ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86                                               

Maailmankaupat

Maailmankaupat ja Kehitysmaakaupat ovat reilun kaupan erikoisliikkeitä. Ne myyvät erilaisia Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan pientuottajien valmistamia reilun kaupan käsityötuotteita ja elintarvikkeita. Toiminnallaan maailmankaupat pyrkiv ...

                                               

Magen David Adom

Magen David Adom on Israelissa toimiva, Punaista Ristiä ja Punaista Puolikuuta vastaava kansallinen järjestö, perustettu 1930. Se antaa lääketieteellistä apua hätätapauksissa ja hoitaa ambulanssi- sekä veripalvelua. Punaisen Ristin kansainvälinen ...

                                               

Mahdollisuuksien tori

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia yleisötapahtumia, joiden tavoitteena on lisätä tietoisuutta globaaleista kysymyksistä. Mahdollisuuksien toreilla kansalaisjärjestöt esittelevät toimintaansa ja tarjoavat kävijöille osallistumis- ja vaikuttamis ...

                                               

Mottitalkoot

Mottitalkoot oli jatkosodan aikana talkootyönä toteutettu vapaaehtoinen polttopuunkorjuukampanja. Nimi tulee puun tilavuusyksiköstä motista. Toistuvien mottitalkoiden alkusysäyksenä olivat laskiaistiistaina 1942 järjestetyt laskiaistalkoot. Niide ...

                                               

Nada Hope

Nada Hope on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton suomalainen vapaaehtoisjärjestö. Järjestön toiminnan tarkoituksena on järjestää konkreettista avustusta sekä jakaa tietoa pakolaisista ja puutteen alaisista.

                                               

Naisten Pankki

Naisten Pankki on vapaaehtoisten verkosto, jonka kerää varoja kehitysmaiden naisten toimeentulon parantamiseksi kestävän kehityksen periaattein. Varoilla tuetaan naisten ammatti- ja yrittäjäkoulutusta, työkalujen ja materiaalin hankintaa sekä nai ...

                                               

Plan International

Plan International on kansainvälinen lastenoikeusjärjestö, jonka tarkoituksena on kehittyvien maiden lasten elinolosuhteiden parantaminen. Poliittisesti sitoutumaton järjestö edistää muun muassa lasten oikeuksien toteutumista. Plan parantaa erity ...

                                               

Prometheus-leirin tuki

Prometheus-leirin tuki ry on vuonna 1990 perustettu suomalainen yhdistys, joka järjestää Prometheus-leirejä, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Yhdistyksen juuret ovat koulun elämänkatsomustiedon opetuksessa ja h ...

                                               

Ruokkikaa Nälkäiset

Ruokkikaa Nälkäiset on 1989 perustettu ekumeeninen hätäapujärjestö, joka toimii yhteistyössä kansainvälisen Feeding the Nations -organisaation kanssa. Järjestö on avustanut hädänalaisia ihmisiä yli 60 maassa ympäri maailmaa. Sen tehtävänä on toim ...

                                               

SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on suojella lasten oikeuksia ympäri maailmaa. SOS-lapsikylät auttavat lapsia, jotka ovat vaarassa menettää tai ovat menettäneet vanhempiensa h ...

                                               

SOS-Lapsikylä Suomessa

SOS-Lapsikylä on sitoutumaton kansainvälinen järjestö, jonka päämääränä on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia sekä suojella lasten oikeuksia ympäri maailman. Suomessa se aloitti toimintansa vuonna 1962. Suomessa on kymmenen lapsikylää, ja vu ...

                                               

Suomen Huolto

Suomen Huolto oli jatkosodan ja sitä seuranneiden pulavuosien aikana toiminut, vapaaehtoista kansalaisten huoltoa tehneiden järjestöjen keskuselin, jonka tarkoituksena oli taata avustustyön tasapuolisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Järjestön edeltä ...

                                               

Suomen Tinku

Suomen Tinku ry on suomalainen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä Andien alueen kulttuurien, kansansivistyksen ja kansanliikkeiden tuntemusta. Tinku korostaa toiminnassaan vastavuoroisuutta ja monimuotoisuutta. Tinku on aimaran ja ket ...

                                               

Taksvärkki (yhdistys)

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista globaalissa etelässä. Kampanjoillaan järjestö kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Taksvärkki ry o ...

                                               

Tampereen Kaupunkilähetys

Tampereen Kaupunkilähetys ry on vuonna 1907 perustettu yleishyödyllinen sosiaalialan järjestö. Tampereen Kaupunkilähetyksen toiminta alkoi vuonna 1881 yhdistykseksi järjestäytymättömänä toimintana pastori K. O. Fontellin aloittaessa pyhäkoulutyön ...

                                               

Urheilutapahtuman järjestäminen Suomessa

Urheilutapahtuma on yleisötilaisuus, jossa osallistujia ovat järjestäjät urheilijat ja katsojat. Suuri osa Suomen urheilutapahtumista järjestetään isoilta osin vapaaehtoisten talkootyönä.

                                               

Vaaka (järjestö)

Vauvakassiyhdistys Vaaka ry on vuonna 2000 perustettu valtakunnallinen hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoisjärjestö, joka avustaa pääasiassa lapsia ja lapsiperheitä kotimaassa ja lähialueilla. Yhdistys toteuttaa ruohonjuuritason avustustyötä tarveläh ...

                                               

Vapaaehtoistyö verkossa

Vapaaehtoistyö verkossa on vapaaehtoistyön muoto, jota tehdään etätyönä internet-tietoverkon yli. Esimerkki verkossa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä on osallistuminen Wikipedia-tietosanakirjan toimittamiseen lisäämällä ja muokkaamalla tekstiä tai ...

                                               

YAD

YAD - Youth Against Drugs on vuonna 1988 perustettu ehkäisevää päihdetyötä tekevä suomalainen yhdistys. YAD ry:llä on paikallistoimintaa seitsemällä paikkakunnalla ja verkon kautta ohjattua vapaaehtoistoimintaa ympäri Suomen. YAD Youth Against Dr ...

                                               

Hallinnollinen alue

Hallinnollisella alueella tarkoitetaan ihmisen rajaamaa, tietyn hallinnollisen yksikön johtamaa aluetta, kuten esimerkiksi kylä, kunta, maakunta, osavaltio tai valtio. Laajimpia hallinnollisia alueita ovat esim. valtio- ja sotilasliitot sekä vapa ...

                                               

Aluehallinto

Aluehallinto tarkoittaa hallinnossa tasoa, joka on valtion tai osavaltion keskushallintoa alempi ja yleensä sille alisteinen. Tällainen taso voi olla esimerkiksi lääni, maakunta, provinssi tai alue. Kunnat puolestaan luetaan yleensä kuuluviksi pa ...

                                               

Itsehallintoalue

Itsehallintoalue on maan hallinnollinen alue tai riippuvainen alue, jolla on jonkinasteinen itsehallinto tai autonomia, joka on määritelty valtion oikeusjärjestyksessä. Tyypillisesti itsehallintoalue on joko maantieteellisesti muusta maasta erill ...

                                               

Kauppalakunta

Kauppalakunta oli Viron kuntiin liittyvä käsite. Sitä käytettiin niistä Viron kunnista, joiden ainoa asuttu paikka oli tyypiltään kauppala. Virossa oli vuoteen 2017 asti viisi kauppalakuntaa, jotka vuoden 2017 kuntauudistuksessa yhdistettiin osak ...

                                               

Luettelo itsehallinnollisista alueista

Tämä on luettelo alueista, joilla on valtiollinen itsehallinto jonka itsehallinnollinen asema määräytyy sisäisen tai kansainvälisen sopimuksen mukaan. Itsehallinnollinen alue määritellään maan alueeksi, jolla on autonomia tai vapaus ulkoisesta ha ...

                                               

Piiri (hallintoalue)

Piiri on Neuvostoliitossa 1929 luotu paikallishallinnon hallintoalue. Neuvostoliiton lakkauttamisen jälkeen nimitys on ollut käytössä joissakin Neuvostoliiton seuraajavaltioissa kuten Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Esimerkiksi Latviass ...

                                               

Valtakunnankaupunki

Valtakunnankaupunki oli Pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa kaupunki, joka oli keisarin alainen ja jolla oli sija valtiopäivillä. Sen vastakohta oli maaherran alainen maakaupunki. Valtakunnankaupungit syntyivät alkuaan keisarin maille ...

                                               

Vapaakaupunki

Vapaakaupunki on kaupunki, jolla on itsehallinnollisia oikeuksia taikka vero- tai tullivapauksia. Suomessa esimerkiksi Tampereella oli 1821–1906 tullivapauksia. Unkarissa on ollut joukko itsehallintoa nauttivia vapaakaupunkeja, mutta niiden lukum ...

                                               

Alivaltiosihteeri

Alivaltiosihteeri on useiden maiden hallinnossa toimiva johtava virkamies, joka toimii hallinnollisissa tehtävissä avustaen valtiosihteeriä tai ministeriä. Tyypillisesti alivaltiosihteeri on ministeriön, viraston tai vastaavan kakkoshenkilö.

                                               

Aluehallintoviraston ylijohtaja

Aluehallintoviraston ylijohtaja on henkilö, joka johtaa aluehallintovirastoa. Aluehallintovirastojen ylijohtajat aloittivat virassa 1. tammikuuta 2010. Ahvenanmaan valtionviraston johtajan nimike on uudistuksesta huolimatta edelleenkin maaherra. ...

                                               

CFO

CFO on yrityksen talousasioista vastaava henkilö, jonka suomenkielinen vastine on talousjohtaja tai talouspäällikkö.

                                               

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtaja on henkilö, joka johtaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Ely-keskuksen ylijohtajan viran kelpoisuusvaatimukset ovat: ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ...

                                               

Hallitusammattilainen

Hallitusammattilainen on henkilö, joka osallistuu yhden tai useamman yrityksen tai muun organisaation hallituksen työskentelyyn ja tuo siihen ulkopuolista näkemystä ja omaa kokemustaan. Hallitusammattilaiset ovat yleensä entisiä tai nykyisiä yrit ...

                                               

Hallitusammattilaiset

Hallitusammattilaiset ry – Directors Institute Finland on hallitusammattilaisten voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää hyvien hallituskäytäntöjen kehittämistä sekä ottaa kantaa hyvään hallintotapaan ja muihin yritysten ja muiden organisa ...

                                               

Hellanodikai

Hellanodikai olivat antiikin kreikkalaiset elisläiset virkamiehet, joiden tehtävänä oli Olympian kisojen järjestäminen ja tuomarointi. Nimitystä käytettiin myös muun muassa Nemean kisoissa sekä Epidauroksen Asklepieionin kisoissa. Olympiassa kiso ...

                                               

Jahtivouti

Jahtivouti oli Suomessa 1800-luvun lopulle asti valtion virkamies, jonka tehtäviin kuului suurpetojen metsästyksen järjestäminen ja valvonta sekä metsäpalojen sammuttamisen organisointi. Yleisesti jahtivoudit olivat tavallisia talonpoikia, jotka ...

                                               

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö on Suomen valtionhallinnossa ministeriön korkein virkamies, eräiden tuomioistuinten kanslian päällikkö tai kunnallishallinnossa kaupungin tietynlaisen hallintoyksikön päällikkö. Myös tasavallan presidentin kansliassa toimii kansl ...

                                               

Kivalteri

Kivalteri oli ennen vanhaan poliisista käytetty nimitys. Esimerkiksi lääninkivalteri oli läänin poliisimestari. Heinolassa on säilynyt 1780-luvulla lääninkivalteri L. A. Aschanin virkatalokseen rakennuttama mansardikattoinen Kivalterin talo.

                                               

Konsuli (ulkomaanedustaja)

Konsuli on valtion konsuliedustustoa ulkomailla johtava lähetetty virkamies. Konsulaatin päällikkö voi virka-asemansa mukaan olla pääkonsuli, konsuli tai varakonsuli. Suomen valtion edusto voi laissa määrättynä sijaita ulkomailla suurlähetystön l ...

                                               

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kunnanhallituksen puheenjohtaja, itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, on kunnanvaltuuston hallituksen puheenjohtaja. Se on kuntalakiin perustuva tehtävä, johon valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi ker ...

                                               

Kunnanjohtaja Suomessa

Kunnanjohtaja on virkamies, joka johtaa kuntaa, sen hallintoa ja taloutta sekä käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen alaisuudessa. Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto joko määräajaksi tai toista ...

                                               

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, on valtuuston keskuudestaan itselleen valitsema luottamushenkilö pääsääntöisesti koko valtuustokaudeksi. Hän johtaa puhetta valtuuston kok ...

                                               

Kunniakonsuli

Kunniakonsuli on henkilö joka hoitaa toisen maan diplomaattisia asioita asuinmaassaan ilman palkkaa. Kunniakonsulin ei tarvitse olla edustamansa maan kansalainen, mutta yleensä näin on. Kunniakonsulit ovat yhteiskunnallisesti huomattavia henkilöi ...

                                               

Linnanvouti

Linnanvouti oli keskiajalla linnaläänin päällikkö. Hän vastasi linnan ja sitä ympäröivän alueen puolustuksesta ja hallinnollisista asioista kuten veronkannosta.

                                               

Maaherra

Maaherra oli Suomessa ja on Ruotsissa läänin ylin johtaja ja valtionhallinnon edustaja. Nimitystä käytetään myös käännöksenä muiden maiden maakuntatason johtajista, kuten prefekteistä.

                                               

Määräaikainen valtiosihteeri

Määräaikainen valtiosihteeri tai ministerin valtiosihteeri on Suomen valtioneuvoston jäsenen eli ministerin henkilökohtainen erityisavustaja. Ne ministerien poliittiset sihteerit, joita ei nimitetä määräaikaisiksi valtiosihteereiksi ministeriöihi ...

                                               

Osastopäällikkö

Osastopäällikkö on organisaation toimintayksikön johtajan tehtävänimike, valtion ja kuntien hallinnossa yleensä virka. Ministeriöissä ja keskusvirastoissa osastopäällikkö kuuluu viraston ylimpään johtoon ja toimii suoraan virastopäällikön alaisen ...

                                               

Reistraattori

Reistraattori eli registraattori eli kirjaaja oli Suomessa entisaikaan virkamies, jonka työnä suurissa virastoissa oli ottaa vastaan saapuvia asiakirjoja ja luovuttaa lähtevät asiakirjat henkilöille, joita asia koski. Reistraattorin tehtäviin kuu ...

                                               

Tietohallintojohtaja

Tietohallintojohtaja, chief digital information officer or information technology director) Suuressa organisaatiossa tai konsernissa titteli voi olla tietohallintojohtaja Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaat ...

                                               

Valtakunnansovittelija

Valtakunnansovittelija on virkamies, joka sovittelee työmarkkinoiden työriitoja ja pyrkii edistämään työmarkkinoiden toimivuutta. Suomeen valtakunnansovittelijan virka perustettiin 1962.

                                               

Valtiosihteeri

Valtiosihteeri on Suomessa valtiovarainministeriön, ulkoministeriön ja valtioneuvoston kanslian korkein virkamies ja vastaa näin ollen muiden ministeriöiden kansliapäällikköä. Näiden virkamiesvaltiosihteereiden lisäksi Suomessa on poliittisia mää ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →