ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Crore

Crore on useassa Etelä-Aasian maassa, erityisesti Intiassa, Bangladeshissa, Pakistanissa ja Nepalissa, käytetty lukusana, joka tarkoittaa kymmentä miljoonaa. Intialaisen numerointijärjestelmän sana juontaa juurensa sanskritin, hindin tai urdun ki ...

                                               

Debye

Debye on cgs-järjestelmään kuuluva dipolimomentin yksikkö. Yksikkö on nimetty muun muassa dipolimomenttia koskevista tutkimuksistaan tunnetun fysikaalisen kemistin Peter Debyen mukaan. Yksikkö on määritelty siten, että se on dipolimomentti, joka ...

                                               

Desibeli

Desibeli on dimensioton yksikkö, joka vertailee tehosuureiden suhteita logaritmisella asteikolla. Sitä käytetään tavallisimmin kahden signaalin välisen tehosuhteen ilmaisuun sekä vahvistimen tai vaimentimen vaikutuksen ilmaisemiseen. Desibeli ei ...

                                               

Dioptria

Dioptria on optisen taitto­kyvyn ja optisen järjestemän voimakkuuden yksikkö. Yksikkönä se on metrin käänteisarvo, 1/m, jolle on annettu erityisnimi. Dioptrialla ei ole virallisesti vahvistettua mitta­yksikkö­tunnusta, mutta joskus sen tunnuksena ...

                                               

Erlang

Erlang on teleliikenteen määrän yksikkö. Se on saanut nimensä tanskalaisen matemaatikko Agner Krarup Erlangin mukaan. Liikenteen määrä 1 erlang merkitsee, että tarkkailujakson aikana keskimäärin yksi johto tai kytkinelin on varattuna. Esimerkiksi ...

                                               

FCC (mittayksikkö)

FCC on Yhdysvaltain lääkeinstituutin laatiman standardin mukainen ruoka-aineiden kemiallisten ainesosien puhtautta ja vaikuttavuutta mittaava yksikkö. FCC tulee sanoista Food chemical codex ja viittaa lääkeinstituutin julkaisemaan teokseen, jossa ...

                                               

FLOPS

FLOPS on tietotekniikassa käytetty lyhenne sanasta FL oating point O perations P er S econd. Flops mittaa tietokoneen suorituskykyä erityisesti tieteellisessä laskennassa käytettäviin liukulukulaskentaoperaatioihin yhden sekunnin aikana. Yhden pe ...

                                               

G-voima

G-voima on nimestään huolimatta kiihtyvyyden, eikä voiman yksikkö. Yksi G tarkoittaa Maan painovoiman tuottamaa putoamiskiihtyvyyttä maanpinnan läheisyydessä. Koska maan massa ei ole jakautunut tasaisesti eikä maapallo ole täysin pyöreä, ei myösk ...

                                               

Gal (yksikkö)

Gal tai galileo on Cgs-järjestelmän yksikkö putoamiskiihtyvyydelle. Sen määritelmä on 1 senttimetri sekunnissa potenssiin kaksi. Yksikkö on nimetty Galileo Galilein mukaan, joka teki ensimmäiset painovoimaan liittyvät mittaukset. SI-yksiköissä: 1 ...

                                               

Jansky

Jansky on SI-järjestelmään kuulumaton mittayksikkö, jolla ilmoitetaan tähtitieteessä, etenkin radiotähtitieteessä säteilyvuon tiheyttä. Sen suuruus on 10 −26 wattia per neliömetri per hertsi. Säteilylähteen säteilyvuon tiheys S {\displaystyle S} ...

                                               

Kansainvälinen yksikkö

Kansainvälinen yksikkö, ky, IU tai UI, on biologisten ja farmakologisten aineiden tehon määrityksessä käytettävä mittayksikkö. 1 IU:ta vastaavat grammamäärät muutamalle aineelle: 1 IU A-vitamiinia: vastaa biologisesti 0.3 µg retinolia tai 0.6 µg ...

                                               

Lakh

Lakh on varsinkin Intiassa, mutta myös muualla Etelä-Aasiassakin, käytetty lukusana, jolla viitataan sataantuhanteen. Esimerkiksi 150 000 rupiaa voidaan ilmaista 1.5 lakh rupees intianenglanniksi. Summa kirjoitetaan joko ₹1.5L tai 1.50.000. Sanal ...

                                               

LC50

LC50 tai LC 50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä tietyn ajan kestävän kokeen aikana. LC50 on lyhenne englannin kielen sanoista "Lethal Concentration, 50%" eli letaaliannos, 50%. Arvoa käytetään yleensä hengityksen kautta vaikuttavista ka ...

                                               

LD50

LD50 on aineen myrkyllisyyden mittayksikkö. LD50 on annos, joka tappaa puolet koe-eläimistä kokeen aikana. LD50 on lyhenne englannin kielen ilmauksesta ”Lethal Dose, 50%”. LD50-kokeen kehitti J. W. Trevan vuonna 1927. Tavallisesti LD50 ilmoitetaa ...

                                               

Luonnolliset yksiköt

Luonnolliset yksiköt ovat joukko luonnon peruspiirteisiin perustuvia fysiikan yksikköjärjestelmiä. Luonnolliset yksiköt nimensä mukaisesti perustuvat luonnon ominaisuuksiin eikä mihinkään ihmisen rakennelmaan kuten SI-järjestelmä. Tunnetuimmat nä ...

                                               

Metabolinen ekvivalentti

Metabolinen ekvivalentti eli lepoaineenvaihdunnan kerrannainen on ihmisen suorituskykyä ilmaiseva yksikkö. Yksi MET vastaa tuolissa levossa istuvan henkilön hapenkulutusta, joka on keskimäärin 3.5 mL/kg/min. Energiankulutuksena tämä taas vastaa y ...

                                               

MIPS

MIPS on tietokoneiden suorituskyvyn mittayksikkö, joka kertoo kuinka monta miljoonaa käskyä tietokone pystyy suorittamaan sekunnissa. Eri suoritinarkkitehtuureja edustavien suorittimien MIPS-luvut eivät ole keskenään kovin hyvin vertailukelpoisia ...

                                               

Mittayksikön etuliite

Mittayksikön etuliite on etuliite eli prefiksi, jotka lisätään mittayksikön nimen eteen, kun siitä muodostetaan jokin sen monikertaa tai murto-osaa tarkoittava kerrannaisyksikkö. Kaikki nykyisin käytössä olevat etuliitteet, eräitä tietotekniikass ...

                                               

Osmolaliteetti

Osmolaliteetti tarkoittaa liuenneiden molekyylien ja ionien lukumäärää liuotinkilossa. /massa) yksikkö: Kaava: O = c*i, jossa c = konsentraatio ja i = liuenneiden ionien määrä esim. NaCl -> Na + + Cl -, jossa i = 2

                                               

Planckin yksiköt

Planckin yksiköt on Max Planckin esittämä luonnollinen yksikköjärjestelmä, joka perustuu viiteen seuraavassa taulukossa olevaan luonnonvakioon. Kaikki nämä liittyvät suoranaisesti fysiikan perusteorioihin: c suhteellisuusteoriaan, G Newtonin grav ...

                                               

Poisi

Poisi on dynaamisen viskositeetin yksikkö Cgs-järjestelmässä. Usein yksikkö kirjoitetaan englantilaisessa asussa "poise". Yksikkö on saanut nimensä Jean Louis Marie Poiseullen mukaan. Yksi poisi on SI-järjestelmän yksiköinä 0.1 Pa s: 1 P = 1 g/ = ...

                                               

Rehuyksikkö

Rehuyksikkö on entinen eläinten rehujen sisältämän energian mitta, joka määritellään yhden ohrakilon tuotosvaikutukseksi. Vuoteen 2010 se vastasi 11.7 megajoulea muuntokelpoista energiaa. Vuodesta 2010 alkaen rehuyksikön käytöstä luovuttiin märeh ...

                                               

SI-perusyksiköt

Kansainvälinen yksikköjärjestelmä määrittelee seitsemän SI-perusyksikköä. Kaikki muut fysikaaliset yksiköt voidaan johtaa näistä perusyksiköistä, joten ne tunnetaan johdannaisyksikköinä. SI-etuliitteitä tulee käyttää pitkiä numeroita käytettäessä ...

                                               

Tex (yksikkö)

Tex on langan pituus­massan yksikkö, jota käytetään tekstiili­teollisuudessa. Yksi tex on yksi gramma kilometriä kohti eli milligramma metriä kohti, toisin sanoen sellaisen tasa­paksun langan pituus­massa, josta yhden metrin pituisen osan massa o ...

                                               

TU (yksikkö)

                                               

Vanhat suomalaiset mittayksiköt

Vanhat suomalaiset mittayksiköt tarkoittavat tässä mittayksiköitä, joita Suomessa käytettiin ennen metrijärjestelmän käyttöönottoa. Ennen kuin Suomessa vuonna 1887 otettiin käyttöön metrijärjestelmä, nykyisen SI-järjestelmän edeltäjä, maassa käyt ...

                                               

VEI-indeksi

VEI-indeksi mittaa tulivuoren räjähtävyyttä. Purkauksen voima ilmoitetaan indeksillä asteikolla 0-8. Asteikko on logaritminen, eli kukin indeksi on 10 kertaa suurempi kuin edellinen. Luku lasketaan purkaustuotteiden tilavuudesta, purkauspilven ko ...

                                               

11B-X-1371

11B-X-1371 on viraalivideo, joka ilmestyi vuoden 2015 alussa, ja jonka alkuperä on tuntematon. Videopätkä koostuu mustavalkoisesta kuvamateriaalista, jossa ruttolääkäriksi pukeutunut henkilö seisoo ja kävelee hylätyssä rakennuksessa. Taustalla ol ...

                                               

Cicada 3301

Cicada 3301 on salaperäinen järjestö, joka on kuudesti julkaissut monimutkaisia koodiarvoituksia ja lisättyyn todellisuuteen perustuvia pelejä. Ensimmäinen arvoitus julkaistiin 4. tammikuuta 2012 4chan-keskustelufoorumilla. Kuvatiedostoon oli kät ...

                                               

Djatlovin solan onnettomuus

Djatlovin solan onnettomuus oli yhdeksän henkilön retkikunnan kuolemaan johtanut onnettomuus Pohjois-Uralilla 2. helmikuuta vuonna 1959. Se tapahtui Otorten-vuoren itäpuolella, jota kutsutaan nimellä Holat-Sjahl; nimi on myös mansin kieltä ja tar ...

                                               

Etelä-Atlantin välähdys

Etelä-Atlantin välähdys oli amerikkalaisen Vela-satelliitin havaitsema kaksoisvälähdys Etelä-Afrikasta etelään Intian valtameren ja Etelä-Atlantin välisellä merialueella 22. syyskuuta 1979 kello 00:53 UTC. Välähdyksen on arveltu liittyneen Etelä- ...

                                               

Graalin malja

Graalin malja on kristinuskon mytologiassa astia, johon Joosef Arimatialainen otti talteen verta ristiinnaulitun Jeesuksen haavoista. Graalin malja liitettiin varhaisissa kertomuksissa kuningas Arthurin ja pyöreän pöydän ritarien tarinoihin. Arth ...

                                               

Humina

Huminaksi kutsutaan ääni-ilmiötä, jonka lähde on tuntematon, ja jota lukuisat ihmiset kuulevat tai uskovat kuulevansa useilla paikoilla ympäri maapalloa. Vain osa ihmisistä kuulee tai väittää kuulevansa huminaa. Erotuksena tinnituksesta eli korvi ...

                                               

Lentävä hollantilainen

Kapteeni Hendrick van der Deckerin joko Decker tai Decken kerrotaan suutuspäissään laukaisseen aseensa kohti Etelän ristin tähtikuviota ja vannoneen, ettei koskaan lakkaisi yrittämästä Kap Hornin kiertämistä. Tästä ilkityöstä johtuen hänen täytyy ...

                                               

Ley-linja

Ley-linjoiksi kutsutaan väitettyjä kilometrien mittaisia suoria linjoja lähinnä Keski- ja Länsi-Euroopan maastossa erilaisten muinaisjäännösten välillä. Linjoihin liitetyistä muinaisjäännöksistä suuri osa on megaliittikulttuurin aikaisia, mutta j ...

                                               

Mothman

Mothman on merkillinen, aavemainen olento, jonka kerrotaan ilmestyneen vuosina 1966–1967 yli sadalle ihmiselle Point Pleasantin pikkukaupungin alueella Länsi-Virginiassa, Yhdysvalloissa.

                                               

Mustapukuiset miehet

Mustapukuiset miehet men in black) ovat nykyajan yliluonnolliseen liittyvissä salaliittoteorioissa ja viihteessä tavallisia ihmisiä vainoavia salaperäisiä hahmoja. Tarinat tällaisista mustapukuisista miehistä ovat ilmeisesti lähtöisin Yhdysvalloi ...

                                               

Roanoken siirtokunta

Roanoken siirtokunta oli vuonna 1587 perustettu Englannin ensimmäinen siirtokunta Pohjois-Amerikassa. Siirtokunta jäi pian perustamisensa jälkeen oman onnensa nojaan ja englantilaisten palatessa vuonna 1590 kaikki siirtokunnan asukkaat olivat kad ...

                                               

Roomalainen dodekaedri

Roomalainen dodekaedri on pieni pronssista tai kivestä valmistettu ontto dodekaedrin muotoinen esine, joka muodostuu kahdestatoista tasaisesta viisikulmion muotoisesta pinnasta ja joista jokaisella on pinnan keskikohdassa reikä. Jotkut dodekaedre ...

                                               

Tšivruain solan onnettomuus

Tšivruain solan onnettomuus oli kymmenen retkeilijän paleltuminen kuoliaaksi Lovozeron massiivilla Kuolan niemimaalla 27.–28. tammikuuta 1973. Menehtyneet olivat Kuibyševin ilmailuinstituutin opiskelijoita. Onnettomuutta on pidetty mysteerinä ret ...

                                               

Töölönlahden sukellusvene

Töölönlahden sukellusvene oli joulukuussa 1972 tapahtunut pienimuotoinen ulkopoliittinen kriisi, jossa Helsingin Töölönlahdelta löytyi yhden hengen pienoissukellusvene. Vene löytyi Linnunlaulun alueelta, läheltä kirjailijatalo Villa Kiveä, rantav ...

                                               

Utahin monoliitti

Utahin monoliitti oli Yhdysvalloissa Utahissa San Juanin piirikunnan pohjoisosassa seissyt metallipylväs. Korkeudeltaan rakennelma oli 2.91 metriä ja se koostui kolmesta metallilevystä, jotka oli pystytetty kolmioprisman muotoon. Monoliitti asete ...

                                               

Viljaympyrä

Viljaympyrä eli viljapeltokuvio on pellolle ilmestynyt kuvio, joka on syntynyt viljan painautuessa maata vasten. Samalle pellolle voi ilmestyä useita erikokoisia kuvioita ja niitä saattavat yhdistää viivat. Viljapeltokuvioita on havaittu erityise ...

                                               

Pelko

Pelko on kaikille ihmisille ja muille eläimille yhteinen tunne, joka liittyy tavallisesti todellisen ulkoisen vaaran havaitsemiseen, ja jonka oireet ovat sisäinen jännitys, levottomuus, kauhun tai paniikin tunne. Pelkoa voi seurata pelkokäyttäyty ...

                                               

Hirmuvalta

Hirmuvalta eli terrori on valtaa, joka perustuu väkivaltaisiin keinoihin ja herättää kauhua. Alkuaan terroriksi ransk. terreur kutsuttua toimintaa harjoittivat Ranskan suuren vallankumouksen myötä valtaan nousseet radikaalit jakobiinit, jotka tel ...

                                               

Kauhu

Kauhulla tarkoitetaan voimakasta pelontunnetta, varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa siihen liittyy tuntemuksia jonkin asian tai tilanteen hirveydestä tai karmeudesta. Kauhu voi aiheuttaa fyysisiä oireita kuten vapinaa, hikoilua, huimausta, ...

                                               

Painajainen

Painajainen tarkoittaa unta, joka koetaan pahana tai ahdistavana. Painajaisia nähdään usein REM-unen aikana, joka lisääntyy aamua kohti. Monesti unien näkijä herääkin painajaisen lopuksi. Painajaisissa ihminen kokee ahdistusta, surua tai pelkoa. ...

                                               

Paniikki

Paniikki eli pakokauhu on usein jonkin asian pelosta seuraava kiihtynyt ja voimakkaan pelon hallitsema tunnetila, jossa ihminen ei pysty toimimaan järkevästi. Paniikki syntyy usein siten, että jokin ärsyke laukaisee äärimmäistä hätää käsittelevät ...

                                               

Pelon kulttuuri

Pelon kulttuuri on yhdysvaltalaisen sosiologi Barry Glassnerin popularisoima käsite, jonka mukaan ihmiset voivat lietsoa pelkoa yleisöön saavuttaakseen poliittisia tai työpaikan tavoitteita käyttäen emotionaalista vinoumaa.

                                               

Pelottelu

Pelottelu on toisten manipulointia pelkäävään mielentilaan. Pelottelua on kauhutarinoiden kertominen, yllättäminen ja huutaminen kovalla äänellä tai tahallaan tehty asioiden vääristeleminen huonompaan suuntaan.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →