kesäkuussa 2010 valkovenäläinen turvallisuusyritys VirusBlokAda. Se on ensimmäinen mato, joka vakoilee ja uudelleenohjelmoi teollisuusjärjestelmiä. Mato tuli suureen tietois ...

                                               

Tehdas

Tehdas on tuotantolaitos, jossa valmistetaan koneellisesti tuotteita. Tehdas on myös teollisuusrakennus, joka on usein suunniteltu siellä toimivaa tuotantoprosessia varten. Termillä tehdasteollisuus halutaan erottaa tehdasrakennuksissa toimiva te ...

                                               

Teollisuusjäte

Teollisuusjäte on teollisuuden toimialoilla syntyvä tuotantojäte. Jäte voi olla kiinteää, nestemäistä tai kaasua. Teollisuusjäte voi myös olla vaaratonta tai vaarallista. Ympäristölle vaaralliset jätteet luokitellaan ongelmajätteiksi. Teollisuusj ...

                                               

Teollisuuspatruuna

Patruunaksi kutsutaan tehdaslaitoksen, ruukin tai kartanon omistajaa tai isäntää. Muita nimityksiä patruunalle ovat ruukinisäntä ja ruukinpatruuna. Sanan patruuna alkuperä on latinankielinen sana pater. Teollisuuspatruuna toimii perinteisesti met ...

                                               

Teollisuusyhteiskunta

Teollisuusyhteiskunta eli teollinen yhteiskunta tarkoittaa nykyaikaista yhteiskuntaa, jossa tavarat valmistetaan teollisesti – suuressa mittakaavassa ja nopealla tahdilla tehtaissa ulkoisia energianlähteitä hyödyntäviä tuotantovälineitä käyttäen. ...

                                               

Tuotannonohjaus

Tuotannonohjaus on menetelmä, jolla yritys pyrkii ohjaamaan tuotantoa, jotta se pystyisi täyttämään tilattujen tuotteiden valmistamisen vaatimukset laadusta, määrästä ja toimitusajasta. Tuotannon ohjaukseen on perinteisesti kuulunut tuotannon ajo ...

                                               

Tuote-etiketti

Tuote-etiketti on tuotteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetty lappu, kilpi, tarra tms., jossa annetaan tietoja tuotteesta. Tuotepakkaukseen erikseen liimattavaa etikettiä käytetään erityisesti silloin, kun pakkauksen muoto tai pinta tekee vaikeak ...

                                               

Tuotedifferointi

Tuotedifferoinnilla tarkoitetaan oman tuotteen erilaistamista niin, että se poikkeaa muista markkinoilla olevista samaa kohderyhmää tavoittelevista tuotteista. Tuotedifferointi on yksi yrityksen suurimpia strategisia valintoja. Differoinnissa voi ...

                                               

Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaari tarkoittaa esineen, ohjelmiston tai muun vastaavan käyttöaikaa tuotteena. Tuotteen elinkaari alkaa jo esisuunnitteluvaiheessa, tuotteelle asetettavia vaatimuksia kartoitettaessa ja tuotteen ominaisuuksia määriteltäessä. Ominais ...

                                               

Tupakkateollisuus

Tupakkateollisuus koostuu henkilöistä ja yrityksistä, jotka kasvattavat, valmistelevat myyntiä varten, kuljettavat ja myyvät tupakan sen eri muodoissa. Maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonaa ihmistä saa elantonsa tupakkateollisuudesta. Maailman ko ...

                                               

Viihdeteollisuus

Viihdeteollisuus tai viihdeala on viihteen tai populaarikulttuurin teollista tuotantoa, jonka tallenteina levittäviä tuotteita ovat elokuvat, musiikki, pornografia ja videopelit. Viihdeteollisuuteen kuuluvat muun muassa elokuvateollisuus, musiikk ...

                                               

Absoluuttinen nollapiste

Absoluuttinen nollapiste on aineen lämpötilan alaraja, jossa atomien lämpöliike lakkaa. Se on 0 kelviniä eli −273.15 celsiusastetta. Absoluuttinen lämpötila ilmoitetaan asteikolla, jossa absoluuttinen nollapiste on nollakohdassa kelvinasteikon ta ...

                                               

Adiabaattinen prosessi

Adiabaattinen prosessi on lämpöopissa tapahtuma, jossa lämpöä ei siirry tapahtuman kohteena olevaan systeemiin tai poistu siitä muuten kuin mekaanisen työn kautta. Toisin sanoen adiabaattisen prosessin lämpöenergian muutos perustuu mekaaniseen ty ...

                                               

Alijäähtyminen

Alijäähtyminen on prosessi, jossa neste jäähtyy jäätymispistettään kylmemmäksi, mutta pysyy edelleen nestemäisenä. Normaalisti jäätymispisteen paikkeilla neste alkaa kiteytyä jäätymisytimen ympärille – esimerkiksi vesi alkaa jäätyä lämpötilan las ...

                                               

Bergmannin sääntö

Bergmannin sääntö on biologinen sääntö, jonka mukaan kylmemmässä ilmastossa elävien tasalämpöisten eläinten ruumiin koko on yleensä suurempi kuin lämpimämmässä ilmastossa elävien saman lajin tai läheisen sukulaislajin yksilöiden. Sääntö on nimett ...

                                               

Boltzmannin vakio

Boltzmannin vakio on fysiikan vakio, joka suhteuttaa lämpötilan energiaan molekyyliä kohti. Se on nimetty itävaltalaisen fyysikon Ludwig Boltzmannin mukaan, joka teki merkittävää työtä statistisen fysiikan teorian parissa, missä tällä vakiolla on ...

                                               

Brownin liike

Brownin liike on nesteessä tai kaasussa olevia hyvin pieniä hiukkasia mikroskoopilla tarkasteltaessa havaittava satunnainen ja itsenäinen siksak-liike. Ilmiön havaitsi kasvitieteilijä Robert Brown vuonna 1827 tutkiessaan mikroskoopin avulla vedes ...

                                               

Carnot’n kierto

Carnot’n kierto on ranskalaisen insinöörin Sadi Carnot’n vuonna 1824 keksimä idealisaatio lämpövoimakoneesta, jonka hyötysuhde on mahdollisimman suuri.

                                               

Clausius–Clapeyronin yhtälö

Clausius–Clapeyronin yhtälö on meteorologiassa differentiaaliyhtälö, jonka avulla voidaan tehdä ennustuksia kyllästyneen vesihöyryn höyrynpaineen eli vesihöyryn kriittisen osapaineen käyttäytymisestä eri lämpötila-alueilla. Se on nimetty saksalai ...

                                               

Curien laki

Curien laki on paramagneettisten aineiden magnetoitumista koskeva laki. Paramagneettisen aineen atomeilla on pysyvä magneettinen momentti. Heikossa ulkoisessa magneettikentässä lämpöliike estää niiden järjestäytymisen, mutta vahvassa kentässä nii ...

                                               

Dulongin ja Petit’n laki

Dulongin ja Petitn laki on Pierre Louis Dulongin ja Alexis Thérèse Petitin vuonna 1819 esittämä lämpöopillinen laki. Sen mukaan useimmilla kiinteillä aineilla molaarinen lämpökapasiteetti eli aineen ominaislämpökapasiteetin ja moolimassan tulo on ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →